Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_03_048_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
03 Jordbruk
Volym 48

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

SV

 

03 Jordbruk - Volym 48

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1993 L 012 0005
 

31993R0084

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 84/93 av den 19 januari 1993 om ett särskilt stöd till producentsammanslutningar inom råtobakssektorn

3

 
1993 L 012 0009
 

31993R0085

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 85/93 av den 19 januari 1993 om kontrollorgan inom tobakssektorn

7

 
1993 L 012 0013
 

31993R0086

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 86/93 av den 19 januari 1993 om tilllämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2077/92 om branschorganisationer och branschavtal inom tabakssektorn

11

 
1993 L 013 0011
 

31993D0051

 

Kommissionens beslut av den 15 december 1992 om de mikrobiologiska kriterierna vid framställning av kokta skal- och blötdjursprodukter (93/51/EEG)

13

 
1993 L 013 0014
 

31993D0052

 

Kommissionens beslut av den 21 december 1992 om fastställande av att vissa medlemsstater eller regioner iakttar kraven i fråga om brucellos (Br. melitensis) och erkännande av deras status som medlemsstat eller region som är officiellt fri från denna sjukdom (93/52/EEG)

16

 
1993 L 013 0016
 

31993D0053

 

Kommissionens beslut av den 21 december 1992 om inrättande av en vetenskaplig kommitté för ursprungsbeteckningar, geografiska beteckningar och särartsskydd (93/53/EEG)

18

 
1993 L 013 0018
 

31993D0054

 

Kommissionens beslut av den 22 december 1992 om fastställande av vissa övergångsbestämmelser som är nödvändiga för att underlätta övergången till den ordning som fastställs i direktiv 91/493/EEG (93/54/EEG:)

20

 
1993 L 014 0024
 

31993D0055

 

Kommissionens beslut av den 21 december 1992 om ändring av garantierna för införsel av blötdjur till områden för vilka det finns godkända program för Bonamia ostreae och Marteilia refringens (93/55/EEG:)

21

 
1993 L 016 0001
 

31992L0107

 

Kommissionens direktiv 92/107/EEG av den 11 december 1992 om ändring av rådets direktiv 69/208/EEG om marknadsföring av utsäde från olje- och fiberväxter

22

 
1993 L 016 0004
 

31993D0019

 

Kommissionens beslut av den 10 december 1992 om godkännande av Danmarks program för inkomststöd till jordbruket (93/19/EEG:)

23

 
1993 L 016 0008
 

31993D0022

 

Kommissionens beslut av den 11 december 1992 om fastställande av förebild för sådana flyttningsdokument som avses i artikel 14 i rådets direktiv 91/67/EEG (93/22/EEG:)

24

 
1993 L 016 0013
 

31993D0023

 

Kommissionens beslut av den 11 december 1992 om regler för tillämpningen av rådets beslut 91/341/EEG om antagandet av ett gemenskapsprogram för yrkesutbildning av tulltjänstemän (Matthaeusprogrammet) (93/23/EEG:)

29

 
1993 L 016 0018
 

31993D0024

 

Kommissionens beslut av den 11 december 1992 om ytterligare garantier med avseende på Aujeszkys sjukdom för svin som skall sändas till medlemsstater eller regioner som är fria från sjukdomen (93/24/EEG:)

34

 
1993 L 016 0022
 

31993D0025

 

Kommissionens beslut av den 11 december 1992 om godkännande av vissa behandlingar för att förhindra utvecklingen av patogena mikroorganismer i tvåskaliga blötdjur och marina snäckdjur (93/25/EEG:)

39

 
1993 L 016 0024
 

31993D0026

 

Kommissionens beslut av den 11 december 1992 om förteckningen över anläggningar i Kroatien som är godkända för import av färskt kött till gemenskapen (93/26/EEG)

41

 
1993 L 016 0026
 

31993D0027

 

Kommissionens beslut av den 11 december 1992 om förteckningen över anläggningar i Slovenien som är godkända för import av färskt kött till gemenskapen (93/27/EEG:)

43

 
1993 L 016 0028
 

31993D0028

 

Kommissionens beslut av den 14 december 1992 om ytterligare bidrag från gemenskapen till det datoriserade systemet Animo (93/28/EEG:)

45

 
1993 L 016 0046
 

31993D0039

 

Kommissionens beslut av den 18 december 1992 om Guernseys status med avseende på smittsam hematopoetisk nekros och viral hemorragisk septikemi (93/39/EEG:)

46

 
1993 L 016 0047
 

31993D0040

 

