EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_03_028_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
03 Jordbruk
Volym 28


SV

 

03 Jordbruk - Volym 28

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1988 L 345 0021
 

31988R3870

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3870/88 av den 13 december 1988 om ändring av förordning (EEG) nr 3540/85 om tillämpningsföreskrifter för de särskilda åtgärderna för ärter, åkerbönor och sötlupiner

3

 
1988 L 346 0003
 

31988R3875

 

Rådets förordning (EEG) nr 3875/88 av den 12 december 1988 om ändring av förordning (EEG) nr 1360/78 om producentgrupper och sammanslutningar av dessa

4

 
1988 L 346 0007
 

31988R3877

 

Rådets förordning (EEG) nr 3877/88 av den 12 december 1988 om allmänna bestämmelser om avsättning av alkohol som framställs vid de destillationer som avses i artiklarna 35, 36 och 39 i förordning (EEG) nr 822/87 och som innehas av interventionsorgan

8

 
1988 L 346 0012
 

31988R3880

 

Rådets förordning (EEG) nr 3880/88 av den 12 december 1988 om ändring av förordning (EEG) nr 2262/84 om särskilda åtgärder för olivolja

10

 
1988 L 346 0029
 

31988R3892

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3892/88 av den 14 december 1988 om ändring av förordning (EEG) nr 2670/81 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för sockerproduktion utöver kvoten

12

 
1988 L 348 0029
 

31988R3937

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3937/88 av den 16 december 1988 om lagringsorganens försäljning av obearbetade torkade korinter för framställning av druvpasta

15

 
1988 L 348 0033
 

31988R3939

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3939/88 av den 16 december 1988 om ändring av kommissionens förordning (EEG) nr 2580/88 om bestämmelser för ändring av listan över rissorter i bilaga B till rådets förordning (EEG) nr 3878/87

17

 
1988 L 351 0023
 

31988R3975

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3975/88 av den 20 december 1988 om ändring av förordning (EEG) nr 3077/78 om godkännande av attester för humle, som importerats från tredje land, som likvärdiga med gemenskapens certifikat

18

 
1988 L 353 0030
 

31988D0630

 

Kommissionens beslut av den 29 november 1988 om avslut av medlemsstaternas räkenskaper vad avser de utgifter för räkenskapsåret 1986 som finansieras genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (88/630/EEG:)

20

 
1988 L 354 0022
 

31988R3993

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3993/88 av den 21 december 1988 om ändring av förordning (EEG) nr 3665/87 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter

35

 
1988 L 354 0024
 

31988R3994

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3994/88 av den 21 december 1988 om ändring av förordning (EEG) nr 890/78 om närmare bestämmelser om certifiering av humle

37

 
1988 L 356 0042
 

31988R4060

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 4060/88 av den 21 december 1988 om ändring av vissa förordningar som rör humle med anledning av införandet av Kombinerade nomenklaturen

38

 
1988 L 356 0045
 

31988R4061

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 4061/88 av den 21 december 1988 om ytterligare tillämpningsföreskrifter för importlicenser för vissa bearbetade produkter av surkörsbär som har sitt ursprung i Jugoslavien

41

 
1988 L 358 0013
 

31988D0646

 

Rådets beslut av den 21 december 1988 om ingående av avtalet i form av en skriftväxling mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Algeriet om import till gemenskapen av tomatkoncentrat med ursprung i Algeriet (88/646/EEG)

43

 
1988 L 359 0001
 

31988R4073

 

Rådets förordning (EEG) nr 4073/88 av den 19 december 1988 om ändring av förordning (EEG) nr 1975/82 om påskyndad utveckling av jordbruket i vissa regioner i Grekland

46

 
1988 L 361 0007
 

31988R4112

 

Rådets förordning (EEG) nr 4112/88 av den 21 december 1988 om ändring av förordning (EEG) nr 315/68 om fastställande av kvalitetsnormer för blomsterlökar och blomsterproducerande stam- och rotknölar

48

 
1988 L 373 0055
 

31988R4250

 

