EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_03_035_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
03 Jordbruk
Volym 35

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

SV

 

03 Jordbruk - Volym 35

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1990 L 299 0029
 

31990R3131

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3131/90 av den 29 oktober 1990 om ändring av förordning (EEG) nr 685/69 om tillämpningsföreskrifter för intervention på marknaden för smör och grädde

3

 
1990 L 302 0052
 

31990R3151

 

Rådets förordning (EEG) nr 3151/90 av den 29 oktober 1990 om gradvis ökning av kontrollen i Portugal av utgifter som debiterats garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket

5

 
1990 L 303 0005
 

31990R3117

 

Rådets förordning (EEG) nr 3117/90 av den 15 oktober 1990 om ändring av förordning (EEG) nr 804/68 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter

7

 
1990 L 303 0006
 

31990L0539

 

Rådets direktiv av den 15 oktober 1990 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och för import från tredje land av fjäderfä och kläckningsägg (90/539/EEG)

9

 
1990 L 308 0022
 

31990R3220

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3220/90 av den 7 november 1990 om villkor för användning av vissa enologiska metoder som fastställs i rådets förordning (EEG) nr 822/87

32

 
1990 L 309 0001
 

31990R3201

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3201/90 av den 16 oktober 1990 om närmare bestämmelser för beskrivning och presentation av vin och druvmust

41

 
1990 L 311 0024
 

31990R3251

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3251/90 av den 9 november 1990 om ändring av förordning (EEG) nr 2677/85 om tillämpningsföreskrifter för systemet med konsumtionsstöd för olivolja

126

 
1990 L 313 0035
 

31990D0549

 

Kommissionens beslut av den 29 oktober 1990 om förordning (EEG) nr 685/69 med avseende på fastställande av stöd för privat lagring av smör eller grädde (90/549/EEG:)

127

 
1990 L 313 0038
 

31990D0552

 

Kommissionens beslut av den 9 november 1990 om fastställande av gränserna för det område som smittats av afrikansk hästpest (90/552/EEG:)

128

 
1990 L 313 0040
 

31990D0553

 

Kommissionens beslut av den 9 november 1990 om fastställande av identifikationsmärke för hästdjur som vaccinerats mot afrikansk hästpest (90/553/EEG:)

130

 
1990 L 317 0024
 

31990R3301

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3301/90 av den 15 november 1990 om ändring av förordning (EEG) nr 429/90 om beviljande genom anbudsinfordran av stöd för koncentrerat smör avsett för direkt förbrukning inom gemenskapen

132

 
1990 L 317 0025
 

31990R3302

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3302/90 av den 15 november 1990 om närmare bestämmelser om överlåtelse av rätten till återplantering av vinodlingsarealer

133

 
1990 L 318 0022
 

31990R3315

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3315/90 av den 16 september 1990 om ändring av förordning (EEG) nr 3061/84 om närmare tillämpningsföreskrifter för systemet med produktionsstöd för olivolja

137

 
1990 L 333 0022
 

31990R3444

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3444/90 av den 27 november 1990 om närmare bestämmelser för beviljande av stöd till privat lagring av griskött

138

 
1990 L 333 0030
 

31990R3445

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3445/90 av den 27 november 1990 om närmare bestämmelser för beviljande av stöd till privat lagring av nötkött

146

 
1990 L 333 0039
 

31990R3446

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3446/90 av den 27 november 1990 om tillämpningsföreskrifter för beviljande av stöd till privat lagring av får- och getkött

154

 
1990 L 333 0046
 

31990R3447

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3447/90 av den 28 november 1990 om särskilda villkor för beviljande av stöd till privat lagring av får- och getkött

161

 
1990 L 333 0065
 

31990L0623

 

Kommissionens direktiv av den 7 november 1990 om ändring av bilaga 2 till rådets direktiv 66/402/EEG om saluföring av utsäde av stråsäd (90/623/EEG)

165

 
1990 L 336 0068
 

31990R3480

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3480/90 av den 30 november 1990 om ändring av förordning (EEG) nr 1725/79 om bestämmelserna om beviljande av stöd för skummjölk som bearbetas till foderblandningar och skummjölkspulver avsett som kalvfoder

