EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_03_031_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
03 Jordbruk
Volym 31


SV

 

03 Jordbruk - Volym 31

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1989 L 375 0004
 

31989R3901

 

Rådets förordning (EEG) nr 3901/89 av den 12 december 1989 om fastställande av definitionen av de lamm som är uppfödda till tunga slaktkroppar

3

 
1989 L 375 0028
 

31989R3913

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3913/89 av den 20 december 1989 om strykning av vissa produkter från förteckningen över nötköttsprodukter som omfattas av den kompletterande handelsmekanismen

4

 
1989 L 378 0001
 

31989R3879

 

Rådets förordning (EEG) nr 3879/89 av den 11 december 1989 om ändring av förordning (EEG) nr 804/68 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter

6

 
1989 L 378 0012
 

31989R3886

 

Rådets förordning (EEG) nr 3886/89 av den 11 december 1989 om ändring av förordning (EEG) nr 2392/89 om allmänna bestämmelser om beskrivning och presentation av mousserande vin och druvmust

8

 
1989 L 378 0014
 

31989R3887

 

Rådets förordning (EEG) nr 3887/89 av den 11 december 1989 om ändring av förordning (EEG) nr 2390/89 om allmänna bestämmelser om import av vin, druvsaft och druvmust

10

 
1989 L 379 0020
 

31989R3944

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3944/89 av den 20 december 1989 om tillämpningsföreskifter för den kompletterande handelsmekanismen vad gäller färska frukter och grönsaker

11

 
1989 L 379 0025
 

31989R3945

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3945/89 av den 20 december 1989 om fastställande av vissa vägledande tak och vissa ytterligare tillämpningsföreskrifter för den kompletterande handelsmekanismen för frukt och grönsaker vad gäller escarolesallat

18

 
1989 L 379 0027
 

31989R3946

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3946/89 av den 20 december 1989 om fastställande av vissa ytterligare tillämpningsföreskrifter för den kompletterande handelsmekanismen för frukt och grönsaker vad gäller kronärtskockor, morötter, jordgubbar, sallat, meloner, bordsdruvor och tomater

20

 
1989 L 379 0029
 

31989R3947

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3947/89 av den 20 december 1989 om ändring av förordning (EEG) nr 3665/87 vad avser beviljande av exportbidrag i de fall då omlastning eller transitering sker inom gemenskapen av produkter som anses ha lämnat gemenskapens tullområde

22

 
1989 L 380 0040
 

31989R3989

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3989/89 av den 22 december 1989 om undantag från förordning (EEG) nr 19/82 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 2641/80 med avseende på import av får- och getköttsprodukter från vissa icke-medlemsländer

25

 
1989 L 388 0018
 

31989R4045

 

Rådets förordning (EEG) nr 4045/89 av den 21 december 1989 om medlemsstaternas granskning av de transaktioner som utgör en del av systemet för finanstering genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket och om upphävande av direktiv 77/435/EEG

27

 
1989 L 391 0001
 

31989D0651

 

Kommissionens beslut av den 26 oktober 1989 om definitionerna av variabler och en förteckning över jordbruksprodukter att användas till undersökningarna av företagsstrukturen i jordbruket åren 1988-1997 (89/651/EEG:)

33

 
1989 L 391 0044
 

31989D0653

 

Kommissionens beslut av den 26 oktober 1989 om fastställande av ett gemenskapsprogram för tabeller som skall lagras i Eurofarm-systemets tabelldatabank (TDB) att användas till undersökningarna av företagsstrukturen i jordbruket 1988-97 (89/653/EEG:)

70

 
1989 L 395 0013
 

31989L0662

 

Rådets direktiv av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (89/662/EEG)

216

 
1990 L 007 0012
 

31990D0011

 

Kommissionens beslut av den 20 december 1989 om ändring av beslut 85/446/EEG om de inspektioner på platsen som skall göras i samband med handeln med färskt kött inom gemenskapen (90/11/EEG:)

226

 
1990 L 008 0018
 

31990R0049

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 49/90 av den 10 januari 1990 om ändring av förordning (EEG) nr 1767/82 vad avser import av vissa ostar från Cypern

227

 
1990 L 008 0070
 

31990D0013

 

Kommissionens beslut av den 20 december 1989 om förfarandet vid ändring av eller tillägg till förteckningarna över anläggningar i tredje land som godkänts för import av färskt kött till gemenskapen (90/13/EEG)

229

 
1990 L 008 0071
 

31990D0014

 

Kommissionens beslut av den 20 december 1989 om upprättande av en förteckning över tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av djupfryst sperma från tamdjur av nötkreatur (90/14/EEG:)

231

 
1990 L 011 0017
 

31990R0085

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 85/90 av den 12 januari 1990 om ändring av förordning (EEG) nr 2640/88 om tillämpningsföreskrifter på systemet med stöd till användning av koncentererad druvmust och renad koncentrerad druvmust vid vinframställning

233

 
1990 L 012 0020
 

31990R0098

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 98/90 av den 15 januari 1990 om ändring av förordning 282/67/EEG om närmare bestämmelser för intervention för oljeväxtfrö vad avser upphävandet av prishöjningen för att täcka kostnaden för placering i lager

235

 
1990 L 013 0013
 

31990R0107

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 107/90 av den 16 januari 1990 om ändring av förordning (EEG) nr 1767/82 vad avser vissa ostar från Schweiz och Österrike

236

 
1990 L 016 0035
 

31990D0030

 

Kommissionens beslut av den 10 januari 1990 om beviljande av undantag för Spanien och om fastställande av de hygienkrav som skall iakttas vid styckning av färskt kött (90/30/EEG)

237

 
1990 L 016 0037
 

31990D0031

 

Kommissionens beslut av den 10 januari 1990 om beviljande av undantag för Frankrike och om fastställande av de hygienkrav som skall iakttas vid styckning av färskt kött (90/31/EEG)

239

 
1990 L 019 0016
 

31990D0036

 

Kommissionens beslut av den 16 januari 1990 om fastställandet av den koefficient för den jordbruksekonomiska utvecklingen som skall användas för att bestämma den europeiska storleksenheten i gemenskapens system för typologi för jordbruksföretag (90/36/EEG)

241

 
1990 L 022 0006
 

31990R0200

 

Rådets förordning (EEG) nr 200/90 av den 22 januari 1990 om ändring av förordning (EEG) nr 2262/84 om särskilda åtgärder för olivolja

242

Top