EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_16_001_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
16 Vetenskap, information, utbildning och kultur
Volym 01

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

SV

 

16 Vetenskap, information, utbildning och kultur - Volym 01

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 

Inledande anmärkningar

1

 

63/266/EEG:

Rådets beslut av den 2 april 1963 om allmänna principer för genomförande av en gemensam yrkesutbildningspolitik

3

 

Rådets förordning (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning

6

 

75/364/EEG:

Rådets beslut av den 16 juni 1975 om inrättande av en rådgivande kommitté för läkarutbildning

10

 

Konvention om grundandet av ett europeiskt universitetsinstitut - Protokoll om europeiska universitetsinstitutets immunitet och privilegier - Slutakt

12

 

76/914/EEG

Rådets direktiv 76/914/EEG av den 16 december 1976 om minimikrav på utbildning av vissa förare av vägfordon

27

 

77/486/EEG

Rådets direktiv 77/486/EEG av den 25 juli 1977 om undervisning av barn till migrerande arbetstagare

31

 

78/686/EEG

Rådets direktiv 78/686/EEG av den 25 juli 1978 om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för tandläkare inklusive åtgärder för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster

33

 

78/688/EEG:

Rådets beslut av den 25 juli 1978 om inrättande av en rådgivande kommitté för tandläkarutbildning

41

 

78/1028/EEG:

Rådets beslut av den 18 december 1978 om inrättande av en rådgivande kommitté för veterinärutbildning

43

 

80/156/EEG:

Rådets beslut av den 21 januari 1980 om inrättande av en rådgivande kommitté för barnmorskeutbildning

45

 

Rådets förordning (EEG, EURATOM, EKSG) nr 1237/80 av den 13 maj 1980 om ändring av förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 1859/76 om anställningsvillkor för personalen vid Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildningen

47

 

81/1057/EEG

Rådets direktiv 81/1057/EEG av den 14 december 1981 om komplettering av direktiv 75/362/EEG, 77/452/EEG, 78/686/EEG och 78/1026/EEG om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för läkare, sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, tandläkare respektive veterinärer med avseende på förvärvade rättigheter

50

 

Rådets förordning (EKSG, EEG, EURATOM) nr 509/82 av den 22 februari 1982 om ändring av förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 1859/76 om anställningsvillkor för personalen vid Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildningen

52

 

Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 354/83 av den 1 februari 1983 om öppnandet för allmänheten av Europeiska ekonomiska gemenskapens och Europeiska atomenergigemenskapens historiska arkiv

63

 

Kommissionens beslut nr 359/83/EKSG av den 8 februari 1983 om öppnandet för allmänheten av Europeiska kol- och stålgemenskapens historiska arkiv

65

 

84/338/Euratom, EKSG, EEG:

Rådets beslut av den 29 juni 1984 om strukturen på och förfarandet vid hanteringen och samordningen av gemenskapens forskning, utveckling och demonstrationer

67

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 418/85 av den 19 december 1984 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på grupper av avtal om forskning och utveckling

71

 

85/368/EEG:

Rådets beslut av den 16 juli 1985 om jämförbarhet av yrkesutbildningsmeriter mellan medlemsstaterna inom EG

78

 

85/433/EEG

Rådets direktiv 85/433/EEG av den 16 september 1985 om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis i farmaci inklusive åtgärder för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten när det gäller viss farmaceutisk verksamhet

82

 

85/584/EEG

Rådets direktiv 85/584/EEG av den 20 december 1985 om ändring med anledning av Spaniens och Portugals anslutning av direktiv 85/433/EEG om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis i farmaci inklusive åtgärder för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten när det gäller viss farmaceutisk verksamhet

87

 

86/17/EEG

Rådets direktiv 86/17/EEG av den 27 januari 1986 om ändring, på grund av Portugals anslutning, av direktiv 85/384/EEG om det ömsesidiga erkännandet av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis på arkitekturområdet, däribland åtgärder för att underlätta ett effektivt utövande av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster

88

 

89/657/EEG:

Rådets beslut av den 18 december 1989 om upprättande av ett åtgärdsprogram för att främja nya metoder på yrkesutbildningsområdet till följd av tekniska förändringar inom Europeiska gemenskapen (Eurotecnet)

89

 

89/691/EEG:

Rådets beslut av den 21 december 1989 om slutande av ett avtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Island om system för elektronisk utväxling av handelsdata

95

Top