Rådets förordning (EEG) nr 4250/88 av den 21 december 1988 om ändring av förordning (EEG) nr 822/87 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin

50

 
1988 L 373 0059
 

31988R4252

 

Rådets förordning (EEG) nr 4252/88 av den 21 december 1988 om framställning och saluföring av likörvin framställt inom gemenskapen

53

 
1988 L 376 0034
 

31988R4263

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 4263/88 av den 21 december 1988 om ändring av förordning (EEG) nr 1726/70 om förfarandet för beviljande av bidrag för bladtobak

60

 
1988 L 382 0003
 

31988L0657

 

Rådets direktiv 88/657/EEG av den 14 december 1988 om fastställande av krav vid framställning av och handel med malet kött, kött i stycken på mindre än 100 gram och köttberedningar och om ändring av direktiven 64/433/EEG, 71/118/EEG och 72/462/EEG (88/657/EEG)

64

 
1988 L 382 0015
 

31988L0658

 

Rådets direktiv 88/658/EEG av den 14 december 1988 om ändring av direktiv 77/99/EEG om hygienproblem som påverkar handeln med köttprodukter inom gemenskapen (88/658/EEG)

76

 
1988 L 382 0035
 

31988L0660

 

Rådets direktiv 88/660/EEG av den 19 december 1988 om ändring av direktiv 80/215/EEG om djurhälsoproblem som påverkar handeln med köttprodukter inom gemenskapen (88/660/EEG)

95

 
1988 L 382 0036
 

31988L0661

 

Rådets direktiv av den 19 december 1988 om avelsmässiga normer för avelssvin (88/661/EEG)

96

 
1989 L 005 0031
 

31989L0002

 

Kommissionens direktiv av den 15 december 1988 om ändring av rådets direktiv 66/402/EEG om saluföring av utsäde av stråsäd (89/2/EEG)

99

 
1989 L 005 0032
 

31989D0003

 

Kommissionens beslut av den 15 december 1988 om hälsoskyddsåtgärder i samband med import av vissa sorter färskt kött från Brasilien (89/3/EEG:)

100

 
1989 L 008 0009
 

31989L0014

 

Kommissionens direktiv av den 15 december 1988 om fastställande av grupper av sorter av mangold och rödbeta med avseende på villkoren för grödans fribelägenhet enligt bilaga 1 till rådets direktiv 70/458/EEG om saluföring av utsäde av köksväxter (89/14/EEG)

102

 
1989 L 008 0017
 

31989D0018

 

Kommissionens beslut av den 22 december 1988 om import från tredje land av färskt kött för andra ändamål än som livsmedel (89/18/EEG:)

104

 
1989 L 009 0024
 

31989D0021

 

Rådets beslut av den 14 december 1988 om avsteg från förbud i fråga om afrikansk svinpest för vissa regioner i Spanien (89/21/EEG:)

106

 
1989 L 011 0034
 

31989L0023

 

Kommissionens direktiv 89/23/EEG av den 21 december 1988 om ändring av bilagorna till rådets direktiv 70/524/EEG om fodertillsatser (89/23/EEG)

110

 
1989 L 013 0013
 

31989R0084

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 84/89 av den 16 januari 1989 om ändring av förordning (EEG) nr 1193/88 vad avser de handlingar som krävs vid import av kli

112

 
1989 L 014 0014
 

31989R0098

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 98/89 av den 17 januari 1989 om ändring av förordning (EEG) nr 3061/84 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med produktionsstöd för olivolja

113

 
1989 L 016 0017
 

31989R0119

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 119/89 av den 19 januari 1989 om ändring av förordning (EEG) nr 2514/78 om medlemsstaternas registrering av avtal för odling av utsäde i icke-medlemsländer

116

 
1989 L 016 0019
 

31989R0120

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 120/89 av den 19 januari 1989 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för exportpålagor på jordbruksprodukter

118

 
1989 L 029 0027
 

31989R0231

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 231/89 av den 30 januari 1989 om ändring av förordning (EEG) nr 3143/85 om försäljning av interventionssmör till sänkt pris för användning till direkt konsumtion i form av koncentrerat smör

