EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_03_021_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
03 Jordbruk
Volym 21

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

SV

 

03 Jordbruk - Volym 21

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1986 L 138 0049
 

31986D0180

 

Kommissionens beslut av den 19 mars 1986 om ändring av beslut 72/356/EEG om bestämmelser om genomförandet av de statistiska undersökningarna av mjölk och mjölkprodukter (86/180/EEG:)

3

 
1986 L 139 0034
 

31986R1580

 

Rådets förordning (EEG) nr 1580/86 av den 23 maj 1986 om ändring av förordning (EEG) nr 2731/75 om fastställande av standardkvaliteter för vanligt vete, råg, korn, majs, sorghum och durumvete

32

 
1986 L 140 0032
 

31986D0191

 

Kommissionens beslut av den 9 april 1986 om djurhälsovillkor och utfärdande av veterinärintyg för import av färskt kött från Paraguay (86/191/EEG:)

34

 
1986 L 140 0042
 

31986D0192

 

Kommissionens beslut av den 9 april 1986 om djurhälsovillkor och utfärdande av veterinärintyg vid import av färskt kött eller köttvaror från Uruguay (86/192/EEG:)

44

 
1986 L 142 0022
 

31986R1614

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1614/86 av den 27 maj 1986 om ändring, vad avser övergångsbestämmelserna, av förordning (EEG) nr 3590/85 om det intyg och den analysrapport som krävs för import av vin, druvsaft och druvmust

54

 
1986 L 142 0051
 

31986D0195

 

Kommissionens beslut av den 9 april 1986 om djurhälsovillkor och utfärdande av veterinärintyg för import av färskt kött från Brasilien (86/195/EEG:)

55

 
1986 L 144 0020
 

31986R1634

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1634/86 av den 28 maj 1986 om närmare tillämpningsföreskrifter för den kompletterande handelsmekanismen för olivolja och oljekakor, importerade till Portugal

65

 
1986 L 145 0008
 

31986R1650

 

Rådets förordning (EEG) nr 1650/86 av den 26 maj 1986 om bidrag och avgifter tillämpliga på export av olivolja

67

 
1986 L 145 0010
 

31986R1651

 

Rådets förordning (EEG) nr 1651/86 av den 26 maj 1986 om ändring av förordning (EEG) nr 1970/80 om allmänna tillämpningsföreskrifter för kampanjer avsedda att främja konsumtionen av olivolja i gemenskapen

69

 
1986 L 149 0046
 

31986D0200

 

Kommissionens beslut av den 12 maj 1986 om upprättandet av en rådgivande kommitté för jordbruksinformation (86/200/EEG)

70

 
1986 L 152 0045
 

31986L0214

 

Rådets direktiv av den 26 maj 1986 om ändring av direktiv 79/117/EEG om förbud mot att växtskyddsprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen släpps ut på marknaden och används (86/214/EEG)

72

 
1986 L 152 0046
 

31986L0215

 

Rådets direktiv 86/215/EEG av den 26 maj 1986 om ändring av direktiv 66/403/EEG om saluföring av utsädespotatis (86/215/EEG)

73

 
1986 L 153 0001
 

31986R1764

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1764/86 av den 27 maj 1986 om minimikvalitetskrav för produkter som framställts av tomater och som berättigar till produktionsstöd

74

 
1986 L 156 0016
 

31986R1791

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1791/86 av den 10 juni 1986 om ändring av förordning (EEG) nr 1726/70 vad avser förskott på bidraget för bladtobak odlad i Grekland

91

 
1986 L 158 0057
 

31986R1836

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1836/86 av den 12 juni 1986 om ändring av förordning (EEG) nr 685/69 med avseende på dagen för övertagandet av smör som köpts upp av interventionsorgan

93

 
1986 L 159 0001
 

31986R1838

 

Rådets förordning (EEG) nr 1838/86 av den 12 juni 1986 om ändring av bilaga 4 till förordning (EEG) nr 426/86 om den gemensamma organisationen av marknaden för bearbetade produkter av frukt och grönsaker

94

 
1986 L 162 0016
 

31986R1870

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING nr 1870/86 av den 17 juni 1986 om fastställande av kvoterna för import till Spanien av nötköttsprodukter från tredje land

