EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_03_049_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
03 Jordbruk
Volym 49

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

SV

 

03 Jordbruk - Volym 49

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1993 L 078 0001
 

31993D0181

 

Kommissionens beslut av den 29 januari 1993 om djurhälsovillkor och veterinärintyg för import av tama nötkreatur och hälsoskyddsåtgärder avseende import av tamsvin från Lettland (93/181/EEG:)

3

 
1993 L 078 0011
 

31993D0182

 

Kommissionens beslut av den 29 januari 1993 om djurhälsovillkor och veterinärintyg för import av tama nötkreatur och hälsoskyddsåtgärder avseende import av tamsvin från Slovenien (93/182/EEG:)

13

 
1993 L 078 0021
 

31993D0183

 

Kommissionens beslut av den 29 januari 1993 om djurhälsovillkor och veterinärintyg för import av tama nötkreatur och hälsoskyddsåtgärder avseende import av tamsvin från Litauen (93/183/EEG:)

23

 
1993 L 078 0031
 

31993D0184

 

Kommissionens beslut av den 2 februari 1993 om djurhälsovillkor och veterinärintyg för import av tama nötkreatur och hälsoskyddsåtgärder avseende import av tamsvin från Estland (93/184/EEG:)

33

 
1993 L 079 0054
 

31993R0784

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 784/93 av den 31 mars 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 3824/92 om ändring av priser och belopp som fastställts i ecu till följd av växelkursjusteringar i september och november 1992

43

 
1993 L 079 0055
 

31993R0785

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 785/93 av den 31 mars 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 2251/92 om kvalitetskontroll av färska frukter och grönsaker

44

 
1993 L 079 0061
 

31993R0786

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 786/93 av den 31 mars 1993 om ändring av förordningarna (EEG) nr 2027/92, (EEG) nr 1961/92 och (EEG) nr 1962/92 om stöd för tillförseln av vissa spannmålsprodukter med ursprung i gemenskapen till de franska utomeuropeiska departementen, Azorerna och Madeira respektive Kanarieöarna

48

 
1993 L 082 0014
 

31993R0810

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 810/93 av den 2 april 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 1528/78 om tillämpningsföreskrifter för stödsystemet för torkat foder

50

 
1993 L 082 0020
 

31993D0188

 

Kommissionens beslut av den 4 mars 1993 om ändring av beslut 92/486/EEG om fastställande av samarbetsformer mellan Animo datacentrum och medlemsstaterna (93/188/EEG)

51

 
1993 L 085 0013
 

31993R0819

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 819/93 av den 5 april 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 2294/92 om tillämpningsföreskrifter till stödsystemet för producenter av de oljeväxtfröer som anges i rådets förordning (EEG) nr 1765/92

52

 
1993 L 086 0001
 

31993D0195

 

Kommissionens beslut av den 2 februari 1993 om djurhälsovillkor och veterinärintyg för återinförsel efter tillfällig export av hästar som registrerats för kapplöpningar, tävlingar och kulturevenemang (93/195/EEG)

54

 
1993 L 086 0007
 

31993D0196

 

Kommissionens beslut av den 5 februari 1993 om djurhälsovillkor och hälsointyg för import av hästdjur för slakt (93/196/EEG)

60

 
1993 L 086 0016
 

31993D0197

 

Kommissionens beslut av den 5 februari 1993 om djurhälsovillkor och veterinärintyg för import av registrerade hästdjur och hästdjur för avel och bruksändamål (93/197/EEG)

69

 
1993 L 086 0034
 

31993D0198

 

Kommissionens beslut av den 17 februari 1993 om djurhälsovillkor och hälsointyg för import från tredje land av tamdjur av får och getter (93/198/EEG:)

87

 
1993 L 086 0043
 

31993D0199

 

Kommissionens beslut av den 19 februari 1993 om djurhälsovillkor och veterinärintyg vid import av svinsperma från tredje land (93/199/EEG:)

96

 
1993 L 087 0015
 

31993D0201

 

Kommissionens beslut av den 11 mars 1993 om ändring av beslut 86/414/EEG om förteckningen över anläggningar i Argentina som är godkända för import av köttprodukter till gemenskapen (93/201/EEG:)

102

 
1993 L 088 0018
 

31993R0839

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 839/93 av den 7 april 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 2252/92 om tillämpningsföreskrifter för systemet med särskilda åtgärder för hallon avsedda för bearbetning

104

 
1993 L 088 0048
 

31993D0207

 