124

 
1989 L 032 0010
 

31989R0276

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 276/89 av den 2 februari 1989 om ändring för åttonde gången av förordning (EEG) nr 3800/81 om klassificering av druvsorter

125

 
1989 L 033 0022
 

31989R0287

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 287/89 av den 3 februari 1989 om tillfälligt upphörande med tillämpningen av förordning (EEG) nr 732/78 om närmare bestämmelser för försäljning av nötkött som innehas av interventionsorgan till medlemsstaternas väpnade styrkor

138

 
1989 L 038 0036
 

31989L0100

 

Kommissionens direktiv av den 20 januari 1989 om ändring av bilaga 2 till rådets direktiv 66/401/EEG om saluföring av utsäde av foderväxter (89/100/EEG)

139

 
1989 L 039 0019
 

31989R0342

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 342/89 av den 10 februari 1989 om ändring av förordning (EEG) nr 1282/72 om försäljning av smör till sänkt pris till armén och liknande styrkor

140

 
1989 L 044 0022
 

31989R0379

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 379/89 av den 15 februari 1989 om ändring av förordning (EEG) nr 584/75 och (EEG) nr 3197/73 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för systemet med anbudsgivning för exportbidrag och exportavgifter inom rissektorn

141

 
1989 L 049 0036
 

31989D0136

 

Kommissionens beslut av den 8 februari 1989 om ändring av beslut 85/446/EEG om de inspektioner på platsen som skall göras i samband med handeln med färskt kött inom gemenskapen (89/136/EEG:)

142

 
1989 L 050 0007
 

31989R0431

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 431/89 av den 21 februari 1989 om ändring av förordning (EEG) 1813/84 om tillämpningsföreskrifter för differensbeloppen för rybs-, raps-, och solrosfrön

143

 
1989 L 051 0007
 

31989R0439

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 439/89 av den 22 februari 1989 om ändring av förordning (EEG) nr 411/88 om den metod och den räntesats som skall användas vid beräkning av finansieringskostnader i samband med interventionsåtgärder i form av uppköp, lagring och avyttring

144

 
1989 L 053 0054
 

31989D0144

 

Rådets beslut av den 20 februari 1989 om att låta även Portugal omfattas av vissa bestämmelser om leverans av mjölk och mjölkprodukter till nedsatt pris (89/144/EEG:)

146

 
1989 L 053 0055
 

31989D0145

 

Rådets beslut av den 20 februari 1989 om införande av en finansiell gemenskapsåtgärd för utrotning av elakartad lungsjuka hos nötkreatur i Portugal (89/145/EEG:)

147

 
1989 L 059 0033
 

31989D0153

 

Kommissionens beslut av den 13 februari 1989 om sambandet mellan prov tagna för undersökning av restsubstanser och djuren och den gård djuren kommer från (89/153/EEG:)

150

 
1989 L 059 0035
 

31989D0154

 

Kommissionens beslut av den 14 februari 1989 om upphävande av beslut 88/310/EEG och om ändring av beslut 89/3/EEG när det gäller hälsoskyddsåtgärder i samband med import av vissa sorter färskt kött från den brasilianska delstaten Goias (89/154/EEG:)

152

 
1989 L 059 0040
 

31989D0159

 

Kommissionens beslut av den 21 februari 1989 om godkännande av att Danmark tillämpar de mikrobiologiska normer som fastställts för etapp 2 i direktiv 85/397/EEG på värmebehandlad mjölk avsedd för direkt konsumtion på hemmamarknaden (89/159/EEG:)

153

 
1989 L 061 0043
 

31989R0571

 

Rådets förordning (EEG) nr 571/89 av den 2 mars 1989 om ändring av förordning (EEG) nr 805/68 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött, om upphävande av förordning (EEG) nr 1302/73 och om utvidgning av förordning (EEG) nr 4132/88

154

 
1989 L 061 0048
 

31989D0162

 

Kommissionens beslut av den 10 februari 1989 om komplettering av bilagorna till rådets direktiv 82/894/EEG om anmälan av djursjukdomar inom gemenskapen (89/162/EEG)