95

 
1986 L 163 0019
 

31986R1888

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1888/86 av den 18 juni 1986 om den högsta totala svaveldioxidhalten i vissa mousserande viner med ursprung inom gemenskapen som framställts före den 1 september 1986 samt, under en övergångstid, i importerat mousserande vin

97

 
1986 L 163 0043
 

31986D0243

 

Kommissionens beslut av den 2 maj 1986 om ändring av beslut 83/243/EEG om förteckningen över de anläggningar i Botswana som är godkända för import av färskt kött till gemenskapen (86/243/EEG:)

98

 
1986 L 163 0045
 

31986D0244

 

Kommissionens beslut av den 2 maj 1986 om ändring av beslut 82/813/EEG om förteckningen över de anläggningar i Jugoslavien som är godkända för import av färskt kött till gemenskapen (86/244/EEG:)

100

 
1986 L 163 0049
 

31986D0245

 

Kommissionens beslut av den 2 maj 1986 om ändring av beslut 82/733/EEG om förteckningen över de anläggningar i Ungern som är godkända för import av färskt kött till gemenskapen (86/245/EEG:)

104

 
1986 L 165 0022
 

31986R1917

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1917/86 av den 20 juni 1986 om ändring av förordning (EEG) nr 3652/81 om genomförandebestämmelser för systemet med förutfastställelselicenser för exportbidrag inom fjäderfäkött- och äggsektorn

107

 
1986 L 165 0043
 

31986D0252

 

Kommissionens beslut av den 5 maj 1986 om ändring av beslut 84/28/EEG i fråga om förteckningen över anläggningar i Polen som är godkända för import av färskt kött till gemenskapen (86/252/EEG:)

110

 
1986 L 169 0046
 

31986L0267

 

Kommissionens direktiv 86/267/EEG av den 20 maj 1986 om ändring av direktiv 72/169/EEG om fastställande av egenskaper och minimikrav vid besiktning av vinstockssorter (86/267/EEG)

112

 
1986 L 170 0024
 

31986R1969

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1969/86 av den 26 juni 1986 om den sjuttonde ändringen av förordning (EEG) nr 610/77 om fastställande av priser på vuxna nötkreatur på gemenskapens representativa marknader och om uppföljning av priser på vissa andra nötkreatur inom gemenskapen

114

 
1986 L 171 0003
 

31986R1984

 

Rådets förordning (EEG) nr 1984/86 av den 24 juni 1986 om ändring av förordning (EEG) nr 1578/72 om allmänna bestämmelser för fastställande av referenspriser och om bestämning av anbudspriser fritt gränsen för hybridmajs till utsäde

116

 
1986 L 171 0004
 

31986R1985

 

Rådets förordning (EEG) nr 1985/86 av den 24 juni 1986 om ändring av förordning (EEG) nr 1117/78 om den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder

117

 
1986 L 173 0044
 

31986R2029

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2029/86 av den 30 juni 1986 om ändring av förordning (EEG) nr 1680/78 om justering av de exportbidrag för mal som fastställs i artikel 16.4 i förordning (EEG) nr 2727/75

118

 
1986 L 179 0020
 

31986R2079

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2079/86 av den 30 juni 1986 om ändring av förordning (EEG) nr 1729/78 vad avser tillämpningen från och med regleringsåret 1986/87 av systemet med produktionsbidrag på sockerområdet

119

 
1986 L 180 0017
 

31986R2094

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2094/86 av den 3 juli 1986 om närmare bestämmelser om användning av vinsyra vid avsyrning av vissa vinprodukter inom vissa områden inom zon A

122

 
1986 L 182 0025
 

31986D0289

 

Kommissionens beslut av den 29 maj 1986 om ändring av beslut 83/218/EEG om förteckningen över de anläggningar i Rumänien som är godkända för import av färskt kött till gemenskapen (86/289/EEG)

123

 
1986 L 182 0029
 

31986D0291

 

Kommissionens beslut av den 2 juni 1986 om ändring av beslut 81/400/EEG om fastställande av medlemsstaternas status i fråga om bekämpningen av klassisk svinpest (86/291/EEG:)

126

 
1986 L 187 0009
 

31986R2131

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2131/86 av den 7 juli 1986 om ändring av förordningarna (EEG) nr 1727/70, (EEG) nr 1728/70, (EEG) nr 2603/71, (EEG) nr 2468/72, (EEG) nr 638/74 och (EEG) nr 410/76 vad avser deras tillämpning på de olika tobakssorterna inom gemenskapsproduktionen

