EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_13_021_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
13 Industripolitik och den inre marknaden
Volym 21


SV

 

13 Industripolitik och den inre marknaden - Volym 21

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1991 L 233 0021
 

31991L0422

 

Kommissionens direktiv 91/422/EEG av den 15 juli 1991 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 71/320/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bromsutrustning på vissa kategorier av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (91/422/EEG)

3

 
1991 L 242 0001
 

31991L0441

 

Rådets direktiv 91/441/EEG av den 26 juni 1991 om ändring av direktiv 70/220/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon (91/441/EEG)

13

 
1991 L 270 0032
 

31991L0507

 

Kommissionens direktiv 91/507/EEG av den 19 juli 1991 om ändring av bilagan till rådets direktiv 75/318/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om analytiska, farmakologiska, toxikologiska och kliniska normer och prövningsplaner för undersökning av läkemedel (91/507/EEG)

116

 
1991 L 286 0020
 

31991S3010

 

Kommissionens beslut nr 3010/91/EKSG av den 15 oktober 1991 om information som stålföretag skall lämna om sina investeringar

136

 
1991 L 359 0001
 

31991S3731

 

Kommissionens beslut nr 3731/91/EKSG av den 18 oktober 1991 om ändring av frågeformulären i bilagan till beslut nr 1566/86/EKSG, 4104/88/EKSG och 3938/89/EKSG

140

 
1991 L 362 0057
 

31991S3855

 

Kommissionens beslut nr 3855/91/EKSG av den 27 november 1991 om gemenskapsregler för stöd till stålindustrin

189

 
1991 L 363 0036
 

31991L0659

 

Kommissionens direktiv 91/659/EEG av den 3 december 1991 om anpassning till tekniska framsteg av bilaga 1 till rådets direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (asbest) (91/659/EEG)

193

 
1991 L 366 0001
 

31991L0662

 

Kommissionens direktiv 91/662/EEG av den 6 december 1991 om anpassning till den tekniska utvecklingen av de bestämmelser i rådets direktiv 74/297/EEG som gäller rattens och styrkolonnens uppförande vid en sammanstötning (91/662/EEG)

196

 
1991 L 366 0017
 

31991L0663

 

Kommissionens direktiv 91/663/EEG av den 10 december 1991 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 76/756/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om montering av belysning och ljussignalanordningar på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (91/663/EEG)

211

 
1991 L 374 0001
 

31991R3924

 

Rådets förordning (EEG) nr 3924/91 av den 19 december 1991 om en statistisk undersökning av industriproduktionen i gemenskapen

250

 
1991 L 377 0041
 

31991D0691

 

Rådets beslut av den 12 december 1991 om att anta ett program för upprättandet av en inre marknad för informationstjänster (91/691/EEG:)

253

Top