Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_03_051_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
03 Jordbruk
Volym 51

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

SV

 

03 Jordbruk - Volym 51

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1993 L 174 0039
 

31993D0398

 

Kommissionens beslut av den 14 juli 1993 om import till gemenskapen av färskt griskött, grisköttsprodukter, levande svin och svinembryon från Ungern och om ändring av besluten 82/8/EEG, 91/449/EEG och 92/322/EEG (93/398/EEG:)

3

 
1993 L 175 0021
 

31993L0052

 

Rådets direktiv 93/52/EEG av den 24 juni 1993 om ändring av direktiv 89/556/EEG om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och import från tredje land av embryon från tamdjur av nötkreatur

9

 
1993 L 175 0034
 

31993L0054

 

Rådets direktiv 93/54/EEG av den 24 juni 1993 om ändring av direktiv 91/67/EEG om djurhälsovillkor för utsläppande på marknaden av djur och produkter från vattenbruk

11

 
1993 L 176 0012
 

31993R1938

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1938/93 av den 19 juli 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 3002/92 särskilt vad avser frisläppandet av den säkerhet som ställs vid export av interventionsprodukter

15

 
1993 L 176 0014
 

31993R1939

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1939/93 av den 19 juli 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 1983/92 och (EEG) nr 1997/92 om tillämpningsföreskrifter för en särskild ordning för att försörja Azorerna och Madeira samt Kanarieöarna med risprodukter och om upprättandet av de prognostiserade försörjningsbalanserna

17

 
1993 L 176 0021
 

31993R1941

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1941/93 av den 19 juli 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 1767/82 om tillämpningsföreskrifter för särskilda importavgifter för vissa mjölkprodukter

19

 
1993 L 177 0019
 

31993R1963

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1963/93 av den 20 juli 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 3719/88 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter, vad gäller vissa agromonetära aspekter

20

 
1993 L 179 0002
 

31993L0026

 

Kommissionens direktiv 93/26/EEG av den 4 juni 1993 om ändring av rådets direktiv 82/471/EEG om vissa produkter som används i djurfoder

22

 
1993 L 179 0005
 

31993L0027

 

Kommissionens direktiv 93/27/EEG av den 4 juni 1993 om ändring av rådets direktiv 70/524/EEG om fodertillsatser

25

 
1993 L 179 0008
 

31993L0028

 

Kommissionens direktiv 93/28/EEG av den 4 juni 1993 om ändring av bilaga 1 till kommissionens tredje direktiv 72/199/EEG om gemenskapsmetoder för analys vid den officiella foderkontrollen

28

 
1993 L 179 0011
 

31993D0402

 

Kommissionens beslut av den 10 juni 1993 om djurhälsovillkor och veterinärintyg för import av färskt kött från länder i Sydamerika (93/402/EEG:)

31

 
1993 L 180 0026
 

31993R1974

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1974/93 av den 22 juli 1993 om justering av vissa stödbelopp som fastställs i rådets förordningar (EEG) nr 1600/92 och (EEG) nr 1601/92 om särskilda åtgärder beträffande vissa jordbruksprodukter till förmån för Azorerna, Madeira och Kanarieöarna vid tillämpning av den ordning för automatisk avveckling av negativa valutakursavvikelser som fastställs i rådets förordning (EEG) nr 3813/92

43

 
1993 L 182 0001
 

31993R1987

 

Rådets förordning (EEG) nr 1987/93 av den 19 juli 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 1784/77 om certifiering av humle

45

 
1993 L 182 0004
 

31993R1988

 

Rådets förordning (EEG) nr 1988/93 av den 19 juli 1993 om systemet med lägsta importpriser för vissa bärsorter med ursprung i Ungern, Polen, Tjeckien, Slovakien, Rumänien och Bulgarien

48

 
1993 L 182 0006
 

31993R1989

 