Kommissionens beslut av den 18 december 1992 om Isle of Mans status med avseende på smittsam hematopoetisk nekros och viral hemorragisk septikemi (93/40/EEG:)

47

 
1993 L 018 0001
 

31993R0125

 

Rådets förordning (EEG) nr 125/93 av den 18 januari 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 805/68 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött - Rådets förordning (EEG) nr 125/93 av den 18 januari 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 805/68 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött

48

 
1993 L 015 0014
 

31993R0110

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 110/93 av den 22 januari 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 2729/81 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser och förutfastställelse av exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter

51

 
1993 L 019 0015
 

31993R0140

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 140/93 av den 27 januari 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 2921/90 om beviljande av stöd för framställningen av kasein och kaseinater av skummjölk

53

 
1993 L 022 0058
 

31993R0183

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 183/93 av den 29 januari 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 2568/91 om egenskaper hos olivolja och olivolja av pressrester och om lämpliga analysmetoder

54

 
1993 L 022 0069
 

31993R0184

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 184/93 av den 29 januari 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 1725/79 om bestämmelserna om beviljande av stöd för skummjölk som bearbetas till foderblandningar och skummjölkspulver avsett som kalvfoder

65

 
1993 L 022 0105
 

31993R0197

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 197/93 av den 29 januari 1993 om vissa ytterligare tillämpningsföreskrifter för den kompletterande handelsmekanismen (KHM) i fråga om handel med frukt och grönsaker mellan Spanien och gemenskapen i dess sammansättning per den 31 december 1985 vad avser tomater, kronärtskockor, meloner och jordgubbar

66

 
1993 L 025 0022
 

31993R0211

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 211/93 av den 1 februari 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 3782/88 om bemyndigande för Tyskland och Frankrike att inom vissa områden inte tillämpa de åtgärder som föreskrivs i förordning (EEG) nr 1442/88 om beviljande för produktionsåren 1988/89-1995/96 av bidrag för slutgiltig nedläggning av vinodlingsarealer

68

 
1993 L 025 0039
 

31993D0071

 

Kommissionens beslut av den 22 december 1992 om ändring av beslut 92/175/EEG om fastställande av förteckningen över och identiteten hos enheterna i det datoriserade nätet Animo (93/71/EEG:)

69

 
1993 L 027 0023
 

31993R0231

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 231/93 av den 3 februari 1993 om vissa tillämpningsföreskrifter för tilläggen till det särskilda bidraget för nötköttsproducenter och till bidraget för hållande av am- och dikobesättningar i de franska utomeuropeiska departementen och på Azorerna och Madeira

71

 
1993 L 028 0045
 

31993R0249

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 249/93 av den 4 februari 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 2118/74 om tillämpningsföreskrifter för systemet med referenspriser för frukt och grönsaker

73

 
1993 L 030 0063
 

31993D0077

 

Kommissionens beslut av den 22 december 1992 om fastställande av vissa övergångsbestämmelser som är nödvändiga för att underlätta övergången till den nya ordning som fastställs i rådets direktiv 91/68/EEG (93/77/EEG:)

74

 
1993 L 033 0012
 

31993R0280

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 280/93 av den 8 februari 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 1481/86 om fastställande av priser på färska eller kylda slaktkroppar av lamm på gemenskapens representativa marknader och om registrering av priserna på vissa andra slaktkroppskvaliteter för får inom gemenskapen

75

 
1993 L 034 0007
 

31993R0286

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 286/93 av den 9 februari 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 2342/92 om import av renrasiga avelsdjur av nötkreatur från tredje land och beviljande av exportbidrag för detta

76

 
1993 L 035 0011
 

31993R0298

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 298/93 av den 10 februari 1993 om frisläppande av säkerheter som ställts för ansökningar om stöd till privat lagring och om beviljande av sådant stöd enligt förordning (EEG) nr 3062/92

77

 
1993 L 036 0040
 

31993R0314

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 314/93 av den 11 februari 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 3518/86 om särskilda övervakningsåtgärder vid import av apelsinsaft

79

 
1993 L 036 0044
 

31993D0086

 

Kommissionens beslut av den 22 december 1992 om ändring av beslut 92/25/EEG om djurhälsovillkor och utfärdande av veterinärintyg för import av färskt kött från Zimbabwe (93/86/EEG:)

80

 
1993 L 036 0048
 

31993D0088

 

Kommissionens beslut av den 22 december 1992 om fastställande av gemenskapens ekonomiska bidrag för att genomföra ett andra utbytesprogram för offentligt anställda med kompetens inom det veterinära området (93/88/EEG:)

