EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Anslutningskriterier (Köpenhamnskriterierna)

I fördraget om Europeiska unionen fastställs de villkor (artikel 49) och principer (artikel 6.1) som varje land som vill bli medlem i Europeiska unionen (EU) måste uppfylla.

Vissa anslutningskriterier måste vara uppfyllda. Dessa kriterier (även kallade Köpenhamnskriterierna) fastställdes av Europeiska rådet i Köpenhamn 1993 och stärktes sedan av Europeiska rådet i Madrid 1995.

Det rör sig om följande:

  • Stabila institutioner som garanterar demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter samt respekt för och skydd av minoriteter.
  • En fungerande marknadsekonomi liksom kapacitet att hantera det konkurrenstryck och de marknadskrafter som råder inom unionen.
  • Förmåga att uppfylla de skyldigheter som följer av medlemskapet, inbegripet kapacitet att effektivt genomföra de regler, standarder och strategier som utgör kärnan i EU-lagstiftningen (”regelverket”) samt förmåga att ansluta sig till den politiska, ekonomiska och monetära unionens mål.

SE ÄVEN:

Top