Rådets förordning (EEG) nr 1989/93 av den 19 juli 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 619/71 om allmänna bestämmelser för beviljande av stöd för lin och hampa

50

 
1993 L 182 0007
 

31993R1990

 

Rådets förordning (EEG) nr 1990/93 av den 19 juli 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 1442/88 om beviljande av bidrag för produktionsåren 1988/89-1995/96 för slutgiltig nedläggning av vinodlingsarealer

51

 
1993 L 182 0010
 

31993R1991

 

Rådets förordning (EEG) nr 1991/93 av den 19 juli 1993 om fastställande av produktionsstödet för 1992 års humleskörd

54

 
1993 L 182 0012
 

31993R1992

 

Rådets förordning (EEG) nr 1992/93 av den 19 juli 1993 om överföring av finansieringen av vissa stöd enligt förordningarna (EEG) nr 1096/88 och (EEG) nr 2328/91 från utvecklingssektionen vid EUGFJ till garantisektionen vid EUGFJ, och om ändring av förordning (EEG) nr 2328/91 vad avser medfinansiering av systemet för att främja uttag av åkermark

56

 
1993 L 184 0001
 

31993R2019

 

Rådets förordning (EEG) nr 2019/93 av den 19 juli 1993 om införandet av särskilda bestämmelser för de mindre Egeiska öarna rörande vissa jordbruksprodukter

58

 
1993 L 184 0023
 

31993R2028

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2028/93 av den 26 juli 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 1609/88 vad avser den sista dagen för inlagring av smör som säljs med stöd av förordningarna (EEG) nr 3143/85 och (EEG) nr 570/88

65

 
1993 L 185 0005
 

31993R2037

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2037/93 av den 27 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2081/92 om skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

66

 
1993 L 185 0009
 

31993R2039

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2039/93 av den 27 juli 1993 om fastställande av det produktionsstöd för potatis på Kanarieöarna som rådet har fastställt i ecu och som minskats till följd av centralkursjusteringar

68

 
1993 L 185 0010
 

31993R2040

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2040/93 av den 27 juli 1993 om fastställande av storleken på produktionsstöd för matpotatis på Madeira och storleken på produktionsstöd för sättpotatis och endiver på Azorerna, som fastställts i ecu av rådet och reducerats till följd av centralkursjusteringar

69

 
1993 L 185 0019
 

31993R2046

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2046/93 av den 27 juli 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 1201/89 om tillämpningsföreskrifter för stödsystemet för bomull

70

 
1993 L 186 0028
 

31993L0060

 

Rådets direktiv 93/60/EEG av den 30 juni 1993 om ändring av direktiv 88/407/EEG om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av djupfryst sperma från tamdjur av nötkreatur samt utvidgning av det till att omfatta färsk sperma från nötkreatur

71

 
1993 L 187 0006
 

31993R2054

 

Rådets förordning (EEG) nr 2054/93 av den 19 juli 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 2731/75 om fastställande av standardkvaliteter för vete, råg, korn, majs, sorghum och durumvete

75

 
1993 L 187 0008
 

31993R2055

 

Rådets förordning (EEG) nr 2055/93 av den 19 juli 1993 om tilldelning av en särskild referenskvantitet till vissa producenter av mjölk och mjölkprodukter

77

 
1993 L 187 0024
 

31993R2063

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2063/93 av den 27 juli 1993 om ändring för andra gången av förordning (EEG) nr 585/93 om genomförande av säljfrämjande åtgärder och reklamåtgärder för mjölk och mjölkprodukter

80

 
1993 L 187 0034
 

31993R2067

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2067/93 av den 28 juli 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 2253/92 om närmare bestämmelser om den särskilda ordningen för försörjningen av Kanarieöarna med vinprodukter

81

 
1993 L 187 0059
 

31993D0416

 

Kommissionens beslut av den 17 juni 1993 om ändring av rådets sjunde beslut 85/355/EEG om likvärdighet av fältbesiktningar av utsädesodlingar i tredje land och rådets sjunde beslut 85/356/EEG om likvärdighet av utsäde producerat i tredje land (93/416/EEG:)

