EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier

Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier

Europeiska unionens (EU:s) institut för säkerhetsstudier tillhandahåller forsknings- och analysverksamhet av internationella frågor för att hjälpa EU att utveckla sin utrikes- och säkerhetspolitik.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2014/75/Gusp av den 10 februari 2014 om Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier.

SAMMANFATTNING

Genom detta beslut har Europeiska unionen (EU) beslutat att fortsätta använda sakkunskapen hos Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier (EUISS) för att få tillgång till forsknings- och analysverksamhet av internationella frågor i syfte att stärka EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (Gusp). EUISS inrättades i januari 2002. Det har sitt säte i Paris samt ett sambandskontor i Bryssel.

Genom sin forsknings- och analysverksamhet bidrar EUISS till EU:s beslutsprocess inom området för Gusp. Det genomför särskilt analyser och fungerar som ett forum för debatt om EU:s yttre strategi inom områden som inbegriper konfliktförebyggande och fredsbyggande. Dess verksamhet inbegriper anordnande av evenemang och workshoppar för nätverksarbete samt insamling av relevant dokumentation för EU:s tjänstemän och experter. Det fungerar även som kontaktpunkt mellan unionens institutioner och externa experter, inbegripet säkerhetsaktörer.

EUISS förvaltas av en styrelse och en direktör:

  • Styrelsen: Styrelsens främsta ansvarsområde är att godkänna institutets årliga och långsiktiga arbetsprogram samt en lämplig budget. Senast den 30 november varje år måste styrelsen godta institutets årliga arbetsprogram. Styrelsen består av en företrädare som utses per medlemsstat och en företrädare från kommissionen. Den sammanträder minst två gånger om året och dess ordförande är EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Generaldirektören för den militära staben får också delta i styrelsens möten. Styrelsen får besluta att inrätta ad hoc-grupper eller ständiga kommittéer vilka ska behandla särskilda ämnen.
  • Direktören: Direktören utnämns av styrelsen. Styrelsen gör valet på grundval av en rekommendation från den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Direktören ska utses för en period av tre år, vilken får förlängas en gång med ytterligare två år. Direktören ansvarar för institutets löpande administration, utarbetande av institutets årliga arbetsprogram samt årsrapporten om institutets verksamhet och förberedande av styrelsens arbete.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Rådets beslut 2014/75/Gusp

10.2.2014

-

EUT L 41, 12.2.2014

Senast ändrat den 11.06.2014

Top