EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_05_004_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
05 Fri rörlighet för arbetstagare samt socialpolitik
Volym 04

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

SV

 

05 Fri rörlighet för arbetstagare samt socialpolitik - Volym 04

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1983 L 263 0025
 

31983L0477

 

Rådets direktiv 83/477/EEG av den 19 september 1983 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet (andra särdirektivet enligt artikel 8 i direktiv 80/1107/EEG) (83/477/EEG)

3

 
1983 L 289 0038
 

31983D0516

 

Rådets beslut av den 17 oktober 1983 om Europeiska socialfondens uppgifter (83/516/EEG:)

11

 
1983 L 377 0001
 

31983D0673

 

Kommissionens beslut av den 22 december 1983 om förvaltningen av Europeiska socialfonden (83/673/EEG:)

15

 
1984 L 177 0001
 

31984R1888

 

Rådets förordning (EEG) nr 1888/84 av den 26 juni 1984 om att införa särskilda åtgärder av betydelse för gemenskapen i fråga om sysselsättning

55

 
1985 L 008 0026
 

31985D0013

 

Kommissionens beslut av den 19 december 1984 om inrättande av en gemensam kommitté för järnvägen (85/13/EEG:)

58

 
1985 L 160 0001
 

31985R1660

 

Rådets förordning (EEG) nr 1660/85 av den 13 juni 1985 om ändring av dels förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, dels förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71

61

 
1985 L 160 0007
 

31985R1661

 

Rådets förordning (EEG) nr 1661/85 av den 13 juni 1985 om teknisk anpassning av gemenskapens regler om social trygghet för migrerande arbetare avseende Grönland

67

 
1985 L 370 0023
 

31985R3823

 

Rådets förordning (EEG) nr 3823/85 av den 20 december 1985 om ändring av förordning (EEG) nr 2950/83 om tillämpning av beslut 83/516/EEG om Europeiska socialfondens uppgifter, som följd av Spaniens och Portugals anslutning

69

 
1985 L 370 0025
 

31985R3824

 

Rådets förordning (EEG) nr 3824/85 av den 20 december 1985 om ändring av förordning (EEG) nr 2950/83 om tillämpning av beslut 83/516/EEG om Europeiska socialfondens uppgifter, med avsikt att utvidga den till att omfatta egna företagare

71

 
1985 L 370 0040
 

31985D0568

 

Rådets beslut av den 20 december 1985 om ändring av beslut 83/516/EEG om Europeiska socialfondens uppgifter, som följd av Spaniens och Portugals anslutning (85/568/EEG:)

72

 
1986 L 051 0044
 

31986R0513

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 513/86 av den 26 februari 1986 om ändring av bilagorna 1, 4, 5 och 6 till rådets förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen

73

 
1986 L 137 0028
 

31986L0188

 

Rådets direktiv 86/188/EEG av den 12 maj 1986 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för buller i arbetet (86/188/EEG)

76

 
1986 L 225 0040
 

31986L0378

 

Rådets direktiv 86/378/EEG av den 24 juli 1986 om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om företags- eller yrkesbaserade system för social trygghet (86/378/EEG)

83

 
1986 L 355 0005
 

31986R3811

 

Rådets förordning (EEG) nr 3811/86 av den 11 december 1986 om ändring av dels förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, dels förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71

86

 
1986 L 382 0029
 

31986D0657

 

Rådets beslut av den 22 december 1986 om ändring av beslut 85/8/EEG om särskilda gemenskapsåtgärder för att bekämpa fattigdom (86/657/EEG:)

89

 
1987 L 066 0011
 

31987L0164

 

Rådets direktiv 87/164/EEG av den 2 mars 1987 om ändring, på grund av Spaniens anslutning, av direktiv 80/987/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagarna vid arbetsgivarens insolvens (87/164/EEG)

90

 
1987 L 072 0001
 

31987R0679

 

Rådets förordning (EURATOM, EKSG, EEG) nr 679/87 av den 23 februari 1987 om ändring av förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 1859/76 om anställningsvillkor för personalen vid Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning

91

 
1987 L 072 0015
 

31987R0680

 

Rådets förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 680/87 av den 23 februari 1987 om ändring av förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 1860/76 om anställningsvillkor för personal vid Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor

105

 
1987 L 085 0036
 

31987L0216

 