Kommissionens beslut av den 16 mars 1993 om godkännande av det spanska programmet för jordbruksinkomststöd för jordbrukare i Castilla y León (93/207/EEG:)

105

 
1993 L 091 0010
 

31993R0870

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 870/93 av den 14 april 1993 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2328/91 beträffande justering av vissa belopp fastställda i ecu efter ändringen av de omräkningskurser som skall tillämpas inom den gemensamma jordbrukspolitiken

106

 
1993 L 092 0021
 

31993R0881

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 881/93 av den 15 april 1993 om ett omställningsprogram för producenter av värmetorkad tobak i Grekland

108

 
1993 L 093 0010
 

31993R0895

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 895/93 av den 16 april 1993 om ändring av bilagorna 1, 2 och 3 till rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung

109

 
1993 L 095 0035
 

31993D0221

 

Kommissionens beslut av den 26 mars 1993 om godkännande av Spaniens program för inkomststöd till jordbruket i Extremadura (distrikten Don Benito, Puebla de Alcocer, Castuera, Trujillo och Logrosán) (93/221/EEG:)

112

 
1993 L 095 0036
 

31993D0222

 

Kommissionens beslut av den 26 mars 1993 om godkännande av Spaniens program för inkomststöd till jordbruket i Kastilien-La Mancha (93/222/EEG:)

113

 
1993 L 095 0037
 

31993D0223

 

Kommissionens beslut av den 26 mars 1993 om godkännande av Spaniens program för inkomststöd till jordbruket i Andalusien (93/223/EEG:)

114

 
1993 L 096 0033
 

31993L0019

 

Rådets direktiv 93/19/EEG av den 19 april 1993 om ändring av direktiv 77/93/EEG och 91/683/EEG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till medlemsstaterna och mot att de sprids inom gemenskapen

115

 
1993 L 097 0031
 

31993D0227

 

Kommissionens beslut av den 5 april 1993 om övergångsåtgärder för inrättandet av datasystemet Animo i Italien (93/227/EEG:)

117

 
1993 L 097 0033
 

31993D0228

 

Kommissionens beslut av den 5 april 1993 om ändring för andra gången av beslut 92/175/EEG vad gäller förteckningen över enheter i Animo (93/228/EEG:)

119

 
1993 L 098 0001
 

31993R0959

 

Rådets förordning (EEG) nr 959/93 av den 5 april 1993 om medlemsstaternas statistiska rapportering om andra grödor än spannmål

120

 
1993 L 106 0007
 

31993L0017

 

Kommissionens direktiv 93/17/EEG av den 30 mars 1993 om gemenskapsklasser för basutsädespotatis samt de villkor och beteckningar som skall gälla för dessa klasser

133

 
1993 L 106 0011
 

31993D0231

 

Kommissionens beslut av den 30 mars 1993 om bemyndigande att det, för saluföring av utsädespotatis i vissa medlemsstaters samlade territorium eller delar därav, tillämpas strängare åtgärder mot vissa sjukdomar än de som fastställs i bilagorna 1 och 2 till rådets direktiv 66/403/EEG (93/231/EEG:)

137

 
1993 L 106 0014
 

31993D0232

 

Kommissionens beslut av den 31 mars 1993 om godkännande av Greklands program för inkomststöd till jordbruket (93/232/EEG:)

140

 
1993 L 106 0015
 

31993D0233

 

Kommissionens beslut av den 1 april 1993 om frisläppande av säkerheter ställda i anslutning till vissa licenser som utfärdats inom den försörjningsordning för Kanarieöarna som infördes genom rådets förordning (EEG) nr 1601/92 (93/233/EEG:)

141

 
1993 L 108 0089
 

31993R1062

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1062/93 av den 30 april 1993 om transport och försäljning av foderspannmål, som innehas av det spanska interventionsorganet, för avyttring till boskapsuppfödare i vissa regioner av Spanien

142

 
1993 L 108 0106
 

31993R1068

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1068/93 av den 30 april 1993 om närmare föreskrifter för fastställande och tillämpning av jordbruksomräkningskurserna

144

 
1993 L 110 0036
 

31993D0242

 

Kommissionens beslut av den 30 april 1993 om import till gemenskapen av vissa levande djur och produkter av sådana med ursprung i vissa europeiska länder med hänsyn till mul- och klövsjuka (93/242/EEG:)

