EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_11_023_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
11 Relqtioner met omvärlden
Volym 23


SV

 

11 Relqtioner met omvärlden - Volym 23

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1993 L 195 0042
 

31993D0421

 

Rådets beslut av den 19 juli 1993 om provisorisk tillämpning av tilläggsprotokollen till interimsöverenskommelsen om handel och handelsfrågor mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska kol- och stålgemenskapen å ena sidan och vissa tredje länder å andra sidan, samt till Europaavtalen mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och samma länder (93/421/EEG:)

3

 
1993 L 195 0043
 

21993A0804(01)

 

Additional protocol to the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Economic Community and the European Coal and Steel Community and the Republic of Hungary and to the Europe Agreement between the European Communities and their Member States and the Republic of Hungary

4

 
1993 L 195 0045
 

21993A0804(02)

 

Additional protocol to the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Economic Community and the European Coal and Steel Community and the Republic of Poland and to the Europe Agreement between the European Communities and their Member States and the Republic of Poland

6

 
1993 L 195 0047
 

21993A0804(03)

 

Additional protocol to the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Economic Community and the European Coal and Steel Community and the Czech and Slovak Republic Federal Republic

8

 
1993 L 195 0049
 

21993A0804(04)

 

Additional protocol to the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Economic Community and the European Coal and Steel Community and the Czech and Slovak Federal Republic

10

 
1993 L 195 0051
 

31993D0422

 

Kommissionens beslut av den 22 juni 1993 om bemyndigande för medlemsstaterna att fastställa undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 77/93/EEG avseende trä av barrträd som har torkats i torkugn och som har sitt ursprung i Canada, och om fastställande av detaljerna i det indikatorsystem som skall tillämpas för det ugnstorkade träet (93/422/EEG)

12

 
1993 L 195 0055
 

31993D0423

 

Kommissionens beslut av den 22 juni 1993 om bemyndigande för medlemsstaterna att fastställa undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 77/93/EEG avseende trä av barrträd som har torkats i torkugn och som har sitt ursprung i Förenta staterna, och om fastställande av detaljerna i det indikatorsystem som skall tillämpas för det ugnstorkade träet (93/423/EEG)

16

 
1993 L 200 0003
 

31993R2233

 

Rådets förordning (EEG) nr 2233/93 av den 5 augusti 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 518/92 om vissa förfaranden för tillämpningen av interimsavtalet om handel och handelsfrågor mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska kol- och stålgemenskapen å ena sidan och Polen å andra sidan

19

 
1993 L 200 0004
 

31993R2234

 

Rådets förordning (EEG) nr 2234/93 av den 5 augusti 1993 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 519/92 om vissa förfarande för tillämpning av interimsavtalet om handel och handelsfrågor mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska kol- och stålgemenskapen, å ena sidan, och Ungern, å andra sidan

20

 
1993 L 200 0005
 

31993R2235

 

Rådets förordning (EEG) nr 2235/93 av den 5 augusti 1993 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 520/92 om vissa förfaranden för tillämpning av interimsavtalet om handel och handelsfrågor mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska kol- och stålgemenskapen, å ena sidan, och Tjeckoslovakien, å andra sidan

21

 
1993 L 215 0001
 

31993R2346

 

Rådets förordning (EEG) nr 2346/93 av den 23 augusti 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 3308/90 genom införande av en ytterligare antidumpningstull på import av vävda polyolefinsäckar med ursprung i Kina

22

 
1993 L 228 0001
 

31993R2474

 

Rådets förordning (EEG) nr 2474/93 av den 8 september 1993 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import till gemenskapen av cyklar som har sitt ursprung i Kina och slutgiltigt uttag av preliminär antidumpningstull

25

 
1993 L 232 0001
 

31993R2519

 

Rådets förordning (EEG) nr 2519/93 av den 13 september 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 729/92 om införande av en slutlig antidumpningstull på import av visst värmekänsligt papper med ursprung i Japan

34

 
1993 L 235 0001
 

31993R2552

 

