EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_05_002_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
05 Fri rörlighet för arbetstagare samt socialpolitik
Volym 02

  The document is unavailable in your User interface language.

SV

 

05 Fri rörlighet för arbetstagare samt socialpolitik - Volym 02

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1976 L 187 0001
 

31976L0579

 

Rådets direktiv 76/579/Euratom av den 1 juni 1976 om fastställande av omarbetade grundläggande normer för att skydda allmänhetens och arbetstagarnas hälsa mot riskerna med joniserande strålning (76/579/Euratom)

3

 
1976 L 214 0001
 

31976R1859

 

Rådets förordning (EKSG, EEG, EURATOM) nr 1859/76 av den 29 juni 1976 om anställningsvillkor för personalen vid Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning

47

 
1976 L 214 0024
 

31976R1860

 

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 1860/76 av den 29 juni 1976 om anställningsvillkor för personal vid Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor

70

 
1977 L 061 0026
 

31977L0187

 

Rådets direktiv 77/187/EEG av den 14 februari 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av verksamheter (77/187/EEG)

91

 
1977 L 229 0012
 

31977L0576

 

Rådets direktiv 77/576/EEG av den 25 juli 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om säkerhetsskyltar på arbetsplatser (77/576/EEG)

94

 
1978 L 197 0012
 

31978L0610

 

Rådets direktiv 78/610/EEG av den 29 juni 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om hälsoskydd för arbetstagare som exponeras för vinylkloridmonomer (78/610/EEG)

104

 
1979 L 006 0024
 

31979L0007

 

Rådets direktiv 79/7/EEG av den 19 december 1978 om successivt genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om social trygghet (79/7/EEG)

111

 
1979 L 183 0011
 

31979L0640

 

Kommissionens direktiv 79/640/EEG av den 21 juni 1979 om ändring av bilagorna till rådets direktiv 77/576/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om säkerhetsskyltar på arbetsplatser (79/640/EEG)

113

 
1979 L 185 0024
 

31979D0642

 

Rådets beslut av den 16 juli 1979 om inrättande av ett andra gemensamt program för att uppmuntra utbytet av unga arbetstagare inom gemenskapen (79/642/EEG:)

115

 
1980 L 127 0004
 

31980R1238

 

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 1238/80 av den 13 maj 1980 om ändring av förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 1860/76 om anställningsvillkor för personal vid Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor

118

 
1980 L 283 0023
 

31980L0987

 

Rådets direktiv 80/987/EEG av den 20 oktober 1980 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagarna vid arbetsgivarens insolvens (80/987/EEG)

121

 
1980 L 327 0008
 

31980L1107

 

Rådets direktiv 80/1107/EEG av den 27 november 1980 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för kemiska, fysikaliska och biologiska agenser i arbetet (80/1107/EEG)

126

 
1981 L 143 0001
 

31981R1390

 

Rådets förordning (EEG) nr 1390/81 av den 12 maj 1981 om utvidgning av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda och deras familjer flyttar inom gemenskapen till att omfatta även egenföretagare och deras familjer

132

 
1982 L 020 0035
 

31982D0043

 

Kommissionens beslut av den 9 december 1981 om inrättande av en rådgivande kommitté för lika möjligheter för kvinnor och män (82/43/EEG:)

164

 
1982 L 064 0015
 

31982R0510

 

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 510/82 av den 22 februari 1982 om ändring av förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 1860/76 om anställningsvillkor för personal vid Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor

167

 
1982 L 075 0001
 

31982R0620

 

Rådets förordning (EEG) nr 620/82 av den 16 mars 1982 om införande av särskilda åtgärder för återbetalning av vårdförmåner vad avser sjuk- och moderskapsförsäkring inom ramen för förbindelserna mellan de italienska institutionerna och institutionerna i de andra medlemsstaterna

179

Top