152

 
1993 L 112 0011
 

31993R1101

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1101/93 av den 5 maj 1993 om försäljning enligt förfarandet i förordning (EEG) nr 2539/84 av benfritt nötkött som innehas av vissa interventionsorgan och som är avsett för export och om upphävande av förordning (EEG) nr 371/93

157

 
1993 L 112 0015
 

31993R1102

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1102/93 av den 5 maj 1993 om försäljning enligt förfarandet i förordning (EEG) nr 2539/84 av nötkött som innehas av vissa interventionsorgan och som är avsett för bearbetning inom gemenskapen och om upphävande av förordning (EEG) nr 244/93

161

 
1993 L 113 0010
 

31993R1112

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1112/93 av den 6 maj 1993 om tillämpningsföreskrifter för den kompletterande handelsmekanismen i handeln inom nötköttssektorn mellan gemenskapen i dess sammansättning den 31 december 1985 och Spanien och Portugal och om upphävande av förordningarna (EEG) nr 3810/91 och (EEG) nr 3829/92

166

 
1993 L 118 0023
 

31993R1170

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1170/93 av den 13 maj 1993 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2158/92 om skydd av gemenskapens skogar mot bränder

170

 
1993 L 118 0064
 

31993D0256

 

Kommissionens beslut av den 14 april 1993 om metoder för att spåra resthalter av ämnen med hormonell eller tyreostatisk verkan (93/256/EEG:)

190

 
1993 L 118 0075
 

31993D0257

 

Kommissionens beslut av den 15 april 1993 om referensmetoder och förteckning över nationella referenslaboratorier för påvisande av restämnen (93/257/EEG:)

201

 
1993 L 120 0018
 

31993R1181

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1181/93 av den 14 maj 1993 om undantag från förordningarna (EEG) nr 1423/92, (EEG) nr 278/93 och (EEG) nr 1562/85 till följd av tillämpningen av de gemensamma priserna i Portugal

206

 
1993 L 122 0026
 

31993R1199

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1199/93 av den 14 maj 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 3567/92 beträffande individuella tak, nationella reserver och överlåtelse av bidragsrättigheter för får och getter

208

 
1993 L 122 0028
 

31993R1200

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1200/93 av den 17 maj 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 1805/78 om frukt- och grönsaksproducentorganisationers återtag av produkter som inte uppfyller deras marknadsregler

210

 
1993 L 122 0029
 

31993R1201

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1201/93 av den 17 maj 1993 om ändring av bilagorna 4 och 5 till förordning (EEG) nr 3587/86 om fastställande av de omräkningstal som skall tillämpas på uppköpspriserna för frukt och grönsaker vad avser persikor och nektariner

211

 
1993 L 122 0033
 

31993R1204

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1204/93 av den 17 maj 1993 om slutgiltiga åtgärder beträffande utfärdandet av KHM-licenser för färsk frukt och färska grönsaker i samband med handeln mellan Portugal och de övriga medlemsstaterna samt om ändring av förordning (EEG) nr 1406/92

212

 
1993 L 122 0041
 

31993R1209

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1209/93 av den 17 maj 1993 om fastställande av jordbruksomräkningskurserna och andra följder av den centrala kursjusteringen den 13 maj 1993

213

 
1993 L 122 0045
 

31993D0317

 

Kommissionens beslut av den 21 april 1993 om den kod som skall användas vid öronmärkning av nötkreatur (93/317/EEG)

215

 
1993 L 123 0004
 

31993R1211

 

Rådets förordning (EEG) nr 1211/93 av den 17 maj 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 2390/89 om allmänna bestämmelser om import av vin, druvsaft och druvmust

216

 
1993 L 124 0030
 

31993R1233

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1233/93 av den 19 maj 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 585/93 och förordning (EEG) nr 619/93 och om säljfrämjande åtgärder och reklamåtgärder för mjölk och mjölkprodukter respektive förbättring av mjölkkvaliteten inom gemenskapen

217

 
1993 L 127 0008
 

31993R1248

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1248/93 av den 24 maj 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 2252/92 om tillämpningsföreskrifter för systemet med särskilda åtgärder för hallon avsedda för bearbetning

219

 
1993 L 128 0006
 

31993R1256

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1256/93 av den 25 maj 1993 om justering av vissa förutfastställda exportbidrag inom spannmålssektorn

221

 
1993 L 132 0001
 

31993R1288

 

Rådets förordning (EEG) nr 1288/93 av den 27 maj 1993 om fastställande av orienteringspriset för torkat foder för regleringsåren 1993/1994 och 1994/1995

