EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document IMCO_AD(2018)619085

YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd till utskottet för transport och turism över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (omarbetning) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)) Föredragande av yttrande: Dennis de Jong

AD/2018/619085

  The HTML format is unavailable; please check to see what other formats are available.