Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_13_020_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
13 Industripolitik och den inre marknaden
Volym 20

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

SV

 

13 Industripolitik och den inre marknaden - Volym 20

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1990 L 341 0001
 

31990L0628

 

Kommissionens direktiv 90/628/EEG av den 30 oktober 1990 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 77/541/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bilbälten och fasthållningsanordningar i motorfordon (90/628/EEG)

3

 
1990 L 341 0014
 

31990L0629

 

Kommissionens direktiv 90/629/EEG av den 30 oktober 1990 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 76/115/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förankring av bilbälten i motorfordon (90/629/EEG)

16

 
1990 L 341 0020
 

31990L0630

 

Kommissionens direktiv 90/630/EEG av den 30 oktober 1990 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 77/649/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om siktfältet i motorfordon (90/630/EEG)

22

 
1990 L 353 0039
 

31990L0650

 

Rådets direktiv 90/650/EEG av den 4 december 1990 om övergångsbestämmelser som skall tillämpas i Tyskland inom ramen för harmoniseringen av de tekniska bestämmelserna för vissa produkter (90/650/EEG)

32

 
1990 L 353 0065
 

31990L0657

 

Rådets direktiv 90/657/EEG av den 4 december 1990 om övergångsbestämmelser som skall tillämpas i Tyskland inom ramen för harmoniseringen av de tekniska bestämmelserna (90/657/EEG)

35

 
1990 L 373 0015
 

31990L0676

 

Rådets direktiv 90/676/EEG av den 13 december 1990 med ändringar i direktivet 81/851/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om veterinärmedicinska läkemedel (90/676/EEG)

44

 
1990 L 380 0037
 

31990D0685

 

Rådets beslut av den 21 december 1990 om genomförandet av en handlingsplan för att främja utvecklingen av den europeiska audiovisuella industrin (Media) (1991-1995) (90/685/EEG)

56

 
1991 L 042 0025
 

31991L0071

 

Kommissionens direktiv 91/71/EEG av den 16 januari 1991 om komplettering av rådets direktiv 88/388/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aromer för användning i livsmedel och om ursprungsmaterial vid framställning av sådana aromer (91/71/EEG)

64

 
1991 L 091 0059
 

31991L0184

 

Kommissionens trettonde direktiv 91/184/EEG av den 12 mars 1991 om anpassning till teknisk utveckling av bilaga 2, 3, 4, 5, 6 och 7 till rådets direktiv 76/768/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter (91/184/EEG)

67

 
1991 L 103 0005
 

31991L0226

 

Rådets direktiv 91/226/EEG av den 27 mars 1991 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om stänkskyddsanordningar på vissa typer av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (91/226/EEG)

71

 
1991 L 107 0050
 

31991L0238

 

Rådets direktiv 91/238/EEG av den 22 april 1991 om ändring av direktiv 89/396/EEG om identifikationsmärkning av livsmedelspartier (91/238/EEG)

94

 
1991 L 128 0001
 

31991L0263

 

Rådets direktiv 91/263/EEG av den 29 april 1991 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om teleterminalutrustning och ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse (91/263/EEG)

95

 
1991 L 134 0051
 

31991L0269

 

Kommissionens direktiv 91/269/EEG av den 30 april 1991 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 82/130/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd för användning i explosionsfarliga omgivningar i gruvor med risk för lättantändlig gruvgas (91/269/EEG)

111

 
1991 L 144 0045
 

31991L0287

 

Rådets direktiv 91/287/EEG av den 3 juni 1991 om det frekvensband som skall tilldelas för det samordnade införandet av digital europeisk trådlös telekommunikation DECT i gemenskapen (91/287/EEG)

116

 
1991 L 178 0029
 

31991L0328

 

Rådets direktiv 91/328/EEG av den 21 juni 1991 om ändring av direktiv 77/143/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet (91/328/EEG)

118

 
1991 L 180 0001
 

31991L0325

 

Kommissionens direktiv 91/325/EEG av den 1 mars 1991 om anpassning till tekniska framsteg för tolfte gången av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (91/325/EEG)

120

 
1991 L 186 0059
 

31991L0338

 

Rådets direktiv 91/338/EEG av den 18 juni 1991 om ändring för tionde gången av direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (91/338/EEG)

198

 
1991 L 186 0064
 

31991L0339

 

Rådets direktiv 91/339/EEG av den 18 juni 1991 om ändring för elfte gången av direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (91/339/EEG)

203

 
1991 L 193 0030
 

31991L0356

 

Kommissionens direktiv 91/356/EEG av den 13 juni 1991 om fastställande av principer och riktlinjer för god tillverkningssed i fråga om läkemedel för humant bruk (91/356/EEG)

206

 
1991 L 198 0016
 

31991L0368

 

Rådets direktiv 91/368/EEG av den 20 juni 1991 om ändring av direktiv 89/392/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om maskinern (91/368/EEG)

210

 
1991 L 208 0066
 

31991D0385

 

Rådets beslut av den 22 juli 1991 om upprättandet av den andra fasen i Tedis-programmet (Trade electronic data interchange systems) (91/385/EEG)

226

 
1991 L 217 0031
 

31991D0396

 

Rådets beslut av den 29 juli 1991 om införandet av ett gemensamt europeiskt larmnummer (91/396/EEG)

232

 
1991 L 228 0067
 

31991L0410

 

Kommissionens direktiv 91/410/EEG av den 22 juli 1991 om anpassning till tekniska framsteg för fjortonde gången av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (91/410/EEG)

234

 
1991 L 230 0001
 

31991L0414

 

Rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (91/414/EEG)

236

Top