EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document PETI_AD(2019)629635

YTTRANDE från utskottet för framställningar till utskottet för transport och turism över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar och om upphävande av direktiv 2000/84/EG (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)) Föredragande av yttrande: Cecilia Wikström

AD/2019/629635

  The HTML format is unavailable; please check to see what other formats are available.