EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_03_043_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
03 Jordbruk
Volym 43

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

SV

 

03 Jordbruk - Volym 43

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1992 L 189 0006
 

31992R1869

 

Rådets förordning (EEG) nr 1869/92 av den 30 juni 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 1442/88 om beviljande för produktionsåren 1988/89-1995/96 av bidrag för slutgiltig nedläggning av vinodlingsarealer

3

 
1992 L 179 0001
 

31992R1695

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1695/92 av den 30 juni 1992 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för den särskilda ordningen för att försörja Kanarieöarna med vissa jordbruksprodukter

4

 
1992 L 179 0006
 

31992R1696

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1696/92 av den 30 juni 1992 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för den särskilda ordningen för att försörja Azorerna och Madeira med vissa jordbruksprodukter

9

 
1992 L 179 0120
 

31992R1734

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1734/92 av den 30 juni 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 3540/85 vad avser vissa övergångsbestämmelser om ärter, åkerbönor och sötlupiner

13

 
1992 L 180 0023
 

31992R1754

 

Rådets förordning (EEG) nr 1754/92 av den 30 juni 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 1035/72 och (EEG) nr 1121/89 vad avser interventionströsklarna för färsk frukt och färska grönsaker

14

 
1992 L 180 0025
 

31992R1755

 

Rådets förordning (EEG) nr 1755/92 av den 30 juni 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 989/84 om införande av ett system med garantitrösklar för vissa bearbetade produkter av frukt och grönsaker

16

 
1992 L 180 0027
 

31992R1756

 

Rådets förordning (EEG) nr 1756/92 av den 30 juni 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 822/87 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin

18

 
1992 L 181 0012
 

31992R1765

 

Rådets förordning (EEG) nr 1765/92 av den 30 juni 1992 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor

20

 
1992 L 181 0021
 

31992R1766

 

Rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål

29

 
1992 L 182 0029
 

31992R1778

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1778/92 av den 1 juli 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 3536/91 om fastställande av den sista dagen för inlagring av skummjölkspulver som säljs med stöd av förordning (EEG) nr 3398/91

46

 
1992 L 182 0027
 

31992R1776

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1776/92 av den 30 juni 1992 om lagring på tullager av spannmål och ris i avvaktan på export

47

 
1992 L 182 0073
 

31992R1792

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1792/92 av den 1 juli 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 2315/76 om försäljning av smör från offentliga lager

49

 
1992 L 185 0016
 

31992R1826

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1826/92 av den 3 juli 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 1596/79 om förebyggande återtag av äpplen och päron

50

 
1992 L 185 0025
 

31992R1831

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1831/92 av den 3 juli 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 667/92 om tillämpningsföreskrifter för särskilda åtgärder som beslutats i fråga om frukt, grönsaker, växter och blommor till fördel för de franska utomeuropeiska departementen

51

 
1992 L 185 0026
 

31992R1832

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1832/92 av den 3 juli 1992 om fastställande av stödbelopp för tillförseln av spannmålsprodukter från gemenskapen till Kanarieöarna

52

 
1992 L 185 0028
 

31992R1833

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1833/92 av den 3 juli 1992 om fastställande av stödbelopp för tillförsel av spannmålsprodukter från gemenskapen till Azorerna och Madeira

55

 
1992 L 187 0028
 

31992R1840

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1840/92 av den 6 juli 1992 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 525/92 om tillfällig kompensation för konsekvenserna av situationen i Jugoslavien vid transport av färsk frukt och grönsaker från Grekland

58

 
1992 L 187 0041
 

31992L0048

 

Rådets direktiv 92/48/EEG av den 16 juni 1992 om fastställande av minimiregler för hygienen för fiskprodukter som fångats av vissa fartyg enligt artikel 3.1 a i direktiv 91/493/EEG

60

 
1992 L 187 0045
 

31992D0337

 

Rådets beslut av den 16 juni 1992 om ändring för tredje gången av beslut 90/424/EEG om utgifter inom veterinärområdet (92/337/EEG:)

64

 
1992 L 188 0037
 

31992D0341

 

Kommissionens beslut av den 3 juni 1992 om datasökning av de lokala Animo-enheterna (92/341/EEG)

65

 
1992 L 189 0027
 

31992R1882

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1882/92 av den 8 juli 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 2677/85 om tillämpningsföreskrifter för systemet med konsumtionsstöd för olivolja

67

 
1992 L 189 0041
 

31992D0348

 

Kommissionens beslut av den 10 juni 1992 om ändring av kommissionens beslut 92/25/EEG om djurhälsovillkor och utfärdande av veterinärintyg för import av färskt kött från Zimbabwe (92/348/EEG:)

68

 
1992 L 192 0001
 

31992R1900

 

