EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_13_004_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
13 Industripolitik och den inre marknaden
Volym 04

  The document is unavailable in your User interface language.

SV

 

13 Industripolitik och den inre marknaden - Volym 04

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1974 L 159 0061
 

31974L0290

 

Rådets direktiv 74/290/EEG av den 28 maj 1974 om anpassning till tekniska framsteg av rådets direktiv 70/220/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon

3

 
1974 L 165 0016
 

31974L0297

 

Rådets direktiv 74/297/EEG av den 4 juni 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om inredningsdetaljer i motorfordon (styrmekanismens uppförande i händelse av en sammanstötning)

12

 
1974 L 189 0001
 

31974L0329

 

Rådets direktiv 74/329/EEG av den 18 juni 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om emulgerings-, stabiliserings-, förtjocknings- och geleringsmedel för användning i livsmedel

22

 
1974 L 189 0009
 

31974L0331

 

Kommissionens direktiv 74/331/EEG av den 12 juni 1974 om anpassning till tekniska framsteg av rådets direktiv av den 26 juli 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gasvolymmätare

28

 
1974 L 191 0001
 

31974L0346

 

Rådets direktiv 74/346/EEG av den 25 juni 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om backspeglar på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul

30

 
1974 L 191 0005
 

31974L0347

 

Rådets direktiv 74/347/EEG av den 25 juni 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om siktfält och vindrutetorkare för jordbrukseller skogsbrukstraktorer med hjul

34

 
1974 L 208 0025
 

31974L0394

 

Rådets direktiv 74/394/EEG av den 22 juli 1974 med den tionde ändringen av direktiv nr 64/54/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om konserveringsmedel som är godkända för användning i livsmedel

40

 
1974 L 221 0001
 

31974L0408

 

Rådets direktiv 74/408/EEG av den 22 juli 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om inredningsdetaljer i motorfordon (hållfastheten hos sätena och fästanordningarna för dessa)

42

 
1974 L 221 0010
 

31974L0409

 

Rådets direktiv 74/409/EEG av den 22 juli 1974 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om honung

51

 
1974 L 221 0017
 

31974L0411

 

Rådets direktiv 74/411/EEG av den 1 augusti 1974 om ändring för första gången av direktiv nr 73/241/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kakao- och chokladvaror avsedda som livsmedel

56

 
1974 L 221 0018
 

31974L0412

 

Rådets direktiv 74/412/EEG av den 1 augusti 1974 om ändring för första gången av rådets direktiv 70/357/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om antioxidationsmedel som är godkända för användning i livsmedel

57

 
1974 L 266 0004
 

31974L0483

 

Rådets direktiv 74/483/EEG av den 17 september 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om utskjutande delar på motorfordon

58

 
1974 L 349 0063
 

31974L0644

 

Rådets direktiv 74/644/EEG av den 19 december 1974 om ändring för andra gången av direktiv nr 73/241/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kakao- och chokladvaror avsedda som livsmedel

68

 
1975 L 014 0001
 

31975L0033

 

Rådets direktiv 75/33/EEG av den 17 december 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kallvattenmätare

69

 
1975 L 045 0019
 

31975L0117

 

Rådets direktiv 75/117/EEG av den 10 februari 1975 om tillnärmningen av medlemsstaternas lagar om tillämpningen av principen om lika lön för kvinnor och män

78

 
1975 L 064 0021
 

31975L0155

 

Rådets direktiv 75/155/EEG av den 4 mars 1975 om ändring för tredje gången av direktiv nr 73/241/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kakao- och chokladvaror avsedda som livsmedel

80

 
1975 L 088 0007
 

31975S0911

 

Kommissionens beslut nr 911/75/EKSG av den 7 april 1975 om försäljning av järn- och stålprodukter i Norge

84

 
1975 L 147 0001
 

31975L0318

 

Rådets direktiv 75/318/EEG av den 20 maj 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om analytiska, farmakologiska, toxikologiska och kliniska normer och prövningsplaner för undersökning av farmaceutiska specialiteter

86

 
1975 L 147 0013
 

31975L0319

 

Rådets andra direktiv 75/319/EEG av den 20 maj 1975 om tillnärmning av bestämmelser som fastställts genom lagar eller andra författningar och som gäller farmaceutiska specialiteter

98

 
1975 L 147 0023
 

31975D0320

 

75/320/EEG: Rådets beslut av den 20 maj 1975 om inrättandet av en farmaceutisk kommitté

108

 
1975 L 147 0024
 

31975L0321

 

Rådets direktiv 75/321/EEG av den 20 maj 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om styrinrättningen på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul

109

 
1975 L 147 0028
 

31975L0322

 

Rådets direktiv 75/322/EEG av den 20 maj 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om dämpning av radiostörningar som orsakas av gnisttändningsmotorer i jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul

113

 
1975 L 147 0038
 

31975L0323

 

Rådets direktiv 75/323/EEG av den 20 maj 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om anslutningar på jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul för strömförsörjning till ljud- och ljussignalutrustningar på redskap, maskiner och släpvagnar avsedda att användas inom jordbruk eller skogsbruk

123

 
1975 L 147 0040
 

31975L0324

 

Rådets direktiv 75/324/EEG av den 20 maj 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande aerosolbehållare

125

 
1975 L 183 0022
 

31975L0409

 

Rådets direktiv 75/409/EEG av den 24 juni 1975 om ändring för femte gången av direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen

131

 
1975 L 183 0025
 

31975L0410

 

Rådets direktiv 75/410/EEG av den 24 juni 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bandvågar

134

 
1975 L 190 0026
 

31975S1870

 

Kommissionens beslut nr 1870/75/EKSG av den 17 juli 1975 om krav på företag inom stålindustrin att tillhandahålla vissa upplysningar om sysselsättningen

155

 
1975 L 196 0001
 

31975L0443

 

Rådets direktiv 75/443/EEG av den 26 juni 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om backväxeln och hastighetsmätarutrustning på motorfordon

157

 
1975 L 236 0003
 

31975L0524

 

Kommissionens direktiv 75/524/EEG av den 25 juli 1975 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 71/320/EEG av den 26 juli 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bromsutrustning på vissa kategorier av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon

161

 
1976 L 024 0001
 

31976L0114

 

Rådets direktiv 76/114/EEG av den 18 december 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om föreskrivna skyltar och märkningar samt deras placering och fastsättningssätt på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon

175

 
1976 L 024 0006
 

31976L0115

 

Rådets direktiv 76/115/EEG av den 18 december 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förankring av bilbälten i motorfordon

180

 
1976 L 024 0021
 

31976L0116

 

Rådets direktiv 76/116/EEG av den 18 december 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gödselmedel

193

 
1976 L 024 0045
 

31976L0117

 

Rådets direktiv 76/117/EEG av den 18 december 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd för användning i explosionsfarliga omgivningar

217

 
1976 L 024 0049
 

31976L0118

 

Rådets direktiv 76/118/EEG av den 18 december 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om vissa former av konserverad, helt eller delvis dehydratiserad mjölk avsedd för konsumtion

221

 
1976 L 108 0019
 

31976L0399

 

Rådets direktiv 76/399/EEG av den 6 april 1976 om en femte ändring av rådets direktiv av den 23 oktober 1962 om tillnärmning av medlemsstaternas bestämmelser om färgämnen som är godkända för användning i livsmedel

229

Top