EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Den ekologiska produktionens framtid i Europeiska unionen

Den ekologiska produktionens framtid i Europeiska unionen

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Meddelande (COM(2014) 179 final) – Handlingsplan för den ekologiska produktionens framtid i Europeiska unionen

VILKET SYFTE HAR HANDLINGSPLANEN?

 • Med denna handlingsplan vill Europeiska kommissionen stödja tillväxten av ekologisk produktion* inom EU, en sektor som regleras av strikta regler.
 • Inom ramen för handlingsplanen undersöker man nya sätt att ta itu med utmaningarna i fråga om utbud och efterfrågan genom att främst i EU-länderna mobilisera nya partnerskap med berörda aktörer, såsom producenter, bearbetningsföretag, detaljhandlare och konsumenter.

VIKTIGA PUNKTER

Nedan sammanfattas handlingsplanens tre prioriterade områden med exempel på några av de 18 planerade åtgärderna.

Prioritering 1: Ekologiska producenter i EU ska göras mer konkurrenskraftiga genom att man

 • ökar medvetenheten om hur EU-medel kan användas för att främja ekologisk produktion – till exempel genom Europeiska kommissionens vägledning om stöd som kan sökas av ekologiska producenter – och information om EU-logotypen för ekologisk produktion på livsmedelsetiketter,
 • använder forskning och innovation (som programmet Horisont 2020) för att öka tillgängligheten av ekologiska insatsvaror, såsom utsäde, foder och djurraser som är anpassade till ekologisk produktion, och sprida information om resultaten så att jordbrukare har tillgång till den direkt,
 • öka informationen om sektorn för ekologisk produktion, och om marknaden och handeln.

Prioritering 2: Öka konsumenternas förtroende för ekologiska livsmedel och ekologiskt jordbruk genom att

 • förbättra och övervaka systemet av nationella ackrediteringsorgan i EU-länderna (inom ramen för EU:s system för ackreditering och marknadskontroll) som ansvarar för ekologisk certifiering,
 • införa ett elektroniskt system för certifiering för att öka spårbarheten av ekologiska produkter som importeras till EU,
 • bidra till utarbetandet och genomförandet av en bedrägeribekämpningsstrategi för den ekologiska sektorn.

Prioritering 3: Stärka den yttre dimensionen av EU:s ekologiska produktion genom att

 • samarbeta med länder utanför EU för att utveckla gemensamma standarder för ekologisk produktion,
 • säkerställa rättvis konkurrens mellan ekologiska producenter i och utanför EU och underlätta tillgången till ekologiska produkter från EU för marknader utanför EU inom regelverket,
 • säkerställa att konsumenterna litar på integriteten hos tredjeländers kontrollsystem och användningen av ekologisk märkning och EU-logotypen.

BAKGRUND

Den aktuella handlingsplanen som antogs 2014 är en uppföljning av EU:s första handlingsplan för sektorn för ekologisk produktion från 2004. Parallellt har kommissionen lagt fram ett förslag till en ny EU-lag om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter.

Mer information finns här:

* VIKTIGT BEGREPP

Ekologisk produktion: Ett övergripande system för jordbruksverksamhet och livsmedelsproduktion där man kombinerar

 • bästa miljöpraxis,
 • en hög grad av biologisk mångfald,
 • bevarandet av naturresurser och tillämpning av stränga djurskyddskrav, och
 • en produktion som motsvarar förväntningarna från de konsumenter som föredrar produkter som har producerats med användning av naturliga ämnen och processer.

HUVUDDOKUMENT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Handlingsplan för den ekologiska produktionens framtid i Europeiska unionen (COM(2014) 179 final av den 24 mars 2014)

Senast ändrat 19.07.2016

Top