Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_03_053_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
03 Jordbruk
Volym 53

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

SV

 

03 Jordbruk - Volym 53

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1993 L 252 0007
 

31993R2776

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2776/93 av den 8 oktober 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 2294/92 om tillämpningsföreskrifter till stödsystemet för producenter av de oljeväxtfröer som avses i rådets förordning (EEG) nr 1765/92

3

 
1993 L 252 0009
 

31993R2778

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2778/93 av den 8 oktober 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 3540/85 om tillämpningsföreskrifter för de särskilda åtgärderna för ärter, åkerbönor och sötlupiner

4

 
1993 L 252 0010
 

31993R2779

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2779/93 av den 8 oktober 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 3653/85 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för ordningen för import av får- och getkött från vissa tredje länder från och med 1986

5

 
1993 L 254 0001
 

31993R2789

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2789/93 av den 11 oktober 1993 om ändring av förordningarna (EEG) nr 2312/92 och (EEG) nr 1148/93 om närmare bestämmelser för genomförandet av särskilda åtgärder för att försörja de franska utomeuropeiska territorierna med levande nötkreatur och avelshästar

6

 
1993 L 255 0001
 

31993R2796

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2796/93 av den 12 oktober 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 3061/84 om fastställande av närmare tillämpningsföreskrifter för systemet om stöd till olivoljeproduktion

8

 
1993 L 256 0007
 

31993R2805

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2805/93 av den 13 oktober 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 3665/87 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter

9

 
1993 L 256 0019
 

31993L0078

 

Kommissionens direktiv 93/78/EEG av den 21 september 1993 om ytterligare genomförandebestämmelser för listor över sorter av prydnadsväxter och förökningsmaterial av prydnadsväxter som förs av leverantörer i enlighet med rådets direktiv 91/682/EEG

10

 
1993 L 256 0025
 

31993L0079

 

Kommissionens direktiv 93/79/EEG av den 21 september 1993 om ytterligare genomförandebestämmelser för listor över sorter av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor som förs av leverantörer i enlighet med rådets direktiv 92/34/EEG

17

 
1993 L 258 0006
 

31993R2825

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2825/93 av den 15 oktober 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 avseende fastställandet och beviljandet av justerade exportbidrag för spannmål som exporteras i form av vissa spritdrycker

24

 
1993 L 258 0011
 

31993R2826

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2826/93 av den 15 oktober 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 3149/92 om fastställande av närmare bestämmelser för leverans av livsmedel från interventionslager till de sämst ställda personerna i gemenskapen

29

 
1993 L 258 0015
 

31993R2828

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2828/93 av den 15 oktober 1993 om gemensamma bestämmelser för kontroll av användningen av eller bestämmelsen för importerade produkter som omfattas av KN-nummer 1515 90 59 och 1515 90 99

32

 
1993 L 258 0032
 

31993D0530

 

Kommissionens beslut av den 15 oktober 1993 om ändring av beslut 93/387/EEG om särskilda villkor för import av levande tvåskaliga blötdjur, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor och sniglar som härstammar från Marocko (93/530/EEG)

34

 
1993 L 259 0001
 

31993L0085

 

Rådets direktiv 93/85/EEG av den 4 oktober 1993 om bekämpning av ljus ringröta på potatis

36

 
1993 L 260 0003
 

31993R2836

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2836/93 av den 18 oktober 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1765/92 beträffande de regionala basarealerna

60

 
1993 L 260 0005
 

31993R2837

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2837/93 av den 18 oktober 1993 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2019/93 vad gäller underhåll av olivlundar i områden där oliver traditionellt odlas

62

 
1993 L 260 0007
 

31993R2838

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2838/93 av den 18 oktober 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 1579/93 vad gäller stödet till mjölkproducenter i Portugal

64

 
1993 L 260 0032
 

31993D0536

 

Kommissionens beslut av den 4 oktober 1993 om förordning (EEG) nr 685/69 med avseende på fastställandet av stödet för privat lagring av smör och grädde (93/536/EEG:)