157

 
1989 L 061 0049
 

31989D0163

 

Kommissionens beslut av den 13 februari 1989 om ändring för andra gången av beslut 84/90/EEG om fastställande av en kodad form för anmälan av djursjukdomar enligt rådets direktiv 82/894/EEG (89/163/EEG:)

158

 
1989 L 061 0057
 

31989D0165

 

Kommissionens beslut av den 22 februari 1989 om godkännande av att Storbritannien tillämpar de mikrobiologiska normer som fastställs för etapp 2 i direktiv 85/397/EEG på värmebehandlad mjölk (89/165/EEG:)

165

 
1989 L 063 0018
 

31989R0582

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 582/89 av den 6 mars 1989 om rättelse av kommissionens förordning (EEG) nr 4061/88 om ytterligare tillämpningsföreskrifter för importlicenser för vissa bearbetade produkter av surkörsbär som har sitt ursprung i Jugoslavien

166

 
1989 L 063 0029
 

31989D0170

 

Kommissionens beslut av den 28 februari 1989 om ändring av beslut 89/3/EEG vad gäller hälsoskyddsåtgärder i samband med import av vissa sorter färskt kött från de brasilianska delstaterna Espírito Santo och Sâo Paulo (89/170/EEG:)

167

 
1989 L 064 0019
 

31989D0179

 

Kommissionens beslut av den 23 februari 1989 om hälsoskyddsåtgärder i samband med import av vissa sorters färskt kött från Argentina (89/179/EEG:)

168

 
1989 L 065 0009
 

31989R0596

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 596/89 av den 8 mars 1989 om ändring för femte gången av förordning (EEG) nr 2707/86 om närmare bestämmelser om beskrivning och presentation av mousserande vin och mousserande vin tillsatt med koldioxid

170

 
1989 L 066 0036
 

31989L0186

 

Rådets direktiv av den 6 mars 1989 om ändring av bilaga 2 till rådets direktiv 76/895/EEG om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på frukt och grönsaker (89/186/EEG)

172

 
1989 L 066 0037
 

31989D0187

 

Rådets beslut av den 6 mars 1989 om fastställande av befogenheter och arbetsformer för de referenslaboratorier inom gemenskapen som avses i direktiv 86/469/EEG om undersökning av djur och färskt kött med avseende på förekomsten av restsubstanser (89/187/EEG:)

173

 
1989 L 068 0024
 

31989R0626

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 626/89 av den 10 mars 1989 om ändring av förordning (EEG) nr 2681/83 om tillämpningsföreskrifter för stödsystemet för oljeväxtfrö

175

 
1989 L 073 0017
 

31989R0676

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 676/89 av den 16 mars 1989 om ändring av förordning (EEG) nr 3418/82 om förfarandet vid försäljning av oljeväxtfrö lagrade av interventionsorgan

176

 
1989 L 073 0023
 

31989R0678

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 678/89 av den 16 mars 1989 om ändring av förordning (EEG) nr 2729/88 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 1442/88 om beviljande av bidrag för produktionsåren 1988/89-1995/96 för slutgiltig nedläggning av vinarealer

179

 
1989 L 073 0053
 

31989D0197

 

Kommissionens beslut av den 3 mars 1989 om medlemsstaternas import av färskt kött från Albanien (89/197/EEG:)

182

 
1989 L 080 0048
 

31989R0747

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 747/89 av den 22 mars 1989 om justering till följd av prisförändringar på sockerområdet av förutfastställda exportbidrag

183

 
1989 L 080 0051
 

31989R0748

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 748/89 av den 22 mars 1989 om ändring av förordning (EEG) nr 1729/78 om tillämpningsföreskrifter för produktionsbidrag för socker som används i den kemiska industrin

187

 
1989 L 080 0076
 

31989R0762

 

Rådets förordning (EEG) nr 762/89 av den 20 mars 1989 om införande av en särskild åtgärd för vissa trindsädesslag

189

 
1989 L 084 0001
 

31989R0763

 