84

 
1993 L 190 0008
 

31993R2089

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2089/93 av den 27 juli 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 3310/86 om gemenskapens notering av marknadspriserna utifrån skalan för klassificering av slaktkroppar av vuxna nötkreatur

85

 
1993 L 190 0009
 

31993R2090

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2090/93 av den 27 juli 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 563/82 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 1208/81 om fastställande av marknadspriser för vuxna nötkreatur med utgångspunkt i gemenskapens skala för klassificering av slaktkroppar

86

 
1993 L 190 0025
 

31993R2095

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2095/93 av den 28 juli 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 1164/89 om närmare bestämmelser för stödet för spånadslin och hampa

87

 
1993 L 191 0076
 

31993R2131

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2131/93 av den 28 juli 1993 om förfarandet vid och villkoren för försäljning av spannmål som innehas av interventionsorgan

88

 
1993 L 191 0089
 

31993R2136

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2136/93 av den 28 juli 1993 om ändring av kommissionens förordning (EEG) nr 3597/90 om bokföringsregler för interventionsåtgärder som innefattar interventionsorganens uppköp, lagring och försäljning av jordbruksprodukter

93

 
1993 L 191 0091
 

31993R2137

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2137/93 av den 28 juli 1993 om fastställande av exportbidrag inom vinsektorn och om upphävande av förordning (EEG) nr 646/86

95

 
1993 L 191 0094
 

31993R2138

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2138/93 av den 28 juli 1993 om ändring av förordningarna (EEG) nr 1912/92 och (EEG) nr 2254/92 om närmare bestämmelser för genomförandet av särskilda åtgärder för att försörja Kanarieöarna med produkter från nötköttssektorn

98

 
1993 L 191 0096
 

31993R2139

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2139/93 av den 28 juli 1993 om ändring av förordningarna (EEG) nr 1913/92 och (EEG) nr 2255/92 om närmare bestämmelser för genomförandet av särskilda åtgärder för att försörja Azorerna och Madeira med produkter från nötköttssektorn

100

 
1993 L 193 0044
 

31993R2085

 

Rådets förordning (EEG) nr 2085/93 av den 20 juli 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 4256/88 om tillämpningsföreskrifter till förordning (EEG) nr 2052/88 vad avser utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ)

102

 
1993 L 196 0017
 

31993R2191

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2191/93 den 27 juli 1993 om ändring av kommissionens förordning (EEG) nr 344/91 om närmare tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1186/90 om utökning av omfattningen av gemenskapens klassificeringsskala för slaktkroppar av vuxna nötkreatur

106

 
1993 L 196 0019
 

31993R2192

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2192/93 av den 28 juli 1993 om vissa avgörande händelser för jordbruksomräkningskurserna inom vinsektorn och om ändring av förordningarna (EEG) nr 1059/93, (EEG) nr 377/93, (EEG) nr 2729/88, (EEG) nr 2253/92, (EEG) nr 3233/92 och (EEG) nr 3234/92

108

 
1993 L 196 0022
 

31993R2193

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2193/93 av den 28 juli 1993 om ändring av bilaga B till rådets förordning (EEG) nr 1766/92 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål

111

 
1993 L 200 0010
 

31993R2238

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2238/93 av den 26 juli 1993 om följedokument för transport av vinprodukter och om de register som skall föras

118

 
1993 L 201 0017
 

31993D0433

 

Kommissionens beslut av den 29 juni 1993 om ändring av beslut 92/452/EEG om upprättande av en förteckning över embryosamlingsgrupper som godkänts i tredje land för export av embryon från nötkreatur till gemenskapen (93/433/EEG:)

137

 
1993 L 201 0025
 

31993D0434

 

