Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_11_029_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
11 Relqtioner met omvärlden
Volym 29

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

SV

 

11 Relqtioner met omvärlden - Volym 29

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1994 L 032 0003
 

31994S0264

 

Kommissionens beslut nr 264/94/EKSG av den 1 februari 1994 om vissa förfaranden vid tillämpning av Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Ungern å andra sidan

3

 
1994 L 032 0044
 

31994D0067

 

Rådets beslut av den 24 januari 1994 om slutande av ett protokoll om finansiellt och tekniskt samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syrien (94/67/EG:)

6

 
1994 L 032 0045
 

21994A0205(01)

 

PROTOKOLL om finansiellt och tekniskt samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syrien

7

 
1994 L 032 0006
 

31994S0265

 

Kommissionens beslut nr 265/94/EKSG av den 1 februari 1994 om vissa förfaranden vid tillämpning av Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Polen å andra sidan

14

 
1994 L 033 0001
 

31994D0068

 

Rådets beslut av den 2 december 1993 om fastställande av ändring av Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet (94/68/EG:)

17

 
1994 L 033 0003
 

21994A0207(01)

 

Ändring av Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet

19

 
1994 L 033 0011
 

31994D0069

 

Rådets beslut av den 15 december 1993 om slutande av Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring (94/69/EG:)

27

 
1994 L 033 0013
 

21994A0207(02)

 

Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring - Förklaringar

29

 
1994 L 047 0001
 

31994D0087

 

Rådets beslut av den 20 december 1993 om ingående av avtal om vissa oljeväxtfrön i form av godkända protokoll mellan Europeiska gemenskaperna och Argentina, Brasilien, Canada, Polen, Sverige respektive Uruguay, i enlighet med artikel XXVIII i det allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) (94/87/EG:)

45

 
1994 L 047 0002
 

21994A0218(01)

 

Godkänt Protokoll Förhandlingar enligt GATT, artikel XXVIII.4, avseende förteckning LXXX - Europeiska gemenskaperna

46

 
1994 L 047 0008
 

21994A0218(02)

 

Godkänt Protokoll Förhandlingar enligt GATT, artikel XXVIII.4, avseende förteckning LXXX - Europeiska gemenskaperna

52

 
1994 L 047 0014
 

21994A0218(03)

 

Godkänt Protokoll Förhandlingar enligt GATT, artikel XXVIII.4, avseende förteckning LXXX - Europeiska gemenskaperna

58

 
1994 L 047 0019
 

21994A0218(04)

 

Godkänt Protokoll Förhandlingar enligt GATT, artikel XXVIII.4, avseende förteckning LXXX - Europeiska gemenskaperna

63

 
1994 L 047 0024
 

21994A0218(05)

 

GODKÄNT PROTOKOLL Förhandlingar enligt GATT, artikel XXVIII.4, avseende förteckning LXXX - Europeiska gemenskaperna

68

 
1994 L 047 0029
 

21994A0218(06)

 

Godkänt Protokoll Förhandlingar enligt GATT, artikel XXVIII.4, avseende förteckning LXXX - Europeiska gemenskaperna

73

 
1994 L 052 0025
 

31994D0109

 

Rådets beslut av den 7 februari 1994 om undertecknande och provisorisk tillämpning av 1993 års internationella kakaoavtal på gemenskapens vägnar (94/109/EG:)

78

 
1994 L 052 0026
 

21994A0223(01)

 

1993 års internationella kakaoavtal del ett syften och definitioner

79

 
1994 L 054 0001
 

31994R0398

 

Rådets förordning (EG) nr 398/94 av den 21 februari 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 3433/91 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av ej påfyllningsbara gasficktändare med tändsten, med ursprung i Japan, Kina, Sydkorea och Thailand samt om slutgiltigt uttag av den preliminära antidumpningstullen

102

 
1994 L 062 0001
 

31994R0486

 

Rådets förordning (EG) nr 486/94 av den 4 mars 1994 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av flusspat med ursprung i Kina samt om slutgiltigt uttag av den preliminära antidumpningstullen

104

 
1994 L 064 0001
 

31994R0500

 

Rådets förordning (EG) nr 500/94 av den 21 februari 1994 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av protokollet om provisorisk tillämpning av avtalet om upprättande av ett internationellt vetenskapligt och tekniskt centrum

108

 
1994 L 064 0002
 

21994A0308(01)

 

Protokoll om provisorisk tillämpning av avtalet om upprättande av ett internationellt vetenskapligt och tekniskt centrum

109

 
1994 L 064 0003
 

31994R0501

 

