EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_13_008_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
13 Industripolitik och den inre marknaden
Volym 08

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

SV

 

13 Industripolitik och den inre marknaden - Volym 08

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1977 L 255 0025
 

31977D0616

 

Rådets beslut av den 27 september 1977 om utförande av en rad undersökningar till stöd för användning av informationsteknik (77/616/EEG:)

3

 
1977 L 255 0035
 

31977D0620

 

Rådets beslut av den 27 september 1977 om ändring av rådets beslut 76/633/EEG om inrättande av en rådgivande kommitté för gemensamma databehandlingsprojekt (77/620/EEG:)

6

 
1977 L 267 0001
 

31977L0649

 

Rådets direktiv 77/649/EEG av den 27 september 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om siktfältet i motorfordon (77/649/EEG)

7

 
1977 L 303 0023
 

31977L0728

 

Rådets direktiv 77/728/EEG av den 7 november 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av färger, lacker, tryckfärger, lim och liknande produkter (77/728/EEG)

29

 
1978 L 011 0018
 

31978L0025

 

Rådets direktiv 78/25/EEG av den 12 december 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om färgämnen som får tillsättas läkemedel (78/25/EEG)

39

 
1978 L 013 0024
 

31978D0045

 

Kommissionens beslut av den 19 december 1977 om inrättandet av en vetenskaplig kommitté för kosmetika (78/45/EEG:)

42

 
1978 L 044 0015
 

31978L0142

 

Rådets direktiv 78/142/EEG av den 30 januari 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om material och produkter som innehåller vinylkloridmonomer och är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (78/142/EEG)

44

 
1978 L 044 0018
 

31978L0143

 

Rådets direktiv 78/143/EEG av den 30 januari 1978 om den andra ändringen av direktiv 70/357/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om antioxidationsmedel som är godkända för användning i livsmedel (78/143/EEG)

47

 
1978 L 044 0020
 

31978L0144

 

Rådets direktiv 78/144/EEG av den 30 januari 1978 om en sjätte ändring av rådets direktiv av den 23 oktober 1962 om tillnärmning av medlemsstaternas bestämmelser om färgämnen som är godkända för användning i livsmedel (78/144/EEG)

49

 
1978 L 044 0023
 

31978L0145

 

Rådets direktiv 78/145/EEG av den 30 januari 1978 om ändring för trettonde gången av direktiv 64/54/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om konserveringsmedel som är godkända för användning i livsmedel (78/145/EEG)

52

 
1978 L 052 0017
 

31978L0166

 

Rådets direktiv 78/166/EEG av den 13 februari 1978 om samordnad konjunkturstatistik för bygg- och anläggningsverksamhet (78/166/EEG)

54

 
1978 L 081 0001
 

31978L0315

 

Rådets direktiv 78/315/EEG av den 21 december 1977 om ändring av direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (78/315/EEG)

56

 
1978 L 081 0003
 

31978L0316

 

Rådets direktiv 78/316/EEG av den 21 december 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om inredningsdetaljer i motorfordon (märkning av manöverorgan, kontrollampor och visare) (78/316/EEG)

58

 
1978 L 081 0027
 

31978L0317

 

Rådets direktiv 78/317/EEG av den 21 december 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om avfrostning och avimning av glasrutor i motorfordon (78/317/EEG)

82

 
1978 L 081 0049
 

31978L0318

 

Rådets direktiv 78/318/EEG av den 21 december 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om torkar- och spolarsystem för motorfordon (78/318/EEG)

104

 
1978 L 104 0026
 

31978L0365

 

Kommissionens direktiv 78/365/EEG av den 31 mars 1978 om anpassning för andra gången till tekniska framsteg av rådets direktiv 71/318/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gasvolymmätare (78/365/EEG)

127

 
1978 L 123 0026
 

31978L0420

 

Rådets direktiv 78/420/EEG av den 2 maj 1978 om ändring av rådets andra direktiv 75/319/EEG om tillnärmning av bestämmelser som fastställts genom lagar eller andra författningar och som gäller farmaceutiska specialiteter (78/420/EEG)

133

 
1978 L 124 0016
 

31978D0436

 

Kommissionens beslut av den 21 april 1978 om upprättande av en vetenskaplig kommitté för bekämpningsmedel (78/436/EEG:)

134

 
1978 L 155 0031
 

31978L0507

 

Kommissionens direktiv 78/507/EEG av den 19 maj 1978 om anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv 76/114/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om föreskrivna skyltar och märkningar samt deras placering och fastsättningssätt på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (78/507/EEG)

136

 
1978 L 168 0039
 

31978L0547

 

Rådets direktiv 78/547/EEG av den 12 juni 1978 om ändring av direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (78/547/EEG)

139

 
1978 L 168 0040
 

31978L0548

 

Rådets direktiv 78/548/EEG av den 12 juni 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om värmesystem för passagerarutrymmet i motorfordon (78/548/EEG)

140

 
1978 L 168 0045
 

31978L0549

 

Rådets direktiv 78/549/EEG av den 12 juni 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om hjulskydd på motorfordon (78/549/EEG)

145

 
1978 L 197 0010
 

31978L0609

 

Rådets direktiv 78/609/EEG av den 29 juni 1978 om ändring för femte gången av direktiv nr 73/241/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kakao- och chokladvaror avsedda som livsmedel (78/609/EEG)

151

 
1978 L 197 0022
 

31978L0612

 

Rådets direktiv 78/612/EEG av den 29 juni 1978 om en första ändring av direktiv 74/329/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om emulgerings-, stabiliserings-, förtjocknings- och geleringsmedel för användning i livsmedel (78/612/EEG)

153

 
1978 L 206 0008
 

31978L0629

 

Rådets direktiv 78/629/EEG av den 19 juni 1978 om anpassning till tekniska framsteg av direktiv 73/362/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om längdmått (78/629/EEG)

157

 
1978 L 206 0012
 

31978L0630

 

Rådets direktiv 78/630/EEG av den 19 juni 1978 om den första ändringen av direktiv 76/118/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om vissa former av konserverad, helt eller delvis dehydratiserad mjölk avsedd för konsumtion (78/630/EEG)

161

 
1978 L 206 0013
 

31978L0631

 

Rådets direktiv 78/631/EEG av den 26 juni 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (bekämpningsmedel) (78/631/EEG)

162

 
1978 L 206 0026
 

31978L0632

 

Kommissionens direktiv 78/632/EEG av den 19 maj 1978 om en anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 74/60/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om inredningsdetaljer i motorfordon (passagerarutrymmets inre delar frånsett inre backspeglar, manöverorganens utformning, taket eller det öppningsbara taket, ryggstödet och sätenas baksida) (78/632/EEG)

175

Top