83

 
1993 L 037 0008
 

31993R0317

 

Rådets förordning (EEG) nr 317/93 av den 9 februari 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 1906/90 om vissa handelsnormer för fjäderfäkött

86

 
1993 L 038 0012
 

31993R0334

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 334/93 av den 15 februari 1993 om genomförandebestämmelser för användningen av jordbruksmark som tagits ur bruk till produktion av råvaror för tillverkning inom gemenskapen av produkter som inte primärt är avsedda till livsmedel eller djurfoder

87

 
1993 L 040 0011
 

31993R0344

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 344/93 av den 16 februari 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 2047/84 om fastställande av interventionsorterna för ris, utöver Vercelli

96

 
1993 L 040 0017
 

31993D0099

 

Kommissionens beslut av den 22 december 1992 om ändring av rådets beslut 79/542/EEG om upprättande av en förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av nötkreatur, svin, hästdjur, färskt kött och köttprodukter (93/99/EEG:)

97

 
1993 L 040 0022
 

31993D0100

 

Kommissionens beslut av den 19 januari 1993 om ändring av rådets beslut 79/542/EEG om upprättande av en förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av nötkreatur, svin, hästdjur, färskt kött och köttprodukter och om upphävande av besluten 89/15/EEG och 90/135/EEG (93/100/EEG)

103

 
1993 L 041 0042
 

31993R0361

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 361/93 av den 17 februari 1993 om undantag från förordning (EEG) nr 3518/86 om särskilda övervakningsåtgärder vid import av apelsinsaft

109

 
1993 L 042 0001
 

31993R0363

 

Rådets förordning (EEG) nr 363/93 av den 10 februari 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 3013/89 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött och av förordning (EEG) nr 1323/90 om införande av särskilt stöd för uppfödning av får och getter i vissa mindre gynnade områden inom gemenskapen

110

 
1993 L 042 0003
 

31993R0364

 

Rådets förordning (EEG) nr 364/93 av den 10 februari 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 1765/92 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor

112

 
1993 L 043 0006
 

31993R0377

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 377/93 av den 12 februari 1993 om närmare bestämmelser om avsättning av alkohol som framställs vid destillationsåtgärder enligt artiklarna 35, 36 och 39 i förordning (EEG) nr 822/87 och som innehas av interventionsorganen

114

 
1993 L 045 0016
 

31993R0392

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 392/93 av den 22 februari 1993 om ändring av förordningarna (EEG) nr 1356/92 och (EEG) nr 1910/92 om särskilda interventionsåtgärder för korn i Spanien och durumvete i Grekland

127

 
1993 L 047 0001
 

31993R0404

 

Rådets förordning (EEG) nr 404/93 av den 13 februari 1993 om den gemensamma organisationen av marknaden för bananer

129

 
1993 L 047 0020
 

31993R0408

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 408/93 av den 24 februari 1993 om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar om importlicenser inom nötköttssektorn enligt förordning (EEG) nr 3771/92 kan godtas

140

 
1993 L 048 0010
 

31993R0418

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 418/93 av den 25 februari 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 1116/92 om fortsatta åtgärder i form av marknadsundersökningar inom och utom gemenskapen avseende mjölk och mjölkprodukter

141

 
1993 L 049 0070
 

31993R0461

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 461/93 av den 26 februari 1993 om närmare bestämmelser för gemenskapens skala för klassificering av slaktkroppar av får

142

 
1993 L 051 0016
 

31993R0482

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 482/93 av den 2 mars 1993 om ändring av kommissionens förordning (EEG) nr 3858/89 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för produkter som omfattas av KN-numren 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 och 0714 90 19, med ursprung i ett tredje land som inte är avtalsslutande part i GATT, med undantag av Kina

147

 
1993 L 051 0017
 

31993R0483

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 483/93 av den 2 mars 1993 om ändring av kommissionens förordning (EEG) nr 3855/89 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för produkter som omfattas av KN-numren 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 och 0714 90 19 med ursprung i Kina

148

 
1993 L 051 0018
 

31993R0484

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 484/93 av den 2 mars 1993 om ändring av kommissionens förordning (EEG) nr 1759/88 om tillämpningsföreskrifter för import av sötpotatis och maniokstärkelse avsedda för vissa användningsområden

150

 
1993 L 051 0020
 

31993R0486

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 486/93 av den 2 mars 1993 om frisläppande av säkerheter som har ställts för vissa KHM-licenser och KHM-importlicenser

