EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_09_003_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
09 Beskattning
Volym 03

  The document is unavailable in your User interface language.

SV

 

09 Beskattning - Volym 03

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1994 L 365 0046
 

31994L0074

 

Rådets direktiv 94/74/EG av den 22 december 1994 om ändring av direktiv 92/12/EEG om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor, av direktiv 92/81/EEG om harmonisering av strukturerna för punktskatter på mineraloljor och av direktiv 92/82/EEG om tillnärmning av punktskattesatser för mineraloljor

3

 
1994 L 365 0052
 

31994L0075

 

Rådets direktiv 94/75/EG av den 22 december 1994 om ändring av direktiv 94/4/EG om införande av tillfälliga undantag för Österrike och Tyskland

9

 
1994 L 365 0053
 

31994L0076

 

Rådets direktiv 94/76/EG av den 22 december 1994 om ändring av direktiv 77/388/EEG genom införande av övergångsbestämmelser rörande mervärdesskatt i samband med utvidgningen av Europeiska unionen den 1 januari 1995

10

Top