127

 
1986 L 189 0040
 

31986L0299

 

Kommissionens fjärde direktiv 86/299/EEG av den 3 juni 1986 om ändring av bilagan till rådets direktiv 74/63/EEG om fastställande av tillåtna maximihalter av främmande ämnen och produkter i djurfoder (86/299/EEG)

137

 
1986 L 189 0042
 

31986L0300

 

Kommissionens direktiv 86/300/EEG av den 4 juni 1986 om ändring av bilagorna till rådets direktiv 70/524/EEG om fodertillsatser (86/300/EEG)

139

 
1986 L 190 0051
 

31986R2187

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2187/86 av den 11 juli 1986 om ändring för sjunde gången av förordning (EEG) nr 1842/81 vad avser vissa tidpunkter i samband med beviljandet av ett särskilt exportbidrag för spannmål som exporteras i form av vissa spritdrycker

140

 
1986 L 193 0007
 

31986R2213

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2213/86 av den 15 juli 1986 om ändring av förordning (EEG) nr 1348/81 om närmare tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1970/80 om allmänna tillämpningsföreskrifter för kampanjer för att främja konsumtionen av olivolja i gemenskapen

141

 
1986 L 194 0004
 

31986R2224

 

Rådets förordning (EEG) nr 2224/86 av den 14 juli 1986 om anpassning, som följd av Spaniens anslutning, av förordningarna (EEG) nr 797/85, (EEG) nr 355/77 och (EEG) nr 1360/78 om jordbrukets struktur

142

 
1986 L 194 0007
 

31986R2225

 

Rådets förordning (EEG) nr 2225/86 av den 15 juli 1986 om åtgärder för avsättning av socker som producerats i de franska utomeuropeiska departementen och för utjämning av prisskillnaderna mellan detta socker och förmånsråsocker

145

 
1986 L 196 0026
 

31986R2248

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2248/86 av den 17 juli 1986 om ändring av förordning (EEG) nr 625/78 om tillämpningsföreskrifter för offentlig lagring av skummjölkspulver

148

 
1986 L 196 0041
 

31986R2256

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2256/86 av den 17 juli 1986 om ändring av förordning (EEG) nr 625/78 vad avser dagen för övertagande av skummjölkspulver som köpts upp av interventionsorgan

151

 
1986 L 200 0007
 

31986R2281

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2281/86 av den 22 juli 1986 om ändring av förordning (EEG) nr 1908/84 om fastställande av referensmetoderna för bestämning av kvaliteten på spannmål

152

 
1986 L 200 0038
 

31986L0320

 

Kommissionens direktiv av den 20 juni 1986 om ändring av rådets direktiv 66/402/EEG om saluföring av utsäde av stråsäd (86/320/EEG)

158

 
1986 L 201 0021
 

31986R2305

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING ((EEG) nr 2305/86 av den 23 juli 1986 om ändring av förordning (EEG) nr 3418/82 om förfarandet vid försäljning av oljeväxtfrö, lagrade av interventionsorgan

159

 
1986 L 201 0049
 

31986D0342

 

Kommissionens beslut av den 30 juni 1986 om ändring av beslut 82/735/EEG om förteckningen över de anläggningar i Bulgarien som är godkända för import av färskt kött till gemenskapen (86/342/EEG:)

160

 
1986 L 201 0051
 

31986D0343

 

Kommissionens beslut av den 30 juni 1986 om ändring av rådets beslut 82/732/EEG om förteckningen över anläggningar i Tjeckoslovakien som är godkända för import av färskt kött till gemenskapen (86/343/EEG:)

162

 
1986 L 202 0021
 

31986R2325

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2325/86 av den 24 juli 1986 om medlemsstaternas meddelanden till kommissionen rörande ärter, åkerbönor och sötlupiner

165

 
1986 L 203 0017
 

31986R2341

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2341/86 av den 25 juli 1986 om ändring för 15:e gången av förordning (EEG) nr 1528/78 om tillämpningsföreskrifter för stödsystemet för torkat foder

167

 
1986 L 203 0023
 

31986R2345

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2345/86 av den 25 juli 1986 om ändring av förordning (EEG) nr 1726/82 om fastställande av interventionsorter för rybs, raps och solrosfrö

168

 
1986 L 205 0041
 

31986D0349

 