223

 
1993 L 132 0078
 

31993R1317

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1317/93 av den 28 maj 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 1767/82 om tillämpningsföreskrifter för särskilda importavgifter för vissa mjölkprodukter, särskilt med hänsyn till tillämpningen av de bilaterala jordbruksavtal som ingåtts mellan gemenskapen, å ena sidan, och Finland, Island, Norge, Sverige och Österrike, å andra sidan

225

 
1993 L 132 0109
 

31993R1328

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1328/93 av den 28 maj 1993 om närmare bestämmelser för beviljande av ett särskilt exportbidrag för grisköttsprodukter till vissa tredje länder

230

 
1993 L 132 0113
 

31993R1330

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1330/93 av den 28 maj 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 3824/92 om ändring av priser och belopp som fastställts i ecu till följd av centralkursjusteringarna

232

 
1993 L 134 0010
 

31993R1357

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1357/93 av den 2 juni 1993 om ändring av förordning nr 2729/88 om tillämpningsföreskrifter till förordning (EEG) nr 1442/88 om beviljande av bidrag för produktionsåren 1988/1989-1995/1996 för slutgiltig nedläggning av vinodlingsarealer

233

 
1993 L 136 0001
 

31993R1372

 

Rådets förordning (EEG) nr 1372/93 av den 1 juni 1993 om åtgärder för att anpassa vissa sektorer inom den portugisiska livsmedelsindustrin

236

 
1993 L 136 0017
 

31993R1379

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1379/93 av den 7 maj 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 2293/92 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1765/92 vad avser det system för uttag ur produktion som avses i artikel 7

238

 
1993 L 136 0020
 

31993R1380

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1380/93 av den 4 juni 1993 om avskaffande av tullar och fasta avgiftsdelar i handeln mellan Portugal och den övriga gemenskapen och om Portugals tillämpning av tullar enligt Gemensamma tulltaxan i handeln med tredje land från och med den 1 april 1993

241

 
1993 L 136 0021
 

31993R1381

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1381/93 av den 4 juni 1993 om tillämpningsföreskrifter för den kompletterande handelsmekanismen för import av färska frukter och grönsaker till Portugal och om ändringar i fråga om tillämpningen av förordningarna om den kompletterande handelsmekanismen för produkter beredda av frukt och grönsaker och för levande träd och andra levande växter, lökar, rötter o.dyl., snittblommor och snittgrönt samt om utjämningsmekanismen vid import av frukt och grönsaker med ursprung i Portugal

242

 
1993 L 136 0023
 

31993R1382

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1382/93 av den 4 juni 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 3472/85 om interventionsorgans uppköp och lagring av olivolja

244

 
1993 L 136 0024
 

31993R1383

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1383/93 av den 4 juni 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 1226/92 om information från medlemsstaterna till kommissionen angående import av vissa bearbetade produkter av frukt och grönsaker

245

 
1993 L 137 0024
 

31993D0342

 

Kommissionens beslut av den 12 maj 1993 om kriterier för klassificering av tredje land med hänsyn till hönspest och Newcastlesjuka (93/342/EEG)

247

 
1993 L 138 0011
 

31993D0344

 

Kommissionens beslut av den 17 maj 1993 om ändring av rådets beslut 79/542/EEG och kommissionens beslut 92/260/EEG, 93/195/EEG och 93/197/EEG vad gäller djurhälsovillkoren för import, tillfällig införsel och återinförsel av registrerade hästar från Qatar, och om ytterligare ändring av beslut 79/542/EEG (93/344/EEG)

254

 
1993 L 139 0012
 

31993R1413

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1413/93 av den 9 juni 1993 om införande av ett system med övervakning av importen av färska surkörsbär med ursprung i Bosnien-Herzegovina, Kroatien och Slovenien samt den tidigare Jugoslaviska republiken Makedoniens territorium

256

 
1993 L 139 0021
 

31993D0345

 

Kommissionens beslut av den 26 maj 1993 om ändring av beslut 86/414/EEG om förteckningen över anläggningar i Argentina som är godkända för import av köttprodukter till gemenskapen (93/345/EEG:)

258

 
1993 L 139 0023
 

31993D0346

 

Kommissionens beslut av den 27 maj 1983 om ändring av beslut 86/473/EEG om förteckningen över anläggningar i Uruguay som är godkända för import av köttvaror till gemenskapen (93/346/EEG:)

260

Top