Rådets förordning (EEG) nr 2552/93 av den 13 september 1993 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av konstgjord korund med ursprung i Kina, Ryssland och Ukraina, med undantag för den import som sålts för export till gemenskapen av företag vilkas åtaganden har godtagits

36

 
1993 L 235 0003
 

31993R2553

 

Rådets förordning (EEG) nr 2553/93 av den 13 september 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 2089/84 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa kullager med ursprung i Japan och Singapore

38

 
1993 L 235 0007
 

31993R2554

 

Rådets förordning (EEG) nr 2554/93 av den 13 september 1993 om upphävande av artikel 1.4 i förordning (EEG) nr 2849/92 om ändring av den slutgiltiga antidumpningstull på import av kullager med en yttre diameter på över 30 mm med ursprung i Japan som införts genom förordning (EEG) nr 1739/85

42

 
1993 L 246 0001
 

31993R2717

 

Rådets förordning (EEG) nr 2717/93 av den 28 september 1993 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av järnkrom med en kolhalt på högst 0,5 viktprocent (järnkrom med låg kolhalt) med ursprung i Kazakstan, Ryssland och Ukraina

43

 
1993 L 262 0001
 

31993R2860

 

Rådets förordning (EEG) nr 2860/93 av den 18 oktober 1993 med ändring av förordning (EEG) nr 577/91 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa typer av elektroniska mikrokretsar, s. k. Eprom (UV-raderbara, programmerbara läsminnen) med ursprung i Japan

48

 
1993 L 263 0001
 

31993R2887

 

Rådets förordning (EEG) nr 2887/93 av den 20 oktober 1993 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa elektroniska vågar med ursprung i Singapore och Sydkorea

51

 
1993 L 266 0031
 

31993D0546

 

Kommissionens beslut av den 12 oktober 1993 om förteckningen över de företag i Tjeckien som har godkänts för import av färskt kött till gemenskapen (93/546/EEG:)

54

 
1993 L 266 0033
 

31993D0547

 

Kommissionens beslut av den 12 oktober 1993 om förteckningen över de företag i Slovakien som har godkänts för import av färskt kött till gemenskapen (93/547/EEG:)

56

 
1993 L 268 0001
 

31993R2967

 

Rådets förordning (EEG) nr 2967/93 av den 25 oktober 1993 om förbud av leverans av vissa varor till Unita

58

 
1993 L 275 0001
 

31993R3030

 

Rådets förordning (EEG) nr 3030/93 av den 12 oktober 1993 om gemensamma regler för import av vissa textilprodukter från tredje land

62

 
1993 L 289 0001
 

31993R3203

 

Rådets förordning (EG) nr 3203/93 av den 22 november 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 738/92 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av garn av bomull med ursprung i Brasilien och Turkiet

167

 
1993 L 295 0001
 

31993R3274

 

Rådets förordning (EEG) nr 3274/93 av den 29 november 1993 om förhindrande av leverans av vissa varor och tjänster till Libyen

169

 
1993 L 295 0004
 

31993R3275

 

Rådets förordning (EEG) nr 3275/93 av den 29 november 1993 om förbud mot att tillmötesgå krav i samband med kontrakt och transaktioner som omfattas av Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 883 (1993) och därmed förknippade resolutioner

172

 
1993 L 309 0001
 

31993D0626

 

Rådets beslut av den 25 oktober 1993 om ingående av konventionen om biologisk mångfald (93/626/EEG:)

175

 
1993 L 309 0003
 

21993A1213(01)

 

Konvention om biologisk mångfald - Förklaringar

177

 
1993 L 319 0001
 

31993R3491

 

Rådets förordning (EG) nr 3491/93 av den 13 december 1993 om vissa förfaranden vid tillämpning av Europaavtalen om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och dess medlemsstater å ena sidan och Ungern å den andra

195

 
1993 L 319 0004
 

31993R3492

 

Rådets förordning (EG) nr 3492/93 av den 13 december 1993 om vissa förfaranden för tillämpningen av Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och å den andra sidan Polen

198

Top