Rådets förordning (EEG) nr 763/89 av den 20 mars 1989 om ändring av förordning (EEG) nr 804/68 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter

191

 
1989 L 084 0024
 

31989R0776

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 776/89 av den 28 mars 1989 om ändring av förordning (EEG) nr 1767/82 vad avser import av vissa ostar från Rumänien

192

 
1989 L 085 0001
 

31989R0787

 

Rådets förordning (EEG) nr 787/89 av den 20 mars 1989 om ändring av förordning (EEG) nr 1883/78 om allmänna bestämmelser för finansiering av interventioner genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket

193

 
1989 L 085 0003
 

31989R0789

 

Rådets förordning (EEG) nr 789/89 av den 20 mars 1989 om införande av särskilda åtgärder för nötter och johannesbröd och om ändring av förordning (EEG) nr 1035/72 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker

194

 
1989 L 085 0006
 

31989R0790

 

Rådets förordning (EEG) nr 790/89 av den 20 mars 1989 om fastställande av nivån för det fasta tilläggsstödet för bildande av producentorganisationer och av maximibeloppet för stöd som är avsett att förbättra kvaliteten och avsättningsmöjligheterna inom sektorn för nötter och johannesbröd

197

 
1989 L 085 0007
 

31989R0791

 

Rådets förordning (EEG) nr 791/89 av den 20 mars 1989 om ändring av förordning (EEG) nr 2169/81 om fastställande av de allmänna reglerna för systemet med stöd till bomull

198

 
1989 L 086 0001
 

31989R0807

 

Rådets förordning (EEG) nr 807/89 av den 20 mars 1989 om ändring av bilaga 1 till förordning (EEG) nr 571/88 vad gäller åkermark i reserv

199

 
1989 L 086 0034
 

31989R0815

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 815/89 av den 30 mars 1989 om beviljande av exportbidrag för färgat korn

209

 
1989 L 086 0035
 

31989R0816

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 816/89 av den 30 mars 1989 om upprättandet av förteckningen över de produkter inom sektorn för färsk frukt och färska grönsaker som omfattas av den kompletterande handelsmekanismen

210

 
1989 L 086 0037
 

31989R0817

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 817/89 av den 30 mars 1989 om ändring av förordning (EEG) nr 1136/79 vad gäller tillämpningsföreskrifter för den särskilda importordningen för vissa typer av fryst nötkött avsett för bearbetning

212

 
1989 L 092 0016
 

31989D0221

 

Kommissionens beslut av den 8 mars 1989 om djurhälsovillkor och utfärdande av veterinärintyg för import av färskt kött från Honduras (89/221/EEG:)

213

 
1989 L 093 0025
 

31989L0227

 

Rådets direktiv 89/227/EEG av den 21 mars 1989 om ändring av direktiven 72/462/EEG och 77/99/EEG för att beakta införandet av regler om hygien och djurhälsa som skall gälla vid import av köttprodukter från tredje land (89/227/EEG)

216

 
1989 L 094 0013
 

31989R0891

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 891/89 av den 5 april 1989 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris

227

 
1989 L 097 0005
 

31989R0913

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 913/89 av den 10 april 1989 om lagringsorganens försäljning av obearbetade torkade druvor till framställning av alkohol

238

 
1989 L 097 0019
 

31989R0920

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 920/89 av den 10 april 1989 om kvalitetsnormer för morötter, citrusfrukt, äpplen och päron samt om ändring av kommissionens förordning nr 58

240

 
1989 L 097 0040
 

31989R0921

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 921/89 av den 10 april 1989 om ändring av förordning (EEG) nr 890/78 om närmare bestämmelser om certifiering av humle

262

 
1989 L 102 0033
 

31989R0961

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 961/89 av den 13 april 1989 om ändring av förordning (EEG) nr 380/88 om upprättande av förteckningen över de åtgärder som motsvarar begreppet intervention för stabilisering av jordbruksmarknaderna enligt artikel 3.1 i rådets förordning (EEG) nr 729/70

263

Top