Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_11_032_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
11 Relqtioner met omvärlden
Volym 32

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

SV

 

11 Relqtioner met omvärlden - Volym 32

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1994 L 129 0024
 

31994D0293

 

Kommissionens beslut av den 13 april 1994 om godkännande av åtaganden i samband med antidumpningförfarandet beträffande import av ammoniumnitrat med ursprung i Litauen och Ryssland och om avslutande av undersökningen av dessa länder samt om avslutande av antidumpningförfarandet beträffande import av ammoniumnitrat med ursprung i Georgien, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan och Vitryssland (94/293/EG:)

3

 
1994 L 130 0018
 

31994R1167

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1167/94 av den 24 maj 1994 om ordningen för import till gemenskapen av vissa textilprodukter (kategorierna 28, 68 och 97) med ursprung i Kina

17

 
1994 L 130 0035
 

31994D0294

 

Rådets beslut av den 17 maj 1994 om ingående av ett avtal i form av en skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Chile om import till gemenskapen av äpplen och päron (94/294/EG:)

20

 
1994 L 130 0036
 

21994A0525(01)

 

Agreement in the form of an exchange of letters between the European Community and the Republic of Chile on imports of apples and pears into the Community

21

 
1994 L 137 0036
 

31994R1251

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1251/94 av den 31 maj 1994 om närmare bestämmelser för gratisleverans av oxkött, smör och mjöl i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 598/91 om en biståndsaktion för leverans av jordbruksprodukter till befolkningen i Sovjetunionen

28

 
1994 L 139 0001
 

31994R1263

 

Rådets förordning (EG) nr 1263/94 av den 30 maj 1994 om införande av ett avbrott av vissa ekonomiska och finansiella förbindelser med Haiti

37

 
1994 L 139 0004
 

31994R1264

 

Rådets förordning (EG) nr 1264/94 av den 30 maj 1994 om förbud mot att fullgöra de haitiska myndigheternas krav vad avser avtal och transaktioner som omfattas av åtgärder enligt Förenta nationernas säkerhetsråds resolutioner 917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) och 875 (1993)

40

 
1994 L 139 0010
 

31994D0315

 

Rådets beslut av den 30 maj 1994 om den gemensamma ståndpunkt som definieras på grundval av artikel J.2 i Fördraget om upprättandet av Europeiska unionen i fråga om minskning av ekonomiska förbindelser med Haiti (94/315/GUSP:)

43

 
1994 L 141 0001
 

31994R1290

 

Rådets förordning (EG) nr 1290/94 av den 30 maj 1994 om tillämpning av kompletterande allmänna tullförmåner för vissa produkter med ursprung i länder som omfattas av allmänna förmåner och som säljs på Berlinmässan ¨Partner des Fortschritts¨

44

 
1994 L 152 0001
 

31994R1384

 

Rådets förordning (EG) nr 1384/94 av den 13 juni 1994 om införande av en slutgiltig tull på import av stora elektrolytkondensatorer med aluminiumplattor med ursprung i Sydkorea och Taiwan

52

 
1994 L 155 0027
 

31994D0346

 

Rådets beslut av den 13 juni 1994 om makroekonomiskt bistånd till Moldavien (94/346/EG:)

55

 
1994 L 157 0036
 

31994D0357

 

Rådets beslut av den 21 februari 1994 om slutandet av ett avtal i form av skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om ömsesidigt erkännande av vissa kategorier destillerad sprit/spritdrycker (94/357/EG:)

57

 
1994 L 157 0037
 

21994A0624(01)

 

Agreement in the form of an exchange of letters between the European Community and the United States of America on the mutual recognition of certain distilled spirits/spirit drinks

62

 
1994 L 159 0014
 

31994R1470

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1470/94 av den 27 juni 1994 om öppnande av kvantitativa kvoter för import av textilprodukter i kategori 160 med ursprung i Kina och om ändring av bilagorna 4 och 5 till rådets förordning (EG) nr 517/94 om gemensamma bestämmelser för import av textilprodukter från vissa tredje länder

66

 
1994 L 165 0001
 

31994D0366

 

