Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_03_038_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
03 Jordbruk
Volym 38

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

SV

 

03 Jordbruk - Volym 38

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1991 L 150 0008
 

31991R1623

 

Rådets förordning (EEG) nr 1623/91 av den 13 juni 1991 om ändring av förordningarna (EEG) nr 1035/72, (EEG) nr 2240/88 och (EEG) nr 1121/89 med avseende på interventionströskelmekanismen för färska frukter och grönsaker

3

 
1991 L 150 0010
 

31991R1624

 

Rådets förordning (EEG) nr 1624/91 av den 13 juni 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 1431/82 om särskilda åtgärder för ärter, åkerbönor och sötlupiner

5

 
1991 L 150 0016
 

31991R1628

 

Rådets förordning (EEG) nr 1628/91 av den 13 juni 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 805/68 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött

6

 
1991 L 150 0019
 

31991R1630

 

Rådets förordning (EEG) nr 1630/91 av den 13 juni 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 804/68 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter

8

 
1991 L 150 0030
 

31991R1637

 

Rådets förordning (EEG) nr 1637/91 av den 13 juni 1991 om fastställande av ersättning i samband med den minskning av referenskvantiteterna som avses i artikel 5c i förordning (EEG) nr 804/68 och om ersättning för definitiv nedläggning av mjölkproduktion

10

 
1991 L 151 0045
 

31991R1657

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1657/91 av den 14 juni 1991 om genomförandet av marknadsförings- och reklamåtgärder avseende mjölk och mjölkprodukter

15

 
1991 L 154 0007
 

31991R1681

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1681/91 av den 17 juni 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 1481/86 om fastställande av priser på färska eller kylda slaktkroppar av får på gemenskapens representativa marknader och om registrering av priserna på vissa andra slaktkroppskvaliteter för får inom gemenskapen

20

 
1991 L 155 0005
 

31991R1684

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1684/91 av den 18 juni 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 3061/84 om närmare tillämpningsföreskrifter för systemet med produktionsstöd för olivolja

21

 
1991 L 158 0049
 

31991R1768

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1768/91 av den 21 juni 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 2921/90 om beviljande av stöd för framställningen av kasein och kaseinater av skummjölk

23

 
1991 L 160 0005
 

31991R1781

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1781/91 av den 19 juni 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 1014/90 om närmare tillämpningsföreskrifter för definition, beskrivning och presentation av spritdrycker

25

 
1991 L 162 0027
 

31991R1720

 

Rådets förordning (EEG) nr 1720/91 av den 13 juni 1991 om ändring av förordning nr 136/66/EEG om den gemensamma organisationen av marknaden för oljor och fetter

26

 
1991 L 163 0006
 

31991R1734

 

Rådets förordning (EEG) nr 1734/91 av den 13 juni 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 822/87 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin

28

 
1991 L 163 0041
 

31991R1741

 

Rådets förordning (EEG) nr 1741/91 av den 13 juni 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 3013/89 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött

31

 
1991 L 163 0044
 

31991R1743

 

Rådets förordning (EEG) nr 1743/91 av den 13 juni 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 1323/90 beträffande storleken på det särskilda stödet för uppfödning av får och getter från och med regleringsåret 1992

32

 
1991 L 165 0015
 

31991R1808

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1808/91 av den 26 juni 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 863/91 om den särskilda försäljningen av interventionssmör för export till Sovjetunionen och om ändring av förordning (EEG) nr 569/88

34

 
1991 L 168 0060
 

31991R1872

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1872/91 av den 28 juni 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 2213/83 om kvalitetsnormer för lök och witloofcikoria i fråga om egenskaperna för witloofcikoria av klass II

35

 
1991 L 169 0040
 

31991R1903

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1903/91 av den 28 juni 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 2325/86 om medlemsstaternas meddelanden till kommissionen rörande ärter, åkerbönor och sötlupiner

36

 
1991 L 169 0041
 

31991R1904

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1904/91 av den 28 juni 1991 om ändring av förordning nr 282/67/EEG om närmare bestämmelser för intervention för oljeväxtfrö

