EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_11_034_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
11 Relqtioner met omvärlden
Volym 34

  The document is unavailable in your User interface language.

SV

 

11 Relqtioner met omvärlden - Volym 34

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1994 L 341 0061
 

31994D0822

 

Rådets beslut av den 19 december 1994 om ingående av ett samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskapen och Sydafrika (94/822/EG:)

3

 
1994 L 341 0014
 

31994R3296

 

Rådets förordning (EG) nr 3296/94 av den 19 december 1994 om vissa förfaranden för tillämpning av Europaavtalet om associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Tjeckien, å andra sidan

8

 
1994 L 341 0017
 

31994R3297

 

Rådets förordning (EG) nr 3297/94 av den 19 december 1994 om vissa förfaranden för tillämpning av Europaavtalet om associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Slovakien, å andra sidan

11

 
1994 L 349 0001
 

31994R3283

 

Rådets förordning (EG) nr 3283/94 av den 22 december 1994 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen

14

 
1994 L 349 0022
 

31994R3284

 

Rådets förordning (EG) nr 3284/94 av den 22 december 1994 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen

35

 
1994 L 349 0071
 

31994R3286

 

Rådets förordning (EG) nr 3286/94 av den 22 december 1994 om fastställande av gemenskapsförfaranden på den gemensamma handelspolitikens område i syfte att säkerställa gemenskapens rättigheter enligt internationella handelsregler, särskilt regler som fastställts av Världshandelsorganisationen (WTO)

66

 
1994 L 350 0020
 

31994R3319

 

Rådets förordning (EG) nr 3319/94 av den 22 december 1994 om slutgiltig antidumpningstull på import av karbomidammoniumnitratlösning med ursprung i Bulgarien och Polen, exporterad av företag som inte är undantagna från tullen, samt slutgiltigt uttag av den införda provisoriska tullen

74

 
1994 L 350 0115
 

31994D0825

 

Kommissionens beslut av den 12 december 1994 om godtagande av ett erbjudet åtagande i samband med antidumpningsförfarandet rörande import av karbomidammoniumnitratlösning med ursprung i Bulgarien och Polen (94/825/EG:)

81

Top