EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_13_025_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
13 Industripolitik och den inre marknaden
Volym 25

  The document is unavailable in your User interface language.

SV

 

13 Industripolitik och den inre marknaden - Volym 25

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1993 L 227 0009
 

31993L0067

 

Kommissionens direktiv 93/67/EEG av den 20 juli 1993 om principer för bedömning av risker för människor och miljön med ämnen som anmälts enligt rådets direktiv 67/548/EEG

3

 
1993 L 231 0034
 

31993L0073

 

Kommissionens femte direktiv 93/73/EEG av den 9 september 1993 om analysmetoder för kontroll av kosmetiska produkters sammansättning

13

 
1993 L 248 0015
 

31993L0083

 

Rådets direktiv 93/83/EEG av den 27 september 1993 om samordning av vissa bestämmelser om upphovsrätt och närstående rättigheter avseende satellitsändningar och vidaresändning via kabel

33

 
1993 L 258 0029
 

31993L0072

 

Kommissionens direktiv 93/72/EEG av den 1 september 1993 om anpassning till tekniska framsteg för nittonde gången av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen

40

 
1993 L 264 0049
 

31993L0081

 

Kommissionens direktiv 93/81/EEG av den 29 september 1993 om anpassning av rådets direktiv 70/156/EEG om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon

42

 
1993 L 264 0051
 

31993L0086

 

Kommissionens direktiv 93/86/EEG av den 4 oktober 1993 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 91/157/EEG om batterier och ackumulatorer som innehåller vissa farliga ämnen

44

 
1993 L 277 0033
 

31993L0090

 

Kommissionens direktiv 93/90/EEG av den 29 oktober 1993 om den förteckning över ämnen som avses i artikel 13.1 femte strecksatsen i rådets direktiv 67/548/EEG

46

 
1993 L 284 0025
 

31993L0091

 

Kommissionens direktiv 93/91/EEG av den 29 oktober 1993 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 78/316/EEG om inredningsdetaljer i motorfordon (märkning av manöverorgan, kontrollampor och visare)

47

 
1993 L 290 0001
 

31993L0097

 

Rådets direktiv 93/97/EEG av den 29 oktober 1993 om tillägg till direktiv 91/263/EEG vad gäller jordstationsutrustning för satellitkommunikation

67

 
1993 L 290 0009
 

31993L0098

 

Rådets direktiv 93/98/EEG av den 29 oktober 1993 om harmonisering av skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter

75

 
1993 L 290 0014
 

31993L0099

 

Rådets direktiv 93/99/EEG av den 29 oktober 1993 om ytterligare åtgärder för offentlig kontroll av livsmedel

80

 
1993 L 294 0021
 

31993L0105

 

Kommissionens direktiv 93/105/EG av den 25 november 1993 om fastställande av bilaga 7 D som innehåller nödvändiga uppgifter för den dokumentation som avses i artikel 12 i den sjunde ändringen av rådets direktiv 67/548/EEG

84

 
1993 L 310 0041
 

31993L0111

 

Kommissionens direktiv 93/111/EG av den 10 december 1993 om ändring av direktiv 93/10/EEG om material och produkter av regenererad cellulosafilm avsedda att komma i kontakt med livsmedel

92

 
1993 L 329 0039
 

31993L0116

 

Kommissionens direktiv 93/116/EG av den 17 december 1993 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 80/1268/EEG om motorfordons bränsleförbrukning

93

 
1993 L 342 0001
 

31993R3696

 

Rådets förordning (EEG) nr 3696/93 av den 29 oktober 1993 om den statistiska indelningen av produkter efter näringsgren (CPA) inom Europeiska ekonomiska gemenskapen

108

 
1994 L 008 0020
 

31994D0011

 

Kommissionens beslut av den 21 december 1993 om en gemensam föreskrift för de allmänna anslutningskraven för allmänt tillgänglig, alleuropeisk, cellulär digital landbaserad mobilkommunikation (94/11/EG:)

230

 
1994 L 008 0023
 

31994D0012

 

Kommissionens beslut av den 21 december 1993 om en gemensam teknisk föreskrift för telefonitjänsten inom allmänt tillgänglig, alleuropeisk, cellulär digital landbaserad mobilkommunikation (94/12/EG:)

233

 
1994 L 017 0034
 

31994D0023

 

Kommissionens beslut av den 17 januari 1994 om gemensamma procedurregler för europeiskt tekniskt godkännande (94/23/EG:)

235

 
1994 L 023 0028
 

31994L0001

 

Kommissionens direktiv 94/1/EG av den 6 januari 1994 om teknisk anpassning av rådets direktiv 75/324/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande aerosolbehållare

242

 
1994 L 038 0030
 

31994D0078

 

Rådets beslut av den 24 januari 1994 om ett flerårigt program för utveckling av gemenskapens statistik över forskning, utveckling och innovation (94/78/EG, Euratom:)

244

 
1994 L 045 0001
 

31994L0002

 

Kommissionens direktiv 94/2/EG av den 21 januari 1994 om genomförande av rådets direktiv 92/75/EG vad gäller märkning som anger energiförbrukning hos elektriska kylskåp och frysar (även i kombination) för hushållsbruk

249

Top