EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_13_017_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
13 Industripolitik och den inre marknaden
Volym 17

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

SV

 

13 Industripolitik och den inre marknaden - Volym 17

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1988 L 036 0001
 

31988L0076

 

Rådets direktiv 88/76/EEG av den 3 december 1987 om ändring i direktiv 70/220/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftföroreningar genom avgaser från motorfordon (88/76/EEG)

3

 
1988 L 063 0012
 

31988L0126

 

Kommissionens direktiv 88/126/EEG av den 22 december 1987 om ändring i direktiv 87/94/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förfaranden vid kontroll av egenskaper, gränsvärden och detonationssäkerhet hos enkla ammoniumnitratgödselmedel med hög kvävehalt (88/126/EEG)

35

 
1988 L 081 0075
 

31988L0182

 

Rådets direktiv 88/182/EEG av den 22 mars 1988 om ändring av direktiv 83/189/EEG om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (88/182/EEG)

36

 
1988 L 083 0033
 

31988L0183

 

Rådets direktiv 88/183/EEG av den 22 mars 1988 om ändring av direktiv 76/116/EEG såvitt avser flytande gödselmedel (88/183/EEG)

38

 
1988 L 092 0047
 

31988L0194

 

Kommissionens direktiv 88/194/EEG av den 24 mars 1988 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 71/320/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bromsutrustning på vissa kategorier av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (88/194/EEG)

45

 
1988 L 092 0050
 

31988L0195

 

Kommissionens direktiv 88/195/EEG av den 24 mars 1988 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 80/1269/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om motoreffekten hos motorfordon (88/195/EEG)

48

 
1988 L 105 0011
 

31988L0233

 

Kommissionens tionde direktiv 88/233/EEG av den 2 mars 1988 om anpassning med hänsyn till teknisk utveckling av bilagorna 2, 3, 4 och 6 till rådets direktiv 76/768/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter (88/233/EEG)

58

 
1988 L 126 0052
 

31988L0297

 

Rådets direktiv 88/297/EEG av den 3 maj 1988 om ändring av direktiv 74/150/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (88/297/EEG)

62

 
1988 L 147 0077
 

31988L0321

 

Kommissionens direktiv 88/321/EEG av den 16 maj 1988 om anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv 71/127/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om backspeglar för motorfordon (88/321/EEG)

63

 
1988 L 157 0028
 

31988L0344

 

Rådets direktiv 88/344/EEG av den 13 juni 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om extraktionsmedel vid framställning av livsmedel och livsmedelsingredienser (88/344/EEG)

66

 
1988 L 181 0040
 

31988L0366

 

Kommissionens direktiv av den 17 maj 1988 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 77/649/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om siktfältet i motorfordon (88/366/EEG)

72

 
1988 L 184 0061
 

31988L0388

 

Rådets direktiv 88/388/EEG av den 22 juni 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aromer för användning i livsmedel och om ursprungsmaterial vid framställning av sådana aromer (88/388/EEG)

77

 
1988 L 184 0067
 

31988D0389

 

Rådets beslut av den 22 juni 1988 om att kommissionen skall upprätta en förteckning över ursprungsmaterial och ämnen som används vid framställning av aromer (88/389/EEG:)

83

 
1988 L 187 0014
 

31988L0379

 

Rådets direktiv 88/379/EEG av den 7 juni 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (beredningar) (88/379/EEG)

84

 
1988 L 200 0027
 

31988L0410

 

Kommissionens direktiv 88/410/EEG av den 21 juni 1988 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 74/151/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om vissa delar och egenskaper på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (88/410/EEG)

101

 
1988 L 200 0030
 

31988L0411

 

Kommissionens direktiv 88/411/EEG av den 21 juni 1988 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 75/321/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om styrinrättningen på jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul (88/411/EEG)

104

 
1988 L 200 0031
 

31988L0412

 

Kommissionens direktiv 88/412/EEG av den 22 juni 1988 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 74/152/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om högsta konstruktiva hastighet och lastplattformar för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (88/412/EEG)

105

 
1988 L 200 0032
 

31988L0413

 

Kommissionens direktiv 88/413/EEG av den 22 juni 1988 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 79/622/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skyddsbågar på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (statisk provning) (88/413/EEG)

106

 
1988 L 200 0034
 

31988L0414

 

Kommissionens direktiv 88/414/EEG av den 22 juni 1988 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 80/720/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förarutrymme, tillträde till förarplatsen samt dörrar och fönster på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (88/414/EEG)

108

 
1988 L 214 0001
 

31988L0436

 

Rådets direktiv 88/436/EEG av den 16 juni 1988 om ändring i direktiv 70/220/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftföroreningar genom avgaser från motorfordon (Begränsning av partikelutsläpp från dieselmotorer) (88/436/EEG)

111

 
1988 L 222 0010
 

31988L0449

 

Rådets direktiv 88/410/EEG av den 26 juli 1988 om ändring av direktiv 77/143/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet (88/449/EEG)

128

 
1988 L 228 0031
 

31988L0465

 

Kommissionens direktiv 88/465/EEG av den 30 juni 1988 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 78/764/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förarsätet på jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul (88/465/EEG)

133

 
1988 L 311 0046
 

31988L0571

 

Kommissionens direktiv 88/571/EEG av den 10 november 1988 om anpassning till tekniska framsteg av rådets direktiv 79/196/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning i explosionsfarliga omgivningar med användning av vissa typer av skydd (88/571/EEG)

140

 
1988 L 318 0044
 

31988L0593

 

Rådets direktiv 88/593/EEG av den 18 november 1988 om ändring av direktiv 79/693/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om sylt, gelé och marmelad samt kastanjemos (88/593/EEG)

142

 
1988 L 365 0001
 

31988S4104

 

Kommissionens beslut nr 4104/88/EKSG av den 13 december 1988 om ändring av frågeformulären i bilagan till beslut nr 1566/86/EKSG

146

 
1988 L 382 0042
 

31988L0665

 

Rådets direktiv 88/665/EEG av den 21 december 1988 om ändring av flera direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning där det finns bestämmelser om offentliggörande av bestyrkanden och intyg genom publicering i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (88/665/EEG)

173

 
1988 L 382 0046
 

31988L0667

 

Rådets direktiv 88/667/EEG av den 21 december 1988 om ändring för fjärde gången av direktiv 76/768/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter (88/667/EEG)

175

 
1989 L 040 0001
 

31989L0104

 

Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (89/104/EEG)

178

 
1989 L 040 0012
 

31989L0106

 

Rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter (89/106/EEG)

185

 
1989 L 040 0027
 

31989L0107

 

Rådets direktiv 89/107/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om livsmedelstillsatser som är godkända för användning i livsmedel (89/107/EEG)

200

 
1989 L 040 0038
 

31989L0109

 

Rådets direktiv 89/109/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (89/109/EEG)

207

 
1989 L 059 0037
 

31989D0156

 

Kommissionens beslut av den 17 februari 1989 om ändring av beslut 78/45/EEG beträffande antalet medlemmar i den vetenskapliga kommittén för kosmetika (89/156/EEG:)

214

 
1989 L 064 0010
 

31989L0174

 

Kommissionens elfte direktiv 89/174/EEG av den 21 februari 1989 om anpassning med hänsyn till teknisk utveckling av bilagorna 2-7 till rådets direktiv 76/768/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkterr (89/174/EEG)

215

Top