EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document AGRI_AD(2018)623918

YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling till utskottet för industrifrågor, forskning och energi över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa - ramprogrammet för forskning och innovation, och om dess regler för deltagande och spridning (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)) Föredragande av yttrande: Elsi Katainen

AD/2018/623918

  The HTML format is unavailable in your User interface language