37

 
1991 L 169 0043
 

31991R1905

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1905/91 av den 28 juni 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 2681/83 om tillämpningsföreskrifter för stödsystemet för oljeväxtfrö

39

 
1991 L 169 0046
 

31991R1906

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1906/91 av den 28 juni 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 3540/85 om tillämpningsföreskrifter för de särskilda åtgärderna för ärter, åkerbönor och sötlupiner

42

 
1991 L 174 0009
 

31991R1931

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1931/91 av den 2 juli 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 1913/69 om beviljande och förutfastställelse av exportbidrag för spannmålsbaserade foderblandningar

43

 
1991 L 175 0001
 

31991R1943

 

Rådets förordning (EEG) nr 1943/91 av den 13 juni 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 426/86 om den gemensamma organisationen av marknaden för bearbetade produkter av frukt och grönsaker

45

 
1991 L 184 0027
 

31991L0334

 

Kommissionens direktiv av den 6 juni 1991 om ändring av direktiv 82/475/EEG om fastställande av gruppbeteckningar för råvaror som får användas vid märkning av foderblandningar till sällskapsdjur (91/334/EEG)

50

 
1991 L 185 0031
 

31991L0336

 

Kommissionens direktiv 91/336/EEG av den 10 juni 1991 om ändring av bilagorna till rådets direktiv 70/524/EEG om fodertillsatser (91/336/EEG)

51

 
1991 L 186 0032
 

31991R2033

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2033/91 av den 11 juli 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 2077/85 om tillämpningsföreskrifter för systemet med produktionsstöd för konserverad ananas

53

 
1991 L 187 0001
 

31991R2045

 

Rådets förordning (EEG) nr 2045/91 av den 26 juni 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 985/68 om fastställande av allmänna bestämmelser om intervention på marknaden för smör och grädde

54

 
1991 L 187 0029
 

31991R2055

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2055/91 av den 12 juli 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 2640/88 om tillämpningsföreskrifter för systemet med stöd till användning av koncentrerad druvmust och renad koncentrerad druvmust vid vinframställning

55

 
1991 L 187 0030
 

31991R2056

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2056/91 av den 12 juli 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 2641/88 om tillämpningsföreskrifter för stödsystemet för användning av druvor, druvmust och koncentrerad druvmust vid framställning av druvsaft

56

 
1991 L 187 0049
 

31991D0343

 

Kommissionens beslut av den 14 juni 1991 om ändring av beslut 89/3/EEG vad gäller hälsoskyddsåtgärder i samband med import av vissa sorters färskt kött från den brasilianska delstaten Santa Catarina (91/343/EEG:)

57

 
1991 L 191 0025
 

31991R2070

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2070/91 av den 15 juli 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 441/88 om tillämpningsföreskrifter för obligatorisk destillation enligt artikel 39 i rådets förordning (EEG) nr 822/87

58

 
1991 L 193 0013
 

31991R2082

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2082/91 av den 16 juli 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 2814/90 om närmare bestämmelser för definitionen av de lamm som är uppfödda till tunga slaktkroppar

60

 
1991 L 193 0034
 

31991L0357

 

Kommissionens direktiv 91/357/EEG av den 13 juni 1991 om fastställande av gruppbeteckningar för råvaror som får användas vid märkning av foderblandningar till andra djur än sällskapsdjur (91/357/EEG)

61

 
1991 L 195 0043
 

31991D0361

 

Kommissionens beslut av den 14 juni 1991 om ändring av rådets beslut 79/542/EEG om upprättande av en förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av nötkreatur, svin och färskt kött och med ett komplement till förteckningen över köttprodukter (91/361/EEG)

65

 
1991 L 200 0001
 

31991R2145

 

Rådets förordning (EEG) nr 2145/91 av den 15 juli 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 790/89 vad avser maximibeloppet för stöd som är avsett att förbättra kvaliteten och avsättningsmöjligheterna inom sektorn för nötter och johannesbröd

68

 
1991 L 200 0014
 

31991R2151

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2151/91 av den 22 juli 1991 om ändring av förordning nr 470/67/EEG med avseende på de kriterier som skall användas vid interventionsorganens övertagande av paddyris