Rådets beslut av den 13 juni 1994 om den av rådet enligt artikel J 2 i Fördraget om Europeiska unionen fastställda gemensamma ståndpunkten om förbud mot att tillmötesgå de krav som avses i punkt 9 i FN:s säkerhetsråds resolution nr 757 (1992) (94/366/GUSP:)

68

 
1994 L 165 0002
 

31994D0367

 

Rådets beslut av den 14 juni 1994 om en fortsättning av den gemensamma åtgärd som antagits av rådet på grundval av artikel J 3 i Fördraget om Europeiska unionen avseende en inledande konferens om stabilitetspakten (94/367/GUSP:)

69

 
1994 L 166 0043
 

31994R1550

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1550/94 av den 30 juni 1994 om närmare tillämpningsföreskrifter för förvaltning av en kvot för beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur enligt KN-nummer 2309 90 31 och 2309 90 41 som fastställs i interimsavtalet med Bulgarien om handel och handelsfrågor

74

 
1994 L 168 0029
 

31994D0369

 

Rådets beslut av den 20 juni 1994 om ytterligare makroekonomiskt bistånd till Rumänien (94/369/EG:)

76

 
1994 L 171 0014
 

31994R1628

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1628/94 av den 4 juli 1994 om genomförande av ett program för gränsöverskridande samarbete mellan länder i Central- och Östeuropa och gemenskapens medlemsländer inom ramen för PHARE-programmet

78

 
1994 L 171 0017
 

31994R1629

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1629/94 av den 5 juli 1994 om genomförande av slutgiltiga kvantitativa begränsningar av import till gemenskapen av vissa textilvaror (kategori 33) som har sitt ursprung i Indonesien

81

 
1994 L 178 0069
 

31994D0391

 

Rådets beslut av den 27 juni 1994 om godkännande av skriftväxlingen mellan Europeiska gemenskapen och Bulgarien om ändring av interimsavtalet om handel och handelsfrågor mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska kol- och stålgemenskapen, å ena sidan, och Bulgarien, å andra sidan, och Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bulgarien, å andra sidan, i deras lydelse enligt tilläggsprotokollet som undertecknades den 21 december 1993 (94/391/EG:)

83

 
1994 L 178 0071
 

21994A0712(01)

 

Skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Bulgarien om ändring av interimsavtalet om handel och handelsfrågor mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska kol- och stålgemenskapen, å ena sidan, och Bulgarien, å andra sidan, och Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bulgarien, å andra sidan, i deras lydelse enligt tilläggsprotokollet som undertecknades den 21 december 1993

85

 
1994 L 182 0001
 

31994R1733

 

Rådets förordning (EG) nr 1733/94 av den 11 juli 1994 om förbud mot att fullgöra krav avseende avtal och transaktioner som omfattas av Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 757 (1992) och därtill knutna resolutioner

89

 
1994 L 182 0004
 

31994R1734

 

Rådets förordning (EG) nr 1734/94 av den 11 juli 1994 om ekonomiskt och tekniskt samarbete med de ockuperade områdena

92

 
1994 L 182 0006
 

31994R1735

 

Rådets förordning (EEG) nr 1735/94 av den 11 juli 1994 om ekonomiskt och tekniskt samarbete med de ockuperade områdena och om ändring av förordning (EEG) nr 1763/92 om ekonomiskt samarbete med avseende på samtliga icke-medlemsländer i Medelhavsområdet

94

 
1994 L 182 0037
 

31994S1751

 

Kommissionens beslut nr 1751/94/EKSG av den 15 juli 1994 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import till gemenskapen av hematittackjärn med ursprung i Brasilien, Polen, Ryssland och Ukraina

95

 
1994 L 183 0009
 

31994R1756

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1756/94 av den 18 juli 1994 om öppnande av kvantitativa kvoter för import av textilprodukter i kategorierna 122, 123, 124, 125 B, 140 och 146 C med ursprung i Kina och om ändring av bilagorna 4 och 5 till rådets förordning (EG) nr 517/94 om gemensamma bestämmelser för import av textilprodukter från vissa tredje länder

99

 
1994 L 188 0017
 

31994D0457

 

Rådets beslut av den 27 juni 1994 om slutande av ett avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Australien (94/457/EG:)