151

 
1993 L 052 0012
 

31993R0495

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 495/93 av den 3 mars 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 1725/79 om bestämmelserna om beviljande av stöd för skummjölk som bearbetats till foderblandningar och skummjölkspulver avsett som kalvfoder

152

 
1993 L 054 0020
 

31993L0002

 

Kommissionens direktiv 93/2/EEG av den 28 januari 1993 om ändring av bilaga 2 till rådets direktiv 66/402/EEG om marknadsföring av utsäde av stråsäd

154

 
1993 L 054 0021
 

31993L0003

 

Kommissionens direktiv 93/3/EEG av den 5 februari 1993 om ändring av direktiv 66/403/EEG om saluföring av utsädespotatis

155

 
1993 L 055 0041
 

31993R0513

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 513/93 av den 5 mars 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 19/82 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2641/80 med avseende på import av får- och getköttsprodukter från vissa icke-medlemsländer

157

 
1993 L 055 0048
 

31993R0516

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 516/93 av den 5 mars 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 2282/90 om närmare bestämmelser avsedda att öka konsumtionen och användningen av äpplen samt konsumtionen av citrusfrukt

158

 
1993 L 056 0039
 

31993D0139

 

Kommissionens beslut av den 19 januari 1993 om ändring av beslut 91/449/EEG om fastställande av förlagor till de djurhälsointyg som skall användas vid import av köttprodukter från tredje land (93/139/EEG:)

160

 
1993 L 056 0042
 

31993D0140

 

Kommissionens beslut av den 19 januari 1993 om närmare bestämmelser för okulärbesiktning för att upptäcka parasiter i fiskeriprodukter (93/140/EEG)

163

 
1993 L 057 0019
 

31993R0538

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 538/93 av den 9 mars 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 3886/92 om tillämpningsföreskrifter för bidragssystemet enligt rådets förordning (EEG) nr 805/68 om den gemensamma organisation av marknaden för nötkött och om upphävande av förordningarna (EEG) nr 1244/82 och (EEG) nr 714/89

165

 
1993 L 059 0035
 

31993D0152

 

Kommissionens beslut av den 8 februari 1993 om kriterierna för att använda vaccin mot newcastlesjuka i samband med rutinmässigt genomförda vaccinationsprogram (93/152/EEG)

167

 
1993 L 061 0026
 

31993R0585

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 585/93 av den 12 mars 1993 om genomförande av säljfrämjande åtgärder och reklamåtgärder för mjölk och mjölkprodukter

168

 
1993 L 061 0039
 

31993R0586

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 586/93 av den 12 mars 1993 om undantag från vissa bestämmelser om halten av flyktiga syror i vissa viner

180

 
1993 L 061 0041
 

31993R0587

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 587/93 av den 12 mars 1993 om ändring av KN-numret på en produkt i förordning (EEG) nr 1332/92 om införandet av särskilda åtgärder för bordsoliver

182

 
1993 L 062 0038
 

31992L0117

 

Rådets direktiv 92/117/EEG av den 17 december 1992 om skyddsåtgärder mot specifika zoonoser och zoonotiska agenser hos djur och animaliska produkter för att förhindra utbrott av livsmedelsburna infektioner och förgiftningar

183

 
1993 L 062 0049
 

31992L0118

 

Rådets direktiv 92/118/EEG av den 17 december 1992 om djurhälso- och hygienkrav för handel inom gemenskapen med produkter, som inte omfattas av sådana krav i de särskilda gemenskapsbestämmelser som avses i bilaga A. I till direktiv 89/662/EEG och, i fråga om patogener, i direktiv 90/425/EEG, samt för import till gemenskapen av sådana produkter

194

 
1993 L 062 0069
 

31992L0119

 

Rådets direktiv 92/119/EEG av den 17 december 1992 om införande av allmänna gemenskapsåtgärder för bekämpning av vissa djursjukdomar och särskilda åtgärder mot vesikulär svinsjuka

213

 
1993 L 062 0086
 

31992L0120

 

Rådets direktiv 92/120/EEG av den 17 december 1992 om villkoren för att medge tillfälliga och begränsade undantag från de särskilda hygienreglerna på gemenskapsnivå för produktion och saluföring av vissa produkter av animaliskt ursprung

230

 
1993 L 066 0024
 

31993R0619

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 619/93 av den 17 mars 1993 om förbättring av mjölkkvaliteten inom gemenskapen

232

 
1993 L 066 0029
 

31993R0620

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 620/93 av den 17 mars 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 2568/91 om egenskaper hos olivolja och olivolja av pressrester och om lämpliga analysmetoder