65

 
1993 L 262 0026
 

31993R2867

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2867/93 av den 20 oktober 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 2377/80 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för nötköttssektorn

66

 
1993 L 262 0027
 

31993R2868

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2868/93 av den 20 oktober 1993 om ändring av bilaga 10 till förordning (EEG) nr 3587/86 om fastställande av de omräkningstal som skall tillämpas på uppköpspriserna för frukt och grönsaker, vad avser äpplen

68

 
1993 L 262 0028
 

31993R2869

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2869/93 av den 20 oktober 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 3567/92 beträffande sista dag för anmälan av överlåtelser och upplåtelser av rättigheter i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 3013/89 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött

69

 
1993 L 263 0008
 

31993R2889

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2889/93 av den 21 oktober 1993 om vissa tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 2019/93 vad gäller tilläggen till det särskilda bidraget till nötköttsproducenter och bidraget för hållande av am- och dikor

71

 
1993 L 263 0012
 

31993R2891

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2891/93 av den 21 oktober 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 1538/91 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 1906/90 om vissa handelsnormer för fjäderfäkött

73

 
1993 L 264 0001
 

31993R2901

 

Rådets förordning (EEG) nr 2901/93 av den 18 oktober 1993 om ändring av bilagorna 1-4 till förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung

92

 
1993 L 264 0029
 

31993R2915

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2915/93 av den 22 oktober 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 3077/78 om godkännande av intyg för humle som importeras från tredje land som likvärdiga med gemenskapsintyg

96

 
1993 L 264 0033
 

31993R2917

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2917/93 av den 22 oktober 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 700/88 om vissa tillämpningsföreskrifter för systemet för import till gemenskapen av vissa blomsterprodukter med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko

99

 
1993 L 264 0037
 

31993R2918

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2918/93 av den 22 oktober 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 3076/78 om import av humle från tredje land

104

 
1993 L 265 0004
 

31993R2928

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2928/93 av den 25 oktober 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 890/78 om närmare bestämmelser om certifiering av humle

105

 
1993 L 265 0012
 

31993R2932

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2932/93 av den 25 oktober 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 2177/92 om tillämpningsföreskrifter för den särskilda försörjningsordningen för Azorerna, Madeira och Kanarieöarna i fråga om socker

108

 
1993 L 265 0026
 

31993R2940

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2940/93 av den 25 oktober 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 2237/77 om den företagsredovisning som skall användas för fastställande av jordbruksföretagens inkomstförhållanden

109

 
1993 L 267 0001
 

31993R2956

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2956/93 av den 27 oktober 1993 om ändring av kommissionens förordning (EEG) nr 2780/92 om villkoren för beviljande av kompensationsbetalning i enlighet med stödsystemet för producenter av vissa jordbruksgrödor

124

 
1993 L 267 0004
 

31993R2958

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2958/93 av den 27 oktober 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2019/93 vad gäller den särskilda försörjningsordningen för vissa jordbruksprodukter

125

 
1993 L 270 0058
 

31993R3019

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3019/93 av den 29 oktober 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 2026/92 om tillämpningsföreskrifter för de särskilda försörjningsåtgärderna för Madeira med avseende på olivolja och om upprättande av försörjningsplanen

129

 
1993 L 270 0060
 

31993R3020

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3020/93 av den 29 oktober 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 2025/92 om tillämpningsföreskrifter för de särskilda försörjningsåtgärderna för Kanarieöarna med avseende på olivolja och om upprättande av försörjningsplanen

131

 
1993 L 270 0064
 

31993R3022

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3022/93 av den 29 oktober 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 3478/92 om tillämpningsföreskrifter för bidragssystemet för råtobak

133

 
1993 L 273 0006
 

31993R3048

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3048/93 av den 4 november 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 675/88 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för produktionsstöd för vissa rissorter

