EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document P7_A(2011)0292

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om antagande av tekniska krav för betalningar och autogireringar i euro och om ändring av förordning (EG) nr 924/2009 (KOM(2010)0775 - C7-0434/2010 - 2010/0373(COD)) Utskottet för ekonomi och valutafrågor Föredragande: Sari Essayah

A/2011/0292