Rådets direktiv 87/216/EEG av den 19 mars 1987 om ändring av direktiv 82/501/EEG om risker för storolyckor i vissa industriella verksamheter (87/216/EEG)

119

 
1987 L 346 0031
 

31987D0569

 

Rådets beslut av den 1 december 1987 om ett handlingsprogram för yrkesutbildning av unga och deras förberedelse för arbets- och vuxenlivet (87/569/EEG:)

123

 
1987 L 352 0001
 

31987R3730

 

Rådets förordning (EEG) nr 3730/87 av den 10 december 1987 om allmänna bestämmelser för leverans av livsmedel från interventionslager till utsedda organisationer för utdelning till de sämst ställda i gemenskapen

126

 
1988 L 179 0044
 

31988L0364

 

Rådets direktiv 88/364/EEG av den 9 juni 1988 om arbetarskydd genom förbud mot vissa agenser och arbetsmoment (fjärde särdirektivet enligt artikel 8 i direktiv 80/1107/EEG) (88/364/EEG)

128

 
1988 L 183 0034
 

31988D0383

 

Kommissionens beslut av den 24 februari 1988 om förbättrad information om arbetarskyddsfrågor (88/383/EEG:)

132

 
1988 L 183 0035
 

31988D0384

 

Kommissionens beslut av den 8 juni 1988 om en procedur för förhandskommunikation och samråd om invandringspolitik gentemot tredje land (88/384/EEG:)

133

 
1988 L 325 0055
 

31988L0599

 

Rådets direktiv 88/599/EEG av den 23 november 1988 om enhetligt förfarande vid kontroll av tillämpningen av förordning (EEG) nr 3820/85 om harmonisering av viss social lagstiftning om vägtransporter och av förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare för vägtransporter (88/599/EEG)

135

 
1988 L 356 0074
 

31988L0642

 

Rådets direktiv 88/642/EEG av den 16 december 1988 om ändring av direktiv 80/1107/EEG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för kemiska, fysikaliska och biologiska agenser i arbetet (88/642/EEG)

138

 
1989 L 131 0001
 

31989R1305

 

Rådets förordning (EEG) nr 1305/89 av den 11 maj 1989 om ändring av dels förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, dels förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71

143

 
1989 L 183 0001
 

31989L0391

 

Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (89/391/EEG)

146

 
1989 L 224 0001
 

31989R2332

 

Rådets förordning (EEG) nr 2332/89 av den 18 juli 1989 om ändring av dels förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, dels förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71

154

 
1989 L 292 0002
 

31989R3044

 

Rådets förordning (EEG) nr 3044/89 av den 6 oktober 1989 om genomförande av stickprovsundersökning beträffande arbetskraften under våren 1990 och 1991

163

 
1989 L 331 0001
 

31989R3427

 

Rådets förordning (EEG) nr 3427/89 av den 30 oktober 1989 om ändring av dels förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, dels förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71

165

 
1989 L 393 0001
 

31989L0654

 

Rådets direktiv 89/654/EEG av den 30 november 1989 om minimikrav för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen (första särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (89/654/EEG)

170

 
1989 L 393 0013
 

31989L0655

 

Rådets direktiv 89/655/EEG av den 30 november 1989 om minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av arbetsutrustning i arbetet (andra särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (89/655/EEG)

182

 
1989 L 393 0018
 

31989L0656

 

Rådets direktiv 89/656/EEG av den 30 november 1989 om minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av personlig skyddsutrustning på arbetsplatsen (tredje särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (89/656/EEG)

187

 
1990 L 156 0009
 

31990L0269

 

Rådets direktiv 90/269/EEG av den 29 maj 1990 om minimikrav för hälsa och säkerhet vid manuell hantering av laster där det finns risk för att arbetstagare drabbats av skador, särskilt i ryggen (fjärde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (90/269/EEG)

198

 
1990 L 156 0014
 

31990L0270

 

Rådets direktiv 90/270/EEG av den 29 maj 1990 om minimikrav för säkerhet och hälsa i arbete vid bildskärm (femte särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (90/270/EEG)

203

 
1990 L 196 0001
 

31990L0394

 

Rådets direktiv 90/394/EEG av den 28 juni 1990 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener i arbetet (sjätte särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (90/394/EEG)

208

 
1990 L 230 0022
 

31990D0449

 

Kommissionens beslut av den 30 juli 1990 om inrättande av en gemensam kommitté för civil luftfart (90/449/EEG:)

215

Top