Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_03_054_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
03 Jordbruk
Volym 54

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

SV

 

03 Jordbruk - Volym 54

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1993 L 310 0003
 

31993R3402

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3402/93 av den 13 december 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 2456/93 om närmare tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 805/68 vad beträffar allmänna och särskilda interventionsåtgärder för nötkött

3

 
1993 L 310 0004
 

31993R3403

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3403/93 av den 10 december 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 2220/85 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med säkerheter för jordbruksprodukter

5

 
1993 L 310 0007
 

31993R3404

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3404/93 av den 10 december 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2019/93 om införandet av särskilda bestämmelser för de mindre Egeiska öarna vad gäller odling av matpotatis och utsädespotatis

8

 
1993 L 310 0010
 

31993R3405

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3405/93 av den 13 december 1993 om närmare bestämmelser enligt rådets förordning (EEG) nr 1765/92 om vissa medlemsstaters rapportering av marknadspriser och anbud samt kommissionens efterföljande beräkning av det noterade referenspriset på oljeväxtfrö

11

 
1993 L 310 0014
 

31993R3406

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3406/93 av den 13 december 1993 om fastställande av de olika sorterna Indica-ris med avseende på intervention

15

 
1993 L 310 0020
 

31993R3408

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3408/93 av den 13 december 1993 om ytterligare övergångsåtgärder avseende tillämpningsföreskrifterna till stödsystemet för oljeväxtproducenter

21

 
1993 L 310 0044
 

31993D0673

 

Kommissionens beslut av den 10 december 1993 om fastställande av ett schablonmässigt avdrag på förskottet för de bokförda jordbruksutgifterna i fall av bristande iakttagelse av bestämmelserna om ingivande av det årliga frågeformulär om de tilläggsavgifter för mjölk och mjölkprodukter som fastställs i rådets förordning (EEG) nr 3950/92 (93/673/EG:)

23

 
1993 L 312 0010
 

31993R3424

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3424/93 av den 13 december 1993 om ändring av förordningarna (EEG) nr 2257/92 och (EEG) nr 2258/92 om genomförandebestämmelser för de särskilda försörjningsordningarna för Madeira och Kanarieöarna med avseende på vissa vegetabiliska oljor och om upprättande av de prognostiserade försörjningsbalanserna

24

 
1993 L 312 0012
 

31993R3425

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3425/93 av den 14 december 1993 om ändring av bilagorna 1 och 2 till rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung

26

 
1993 L 312 0015
 

31993R3426

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3426/93 av den 14 december 1993 om ändring av bilagorna 3 och 4 till rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung

29

 
1993 L 312 0022
 

31993R3429

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3429/93 av den 13 december 1993 om rättelse av förordning (EEG) nr 3886/92 om tillämpningsföreskrifter för bidragssystemen enligt förordning (EEG) nr 805/68 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött och om upphävande av förordningarna (EEG) nr 1244/82 och (EEG) nr 714/89

32

 
1993 L 314 0011
 

31993R3434

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3434/93 av den 15 december 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 1445/93 vad avser de avgörande händelserna inom frukt- och grönsakssektorn

33

 
1993 L 316 0004
 

31993R3450

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3450/93 av den 16 december 1993 om ändring av förordningarna (EEG) nr 1767/82, (EEG) nr 2248/85, (EEG) nr 584/92, (EEG) nr 2164/92 och (EEG) nr 2219/92 med avseende på KN-nummer för viss ost

34

 
1993 L 316 0009
 

31993R3451

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3451/93 av den 16 december 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 1596/79 om förebyggande återtag av äpplen och päron

39

 
1993 L 316 0011
 

31993R3453

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3453/93 av den 16 december 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 1707/90 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1796/81 om import av konserverad odlad svamp från tredje land

40

 
1993 L 316 0044
 

31993D0677

 

Kommissionens beslut av den 13 december 1993 om ändring av kommissionens beslut 92/452/EEG om upprättande av en förteckning över embryosamlingsgrupper som godkänts i tredje land för export av embryon från nötkreatur till gemenskapen (93/677/EG:)

41

 
1993 L 317 0030
 

31993R3477

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3477/93 av den 17 december 1993 om de jordbruksomräkningskurser som skall användas i tobakssektorn

43

 
1993 L 317 0047
 

31993R3484

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3484/93 av den 17 december 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 3886/92 vad gäller tillämpningsföreskrifterna för de bidragssystem som fastställts för nötköttssektorn

45

 
1993 L 317 0082
 

31993D0682

 

Kommissionens beslut av den 17 december 1993 om ändring för tredje gången av beslut 93/197/EEG om djurhälsovillkor och utfärdande av veterinärintyg för import av registrerade hästdjur och hästdjur för avel och bruksändamål (93/682/EG)

47

 
1993 L 318 0018
 

31993R3448

 

Rådets förordning (EG) nr 3448/93 av den 6 december 1993 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter

48

 
1993 L 319 0015
 

31993R3495

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3495/93 av den 20 december 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 2828/93 om gemensamma bestämmelser för kontroll av användningen av och bestämmelseorten för importerade produkter som omfattas av KN-nummer 1515 90 59 och 1515 90 99

60

 
1993 L 319 0017
 

31993R3496

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3496/93 av den 20 december 1993 om ändring av Kombinerade nomenklaturens nummer för vissa produkter förtecknade i artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 1117/78 om den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder

