EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document P9_A(2020)0190

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller särskilda åtgärder för fordon i slutserier i kategori L till följd av covid-19-utbrottet (COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)) Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd Föredragande: Maria Grapini

A/2020/0190