134

 
1993 L 273 0007
 

31993R3049

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3049/93 av den 4 november 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 570/88 om försäljningen av smör till sänkta priser och om beviljandet av stöd för grädde, smör och koncentrerat smör avsett att användas i framställningen av konditorivaror, glass och andra livsmedel

136

 
1993 L 273 0009
 

31993R3050

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3050/93 av den 4 november 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 84/93 om villkoren för erkännande av producentsammanslutningar och utbetalning av det särskilda stödet inom tobakssektorn

138

 
1993 L 175 0023
 

31993L0053

 

Rådets direktiv 93/53/EEG av den 24 juni 1993 om gemenskapens minimiåtgärder för bekämpning av vissa fisksjukdomar

140

 
1993 L 274 0005
 

31993R3063

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3063/93 av den 5 november 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2019/93 angående stödordningen för produktion av kvalitetshonung

151

 
1993 L 276 0018
 

31993D0573

 

Kommissionens beslut av den 20 oktober 1993 om bemyndigande för medlemsstaterna att tillfälligt tillåta saluföring av skogsodlingsmaterial som inte uppfyller kraven enligt rådets direktiv 66/404/EEG (93/573/EEG:)

154

 
1993 L 276 0023
 

31993D0574

 

Kommissionens beslut av den 22 oktober 1993 om ändring av beslut 92/452/EEG om upprättande av en förteckning över embryosamlingsgrupper som godkänts i tredje land för export av embryon från nötkreatur till gemenskapen (93/574/EEG:)

160

 
1993 L 276 0024
 

31993D0575

 

Kommissionens beslut av den 8 november 1993 om vissa skyddsåtgärder mot afrikansk svinpest i Spanien (93/575/EG:)

162

 
1993 L 277 0030
 

31993R3088

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3088/93 av den 9 november 1993 om undantagsåtgärder till stöd för grisköttsmarknaden i Tyskland

164

 
1993 L 278 0048
 

31993R3111

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3111/93 av den 10 november 1993 om fastställande av listor över de kvalitetslikörviner framställda inom specificerade områden som avses i artiklarna 3 och 12 i förordning (EEG) nr 4252/88

166

 
1993 L 278 0052
 

31993R3112

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3112/93 av den 10 november 1993 om tillämpningsföreskrifter för den särskilda stödordningen till förmån för de mindre Egeiska öarna beträffande vinodlingar och privat lagring av likörviner

171

 
1993 L 279 0017
 

31993R3119

 

Rådets förordning (EEG) nr 3119/93 av den 8 november 1993 om särskilda åtgärder för att främja bearbetningen av vissa citrusfrukter

174

 
1993 L 280 0015
 

31993R3134

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3134/93 av den 12 november 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 689/92 om förfarandet och villkoren för interventionsorganens övertagande av spannmål

177

 
1993 L 280 0033
 

31993D0590

 

Kommissionens beslut av den 5 november 1993 om gemenskapens inköp av mul- och klövsjukeantigener inom ramen för gemenskapens åtgärder för att skapa beredskapslager av vacciner mot mul- och klövsjuka (93/590/EG)

178

 
1993 L 285 0009
 

31993R3179

 

Rådets förordning (EG) nr 3179/93 av den 16 november 1993 om ändring av förordning nr 136/66/EEG om den gemensamma organisationen av marknaden för oljor och fetter

180

 
1993 L 285 0017
 

31993R3184

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3184/93 av den 19 november 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 2353/89 om tillämpningsföreskrifter för beviljande av stöd för vissa trindsädesslag

182

 
1993 L 285 0038
 

31993D0602

 

Kommissionens beslut av den 19 november 1993 om vissa skyddsåtgärder mot afrikansk svinpest i Portugal (93/602/EG:)

183

 
1993 L 289 0003
 

31993R3204

 

Rådets förordning (EG) nr 3204/93 av den 16 november 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 1906/90 om vissa handelsnormer för fjäderfäkött

186

 
1993 L 289 0004
 

31993R3205

 