Rådets förordning (EEG) nr 1900/92 av den 15 juni 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 1514/76 om import av olivolja med ursprung i Algeriet

71

 
1992 L 192 0002
 

31992R1901

 

Rådets förordning (EEG) nr 1901/92 av den 15 juni 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 1521/76 om import av olivolja med ursprung i Marocko

72

 
1992 L 192 0003
 

31992R1902

 

Rådets förordning (EEG) nr 1902/92 av den 15 juni 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 1180/77 om import till gemenskapen av vissa jordbruksprodukter med ursprung i Turkiet

73

 
1992 L 192 0020
 

31992R1910

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1910/92 av den 10 juli 1992 om en särskild interventionsåtgärd för durumvete i Grekland

74

 
1992 L 192 0063
 

31992D0353

 

Kommissionens beslut av den 11 juni 1992 om fastställande av kriterier för godkännande eller erkännande av organisationer och sammanslutningar som för eller upprättar stamböcker för registrerade hästdjur (92/353/EEG)

78

 
1992 L 195 0005
 

31992R1920

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1920/92 av den 10 juli 1992 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 3763/91 vad avser beviljande av stöd för risproduktion i Franska Guyana

81

 
1992 L 195 0010
 

31992R1922

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1922/92 av den 13 juli 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 1633/84 om tillämpningsföreskrifter för det rörliga slaktbidraget för får och om upphävande av förordning (EEG) nr 2661/80 samt bestämning av villkoren för den återbetalning av clawback som följer av domstolens dom i de förenade målen C-38/90 och C-151/90

84

 
1992 L 195 0012
 

31992R1923

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1923/92 av den 13 juli 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 1799/76 om tillämpningsföreskrifter för särskilda åtgärder för linfrö

86

 
1992 L 195 0013
 

31992R1924

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1924/92 av den 13 juli 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 2349/91 om tillämpningsföreskrifter till förordning (EEG) nr 1637/91 om fastställande av ersättning i samband med den minskning av referenskvantiteterna som avses i artikel 5c i förordning (EEG) nr 804/68 och om ersättning för definitiv nedläggning av mjölkproduktion

87

 
1992 L 195 0025
 

31992D0369

 

Kommissionens beslut av den 24 juni 1992 om ändring av bilaga 3 till rådets direktiv 90/539/EEG om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och import från tredje land av fjäderfä och kläckningsägg i fråga om vaccineringsvillkor för fjäderfä (92/369/EEG)

88

 
1992 L 195 0031
 

31992D0373

 

Kommissionens beslut av den 2 juli 1992 om utnämnande av datacentret Animo (92/373/EEG)

90

 
1992 L 196 0017
 

31992R1939

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1939/92 av den 14 juli 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 2921/90 om beviljande av stöd för framställningen av kasein och kaseinater av skummjölk

91

 
1992 L 197 0044
 

31992R1961

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1961/92 av den 15 juli 1992 om fastställande av stödbelopp från gemenskapen för tillförsel till Azorerna och Madeira av malt med ursprung inom gemenskapen

93

 
1992 L 197 0075
 

31992D0377

 

Kommissionens beslut av den 2 juli 1992 om djurhälsovillkor och utfärdande av veterinärintyg för import av färskt kött från Slovenien (92/377/EEG:)

94

 
1992 L 197 0080
 

31992D0378

 

Kommissionens beslut av den 3 juli 1992 om ändring av beslut 89/3/EEG när det gäller hälsoskyddsåtgärder i samband med import av vissa sorter färskt kött från den brasilianska delstaten Goiás (92/378/EEG:)

99

 
1992 L 198 0031
 

31992R1980

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1980/92 av den 16 juli 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 1538/91 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 1906/90 om vissa handelsnormer för fjäderfäkött

100

 
1992 L 198 0037
 

31992R1983

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1983/92 av den 16 juli 1992 om tillämpningsföreskrifter för en särskild ordning för att försörja Azorerna och Madeira med risprodukter samt för upprättandet av en prognostiserad försörjningsbalans

103

 
1992 L 198 0039
 

31992R1984

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1984/92 av den 16 juli 1992 om fastställandet av stödet för leverans av risprodukter från gemenskapen till Azorerna och Madeira

105

 
1992 L 198 0054
 

31992D0380

 

Kommissionens beslut av den 2 juli 1992 om ändring av listan över inrättningar och laboratorier som har rätt att hantera mul- och klövsjukans virus enligt direktiv 85/511/EEG om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av mul- och klövsjuka (92/380/EEG:)

107

 
1992 L 199 0001
 

31992R1991

 

Rådets förordning (EEG) nr 1991/92 av den 13 juli 1992 om införande av ett system med särskilda åtgärder för hallon avsedda för bearbetning

