EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Att förbättra licensieringen av musik på nätet i hela EU

Att förbättra licensieringen av musik på nätet i hela EU

Syftet med detta direktiv är att få kollektiva förvaltningsorganisationer för upphovsrätt att fungera bättre. Tack vare direktivet blir det också lättare att bevilja licensiering av upphovsmäns rättigheter när det gäller musik som är tillgänglig på nätet i EU.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden.

SAMMANFATTNING

Direktivet har utformats på ett sätt som ska förbättra den licensiering av musik på nätet som utförs av kollektiva förvaltningsorganisationer i hela EU.

Kollektiva förvaltningsorganisationer inkasserar, förvaltar och fördelar de intäkter som kommer från nyttjande av de rättigheter och det ansvar som rättighetsinnehavare (d.v.s. musikproducenterna) har tilldelat dem.

Förvaltning av upphovsrätt innebär att utfärda licenser för användare, granska hur rättigheterna används, inkassera intäkter och fördela dem. Organisationerna gör att rättighetsinnehavare kan få ersättning för nyttjandensom de själva inte är i stånd att kontrollera eller säkerställa .

Innan direktivet infördes behövde leverantörer av musiktjänster på nätet vanligtvis få licenser för EU-omfattande musiktjänster från flera olika kollektiva förvaltningsorganisationer i varje EU-land.

Direktivet gör det möjligt för leverantörer av musiktjänster på nätet att få licenser från gränsöverskridande kollektiva förvaltningsorganisationer. Detta kallas ”gränsöverskridande licensiering”. Reglerna för detta finns i avdelning III i direktivet. Den här typen av licensiering förväntas skapa ett bredare urval för konsumenterna när de hämtar musik eller lyssnar på streamad musik. Detta uppmuntrar till utveckling av nya sätt att få tillgång till musik. Framväxten av lagliga musiktjänster på nätet i hela EU förväntas också bidra till kampen mot intrång i upphovsrätt på nätet.

Mer information finns på webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2014/26/EU

9.4.2014

10.4.2016

EUT L 84, 20.3.2014, s. 72-98.

Senast ändrat den 08.08.2014

Top