EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_04_005_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
04 Fiske
Volym 05


SV

 

04 Fiske - Volym 05

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1993 L 005 0007
 

31993R0025

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 25/93 av den 8 januari 1993 om utfärdande av importdokument för konserver av vissa arter av tonfisk och bonit från vissa tredje länder (93/25/EEG)

3

 
1993 L 042 0020
 

31993R0372

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 372/93 av den 18 februari 1993 om beviljande av ersättning till producentorganisationer för tonfisk som levererats till konservindustrin under tiden från och med den 1 april till och med den 30 juni 1992, med undantag för gulfenad tonfisk (93/372/EEG)

4

 
1993 L 056 0001
 

31993R0519

 

Rådets förordning (EEG) nr 519/93 av den 2 mars 1993 om ingående av avtalet om fiskeförbindelser mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Estland (93/519/EEG)

6

 
1993 L 056 0002
 

21993A0309(01)

 

Avtal om fiskeförbindelser mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Estland

7

 
1993 L 056 0005
 

31993R0520

 

Rådets förordning (EEG) nr 520/93 av den 2 mars 1993 om ingående av avtalet om fiskeförbindelser mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Lettland (93/520/EEG)

10

 
1993 L 056 0006
 

21993A0309(02)

 

Avtal om fiskeförbindelser mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Lettland

11

 
1993 L 056 0009
 

31993R0521

 

Rådets förordning (EEG) nr 521/93 av den 2 mars 1993 om ingående av avtalet om fiskeförbindelser mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Litauen (93/521/EEG)

14

 
1993 L 056 0010
 

21993A0309(03)

 

Avtal om fiskeförbindelser mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Litauen

15

 
1993 L 123 0001
 

31993R1210

 

Rådets förordning (EEG) nr 1210/93 av den 17 maj 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 2245/85 om fastställande av vissa tekniska åtgärder för att bevara fiskebestånden i Antarktis (93/1210/EEG)

18

 
1993 L 124 0051
 

31993D0322

 

Rådets beslut av den 17 maj 1993 om ingående av avtalet i form av en skriftväxling om den interimistiska tillämpningen av protokollet som för perioden 18 januari 1993-17 januari 1996 fastställer de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Seychellerna om fiske utanför Seychellernas kust (93/322/EEG:)

21

 
1993 L 124 0052
 

21993A0520(01)

 

Avtal i form av en skriftväxling om den interimistiska tillämpningen av protokollet som för perioden 18 januari 1993 - 17 januari 1996 fastställer de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Seychellerna om fiske utanför Seychellernas kust

22

 
1993 L 136 0013
 

31993R1378

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1378/93 av den 3 juni 1993 om ändring av bilagan till förordning (EEG) nr 55/87 om fastställande av förteckningen över de fartyg med en största längd som överstiger åtta meter vilka har tillstånd att fiska med bomtrål inom vissa områden i gemenskapen (93/1378/EEG)

23

 
1993 L 161 0001
 

31993R1737

 

Rådets förordning (EEG) nr 1737/93 av den 24 juni 1993 om ingående av avtalet om fiske och havsmiljön mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Island (93/1737/EEG)

27

 
1993 L 161 0002
 

21993A0702(01)

 

Avtal om fiske och havsmiljön mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och republiken Island

28

 
1993 L 163 0021
 

31993R1792

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1792/93 av den 30 juni 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 3900/92 om särskilda bestämmelser för tillämpningen av gemenskapens importordning för vissa arter av konserverad tonfisk, bonit och sardiner och fastställande av vilka kvantiteter av dessa produkter som får importeras under 1993, och om särskilda bestämmelser för utfärdande av importdokument (93/1792/EEG)

30

 
1993 L 166 0031
 

31993D0383

 

Rådets beslut av den 14 juni 1993 om referenslaboratorier för kontroll av marina biotoxiner (93/383/EEG:)

32

 
1993 L 176 0001
 

31993R1935

 

Rådets förordning (EEG) nr 1935/93 av den 12 juli 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 103/76 om gemensamma marknadsnormer för viss färsk eller kyld fisk (93/1935/EEG)

35

 
1993 L 185 0007
 

31993R2038

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2038/93 av den 27 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 1658/93 om en särskild åtgärd till förmån för bläckfiskproducenter med stadigvarande verksamhet på Kanarieöarna (93/2038/EEG)

42

 
1993 L 186 0001
 

31993R2018

 

Rådets förordning (EEG) nr 2018/93 av den 30 juni 1993 om rapportering av statistikuppgifter om medlemsstaternas fångster och fiskeriaktiviteter i Nordatlantens västra del (93/2018/EEG)

44

 
1993 L 191 0001
 

31993R2104

 

Rådets förordning (EEG) nr 2104/93 av den 22 juli 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 1382/91 om rapportering av landade fiskeriprodukter i medlemsstaterna (93/2104/EEG)

64

 
1993 L 191 0133
 

31993D0420

 

Kommissionens beslut av den 28 juli 1993 om skyddsåtgärder med avseende på mul- och klövsjuka i Bulgarien, om ändring av beslut 93/372/EEG och beslut 92/325/EEG och om upphävande av beslut 91/536/EEG (93/420/EEG:)

