EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_13_001_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
13 Industripolitik och den inre marknaden
Volym 01

  The document is unavailable in your User interface language.

SV

 

13 Industripolitik och den inre marknaden - Volym 01

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1953 A 006 0111
 

31953D0031

 

Beslut nr 31-53 av den 2 maj 1953 om offentliggörande av prislistor och försäljningsvillkor som tillämpas av företag i stålindustrin

3

 
1953 A 130 0053
 

31953D0032

 

Beslut nr 32-53 av den 20 maj 1953 om tillägg till beslut nr 31-53 av den 2 maj 1953 om offentliggörande av prislistor och försäljningsvillkor som tillämpas av företag i stålindustrin

5

 
1953 A 010 0154
 

31953D0038

 

Beslut om tidpunkten för ikraftträdandet av bestämmelserna om investeringar i artikel 54 av den 11 juli 1953

6

 
1954 A 001 0218
 

31954S0002

 

Beslut nr 2/54 av den 7 januari 1954 om ändring av beslut nr 31/53 av den 2 maj 1953 om offentliggörande av prislistor och försäljningsvillkor som tillämpas av företag inom stålindustrin

7

 
1954 A 018 0470
 

31954D0037

 

Beslut nr 37-54 av den 29 juli 1954 om offentliggörande av prislistor och försäljningsvillkor som tillämpas av stålindustrin vid försäljning av specialstål i enlighet med bilaga 3 till fördraget

9

 
1956 A 026 0333
 

31956D0032

 

Beslut nr 32-56 av den 21 november 1956 om ändring av beslut nr 31-53 av den 2 maj 1953, ändrat genom beslut nr 2-54 av den 7 januari 1954 om offentliggörande av prislitor och försäljningsvillkor som tillämpas av företag i stålindustrin

12

 
1958 P 031 0665
 

31958D0033

 

Beslut nr 33-58 av den 1 december 1958 om tillägg till beslut nr 37-54 av den 29 juli 1954 om offentliggörande av prislistor och försäljningsvillkor som tillämpas av stålindustrin vid försäljning av specialrtål

13

 
1962 P 115 2645
 

31962L2645

 

Rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas bestämmelser om färgämnen som är godkända för användning i livsmedel

14

 
1963 P 187 2969
 

31963D0019(01)

 

Beslut 19-63 av den 11 december 1963 om ändring av beslut 30-53 av den 2 maj 1953 om de förfaranden som förbjuds i artikel 60.1 i Fördraget om upprättandet av kol- och stålgemenskapen

25

 
1963 P 187 2972
 

31963D0020

 

Beslut nr 20-63 av den 11 december 1963 om ändring av beslut nr 31-53 av den 2 maj 1953 om offentliggörande av prislistor och försäljningsvillkor som tillämpas av företag i stålindustrin

28

 
1963 P 187 2973
 

31963D0021

 

Beslut nr 21-63 av den 11 december 1963 om ändring av beslut nr 37-54 av den 29 juli 1954 om offentliggörande av prislistor och försäljningsvillkor som tillämpas av stålindustrin vid försäljning av specialstål

30

 
1963 P 187 2977
 

31963D0024

 

Beslut nr 24-63 av den 11 december 1963 om krav på företagen inom gemenskapens stålindustri att till Höga myndigheten rapportera affärer med rabatter eller specialpriser för indirekt export

32

 
1964 P 008 0099
 

31964K0001

 

Rekommendation Nr 1-64 av den 15 januari 1964 till medlemstaternas regeringar om en höjning av skyddstullen på järn- och stålprodukter vid gemenskapens yttre gränser

35

 
1964 P 012 0161
 

31964L0054

 

Rådets direktiv 64/54/EEG av den 5 november 1963 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om konserveringsmedel som är godkända för användning i livsmedel (64/54/EEG)

43

 
1964 P 131 2193
 

31964L0475

 

Rådets direktiv 64/475/EEG av den 30 juli 1964 om samordnade årliga undersökningar beträffande investeringar inom industrin (64/475/EEG)

47

 
1965 P 022 0369
 

31965L0065

 

Rådets direktiv 65/65/EEG av den 30 januari 1965 om tillnärmning av bestämmelser som fastställs genom lagar eller andra författningar och som gäller farmaceutiska specialiteter (65/65/EEG)

67

 
1965 P 022 0373
 

31965L0066

 

Rådets direktiv 65/66/EEG av den 26 januari 1965 om särskilda renhetskriterier för konserveringsmedel som får användas i livsmedel (65/66/EEG)

71

 
1965 P 178 2793
 

31965L0469

 

Rådets direktiv 65/469/EEG av den 25 oktober 1965 om ändring av rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas bestämmelser om färgämnen som är godkända för användning i livsmedel (65/469/EEG)

81

 
1965 P 222 3263
 

31965L0569

 

Rådets direktiv 65/569/EEG av den 23 december 1965 om ändring av rådets direktiv av den 5 november om tillnärmning av medlemsstaternas lagstifning om konserveringsmedel som är godkända för användning i livsmedel (65/569/EEG)

84

 
1966 P 144 2658
 

31966L0454

 

Rådets direktiv 66/454/EEG av den 28 juli 1966 om ändring av artikel 22 i rådets direktiv av den 26 januari 1965 om tillnärmning av bestämmelser som fastställs genom lagar eller andra författningar och som gäller farmaceutiska specialiteter (66/454/EEG)