Kommissionens beslut av den 1 juli 1986 om ändring av beslut 81/91/EEG i fråga om förteckningen över anläggningar i Argentina som har godkänts för import av färskt kött till gemenskapen (86/349/EEG:)

169

 
1986 L 206 0022
 

31986R2384

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2384/86 av den 29 juli 1986 om ändring av förordning (EEG) 1725/79 med avseende på referensanalysmetoden för mätning av fetthalten i skummjölkspulver

172

 
1986 L 208 0001
 

31986R2392

 

Rådets förordning (EEG) nr 2392/86 av den 24 juli 1986 om upprättandet av ett gemenskapsregister över vinodlingar

173

 
1986 L 208 0016
 

31986R2398

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2398/86 av den 30 juli 1986 om ändring av förordning (EEG) nr 368/77 om anbudsförsäljning av skummjölkspulver avsett att användas i foder för andra djur än unga kalvar

177

 
1986 L 208 0017
 

31986R2399

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2399/86 av den 30 juli 1986 om ändring av bilaga 1 till förordning (EEG) nr 2347/84 om torkade druvor som berättigar till produktionsstöd

178

 
1986 L 208 0022
 

31986R2402

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2402/86 av den 30 juli 1986 om ändring av förordningarna (EEG) nr 2191/81 och (EEG) nr 1665/86 med avseende på datumet för tillämpningen av stödbeloppet för smör

180

 
1986 L 208 0027
 

31986R2407

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2407/86 av den 30 juli 1986 om ändring av förordningarna (EEG) nr 368/77 och (EEG) nr 443/77 om försäljning från offentliga lager av skummjölkspulver avsett att användas i foder till andra djur än unga kalvar

181

 
1986 L 208 0029
 

31986R2409

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2409/86 av den 30 juli 1986 om försäljning av interventionssmör avsett att ingå i foderblandningar

182

 
1986 L 210 0036
 

31986R2427

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2427/86 av den 31 juli 1986 om ändring av förordning (EEG) nr 27/85 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2262/84 om särskilda åtgärder för olivolja

191

 
1986 L 210 0044
 

31986R2432

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2432/86 av den 31 juli 1986 om ändring av förordning (EEG) nr 2041/75 om tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser och om förutfastställelselicenser för oljor och fetter

192

 
1986 L 210 0051
 

31986R2434

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2434/86 av den 29 juli 1986 om ändring av förordning (EEG) nr 2681/83 om tillämpningsföreskrifter för stödsystemet för oljeväxtfrö

193

 
1986 L 210 0055
 

31986R2435

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2435/86 av den 29 juli 1986 om ändring av förordning (EEG) nr 1470/68 om provtagning och minskning av prover och bestämning av oljehalt, orenheter och vattenhalt i oljeväxtfrö

197

 
1986 L 210 0061
 

31986R2436

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2436/86 av den 29 juli 1986 om ändring av förordning nr 282/67/EEG om tillämpningsföreskrifter för intervention för oljeväxtfrö

203

 
1986 L 210 0063
 

31986R2437

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2437/86 av den 30 juli 1986 om ändring av förordning nr 282/67/EEG om tillämpningsföreskrifter för intervention för oljeväxtfrö

205

 
1986 L 211 0004
 

31986R2462

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2462/86 av den 31 juli 1986 om ändring av förordning (EEG) nr 3540/85 om tillämpningsföreskrifter för de särskilda åtgärderna för ärter, åkerbönor och sötlupiner

206

 
1986 L 212 0027
 

31986L0354

 

Rådets direktiv av den 21 juli 1986 om ändring av direktiv 74/63/EEG om fastställande av tillåtna maximihalter av främmande ämnen och produkter i djurfoder, direktiv 77/101/EEG om saluföring av foderråvaror och direktiv 79/373/EEG om saluföring av foderblandningar (86/354/EEG)

211

 
1986 L 212 0033
 

31986L0355

 

Rådets direktiv av den 21 juli 1986 om ändring av direktiv 79/117/EEG om förbud mot att växtskyddsprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen släpps ut på marknaden och används (86/355/EEG)

217

 
1986 L 219 0007
 

31986R2501

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2501/86 av den 1 augusti 1986 om ändring av förordning (EEG) nr 1481/86 om fastställande av priser på färska eller kylda slaktkroppar av får på gemenskapens representativa marknader och om registrering av priserna på vissa andra slaktkroppskvaliteter för får inom gemenskapen

