EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document LIBE_AD(2018)627838

FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning (COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)) Föredragande av yttrande: Jeroen Lenaers

AD/2018/627838

  The document is unavailable in your User interface language