70

 
1991 L 202 0016
 

31991R2181

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2181/91 av den 24 juli 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 2721/88 om närmare bestämmelser om frivillig destillation enligt artiklarna 38, 41 och 42 i förordning (EEG) nr 822/87

72

 
1991 L 202 0018
 

31991R2182

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2182/91 av den 24 juli 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 3105/88 om tillämpningsföreskrifter för obligatorisk destillation enligt artiklarna 35 och 36 i förordning (EEG) nr 822/87

74

 
1991 L 203 0029
 

31991R2208

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2208/91 av den 25 juli 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 1059/83 om lagringskontrakt för bordsvin, druvmust, koncentrerad druvmust och renad koncentrerad druvmust

76

 
1991 L 203 0108
 

31991L0376

 

Kommissionens direktiv av den 25 juni 1991 om ändring av direktiv 86/109/EEG om begränsning av saluföring av utsäde av vissa arter av foderväxter samt olje- och spånadsväxter till sådant utsäde som officiellt godkänts som "basutsäde" eller "certifikatutsäde" (91/376/EEG)

78

 
1991 L 203 0113
 

31991D0378

 

Kommissionens beslut av den 1 juli 1991 om att förklara Portugal officiellt fritt från svinpest i samband med bekämpningen av denna sjukdom samt om femte ändringen av beslut 81/400/EEG om fastställande av medlemsstaternas status ifråga om bekämpningen av klassisk svinpest (91/378/EEG:)

80

 
1991 L 204 0011
 

31991R2237

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2237/91 av den 26 juli 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 2930/81 om ytterligare tillämpningsföreskrifter för gemenskapens skala för klassificering av slaktkroppar av fullvuxna nötkreatur

81

 
1991 L 204 0013
 

31991R2238

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2238/91 av den 26 juli 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 3077/78 om godkännande av intyg för humle som importeras från tredje land som likvärdiga med gemenskapsintyg

83

 
1991 L 204 0023
 

31991R2244

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2244/91 av den 26 juli 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 2190/90 om om försäljning till ett förutfastställt pris av obearbetade torkade druvor avsedda för destillationsindustrier

84

 
1991 L 208 0020
 

31991R2264

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2264/91 av den 26 juli 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 3076/78 om import av humle från tredje land

85

 
1991 L 208 0022
 

31991R2265

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2265/91 av den 26 juli 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 890/78 om närmare bestämmelser om certifiering av humle

87

 
1991 L 208 0025
 

31991R2266

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2266/91 av den 29 juli 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 1657/91 om genomförandet av marknadsförings- och reklamåtgärder avseende mjölk och mjölkprodukter

90

 
1991 L 208 0035
 

31991R2270

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2270/91 av den 29 juli 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 625/78 om tillämpningsföreskrifter för offentlig lagring av skummjölkspulver

91

 
1991 L 209 0005
 

31991R2286

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2286/91 av den 29 juli 1991 om ändring för tredje gången av förordning (EEG) nr 2159/89 om tillämpningsföreskrifter för de särskilda åtgärder för nötter och johannesbröd som föreskrivs i avdelning 2a i förordning (EEG) nr 1035/72

92

 
1991 L 209 0042
 

31991D0393

 

Kommissionens beslut av den 30 juli 1991 om ändring av beslut 91/146/EEG om skyddsåtgärder mot kolera i Peru (91/393/EEG:)

95

 
1991 L 214 0032
 

31991R2347

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2347/91 av den 29 juli 1991 om provtagning av vinprodukter som ett led i samarbetet mellan medlemsstaterna och för analys med kärnmagnetisk resonans, inbegripet analys för lagring i gemenskapens databas

96

 
1991 L 214 0039
 

31991R2348

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2348/91 av den 29 juli 1991 om upprättande av en databas för resultat av analys av deuterium i vinprodukter med kärnmagnetisk resonans

103

 
1991 L 214 0044
 

31991R2349

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2349/91 av den 31 juli 1991 om tillämpningsföreskrifter till förordning (EEG) nr 1637/91 om fastställande av ersättning i samband med den minskning av referenskvantiteterna som avses i artikel 5c i förordning (EEG) nr 804/68 och om ersättning för definitiv nedläggning av mjölkproduktion

