EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_13_025_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
13 Industripolitik och den inre marknaden
Volym 25


SV

 

13 Industripolitik och den inre marknaden - Volym 25

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1993 L 227 0009
 

31993L0067

 

Kommissionens direktiv 93/67/EEG av den 20 juli 1993 om principer för bedömning av risker för människor och miljön med ämnen som anmälts enligt rådets direktiv 67/548/EEG

3

 
1993 L 231 0034
 

31993L0073

 

Kommissionens femte direktiv 93/73/EEG av den 9 september 1993 om analysmetoder för kontroll av kosmetiska produkters sammansättning

13

 
1993 L 248 0015
 

31993L0083

 

Rådets direktiv 93/83/EEG av den 27 september 1993 om samordning av vissa bestämmelser om upphovsrätt och närstående rättigheter avseende satellitsändningar och vidaresändning via kabel

33

 
1993 L 258 0029
 

31993L0072

 

Kommissionens direktiv 93/72/EEG av den 1 september 1993 om anpassning till tekniska framsteg för nittonde gången av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen

40

 
1993 L 264 0049
 

31993L0081

 

Kommissionens direktiv 93/81/EEG av den 29 september 1993 om anpassning av rådets direktiv 70/156/EEG om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon

42

 
1993 L 264 0051
 

31993L0086

 

Kommissionens direktiv 93/86/EEG av den 4 oktober 1993 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 91/157/EEG om batterier och ackumulatorer som innehåller vissa farliga ämnen

44

 
1993 L 277 0033
 

31993L0090

 

Kommissionens direktiv 93/90/EEG av den 29 oktober 1993 om den förteckning över ämnen som avses i artikel 13.1 femte strecksatsen i rådets direktiv 67/548/EEG

46

 
1993 L 284 0025
 

31993L0091

 

Kommissionens direktiv 93/91/EEG av den 29 oktober 1993 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 78/316/EEG om inredningsdetaljer i motorfordon (märkning av manöverorgan, kontrollampor och visare)

47

 
1993 L 290 0001
 

31993L0097

 

Rådets direktiv 93/97/EEG av den 29 oktober 1993 om tillägg till direktiv 91/263/EEG vad gäller jordstationsutrustning för satellitkommunikation

67

 
1993 L 290 0009
 

31993L0098

 

Rådets direktiv 93/98/EEG av den 29 oktober 1993 om harmonisering av skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter

75

 
1993 L 290 0014
 

31993L0099

 

Rådets direktiv 93/99/EEG av den 29 oktober 1993 om ytterligare åtgärder för offentlig kontroll av livsmedel

80

 
1993 L 294 0021
 

31993L0105

 

Kommissionens direktiv 93/105/EG av den 25 november 1993 om fastställande av bilaga 7 D som innehåller nödvändiga uppgifter för den dokumentation som avses i artikel 12 i den sjunde ändringen av rådets direktiv 67/548/EEG

84

 
1993 L 310 0041
 

31993L0111

 

Kommissionens direktiv 93/111/EG av den 10 december 1993 om ändring av direktiv 93/10/EEG om material och produkter av regenererad cellulosafilm avsedda att komma i kontakt med livsmedel

92

 
1993 L 329 0039
 

31993L0116

 

Kommissionens direktiv 93/116/EG av den 17 december 1993 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 80/1268/EEG om motorfordons bränsleförbrukning

93

 
1993 L 342 0001
 

31993R3696

 

Rådets förordning (EEG) nr 3696/93 av den 29 oktober 1993 om den statistiska indelningen av produkter efter näringsgren (CPA) inom Europeiska ekonomiska gemenskapen

108

 
1994 L 008 0020
 

31994D0011

 

Kommissionens beslut av den 21 december 1993 om en gemensam föreskrift för de allmänna anslutningskraven för allmänt tillgänglig, alleuropeisk, cellulär digital landbaserad mobilkommunikation (94/11/EG:)

230

 
1994 L 008 0023
 

31994D0012

 

Kommissionens beslut av den 21 december 1993 om en gemensam teknisk föreskrift för telefonitjänsten inom allmänt tillgänglig, alleuropeisk, cellulär digital landbaserad mobilkommunikation (94/12/EG:)

233

 
1994 L 017 0034
 

31994D0023

 

Kommissionens beslut av den 17 januari 1994 om gemensamma procedurregler för europeiskt tekniskt godkännande (94/23/EG:)

235

 
1994 L 023 0028
 

31994L0001

 

Kommissionens direktiv 94/1/EG av den 6 januari 1994 om teknisk anpassning av rådets direktiv 75/324/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande aerosolbehållare

242

 
1994 L 038 0030
 

31994D0078

 

Rådets beslut av den 24 januari 1994 om ett flerårigt program för utveckling av gemenskapens statistik över forskning, utveckling och innovation (94/78/EG, Euratom:)

244

 
1994 L 045 0001
 

31994L0002

 

Kommissionens direktiv 94/2/EG av den 21 januari 1994 om genomförande av rådets direktiv 92/75/EG vad gäller märkning som anger energiförbrukning hos elektriska kylskåp och frysar (även i kombination) för hushållsbruk

249

Top