EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_06_002_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
06 Etableringsrätt och frihet att tillhandahålla tjänster
Volym 02


SV

 

06 Etableringsrätt och frihet att tillhandahålla tjänster - Volym 02

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1978 L 151 0025
 

31978L0473

 

Rådets direktiv 78/473/EEG av den 30 maj 1978 om samordning av lagar och andra författningar som avser koassuransverksamhet inom gemenskapen (78/473/EEG)

3

 
1978 L 233 0010
 

31978L0687

 

Rådets direktiv 78/687/EEG av den 25 juli 1978 om samordning av bestämmelserna i lagar och andra författningar om verksamhet som tandläkare (78/687/EEG)

6

 
1978 L 233 0017
 

31978D0689

 

Rådets beslut av den 25 juli 1978 om ändring av beslut 75/365/EEG om inrättande av en kommitté bestående av högre tjänstemän med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor (78/689/EEG)

10

 
1978 L 362 0001
 

31978L1026

 

Rådets direktiv 78/1026/EEG av den 18 december 1978 om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för veterinärer inklusive åtgärder för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänsterl (78/1026/EEG)

11

 
1978 L 362 0007
 

31978L1027

 

Rådets direktiv 78/1027/EEG av den 18 december 1978 om samordning av bestämmelserna i lagar och andra författningar om verksamhet som veterinär (78/1027/EEG)

17

 
1979 L 063 0001
 

31979L0267

 

Rådets första direktiv 79/267/EEG av den 5 mars 1979 om samordning av lagar och andra författningar om rätten att starta och driva direkt livförsäkringsrörelse (79/267/EEG)

20

 
1979 L 066 0021
 

31979L0279

 

Rådets direktiv 79/279/EEG av den 5 mars 1979 om samordning av villkoren för upptagande av värdepapper till officiell notering vid fondbörs (79/279/EEG)

34

 
1980 L 033 0001
 

31980L0154

 

Rådets direktiv 80/154/EEG av den 21 januari 1980 om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för barnmorskor inklusive åtgärder för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster (80/154/EEG)

45

 
1980 L 033 0008
 

31980L0155

 

Rådets direktiv 80/155/EEG av den 21 januari 1980 om samordning av bestämmelserna i lagar och andra författningar om rätten att påbörja och utöva verksamhet som barnmorska (80/155/EEG)

51

 
1980 L 033 0015
 

31980D0157

 

Rådets beslut av den 21 januari 1980 om ändring av beslut 75/365/EEG om inrättande av en kommitté bestående av högre tjänstemän med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor (80/157/EEG)

55

 
1980 L 100 0001
 

31980L0390

 

Rådets direktiv 80/390/EEG av den 17 mars 1980 om samordning av kraven på upprättande, granskning och spridning av prospekt som skall offentliggöras vid upptagande av värdepapper till officiell notering vid fondbörs (80/390/EEG)

56

 
1980 L 375 0074
 

31980L1273

 

Rådets direktiv 80/1273/EEG av den 22 december 1980 om ändring som följd av Greklands anslutning av direktiv 80/154/EEG om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för barnmorskor inklusive åtgärder för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster (80/1273/EEG)

77

 
1982 L 043 0021
 

31982L0076

 

Rådets direktiv 82/76/EEG av den 26 januari 1982 om ändring av direktiv 75/362/EEG om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för läkare inklusive åtgärder för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster samt av direktiv 75/363/EEG om samordning av bestämmelserna i lagar och andra författningar om verksamhet som läkaren (82/76/EEG)

78

 
1982 L 048 0026
 

31982L0121

 

Rådets direktiv 82/121/EEG av den 15 februari 1982 om information som regelbundet skall offentliggöras av bolag vars aktier har upptagits till officiell notering vid fondbörs (82/121/EEG)

82

 
1982 L 062 0022
 

31982L0148

 

Rådets direktiv 82/148/EEG av den 3 mars 1982 om ändring av direktiv 79/279/EEG om samordning av villkoren för upptagande av värdepapper till officiell notering vid fondbörs och direktiv 80/390/EEG om samordning av kraven på upprättande, granskning och spridning av prospekt som skall offentliggöras vid upptagande av värdepapper till officiell notering vid fondbörs (82/148/EEG)

86

 
1982 L 218 0024
 

31982L0489

 

Rådets direktiv 82/489/EEG av den 19 juli 1982 om åtgärder som underlättar etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster som hårfrisör (82/489/EEG)

88

 
1984 L 008 0017
 

31984L0005

 

Rådets andra direktiv 84/5/EEG av den 30 december 1983 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om ansvarsförsäkring för motorfordon (84/5/EEG)

90

 
1984 L 339 0021
 

31984L0641

 

Rådets direktiv 84/641/EEG av den 10 december 1984 om ändring, speciellt med avseende på reserisker, i första direktivet (73/239/EEG) om samordning av lagar och andra författningar om rätten att etablera och driva verksamhet med annan direkt försäkring än livförsäkring (84/641/EEG)

93

 
1985 L 183 0019
 

31985L0345

 

Rådets direktiv 85/345/EEG av den 8 juli 1985 om ändring av direktiv 77/780/EEG om samordning av lagar och andra författningar om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (85/345/EEG)

98

 
1985 L 223 0015
 

31985L0384

 

Rådets direktiv 85/384/EEG av den 10 juni 1985 om det ömsesidiga erkännandet av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis på arkitekturområdet, däribland åtgärder för att underlätta ett effektivt utnyttjande av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster (85/384/EEG)

99

 
1985 L 223 0026
 

31985D0385

 

Rådets beslut av den 10 juni 1985 om inrättande av en rådgivande kommitté för utbildning på arkitekturområdet (85/385/EEG)

