EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document P7_A(2012)0149

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om roaming i allmänna mobila kommunikationsnät i unionen (omarbetning) (COM(2011)0402 - C7-0190/2011 - 2011/0187(COD)) Utskottet för industrifrågor, forskning och energi Föredragande: Angelika Niebler

A/2012/0149