166

 
1990 L 336 0077
 

31990R3483

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3483/90 av den 30 november 1990 om övergångsåtgärder för tillämpningen av systemet för utjämningsbidrag för olivolja vid anslutningen

169

 
1990 L 337 0001
 

31990R3491

 

Rådets förordning (EEG) nr 3491/90 av den 26 november 1990 om import av ris med ursprung i Bangladesh

171

 
1990 L 337 0003
 

31990R3492

 

Rådets förordning (EEG) nr 3492/90 av den 27 november 1990 om de faktorer som skall beaktas i årsräkenskaperna för finansieringen av interventionsåtgärder i form av offentlig lagring genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket

173

 
1990 L 338 0001
 

31990R3499

 

Rådets förordning (EEG) nr 3499/90 av den 27 november 1990 om ändring av förordning nr 136/66/EEG om den gemensamma organisationen av marknaden för oljor och fetter

177

 
1990 L 338 0003
 

31990R3500

 

Rådets förordning (EEG) nr 3500/90 av den 27 november 1990 om ändring av förordning (EEG) nr 2261/84 om allmänna föreskrifter för produktionsstöd för olivolja och stöd till producentorganisationer

179

 
1990 L 338 0007
 

31990R3501

 

Rådets förordning (EEG) nr 3501/90 av den 27 november 1990 om borttagandet av olivolja och oljekraftfoder från förteckningen över de varor som är föremål för den kompletterande handelsmekanismen i Portugal

183

 
1990 L 344 0022
 

31990R3545

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3545/90 av den 7 december 1990 om ändring av förordning (EEG) nr 3587/86 om fastställande av de omräkningstal som skall tillämpas på uppköpspriserna för frukt och grönsaker

184

 
1990 L 347 0017
 

31990R3566

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3566/90 av den 6 december 1990 om upprättandet av en förteckning över bearbetade produkter av frukt och grönsaker för vilka beviljandet av importlicenser omfattas av särskilda bestämmelser

185

 
1990 L 347 0027
 

31990D0638

 

Rådets beslut av den 27 november 1990 om fastställande av gemenskapskriterier för utrotning och övervakning av vissa djursjukdomar (90/638/EEG)

188

 
1990 L 348 0001
 

31990D0639

 

Kommissionens beslut av den 12 november 1990 om fastställande av namn på de sorter som härstammar från sorter av köksväxtarter förtecknade i beslut 89/7/EEG (90/639/EEG:)

191

 
1990 L 350 0038
 

31990R3596

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3596/90 av den 12 december 1990 om kvalitetsnormer för persikor och nektariner

245

 
1990 L 350 0043
 

31990R3597

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3597/90 av den 12 december 1990 om bokföringsregler för interventionsåtgärder som innefattar interventionsorganens uppköp, lagring och försäljning av jordbruksprodukter

250

 
1990 L 350 0054
 

31990R3601

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3601/90 av den 13 december 1990 om ändring av förordning (EEG) nr 626/85 om lagringsorganens uppköp, försäljning och lagring av obearbetade torkade druvor och fikon

254

 
1990 L 350 0056
 

31990R3602

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3602/90 av den 13 december 1990 om ändring av förordning (EEG) nr 627/85 om lagringsstöd och ekonomisk kompensation för obearbetade torkade druvor och fikon

256

 
1990 L 350 0057
 

31990R3603

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) NR 3603/90 av den 13 december 1990 om ändring av förordning (EEG) nr 2681/83 om tillämpningsföreskrifter för stödsystemet för oljeväxtfrö

257

 
1990 L 350 0071
 

31990L0642

 

Rådets direktiv av den 27 november 1990 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på produkter av vegetabiliskt ursprung inklusive frukt och grönsaker (90/642/EEG)

258

 
1990 L 350 0082
 

31990D0644

 

Kommissionens beslut av den 30 november 1990 om avslut av medlemsstaternas räkenskaper vad avser de utgifter för räkenskapsåret 1988 som finansieras genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (90/644/EEG:)

266

Top