109

 
1992 L 199 0018
 

31992R1996

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1996/92 av den 15 juli 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 2568/91 om egenskaper hos olivolja och olivolja av pressrester och om lämpliga analysmetoder

112

 
1992 L 199 0020
 

31992R1997

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1997/92 av den 17 juli 1992 om tillämpningsföreskrifter för den särskilda ordningen för försörjning av Kanarieöarna med risprodukter och om upprättande av försörjningsplanen

114

 
1992 L 199 0022
 

31992R1998

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1998/92 av den 17 juli 1992 om fastställande av stödet för försörjning av Kanarieöarna med risprodukter från gemenskapen

116

 
1992 L 203 0008
 

31992R2007

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2007/92 av den 20 juli 1992 om övergångsbestämmelser för vissa produkter som inte omfattas av den särskilda försörjningsordningen för Kanarieöarna

119

 
1992 L 203 0009
 

31992R2008

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2008/92 av den 20 juli 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 1558/91 om tillämpningsföreskrifter för produktionsstödet för bearbetade produkter av frukt och grönsaker

120

 
1992 L 203 0010
 

31992R2009

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2009/92 av den 20 juli 1992 om gemenskapsmetoder för analys av jordbruksalkohol som används vid framställning av spritdrycker, aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter

121

 
1992 L 203 0013
 

31992R2011

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2011/92 av den 20 juli 1992 om ändring av bilaga 2 till förordning (EEG) nr 2752/89 och om fastställande av den kvantitet potatis som krävs för att tillverka ett ton stärkelse och det minimipris som skall betalas för den kvantiteten

123

 
1992 L 204 0013
 

31992D0386

 

Kommissionens beslut av den 10 juni 1992 om djurhälsovillkor och utfärdande av veterinärintyg för import från Ungern av sperma från nötkreatur (92/386/EEG:)

129

 
1992 L 207 0009
 

31992R2022

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2022/92 av den 20 juli 1992 om tillämpningsföreskrifter för det minimipris som skall betalas till producenter för vissa tomater som levereras till bearbetning och om upphävande av förordning (EEG) nr 2036/91

138

 
1992 L 207 0015
 

31992R2025

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2025/92 av den 22 juli 1992 om tillämpningsföreskrifter för de särskilda åtgärderna för att försörja Kanarieöarna med olivolja och om upprättandet av den prognostiserade försörjningsbalansen

140

 
1992 L 207 0018
 

31992R2026

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2026/92 av den 22 juli 1992 om tillämpningsföreskrifter för de särskilda försörjningsåtgärderna för Madeira beträffande olivolja och om upprättandet av den prognostiserade försörjningsbalansen

143

 
1992 L 207 0021
 

31992R2027

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2027/92 av den 22 juli 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 388/92 om tillämpningsföreskrifter för det särskilda försörjningssystemet för de franska utomeuropeiska departementen avseende spannmålsprodukter och om fastställande av den prognostiserade försörjningsbalansen, samt om fastställande av stödnivån för leverans av krossgryn och grovt mjöl av durumvete

146

 
1992 L 207 0053
 

31992D0390

 

Kommissionens beslut av den 2 juli 1992 om djurhälsovillkor och utfärdande av veterinärintyg för import av färskt kött från Kroatien (92/390/EEG:)

148

 
1992 L 208 0001
 

31992R2081

 

Rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

153

 
1992 L 208 0009
 

31992R2082

 

Rådets förordning (EEG) nr 2082/92 av den 14 juli 1992 om särartsskydd för jordbruksprodukter och livsmedel

160

 
1992 L 210 0014
 

31992R2097

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2097/92 av den 24 juli 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 1805/78 om frukt- och grönsaksproducentorganisationers återtag av produkter som inte uppfyller deras marknadsregler

166

 
1992 L 210 0018
 

31992R2101

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2101/92 av den 24 juli 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 3719/88 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter

167

 
1992 L 213 0022
 

31992R2130

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2130/92 av den 28 juli 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 1707/90 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 1796/81 vad avser import av svamp med ursprung i tredje land

169

 
1992 L 213 0025
 

31992R2132

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2132/92 av den 28 juli 1992 om ändring av kommissionens förordningar (EEG) nr 131/92, (EEG) nr 1695/92 och (EEG) nr 1696/92 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för en särskild ordning för att försörja de franska utomeuropeiska departementen, Kanarieöarna, Azorerna och Madeira med vissa jordbruksprodukter

171

 
1992 L 214 0001
 

31992R2137

 

Rådets förordning (EEG) nr 2137/92 av den 23 juli 1992 om gemenskapens skala för klassificering av slaktkroppar av får och om fastställande av gemenskapens standardkvalitet för färska och kylda slaktkroppar av får och om förlängning av förordning (EEG) nr 338/91

173

 
1992 L 214 0006
 

31992R2138

 

