Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_13_021_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
13 Industripolitik och den inre marknaden
Volym 21

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

SV

 

13 Industripolitik och den inre marknaden - Volym 21

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1991 L 233 0021
 

31991L0422

 

Kommissionens direktiv 91/422/EEG av den 15 juli 1991 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 71/320/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bromsutrustning på vissa kategorier av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (91/422/EEG)

3

 
1991 L 242 0001
 

31991L0441

 

Rådets direktiv 91/441/EEG av den 26 juni 1991 om ändring av direktiv 70/220/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon (91/441/EEG)

13

 
1991 L 270 0032
 

31991L0507

 

Kommissionens direktiv 91/507/EEG av den 19 juli 1991 om ändring av bilagan till rådets direktiv 75/318/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om analytiska, farmakologiska, toxikologiska och kliniska normer och prövningsplaner för undersökning av läkemedel (91/507/EEG)

116

 
1991 L 286 0020
 

31991S3010

 

Kommissionens beslut nr 3010/91/EKSG av den 15 oktober 1991 om information som stålföretag skall lämna om sina investeringar

136

 
1991 L 359 0001
 

31991S3731

 

Kommissionens beslut nr 3731/91/EKSG av den 18 oktober 1991 om ändring av frågeformulären i bilagan till beslut nr 1566/86/EKSG, 4104/88/EKSG och 3938/89/EKSG

140

 
1991 L 362 0057
 

31991S3855

 

Kommissionens beslut nr 3855/91/EKSG av den 27 november 1991 om gemenskapsregler för stöd till stålindustrin

189

 
1991 L 363 0036
 

31991L0659

 

Kommissionens direktiv 91/659/EEG av den 3 december 1991 om anpassning till tekniska framsteg av bilaga 1 till rådets direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (asbest) (91/659/EEG)

193

 
1991 L 366 0001
 

31991L0662

 

Kommissionens direktiv 91/662/EEG av den 6 december 1991 om anpassning till den tekniska utvecklingen av de bestämmelser i rådets direktiv 74/297/EEG som gäller rattens och styrkolonnens uppförande vid en sammanstötning (91/662/EEG)

196

 
1991 L 366 0017
 

31991L0663

 

Kommissionens direktiv 91/663/EEG av den 10 december 1991 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 76/756/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om montering av belysning och ljussignalanordningar på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (91/663/EEG)

211

 
1991 L 374 0001
 

31991R3924

 

Rådets förordning (EEG) nr 3924/91 av den 19 december 1991 om en statistisk undersökning av industriproduktionen i gemenskapen

250

 
1991 L 377 0041
 

31991D0691

 

Rådets beslut av den 12 december 1991 om att anta ett program för upprättandet av en inre marknad för informationstjänster (91/691/EEG:)

253

Top