EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_04_001_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
04 Fiske
Volym 01

  The document is unavailable in your User interface language.

SV

 

04 Fiske - Volym 01

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1962 P 030 0993
 

31962R0026

 

förordning nr 26 om tillämpning av vissa konkurrensregler på produktion av och handel med jordbruksvaror

3

 
1973 L 355 0061
 

31973D0429

 

Kommissionens beslut av den 31 oktober 1973 om Rådgivande kommittén för fiskerinäringen (73/429/EEG:)

5

 
1974 L 207 0030
 

31974R1985

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1985/74 av den 25 juli 1974 om tillämpningsföreskrifter för fastställande av referenspriser och priser fritt gränsen på karp

7

 
1974 L 243 0019
 

31974D0441

 

Kommissionens beslut av den 25 juli 1974 om inrättandet av en gemensam kommitté för de sociala förhållandena för arbetstagare inom havsfisket (74/441/EEG:)

9

 
1976 L 020 0019
 

31976R0101

 

Rådets förordning (EEG) nr 101/76 av den 19 januari 1976 om fastställande av en gemensam strukturpolitik för fiskerinäringen

12

 
1976 L 020 0029
 

31976R0103

 

Rådets förordning (EEG) nr 103/76 av den 19 januari 1976 om gemensamma marknadsnormer för viss färsk eller kyld fisk

16

 
1976 L 020 0035
 

31976R0104

 

Rådets förordning (EEG) nr 104/76 av den 19 januari 1976 om gemensamma marknadsnormer för räkor av släktet Crangon

21

 
1976 L 020 0039
 

31976R0105

 

Rådets förordning (EEG) nr 105/76 av den 19 januari 1976 om godkännande av producentorganisationer inom fiskeindustrin

25

 
1976 L 020 0048
 

31976R0110

 

Rådets förordning (EEG) nr 110/76 av den 19 januari 1976 om allmänna bestämmelser för beviljande av exportbidrag för fiskeriprodukter och kriterier för fastställande av bidragens storlek

27

 
1977 L 247 0002
 

31977R2115

 

Rådets förordning (EEG) nr 2115/77 av den 27 september 1977 om förbud mot riktat fiske och landning av sill för andra industrier än livsmedelsindustrin

29

 
1978 L 093 0012
 

31978R0686

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 686/78 av den 6 april 1978 om tilläggsbestämmelser för beviljande av exportbidrag för fiskeriprodukter

30

 
1978 L 378 0001
 

31978R3179

 

Rådets förordning (EEG) nr 3179/78 av den 28 december 1978 om Europeiska ekonomiska gemenskapens antagande av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordatlantens västra del

31

 
1978 L 378 0002
 

21978A1024(01)

 

Konvention om framtida multilateralt samarbete om fisket i nordatlantens västra del

32

 
1980 L 200 0082
 

31980R2062

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2062/80 av den 31 juli 1980 om villkor och förfaranden vid beviljande och återkallande av godkännande av producentorganisationer och sammanslutningar av sådana inom fiskerinäringen

45

 
1980 L 226 0011
 

31980R2211

 

Rådets förordning (EEG) nr 2211/80 av den 27 juni 1980 om ingående av fiskeavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen, Danmarks regering och Färöarnas landsstyre

48

 
1980 L 226 0012
 

21977A0315(01)

 

Fiskeavtal mellan, å ena sidan, Europeiska ekonomiska gemenskapen och, å andra sidan, Danmarks regering och Färöarnas landsstyre

49

 
1981 L 030 0001
 

31981R0273

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 273/81 av den 30 januari 1981 om anpassning av de gemensamma marknadsnormerna för viss färsk eller kyld fisk

53

 
1982 L 331 0007
 

31982R3140

 

Rådets förordning (EEG) nr 3140/82 av den 22 november 1982 om beviljande och finansiering av medlemsstaternas stöd till producentorganisationer inom fiskerisektorn

55

 
1982 L 332 0004
 

31982R3166

 

Rådets förordning (EEG) nr 3166/82 av den 22 november 1982 om ändring av förordning (EEG) nr 103/76 om gemensamma marknadsnormer för viss färsk eller kyld fisk

58

 
1982 L 338 0011
 

31982R3190

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3190/82 av den 29 november 1982 om närmare bestämmelser för utvidgad tillämpning av vissa regler som antagits av producentorganisationer inom fiskerisektorn till att också gälla icke-medlemmar

61

 
1982 L 368 0027
 

31982R3510

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3510/82 av den 23 december 1982 om fastställande av omvandlingsfaktorer för tonfisk

63

 
1982 L 378 0024
 

31982D0886

 

Rådets beslut av den 13 december 1982 om antagande av konventionen om bevarande av laxbestånden i Nordatlanten (82/886/EEG:)

65

 
1982 L 378 0025
 

21982A0302(01)

 

Konvention om bevarande av nordatlantens laxbestånd (82/302/EEG)

66

 
1983 L 018 0019
 

31983R0148

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 148/83 av den 21 januari 1983 om införande av ett system för övervakning av export av vissa fiskeriprodukter

72

 
1983 L 044 0021
 

31983D0053

 

Kommissionens beslut av den 24 januari 1983 om ändring av beslut 74/441/EEG om inrättandet av en gemensam kommitté för de sociala förhållandena för arbetstagare inom havsfisket (83/53/EEG:)

74

 
1983 L 111 0001
 

31983R0971

 

Rådets förordning (EEG) nr 971/83 av den 28 mars 1983 om ingående av avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Revolutionära folkrepubliken Guineas regering om fiske utanför Guineas kust

75

 
1983 L 111 0002
 

21983A0427(01)

 

Avtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Revolutionära folkrepubliken Guineas regering om fiske utanför Guineas kust - Protokoll om fastställande av de fiskerättigheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Revolutionära folkrepubliken Guinea - Skriftväxling (83/427/EEG)

76

 
1983 L 149 0005
 

31983R1452

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1452/83 av den 6 juni 1983 om definitionen av administrationskostnader för producentorganisationer inom fiskerisektorn

95

 
1983 L 152 0022
 

31983R1501

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1501/83 av den 9 juni 1983 om omhändertagande av vissa fiskeriprodukter som varit föremål för marknadsstabiliserande åtgärder

97

 
1983 L 206 0071
 

31983R2166

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2166/83 av den 29 juli 1983 om införande av ett system med tillstånd för visst fiske i ett område norr om Skottland (Shetlandsområdet)

99

 
1983 L 276 0001
 

31983R2807

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2807/83 av den 22 september 1983 om närmare bestämmelser för registrering av uppgifter om medlemsstaternas fångster av fisk

103

 
1983 L 321 0020
 

31983R3250

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3250/83 av den 17 november 1983 om anpassning av de gemensamma marknadsnormerna för viss färsk eller kyld fisk

121

 
1983 L 356 0006
 

31983R3575

 

Rådets förordning (EEG) nr 3575/83 av den 14 december 1983 om ändring av förordning (EEG) nr 104/76 om gemensamma marknadsnormer för räkor av släktet Crangon

122

 
1983 L 371 0039
 

31983D0653

 

Rådets beslut av den 20 december 1983 om fördelningen av möjligheterna till sillfiske i Nordsjön från och med den 1 januari 1984 (83/653/EEG:)

124

Top