Kommissionens beslut av den 29 juni 1993 om ändring av beslut 91/643/EEG om upprättande av en förteckning över tjurstationer i USA som är godkända för export till gemenskapen av djupfryst sperma från tamdjur av nötkreatur (93/434/EEG:)

145

 
1993 L 201 0028
 

31993D0435

 

Kommissionens beslut av den 27 juli 1993 om ändring av rådets beslut 79/542/EEG om upprättande av en förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av nötkreatur, svin, hästdjur, får och getter, färskt kött och köttprodukter (93/435/EEG:)

148

 
1993 L 202 0005
 

31993R2254

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2254/93 av den 28 juli 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 3418/88 om fastställande av de referenspriser fritt gränsen som är tillämpliga på import av vissa vinprodukter med verkan från och med den 1 september 1988

154

 
1993 L 202 0042
 

31993D0437

 

Kommissionens beslut av den 30 juni 1993 om särskilda villkor för import av fiskeriprodukter med ursprung i Argentina (93/437/EEG)

173

 
1993 L 203 0034
 

31993D0439

 

Kommissionens beslut av den 30 juni 1993 om ändring av rådets beslut 90/424/EEG om utgifter inom veterinärområdet vad beträffar klassisk svinpest (93/439/EEG)

181

 
1993 L 204 0015
 

31993D0440

 

Kommissionens beslut av den 1 juli 1993 om ändring av beslut 92/255/EEG om upprättande av en förteckning över tjurstationer i vissa tredje länder som är godkända för export till gemenskapen av djupfryst sperma från tamdjur av nötkreatur (93/440/EEG:)

182

 
1993 L 205 0022
 

31993L0050

 

Kommissionens direktiv av den 24 juni 1993 om specificering av vissa växter som inte anges i bilaga 5 del A till rådets direktiv 77/93/EEG och om ett officiellt register över växternas producenter eller över lageranläggningar eller distributionscentraler i deras produktionszoner

184

 
1993 L 205 0024
 

31993L0051

 

Kommissionens direktiv 93/51/EEG av den 24 juni 1993 om fastställande av regler för flyttning av vissa växter, växtprodukter eller andra föremål genom en skyddad zon och för flyttning av sådana växter, växtprodukter eller andra föremål, som har sitt ursprung i och flyttas inom en sådan skyddad zon

186

 
1993 L 205 0028
 

31993D0443

 

Kommissionens beslut av den 6 juli 1993 om ändring för andra gången av rådets beslut 89/21/EEG om avsteg från förbud ifråga om afrikansk svinpest för vissa regioner i Spanien (93/443/EEG:)

188

 
1993 L 206 0011
 

31993L0055

 

Kommissionens direktiv 93/55/EEG av den 25 juni 1993 om ändring av rådets direktiv 70/524/EEG om fodertillsatser

190

 
1993 L 206 0013
 

31993L0056

 

Kommissionens direktiv 93/56/EEG av den 29 juni 1993 om ändring av rådets direktiv 82/471/EEG om vissa produkter som används i djurfoder

192

 
1993 L 207 0001
 

31993R2273

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2273/93 av den 28 juli 1993 om fasställande av interventionsorter för spannmål

194

 
1993 L 208 0034
 

31993D0444

 

Kommissionens beslut av den 2 juli 1993 om närmare bestämmelser om handeln inom gemenskapen med vissa levande djur och produkter avsedda för export till tredje land (93/444/EEG)

237

 
1993 L 209 0032
 

31993D0447

 

Kommissionens beslut av den 9 juli 1993 om bemyndigande för medlemsstaterna att fastställa undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 77/93/EEG vad avser odlingssubstrat med ursprung i tredje land (93/447/EEG:)

239

 
1993 L 174 0020
 

31993R1922

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1922/93 av den 16 juli 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 2026/92 om tillämpningsföreskrifter för de särskilda försörjningsåtgärderna för Madeira beträffande olivolja och om upprättandet av den prognostiserade försörjningsbalansen

241

Top