EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU-medborgarskap

EU-medborgarskap

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Artikel 20 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Artikel 9 i fördraget om Europeiska unionen

VAD ÄR EU-MEDBORGARSKAP?

Var och en som är medborgare i ett EU-land är automatiskt EU-medborgare. Principen är inbyggd i EU:s fördrag och är en bidragande faktor till att utveckla en europeisk identitet. EU-medborgarskap ersätter inte nationellt medborgarskap. Det går utöver detta och ger människor särskilda rättigheter.

VIKTIGA PUNKTER

  • EU-medborgarskapet ger personer rätt

Genom Lissabonfördraget infördes ytterligare en form av offentligt deltagande: medborgarinitiativet. Det gör att en miljon medborgare från ”ett betydande antal” EU-länder kan be kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag på något område där EU har ansvar.

BAKGRUND

EU-medborgarskapet fastställs i artikel 20 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och i artikel 9 i fördraget om Europeiska unionen.

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Andra delen – Icke-diskriminering och unionsmedborgarskap – Artikel 20 (f.d. artikel 17 FEG) (EUT C 202, 7.6.2016, s. 56).

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionen – Avdelning II – Bestämmelser om demokratiska principer – Artikel 9 (EUT C 202, 7.6.2016, s. 20).

Senast ändrat 14.01.2016

Top