EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europeiska unionens råd

Europeiska unionens råd

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Artikel 16 i fördraget om Europeiska unionen

Artikel 237 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Artikel 238 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Artikel 239 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Artikel 240 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Artikel 241 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Artikel 242 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Artikel 243 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

VILKET SYFTE HAR ARTIKLARNA?

I artiklarna fastställs rollen för, sammansättningen av och funktionssättet för Europeiska unionens råd, som representerar EU-ländernas regeringar.

VIKTIGA PUNKTER

Roll

Sammansättning

Omröstningar

  • Alla diskussioner och omröstningar i rådet är offentliga.
  • I de flesta fall fattar rådet beslut med kvalificerad majoritet. För att ett beslut ska gå igenom innebär det som regel att
    • 55 % av länderna (med 28 medlemmar innebär detta 16 länder),
    • som representerar minst 65 % av EU:s totala befolkning, måste rösta för det.
  • För att blockera ett beslut krävs det minst fyra länder (som representerar minst 35 % av EU:s totala befolkning).
  • I vissa känsliga frågor, som utrikespolitik och skatter, är rådets beslut enhälliga.
  • En enkel majoritet av länder räcker när det gäller förfarande- och administrativa frågor.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionen – Avdelning III – Institutionella bestämmelser – Artikel 16 (EUT C 202, 7.6.2016, s. 24).

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Sjätte delen – Institutionella och finansiella bestämmelser – Avdelning I – Institutionella bestämmelser – Kapitel 1 – Institutionerna – Avsnitt 3 – Rådet – Artikel 237 (EUT C 202, 7.6.2016, s. 153).

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Sjätte delen – Institutionella och finansiella bestämmelser – Avdelning I – Institutionella bestämmelser – Kapitel 1 – Institutionerna – Avsnitt 3 – Rådet – Artikel 238 (EUT C 202, 7.6.2016, s. 153).

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Sjätte delen – Institutionella och finansiella bestämmelser – Avdelning I – Institutionella bestämmelser – Kapitel 1 – Institutionerna – Avsnitt 3 – Rådet – Artikel 239 (EUT C 202, 7.6.2016, s. 154).

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Sjätte delen – Institutionella och finansiella bestämmelser – Avdelning I – Institutionella bestämmelser – Kapitel 1 – Institutionerna – Avsnitt 3 – Rådet – Artikel 240 (EUT C 202, 7.6.2016, s. 154).

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Sjätte delen – Institutionella och finansiella bestämmelser – Avdelning I – Institutionella bestämmelser – Kapitel 1 – Institutionerna – Avsnitt 3 – Rådet – Artikel 241 (EUT C 202, 7.6.2016, s. 155).

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Sjätte delen – Institutionella och finansiella bestämmelser – Avdelning I – Institutionella bestämmelser – Kapitel 1 – Institutionerna – Avsnitt 3 – Rådet – Artikel 242 (EUT C 202, 7.6.2016, s. 155).

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Sjätte delen – Institutionella och finansiella bestämmelser – Avdelning I – Institutionella bestämmelser – Kapitel 1 – Institutionerna – Avsnitt 3 – Rådet – Artikel 243 (EUT C 202, 7.6.2016, s. 155).

Senast ändrat 11.12.2017

Top