101

 
1994 L 188 0018
 

21994A0722(04)

 

Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Australien - Förklaring av rådet och kommissionen

102

 
1994 L 191 0003
 

31994R1828

 

Rådets förordning (EG) nr 1828/94 av den 25 juli 1994 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 738/92 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av garn av bomull med ursprung i Brasilien och Turkiet

110

 
1994 L 198 0001
 

31994R1921

 

Rådets förordning (EG) nr 1921/94 av den 25 juli 1994 om ändring av rådets förordning (EG) nr 519/94 om gemenskapsregler för import från vissa tredje länder

112

 
1994 L 200 0033
 

31994D0479

 

Rådets beslut av den 29 mars 1994 om ingående av ett avtal i form av en skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling om gemenskapens bidrag till kärnsäkerhetskontot (94/479/EG:)

114

 
1994 L 200 0035
 

21994A0803(01)

 

Agreement in the form of Exchanges of Letters between the European Community and the European Bank for Reconstruction and Development on the contribution of the Community to the Nuclear Safety account

116

 
1994 L 201 0001
 

31994R1999

 

Rådets förordning (EG) nr 1999/94 av den 27 juli 1994 om gratisleverans till befolkningen i Georgien, Armenien och Azerbajdzjan, Kirgisistan och Tadzjikistan av jordbruksprodukter

119

 
1994 L 202 0019
 

31994D0500

 

Rådets beslut av den 21 februari 1994 om ingående av ett avtal i form av en skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Polen om ändring av bilaga IVb till interimsavtalet mellan Europeiska kol och stålgemenskapen och Europeiska ekonomiska gemenskapen å ena sidan och Republiken Polen å andra sidan och till Europaavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Republiken Polen å andra sidan (94/500/EG:)

121

 
1994 L 215 0009
 

31994D0562

 

Rådets beslut av den 25 juli 1994 om Europeiska gemenskapens undertecknande av avtalet om genomförande av del XI i Förenta nationernas havsrättskonvention av år 1982 och om gemenskapens tillfälliga tillämpning av det avtalet och av del XI i konventionen (94/562/EG:)

128

 
1994 L 215 0010
 

21994A0820(01)

 

Agreement relating to the implementation of part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982

129

 
1994 L 216 0009
 

31994R2063

 

Rådets förordning (EG) nr 2063/94 av den 27 juli 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 1360/90 om inrättandet av en europeisk yrkesutbildningsstiftelse

140

 
1994 L 222 0001
 

31994D0570

 

Rådets beslut av den 18 juli 1994 om slutandet av 1994 års internationella kaffeavtal (94/570/EG:)

143

 
1994 L 222 0004
 

21994A0826(01)

 

International coffee agreement 1994 — Preamble

146

 
1994 L 223 0023
 

31994D0578

 

Rådets beslut av den 18 juli 1994 om ingående av Samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Indien om partnerskap och utveckling (94/578/EG:)

161

 
1994 L 223 0024
 

21994A0827(01)

 

Samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskapen och Indien om partnerskap och utveckling - Uttalande av gemenskapen om tullanpassningar - Uttalande av gemenskapen och Indien

162

 
1994 L 236 0002
 

31994R2199

 

Rådets förordning (EG) nr 2199/94 av den 9 september 1994 om införande av slutgiltig antidumpningstull på import av vissa magnetskivor (3,5-tums-disketter) med ursprung i Hongkong och Sydkorea, samt om slutgiltigt uttag av den preliminära antidumpningstullen

174

 
1994 L 239 0006
 

31994R2221

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2221/94 av den 13 september 1994 om ändring av förordning (EG) nr 1550/94 om närmare tillämpningsföreskrifter för förvaltning av en kvot för beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur enligt KN-nr 2309 90 31 och 2309 90 41 som fastställs i interimsavtalet med Bulgarien om handel och handelsfrågor

179

 
1994 L 240 0028
 

31994R2238

 

Rådets förordning (EG) nr 2238/94 av den 14 september 1994 om ändring av förordning (EG) nr 3359/93 i den mån den inför antidumpningstull på import av ferrokisel med ursprung i Brasilien, framställd av det brasilianska företaget Rima Industrial SA

181

Top