EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document AGRI_AD(2022)735589

YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling till utskottet för ekonomi och valutafrågor och budgetutskottet över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2021/241 vad gäller REPowerEU-kapitel i planer för återhämtning och resiliens och om ändring av förordning (EU) 2021/1060, förordning (EU) 2021/2115, direktiv 2003/87/EG och beslut (EU) 2015/1814 (COM(2022)0231 - C9-0183/2022 - 2022/0164(COD)) Föredragande av yttrande (*): Peter Jahr

AD/2022/735589