Rådets förordning (EEG) nr 2138/92 av den 23 juli 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 1411/71 om ytterligare bestämmelser om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter med avseende på konsumtionsmjölk

178

 
1992 L 214 0020
 

31992R2145

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2145/92 av den 29 juli 1992 om en omformulering vad avser de destinationszoner som skall användas vid fastställandet av exportbidrag, exportavgifter och vissa exportlicenser för spannmål och ris

180

 
1992 L 215 0001
 

31992R2046

 

Rådets förordning (EEG) nr 2046/92 av den 30 juni 1992 om ändring av förordning nr 136/66/EEG om den gemensamma organisationen av marknaden för oljor och fetter

184

 
1992 L 215 0005
 

31992R2048

 

Rådets förordning (EEG) nr 2048/92 av den 30 juni 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 569/76 om särskilda föreskrifter för linfrö

186

 
1992 L 215 0010
 

31992R2052

 

Rådets förordning (EEG) nr 2052/92 av den 30 juni 1992 om andra ändringen av det stödsystem för bomull som infördes genom protokoll 4 i bilaga till Anslutningsakten för Grekland

187

 
1992 L 215 0012
 

31992R2053

 

Rådets förordning (EEG) nr 2053/92 av den 30 juni 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 2169/81 om fastställande av de allmänna reglerna för systemet med stöd till bomull

189

 
1992 L 215 0013
 

31992R2054

 

Rådets förordning (EEG) nr 2054/92 av den 30 juni 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 1152/90 om införande av ett stödsystem för små bomullsproducenter

190

 
1992 L 215 0016
 

31992R2057

 

Rådets förordning (EEG) nr 2057/92 av den 30 juni 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 1308/70 om den gemensamma organisationen av marknaden för lin och hampa

191

 
1992 L 215 0047
 

31992R2064

 

Rådets förordning (EEG) nr 2064/92 av den 30 juni 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 762/89 om införande av en särskild åtgärd för vissa trindsädslag

192

 
1992 L 215 0049
 

31992R2066

 

Rådets förordning (EEG) nr 2066/92 av den 30 juni 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 805/68 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött och om upphävande av förordning (EEG) nr 468/87 om allmänna föreskrifter för det särskilda bidraget till nötköttsproducenter och förordning (EEG) nr 1357/80 om införandet av en bidragsordning för hållande av am- och dikor

193

 
1992 L 215 0057
 

31992R2067

 

Rådets förordning (EEG) nr 2067/92 av den 30 juni 1992 om åtgärder för att främja konsumtion och avsättning av kvalitetsnötkött

201

 
1992 L 215 0058
 

31992R2068

 

Rådets förordning (EEG) nr 2068/92 av den 30 juni 1992 om fastställande av interventionspriser för vuxna nötkreatur för perioden 1 juli 1993-30 juni 1996

203

 
1992 L 215 0059
 

31992R2069

 

Rådets förordning (EEG) nr 2069/92 av den 30 juni 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 3013/89 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött

205

 
1992 L 215 0063
 

31992R2070

 

Rådets förordning (EEG) nr 2070/92 av den 30 juni 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 3493/90 om allmänna regler för beviljande av bidrag till får- och getköttsproducenter

209

 
1992 L 215 0064
 

31992R2071

 

Rådets förordning (EEG) nr 2071/92 av den 30 juni 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 804/68 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter

211

 
1992 L 215 0065
 

31992R2072

 

Rådets förordning (EEG) nr 2072/92 av den 30 juni 1992 om fastställande av riktpriset för mjölk och interventionspriser för smör, skummjölkspulver och ostarna Grana Padano och Parmigiano Reggiano för två årsperioder från och med den 1 juli 1993 till och med den 30 juni 1995

212

 
1992 L 215 0067
 

31992R2073

 

Rådets förordning (EEG) nr 2073/92 av den 30 juni 1992 om främjande av konsumtionen inom gemenskapen och om utveckling av marknaden för mjölk och mjölkprodukter

215

 
1992 L 215 0070
 

31992R2075

 

Rådets förordning (EEG) nr 2075/92 av den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för råtobak

217

 
1992 L 215 0080
 

31992R2077

 

Rådets förordning (EEG) nr 2077/92 av den 30 juni 1992 om branschorganisationer och branschavtal inom tobakssektorn

224

 
1992 L 215 0091
 

31992R2079

 

Rådets förordning (EEG) nr 2079/92 av den 30 juni 1992 om införande av en stödordning i gemenskapen för förtidspensionering från jordbruk

229

 
1992 L 215 0096
 

31992R2080

 

Rådets förordning (EEG) nr 2080/92 av den 30 juni 1992 om en gemenskapsordning för stöd till skogsbruksåtgärder inom jordbruket

234

Top