85

 
1966 P 233 3947
 

31966L0722

 

Rådets direktiv 66/722/EEG av den 14 december 1966 om ändring av rådets direktiv av den 5 november 1963 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstifning om konserveringsmedel som är godkända för användning i livsmedel (66/722/EEG)

86

 
1967 P 111 2192
 

31967D0009(01)

 

Beslut nr 9-67 av den 1 juni 1967 om tillägg till och ändring av beslut nr 21-66 om förpliktelser för stålindustrin att anmäla fakturerade priser vid leverans av stålprodukter

87

 
1967 P 148 0001
 

31967L0427

 

Rådets direktiv 67/427/EEG av den 27 juni 1967 om användning av vissa konserveringsmedel för ytbehandling av citrusfrukter och om kontrollåtgärder som skall användas för den kvalitativa analysen av konserveringsmedel i och på citrusfrukter (67/427/EEG)

90

 
1967 P 148 0010
 

31967L0428

 

Rådets direktiv 67/428/EEG av den 27 juni 1967 om ändring av rådets direktiv av den 26 januari 1965 om särskilda renhetskriterier för konserveringsmedel som får användas i livsmedel (67/428/EEG)

99

 
1967 P 263 0004
 

31967L0653

 

Rådets direktiv 67/653/EEG av den 24 oktober 1967 om ändring av rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas bestämmelser om färgämnen som är godkända för användning i livsmedel (67/653/EEG)

101

 
1968 L 032 0012
 

31968L0089

 

Rådets direktiv 68/89/EEG av den 23 januari 1968 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om sortering av rundvirke (68/89/EEG)

103

 
1968 L 309 0024
 

31968L0419

 

Rådets direktiv 68/419/EEG av den 20 december 1968 om en tredje ändring av rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas bestämmelser om färgämnen som är godkända för användning i livsmedel (68/419/EEG)

107

 
1968 L 309 0025
 

31968L0420

 

Rådets direktiv 68/420/EEG av den 20 december 1968 om ändring för fjärde gången av rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om konserveringsmedel som är godkända för användning i livsmedel (68/420/EEG)

108

 
1969 C 076 0009
 

41969A0617(01)

 

Avtal mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet av den 28 maj 1969 om oförändrade villkor och om information till kommissionen

109

 
1969 L 068 0001
 

31969L0081

 

Rådets direktiv 69/81/EEG av den 13 mars 1969 om ändring av rådets direktiv av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (69/81/EEG)

111

 
1969 L 291 0009
 

31969D0414

 

Rådets beslut av den 13 november 1969 om inrättande av en ständig livsmedelskommitté (69/414/EEG:)

114

 
1969 L 326 0036
 

31969L0493

 

Rådets direktiv 69/493/EEG av den 15 december 1969 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kristallglas (69/493/EEG)

115

 
1970 L 042 0001
 

31970L0156

 

Rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (70/156/EEG)

120

 
1970 L 059 0033
 

31970L0189

 

Rådets direktiv 70/189/EEG av den 6 mars 1970 om ändring av direktiven av den 27 juni 1967 och den 13 mars 1969 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (70/189/EEG)

134

 
1970 L 076 0023
 

31970L0221

 

Rådets direktiv 70/221/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tankar för flytande bränsle och bakre underkörningsskydd på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (70/221/EEG)

135

 
1970 L 076 0025
 

31970L0222

 

Rådets direktiv 70/222/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om monteringsutrymmet för och fastsättningen av bakre registreringsskyltar på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (70/222/EEG)

137

 
1970 L 133 0010
 

31970L0311

 

Rådets direktiv 70/311/EEG av den 8 juni 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om styrinrättningar för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (70/311/EEG)

139

 
1970 L 157 0031
 

31970L0357

 

Rådets direktiv 70/357/EEG av den 13 juli 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om antioxidationsmedel som är godkända för användning i livsmedel (70/357/EEG)

143

 
1970 L 157 0036
 

31970L0358

 

Rådets direktiv 70/358/EEG av den 13 juli 1970 om en fjärde ändring av rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas bestämmelser om färgämnen som är godkända för användning i livsmedel (70/358/EEG)

148

 
1970 L 157 0038
 

31970L0359

 

Rådets direktiv 70/359/EEG av den 13 juli 1970 om ändring för femte gången av rådets direktiv av den 5 november 1963 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om konserveringsmedel som är godkända för användning i livsmedel (70/359/EEG)

150

 
1970 L 176 0005
 

31970L0387

 

Rådets direktiv 70/387/EEG av den 27 juli 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om dörrar på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (70/387/EEG)

152

 
1970 L 176 0012
 

31970L0388

 

Rådets direktiv 70/388/EEG av den 27 juli 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om ljudsignalanordningar på motorfordon (70/388/EEG)

159

 
1971 L 068 0001
 

31971L0127

 

Rådets direktiv 71/127/EEG av den 1 mars 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om backspeglar för motorfordon (71/127/EEG)

165

 
1971 L 087 0012
 

31971L0160

 

Rådets direktiv 71/160/EEG av den 30 mars 1971 med sjätte ändringen av direktivet av den 5 november 1963 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstifning om konserveringsmedel som är godkända för användning i livsmedel (71/160/EEG)

180

Top