Kommissionens förordning (Euratom) nr 501/94 av den 2 mars 1994 om Europeiska atomenergigemenskapens ingående av protokollet om provisorisk tillämpning av avtalet om upprättande av ett internationellt vetenskapligt och tekniskt centrum

110

 
1994 L 066 0001
 

31994R0520

 

Rådets förordning (EG) nr 520/94 av den 7 mars 1994 om fastställande av ett gemenskapsförfarande för förvaltningen av kvantitativa kvoter

111

 
1994 L 066 0007
 

31994R0521

 

Rådets förordning (EG) nr 521/94 av den 7 mars 1994 om införande av tidsgränser för undersökningsförfaranden vad avser dumpad eller subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen och om ändring av förordning (EEG) nr 2423/88

117

 
1994 L 066 0010
 

31994R0522

 

Rådets förordning (EG) nr 552/94 av den 7 mars 1994 om effektivisering av beslutsprocedurerna för vissa gemenskapsinstrument för handelspolitiska skyddsåtgärder och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2641/84 och (EEG) nr 2423/88

120

 
1994 L 067 0001
 

31994R0517

 

Rådets förordning (EG) nr 517/94 av den 7 mars 1994 om gemensamma bestämmelser för import av textilprodukter från vissa tredje länder som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av andra särskilda gemenskapsbestämmelser för import

122

 
1994 L 067 0077
 

31994R0518

 

Rådets förordning (EG) nr 518/94 av den 7 mars 1994 om gemenskapsregler för import och om upphävande av förordning (EEG) nr 288/82

196

 
1994 L 067 0089
 

31994R0519

 

Rådets förordning (EG) nr 519/94 av den 7 mars 1994 om gemenskapsregler för import från vissa tredje länder och om upphävande av förordningarna (EEG) nr 1765/82, 1766/82 och 3420/83

206

 
1994 L 073 0001
 

31994D0156

 

Rådets beslut av den 21 februari 1994 om gemenskapens anslutning till 1974 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö (Helsingforskonventionen) (94/156/EG:)

220

 
1994 L 073 0002
 

21994A0316(01)

 

Konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö, 1974 (Helsingforskonventionen)

221

 
1994 L 073 0019
 

31994D0157

 

Rådets beslut av den 21 februari 1994 om ingående på gemenskapens vägnar av konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö (den reviderade Helsingforskonventionen av år 1992) (94/157/EG:)

238

 
1994 L 073 0020
 

21994A0316(02)

 

1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö (den reviderade Helsingforskonventionen av år 1992)

239

 
1994 L 077 0048
 

31994R0621

 

Rådets förordning (EG) nr 621/94 av den 17 mars 1994 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av ferrokisel med ursprung i Sydafrika och Kina

265

 
1994 L 080 0001
 

31994R0643

 

Rådets förordning (EG) nr 643/94 av den 21 mars 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 3068/92 om införande av en slutgiltig antidumpningstull för import av kaliumklorid med ursprung i Ryssland, Ukraina eller Vitryssland

268

 
1994 L 084 0010
 

31994R0689

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 689/94 av den 28 mars 1994 om öppnande av tilläggskvoter för import till gemenskapen av vissa textilprodukter med ursprung i vissa tredje länder som deltar i mässor organiserade under 1994 i Europeiska gemenskapen

275

 
1994 L 087 0003
 

31994R0721

 

Rådets förordning (EG) nr 721/94 av den 29 mars 1994 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på isobutanol med ursprung i Ryska federationen

280

 
1994 L 087 0047
 

31994R0738

 

Kommissionens förordning (EG) nr 738/94 av den 30 mars 1994 om vissa bestämmelser för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 520/94 om fastställande av ett gemenskapsförfarande för förvaltningen av kvantitativa kvoter

282

 
1994 L 094 0021
 

31994R0821

 

Rådets förordning (EG) nr 821/94 av den 12 april 1994 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av kiselkarbid med ursprung i Kina, Polen, Ryssland och Ukraina

298

 
1994 L 094 0032
 

31994D0202

 

Kommissionens beslut av den 9 mars 1994 om godtagande av åtaganden som har erbjudits i förbindelse med antidumpningsförfarande vid import av kiselkarbid med ursprung i Kina, Norge, Polen och f.d. Sovjetunionen och avbrytande av förfarande mot import av varor med ursprung i Norge och i flera republiker i f.d. Sovjetunionen (94/202/EG:)

307

 
1994 L 101 0007
 

31994R0872

 

Rådets förordning (EG) nr 872/94 av den 19 april 1994 om ändring av förordningarna (EEG) nr 2089/84 och (EEG) nr 1739/85 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa kullager med ursprung i Japan

309

Top