Rådets förordning (EEG) nr 3205/93 av den 16 november 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 357/79 om statistiska undersökningar av vinodlingsområden

187

 
1993 L 291 0017
 

31993D0607

 

Kommissionens beslut av den 15 november 1993 om ändring av beslut 86/414/EEG om förteckningen över anläggningar i Argentina som är godkända för import av köttprodukter till gemenskapen (93/607/EG:)

189

 
1993 L 292 0010
 

31993R3223

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3223/93 av den 25 november 1993 om statistiska uppgifter om utbetalning av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 3035/80

191

 
1993 L 292 0015
 

31993R3224

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3224/93 av den 25 november 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 891/89 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris

197

 
1993 L 293 0028
 

31993R3253

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3253/93 av den 26 november 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2019/93 angående stödåtgärder för de mindre Egeiska öarna vad gäller lokala produkter i frukt-, grönsaks- och blomsektorerna

198

 
1993 L 293 0037
 

31993R3255

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3255/93 av den 26 november 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 2729/88 om tillämpningsföreskrifter till förordning (EEG) nr 1442/88 om beviljande av bidrag för produktionsåren 1988/89-1995/96 för slutgiltig nedläggning av vinodlingsarealer

204

 
1993 L 296 0052
 

31993R3300

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3300/93 av den 30 november 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 1274/91 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1907/90 om vissa handelsnormer för ägg

206

 
1993 L 298 0036
 

31993D0622

 

Rådets beslut av den 16 november 1993 om upprättandet av 1993 års protokoll om ändring och förlängning av 1986 års internationella avtal om olivolja och matoliver (93/622/EG:)

210

 
1993 L 298 0045
 

31993D0623

 

Kommissionens beslut av den 20 oktober 1993 om en identitetshandling (pass) som skall åtfölja registrerade hästdjur (93/623/EEG)

219

 
1993 L 299 0026
 

31993R3338

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3338/93 av den 3 december 1993 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordningar (EG) nr 3119/93 och (EEG) nr 1035/77 vad avser åtgärder för att främja bearbetning av vissa citrusfrukter och avsättning av produkter beredda av citroner

230

 
1993 L 299 0034
 

31993R3339

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3339/93 av den 3 december 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 3616/92 om omställningsåtgärder vad avser tobakssorterna Mavra, Tsebelia, Forchheimer Havanna II c och hybrider av Geudertheimer

238

 
1993 L 299 0044
 

31993L0107

 

Kommissionens direktiv 93/107/EEG av den 26 november 1993 om ändring av rådets direktiv 70/524/EEG om fodertillsatser

239

 
1993 L 300 0005
 

31993R3347

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3347/93 av den 6 december 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 2295/92 om tillämpningsföreskrifter till stödsystemet för producenter av de proteingrödor som anges i artikel 6 i rådets förordning (EEG) nr 1765/92

242

 
1993 L 300 0007
 

31993R3348

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3348/93 av den 6 december 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 1445/93 vad avser de avgörande händelserna inom frukt- och grönsakssektorn

244

 
1993 L 303 0009
 

31993R3375

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3375/93 av den 9 december 1993 om ändring av KN-nummer för vissa produkter som förtecknas i rådets förordning (EEG) nr 2358/71 om den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde

245

 
1993 L 303 0019
 

31993L0110

 

Kommissionens direktiv 93/110/EG av den 9 december 1993 om ändring av vissa bilagor till rådets direktiv 77/93/EEG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till medlemsstaterna och mot att de sprids inom gemenskapen

248

 
1993 L 306 0027
 

31993R3392

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3392/93 av den 10 december 1993 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 1842/83 om allmänna bestämmelser om utdelning av mjölk och vissa mjölkprodukter till skolelever

252

 
1993 L 306 0032
 

31993R3393

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3393/93 av den 10 december 1993 om fastställande av närmare bestämmelser om beviljande av stöd för privat lagring av vissa ostar framställda på de mindre Egeiska öarna

257

Top