109

 
1985 L 253 0034
 

31985L0432

 

Rådets direktiv 85/432/EEG av den 16 september 1985 om samordning av bestämmelserna i lagar och andra författningar om viss farmaceutisk verksamhet (85/432/EEG)

111

 
1985 L 253 0043
 

31985D0434

 

Rådets beslut av den 16 september 1985 om inrättande av en rådgivande kommitté för farmaceutisk utbildning (85/434/EEG)

114

 
1985 L 375 0003
 

31985L0611

 

Rådets direktiv 85/611/EEG av den 20 december 1985 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (85/611/EEG)

116

 
1985 L 376 0001
 

31985L0614

 

Rådets direktiv 85/614/EEG av den 20 december 1985 om ändring, på grund av Spaniens och Portugals anslutning, av direktiv 85/384/EEG om det ömsesidiga erkännandet av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis på arkitekturområdet, däribland åtgärder för att underlätta ett effektivt utövande av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster (85/614/EEG)

130

 
1986 L 309 0015
 

31986L0524

 

Rådets direktiv 86/524/EEG av den 27 oktober 1986 med ändring av direktiv 77/780/EEG såvitt avser förteckningen över permanenta undantag för vissa kreditinstitut (86/524/EEG)

131

 
1986 L 359 0056
 

31986L0613

 

Rådets direktiv 86/613/EEG av den 11 december 1986 om tillämpningen av principen om likabehandling av kvinnor och män med egen rörelse, bland annat jordbruk, samt om skydd för kvinnor med egen rörelse under havandeskap och moderskap (86/613/EEG)

133

 
1986 L 372 0001
 

31986L0635

 

Rådets direktiv 86/635/EEG av den 8 december 1986 om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra finansiella institut (86/635/EEG)

136

 
1986 L 382 0017
 

31986L0653

 

Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter (86/653/EEG)

150

 
1987 L 152 0032
 

31987D0305

 

Kommissionens beslut av den 26 maj 1987 om inrättande av en rådgivande kommitté för öppnandet av offentlig upphandling (87/305/EEG)

155

 
1987 L 185 0072
 

31987L0343

 

Rådets direktiv 87/343/EEG av den 22 juni 1987 om ändring, såvitt avser kreditförsäkring och borgensförsäkring, av första direktivet 73/239/EEG om samordning av lagar och andra författningar angående rätten att etablera och driva verksamhet med annan direkt försäkring än livförsäkring (87/343/EEG)

157

 
1987 L 185 0077
 

31987L0344

 

Rådets direktiv 87/344/EEG av den 22 juni 1987 om samordning av lagar och andra författningar angående rättsskyddsförsäkring (87/344/EEG)

161

 
1987 L 185 0081
 

31987L0345

 

Rådets direktiv 87/345/EEG av den 22 juni 1987 om ändring av direktiv 80/390/EEG om samordning av kraven på upprättande, granskning och spridning av prospekt som skall offentliggöras vid upptagande av värdepapper till officiell notering vid fondbörs (87/345/EEG)

165

 
1987 L 322 0020
 

31987L0540

 

Rådets direktiv 87/540/EEG av den 9 november 1987 om tillstånd att utföra varutransporter på vattenvägar inom nationell och internationell transport och om ömsesidigt erkännande av examens-, utbildnings- och andra behörighetsbevis (87/540/EEG)

168

 
1987 L 338 0037
 

31987D0560

 

Kommissionens beslut av den 17 november 1987 om ändring av beslut 87/305/EEG av den 26 maj 1987 om inrättande av en rådgivande kommitté för öppnandet av offentlig upphandling (87/560/EEG)

172

 
1988 L 100 0031
 

31988L0220

 

Rådets direktiv 88/220/EEG av den 22 mars 1988 om ändring, såvitt gäller placeringsinriktningen för vissa fondföretag, av direktiv 85/611/EEG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (88/220/EEG)

173

 
1988 L 172 0001
 

31988L0357

 

Rådets andra direktiv 88/357/EEG av den 22 juni 1988 om samordning av lagar och andra författningar som avser annan direkt försäkring än livförsäkring, och med bestämmelser avsedda att göra det lättare att effektivt utöva friheten att tillhandahålla tjänster samt om ändring av direktiv 73/239/EEG (88/357/EEG)

175

 
1988 L 348 0062
 

31988L0627

 

Rådets direktiv 88/627/EEG av den 12 december 1988 om sådana uppgifter som skall offentliggöras vid förvärv eller avyttring av ett större innehav i ett börsnoterat bolag (88/627/EEG)

188

 
1989 L 019 0016
 

31989L0048

 

Rådets direktiv 89/48/EEG av den 21 december 1988 om en generell ordning för erkännande av examensbevis över behörighetsgivande högre utbildning som omfattar minst tre års studier (89/48/EEG)

192

 
1989 L 044 0040
 

31989L0117

 

Rådets direktiv 89/117/EEG av den 13 februari 1989 om skyldigheter angående offentliggörande av årsredovisningshandlingar för i en medlemsstat inrättade filialer till kreditinstitut och finansiella institut med huvudkontor i en annan medlemsstat (89/117/EEG)

200

 
1989 L 124 0008
 

31989L0298

 

Rådets direktiv 89/298/EEG av den 17 april 1989 om samordning av kraven på upprättande, granskning och spridning av prospekt som skall offentliggöras när överlåtbara värdepapper erbjuds till allmänheten (89/298/EEG)

203

 
1989 L 124 0016
 

31989L0299

 

Rådets direktiv 89/299/EEG av den 17 april 1989 om kapitalbasen i kreditinstitut (89/299/EEG)

211

Top