237

 
1993 L 067 0027
 

31993D0160

 

Kommissionens beslut av den 17 februari 1993 om upprättande av en förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna medger import av sperma från tamdjur av svin (93/160/EEG:)

238

 
1993 L 069 0007
 

31993R0638

 

Rådets förordning (EEG) nr 638/93 av den 17 mars 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 1035/72 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker och av förordning (EEG) nr 827/68 om den gemensamma organisationen av marknaden för vissa produkter som finns förtecknade i bilaga II till fördraget

240

 
1993 L 069 0019
 

31993R0643

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 643/93 av den 19 mars 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 2677/85 om genomförandebestämmelser för systemet för konsumtionsstöd för olivolja

242

 
1993 L 069 0030
 

31993R0648

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 648/93 av den 19 mars 1993 om ändring av förordningarna (EEG) nr 3477/92 och (EEG) nr 3478/92 vad gäller fastställande av vissa tidsfrister beträffande råtobak

245

 
1993 L 069 0032
 

31993R0650

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 650/93 av den 19 mars 1993 om särskilda villkor för beviljande av stöd till privat lagring av griskött

247

 
1993 L 072 0001
 

31993R0668

 

Rådets förordning (EEG) nr 668/93 av den 17 mars 1993 om införandet av en gräns för beviljande av produktionsstöd för bearbetade produkter av tomater

250

 
1993 L 074 0001
 

31993R0698

 

Rådets förordning (EEG) nr 698/93 av den 23 mars 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 1360/78 om producentgrupper och sammanslutningar av dessa

252

 
1993 L 074 0040
 

31993R0713

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 713/93 av den 26 mars 1993 om ändring av förordning (EG) nr 3478/92 om tillämpningsföreskrifter för bidragssystemet för råtobak vad avser odlingsdeklarationer

254

 
1993 L 077 0001
 

31993R0738

 

Rådets förordning (EEG) nr 738/93 av den 17 mars 1993 om ändring av de övergångsbestämmelser som fastställs i förordning (EEG) nr 3653/90 beträffande den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål och ris i Portugal

256

 
1993 L 077 0004
 

31993R0739

 

Rådets förordning (EEG) nr 739/93 av den 17 mars 1993 om tillämpning av gemenskapspriset på mjölkpulver i Portugal

259

 
1993 L 077 0005
 

31993R0740

 

Rådets förordning (EEG) nr 740/93 av den 17 mars 1993 om fastställande av gemenskapskompensation för ett definitivt upphörande av mjölkproduktionen i Portugal

261

 
1993 L 077 0007
 

31993R0741

 

Rådets förordning (EEG) nr 741/93 av den 17 mars 1993 om tillämpning av det gemensamma interventionspriset för olivolja i Portugal

263

 
1993 L 077 0008
 

31993R0742

 

Rådets förordning (EEG) nr 742/93 av den 17 mars 1993 om avskaffande inom frukt- och grönsakssektorn av utjämningsmekanismen i handeln mellan Portugal och övriga medlemsstater

264

 
1993 L 077 0009
 

31993R0743

 

Rådets förordning (EEG) nr 743/93 av den 17 mars 1993 om förteckningen över produkter som omfattas av den kompletterande handelsmekanismen vid leveranser till Portugal

265

 
1993 L 077 0011
 

31993R0744

 

Rådets förordning (EEG) nr 744/93 av den 17 mars 1993 om allmänna tillämpningsföreskrifter för den kompletterande handelsmekanismen för leveranser till Portugal av andra produkter än frukt och grönsaker

267

 
1993 L 077 0012
 

31993R0745

 

Rådets förordning (EEG) nr 745/93 av den 17 mars 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 3651/90 om allmänna tillämpningsföreskrifter för den kompletterande handelsmekanismen vad avser handeln med färsk frukt och färska grönsaker mellan Portugal och de övriga medlemsstaterna

268

 
1993 L 077 0014
 

31993R0746

 

Rådets förordning (EEG) nr 746/93 av den 17 mars 1993 om stöd i Portugal till att bilda producentorganisationer och underlätta deras verksamhet enligt förordningarna (EEG) nr 1035/72 och (EEG) nr 1360/78

270

 
1993 L 077 0015
 

31993R0747

 

Rådets förordning (EEG) nr 747/93 av den 17 mars 1993 om undantag från förordning (EEG) nr 805/68 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött vad gäller beviljande till Portugal av am- och dikobidraget

271

Top