76

 
1993 L 197 0008
 

31993R2210

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2210/93 av den 26 juli 1993 om rapportering av uppgifter inom ramen för den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (93/2210/EEG)

78

 
1993 L 202 0031
 

31993D0436

 

Kommissionens beslut av den 30 juni 1993 om särskilda villkor för import av fiskeriprodukter med ursprung i Chile (93/436/EEG)

100

 
1993 L 231 0014
 

31993R2507

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2507/93 av den 13 september 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 1995/92 om fastställande av närmare tillämpningsföreskrifter, med avseende på potatisstärkelse, för de importsystem som fastställs i interimsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska kol- och stålgemenskapen å ena sidan och Polen å andra sidan (93/2507/EEG)

111

 
1993 L 246 0006
 

31993R2718

 

Rådets förordning (EEG) nr 2718/93 av den 28 september 1993 om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och det ekonomiska bidrag som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Seychellerna om fiske utanför Seychellerna för perioden 18 januari 1993 - 17 januari 1996 (93/2718/EEG)

113

 
1993 L 261 0001
 

31993R2847

 

Rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (93/2847/EEG)

118

 
1993 L 297 0025
 

31993D0619

 

Kommissionens beslut av den 19 november 1993 om inrättande av en vetenskaplig, teknisk och ekonomisk kommitté för fiskerinäringen (93/619/EG:)

134

 
1993 L 299 0001
 

31993R3329

 

Rådets förordning (EG) nr 3329/93 av den 29 november 1993 om ingående av fiskeavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Dominicas regering (93/3329/EG)

136

 
1993 L 299 0002
 

21993A1204(01)

 

Fiskeavtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Dominicas regering - Protokoll upprättat mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Dominicas regering angående villkor för tillträde för bägge parters fiskefartyg

137

 
1993 L 310 0019
 

31993R3407

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3407/93 av den 13 december 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 3554/90 om fastställande av bestämmelser för förteckningen över fartyg med en största längd som överstiger åtta meter vilka vid fiske efter tunga inom vissa av gemenskapens områden har tillstånd att använda bomtrålar vars sammanlagda bomlängd överstiger nio meter (93/3407/EEG)

143

 
1993 L 310 0027
 

31993R3410

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3410/93 av den 13 december 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 55/87 om fastställande av förteckningen över de fartyg med en största längd som överstiger åtta meter vilka har tillstånd att fiska med bomtrål inom vissa områden i gemenskapen (93/3410/EEG)

145

 
1993 L 318 0001
 

31993R3447

 

Rådets förordning (EEG) nr 3447/93 av den 28 september 1993 om ingående av avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Argentina om förbindelser inom havsfiskesektorn (93/3447/EEG)

146

 
1993 L 318 0002
 

21993A1220(01)

 

Avtal om förbindelser inom havsfiskesektorn mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Argentina - Protokoll 1 om fastställande av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning som föreskrivs i avtalet om förbindelser inom havsfiskesektorn mellan Argentina och Europeiska ekonomiska gemenskapen

147

 
1993 L 320 0008
 

31993R3515

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3515/93 av den 20 december 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 3901/92 av den 23 december 1992 om närmare bestämmelser för beviljande av förädlingsstöd för vissa fiskeriprodukter (93/3515/EG)

163

 
1993 L 320 0010
 

31993R3516

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3516/93 av den 20 december 1993 om fastställande av avgörande faktorer för de omräkningskurser som skall tillämpas vid beräkningen av vissa belopp som följer av mekanismerna i den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (93/3516/EG)

165

 
1993 L 320 0013
 

31993R3517

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3517/93 av den 20 december 1993 om ändring av kommissionens förordning (EEG) nr 3902/92 om närmare bestämmelser för beviljande av ekonomisk kompensation avseende vissa fiskeriprodukter (93/3517/EG)

168

 
1993 L 340 0001
 

31993R3675

 

Rådets förordning (EG) nr 3675/93 av den 20 december 1993 om ingående av avtalet i form av skriftväxlingar mellan Europeiska gemenskapen och Canadas regering om fiskeförbindelser (93/3675/EG)

170

 
1993 L 341 0042
 

31993R3680

 

Rådets förordning (EG) nr 3680/93 av den 20 december 1993 om vissa åtgärder för bevarande och förvaltning av fiskeresurserna i regleringsområdet enligt konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordatlantens västra del (93/3680/EG)

184

 
1993 L 341 0093
 

31993R3690

 

Rådets förordning (EG) nr 3690/93 av den 20 december 1993 om ett gemenskapssystem för fastställande av bestämmelser om vilka uppgifter som minst måste ingå i fiskelicenser (93/3690/EG)

195

 
1993 L 346 0001
 

31993R3699

 

Rådets förordning (EG) nr 3699/93 av den 21 december 1993 om kriterier och förfaranden för gemenskapens strukturstöd inom fiskeri- och vattenbrukssektorn och för beredning och avsättning av dess produkter (93/3699/EG)

198

 
1993 L 346 0019
 

31993D0739

 

Rådets beslut av den 13 december 1993 om ingående av ett avtal i form av en skriftväxling mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Island om fiske (93/739/EG:)

211

 
1993 L 346 0020
 

21993A1231(10)

 

Avtal i form av en skriftväxling mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Island om fiske

212

Top