108

 
1991 L 214 0047
 

31991R2350

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2350/91 av den 31 juli 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 1589/87 om försäljning av smör genom anbud till interventionsorgan och om upphävande av förordning (EEG) nr 1982/87 om utfärdande av den stående anbudsinfordran som avses i rådets förordning (EEG) nr 777/87

111

 
1991 L 214 0051
 

31991R2351

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2351/91 av den 30 juli 1991 om närmare bestämmelser för inköp av ris från interventionsorgan för leverans som livsmedelsbistånd

115

 
1991 L 216 0001
 

31991R2356

 

Rådets förordning (EEG) nr 2356/91 av den 29 juli 1991 om ändring för andra gången av förordning (EEG) nr 2392/89 om allmänna bestämmelser om beskrivning och presentation av vin och druvmust

118

 
1991 L 216 0035
 

31991R2368

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2368/91 av den 2 augusti 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 3310/86 om gemenskapens notering av marknadspriserna utifrån skalan för klassificering av slaktkroppar av vuxna nötkreatur

119

 
1991 L 218 0001
 

31991R2328

 

Rådets förordning (EEG) nr 2328/91 av den 15 juli 1991 om förbättring av jordbruksstrukturens effektivitet

120

 
1991 L 219 0015
 

31991R2385

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2385/91 av den 6 augusti 1991 om närmare bestämmelser för vissa särskilda fall avseende definition av får- och getköttsproducenter och producentgrupper

140

 
1991 L 220 0007
 

31991R2400

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2400/91 av den 5 augusti 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 2282/90 om närmare bestämmelser avsedda att öka konsumtionen och användningen av äpplen samt konsumtionen av citrusfrukt

148

 
1991 L 221 0030
 

31991D0398

 

Kommissionens beslut av den 19 juli 1991 om ett datoriserat system som länkar samman veterinärmyndigheterna (Animo) (91/398/EEG)

149

 
1991 L 222 0023
 

31991R2436

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2436/91 av den 7 augusti 1991 om en anbudsinfordran avseende försäljning av baltobak som innehas av interventionsorganen i Grekland, Italien och Tyskland

151

 
1991 L 225 0033
 

31991R2451

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2451/91 av den 12 augusti 1991 om leveranser av smör och skummjölkspulver till Bulgarien

155

 
1991 L 228 0070
 

31991L0412

 

Kommissionens direktiv av den 23 juli 1991 om fastställande av principer och riktlinjer för god tillverkningssed avseende veterinärmedicinska läkemedel (91/412/EEG)

156

 
1991 L 234 0027
 

31991D0426

 

Kommissionens beslut av den 22 juli 1991 om närmare bestämmelser för gemenskapens ekonomiska bidrag vid upprättandet av ett datoriserat system som länkar samman veterinärmyndigheterna (Animo) (91/426/EEG:)

160

 
1991 L 236 0018
 

31991R2535

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2535/91 av den 22 augusti 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 863/91 om den särskilda försäljningen av interventionssmör för export till Sovjetunionen och om ändring av förordning (EEG) nr 569/88

161

 
1991 L 239 0017
 

31991D0445

 

Kommissionens beslut av den 26 juli 1991 om medlemsstaternas import av färskt kött från Israel (91/445/EEG:)

162

 
1991 L 239 0018
 

31991D0446

 

Kommissionens beslut av den 26 juli 1991 om medlemsstaternas import av färskt kött från El Salvador (91/446/EEG:)

163

 
1991 L 240 0028
 

31991D0449

 

Kommissionens beslut av den 26 juli 1991 om fastställande av förlagor till de djurhälsointyg som skall användas vid import av köttprodukter från tredje land (91/449/EEG:)

164

 
1991 L 247 0009
 

31991R2640

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2640/91 av den 4 september 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 1350/72 om bestämmelser om beviljande av stöd till humleproducenter

172

 
1991 L 248 0001
 

31991R2568

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2568/91 av den 11 juli 1991 om egenskaper hos olivolja och olivolja av pressrester och om lämpliga analysmetoder

174

Top