62

 
1993 L 319 0020
 

31993R3498

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3498/93 av den 20 december 1993 om fastställande av avgörande faktorer för olivoljesektorn

63

 
1993 L 319 0025
 

31993R3501

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3501/93 av den 20 december 1993 om ändring av vissa förordningar som rör den gemensamma organisationen av marknaden för ägg

65

 
1993 L 319 0039
 

31993L0108

 

Kommissionens direktiv 93/108/EG av den 3 december 1993 om ändring av rådets direktiv 66/403/EEG om saluföring av utsädespotatis

69

 
1993 L 320 0005
 

31993R3513

 

Rådets förordning (EEG) nr 3513/93 av den 14 december 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 3220/84 om fastställande av gemenskapens klassificeringsskala för slaktkroppar av gris

71

 
1993 L 320 0015
 

31993R3518

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3518/93 av den 21 december 1993 om anpassning av KN-numret för en produkt som avses i artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 404/93 om den gemensamma organisationen av marknaden för bananer

73

 
1993 L 320 0016
 

31993R3519

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3519/93 av den 21 december 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 3719/88 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter

74

 
1993 L 320 0019
 

31993R3521

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3521/93 av den 21 december 1993 om undantag från förordning (EEG) nr 1318/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2067/92 om åtgärder för marknadsföring och avsättning av nötkött av hög kvalitet och om upphävande av förordning (EG) nr 3380/93

76

 
1993 L 320 0035
 

31993D0693

 

Kommissionens beslut av den 14 december 1993 om upprättande av en förteckning över godkända tjurstationer vid export till gemenskapen av sperma från nötkreatur från tredje land och om upphävande av beslut 91/642/EEG, 91/643/EEG och 92/255/EEG (93/693/EG:)

77

 
1993 L 321 0009
 

31993R3533

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3533/93 av den 21 december 1993 om ändring av förordningarna (EEG) nr 3444/90, (EEG) nr 3445/90 och (EEG)nr 3446/90 om närmare bestämmelser för beviljande av stöd till privat lagring av griskött, nötkött och får- och getkött

83

 
1993 L 321 0013
 

31993R3534

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3534/93 av den 21 december 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 3567/92 om tillämpningsföreskrifter för individuella tak, nationella reserver och överlåtelser av rättigheter

87

 
1993 L 324 0008
 

31993R3549

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3549/93 av den 21 december 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 2699/93 om tillämpningsföreskrifter för de förfaranden inom fjäderfäköttsektorn och äggsektorn som fastställs i interimsavtalen mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Polen, Ungern och före detta Tjeckoslovakien och om fastställande av de tillgängliga kvantiteterna under perioden 1 januari - 31 mars 1994 för import från Tjeckien respektive Slovakien

89

 
1993 L 324 0015
 

31993R3550

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3550/93 av den 21 december 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 584/92 om tillämpningsföreskrifter för importordningen i interimsavtalen mellan gemenskapen å ena sidan och Polen, Ungern och Tjeckoslovakien å den andra vad avser mjölk och mjölkprodukter, och om ändring av förordning (EG) nr 3055/93 om fastställande av de tillgängliga kvantiteteterna av vissa kvantiteter av mjölk och mjölkprodukter för första kvartalet 1994 inom ramen för den ordning som fastställs i nämnda interimsavtal

97

 
1993 L 326 0015
 

31993R3579

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3579/93 av den 22 december 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 891/89 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris

101

 
1993 L 326 0023
 

31993R3582

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3582/93 av den 21 december 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2073/92 om främjande av konsumtionen inom gemenskapen och utveckling av marknaden för mjölk och mjölkprodukter

102

 
1993 L 327 0001
 

31993R3567

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3567/93 av den 21 december 1993 om ändring av bilagan till förordning (EEG) nr 3846/87 om upprättande av en exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter

107

 
1993 L 328 0007
 

31993R3611

 

Rådets förordning (EG) nr 3611/93 av den 22 december 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 805/68 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött

184

 
1993 L 329 0054
 

31993L0117

 

Kommissionens tolfte direktiv 93/117/EEG av den 17 december 1993 om fastställande av gemenskapsmetoder för analys vid den officiella foderkontrollen

186

 
1993 L 334 0017
 

31993L0113

 

Rådets direktiv 93/113/EEG av den 14 december 1993 om användning och saluföring av enzymer och mikroorganismer och preparat av dessa i djurfoder

195

 
1993 L 334 0024
 

31993L0114

 

Rådets direktiv 93/114/EEG av den 14 december 1993 om ändring av direktiv 70/524/EEG om fodertillsatser

202

 
1993 L 337 0001
 

31993D0721

 

Rådets beslut av den 23 november 1993 om ingående av ett avtal i form av skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Bulgarien om ett ömsesidigt införande av tullkvoter för vissa viner (93/721/EG:)

205

 
1993 L 337 0011
 

31993D0722

 

Rådets beslut av den 23 november 1993 om slutande av avtal mellan Europeiska gemenskapen och Bulgarien om ömsesidigt skydd och kontroll av vinbenämningar (93/722/EG:)

214

 
1993 L 337 0012
 

21993A1231(02)

 

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Bulgarien om ömsesidigt skydd och kontroll av vinbenämningar - Protokoll

215

Top