EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document P8_A(2017)0167

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/45/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg (COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)) Utskottet för transport och turism Föredragande: Daniela Aiuto

A/2017/0167