219

 
1986 L 221 0037
 

31986L0362

 

Rådets direktiv av den 24 juli 1986 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål (86/362/EEG)

220

 
1986 L 221 0043
 

31986L0363

 

Rådets direktiv av den 24 juli 1986 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av animaliskt ursprung (86/363/EEG)

226

 
1986 L 222 0009
 

31986R2527

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2527/86 av den 1 augusti 1986 om ändring av förordning (EEG) nr 2681/83 om tillämpningsföreskrifter för stödsystemet för oljeväxtfrö

231

 
1986 L 223 0046
 

31986D0375

 

Kommissionens beslut av den 22 juli 1986 om fastställandet av den koefficient för den jordbruksekonomiska utvecklingen som skall användas för att bestämma den europeiska storleksenheten i gemenskapens system för typologi för jordbruksföretag (86/375/EEG:)

232

 
1986 L 228 0034
 

31986D0389

 

Kommissionens beslut av den 23 juli 1986 om ändring av beslut 83/384/EEG om förteckningen över de anlaggningar i Australien som är godkända för import av färskt kött till gemenskapen (86/389/EEG)

233

 
1986 L 228 0039
 

31986D0390

 

Kommissionens beslut av den 23 juli 1986 om ändring av beslut 83/423/EEG om förteckningen över de anläggningar i Paraguay som är godkända för import av färskt kött till gemenskapen (86/390/EEG:)

238

 
1986 L 228 0041
 

31986D0391

 

Kommissionens beslut av den 23 juli 1986 om ändring av beslut 81/713/EEG om förteckningen över de anläggningar i Brasilien som är godkända för import av färskt kött till gemenskapen (86/391/EEG)

240

 
1986 L 228 0044
 

31986D0392

 

Kommissionens beslut av den 23 juli 1986 om ändring av beslut 81/91/EEG vad gäller förteckningen över anläggningar i Argentina som har godkänts för import av färskt kött till gemenskapen (86/392/EEG)

243

 
1986 L 228 0048
 

31986D0394

 

Kommissionens beslut av den 25 juli 1986 om ändring av beslut 86/195/EEG om djurhälsovillkor och utfärdande av veterinärintyg för import av färskt kött från Brasilien (86/394/EEG:)

246

 
1986 L 228 0049
 

31986D0395

 

Kommissionens beslut av den 25 juli 1986 om ändring av beslut 86/192/EEG om djurhälsovillkor och veterinärintyg vid import av färskt kött och köttvaror från Uruguay (86/395/EEG:)

247

 
1986 L 228 0050
 

31986D0396

 

Kommissionens beslut av den 25 juli 1986 om ändring av beslut 86/191/EEG om djurhälsovillkor och veterinärintyg för import av färskt kött från Paraguay (86/396/EEG:)

248

 
1986 L 233 0016
 

31986L0403

 

Kommissionens direktiv 86/403/EEG av den 28 juli 1986 om ändring av bilagorna till rådets direktiv 70/524/EEG om fodertillsatser (86/403/EEG)

249

 
1986 L 233 0019
 

31986D0404

 

Kommissionens beslut av den 29 juli 1986 om utformning och innehåll i fråga om härstamningsintyg för renrasiga avelsdjur av nötkreatur (86/404/EEG)

252

 
1986 L 237 0036
 

31986D0414

 

Kommissionens beslut av den 31 juli 1986 om förteckningen över anläggningar i Argentina som är godkända för import av köttvaror till gemenskapen (86/414/EEG)

255

 
1986 L 246 0071
 

31986R2707

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2707/86 av den 28 augusti 1986 om närmare bestämmelser om beskrivning och presentation av mousserande vin och mousserande vin med tillsatt koldioxid

257

 
1986 L 252 0015
 

31986R2736

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2736/86 av den 3 september 1986 om rättelse av förordning (EEG) nr 2094/86 om närmare bestämmelser om användning av vinsyra vid avsyrning av vissa vinprodukter inom vissa områden inom zon A

262

 
1986 L 253 0011
 

31986R2751

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2751/86 av den 4 september 1986 om förlängning av tillämpningsperioden för förordning (EEG) nr 2394/84 om fastställande för produktionsåren 1984/85 och 1985/86 av villkor för användning av jonbyteshartser och tillämpningsföreskrifter om framställning av renad koncentrerad druvmust

263

 
1986 L 253 0028
 

31986D0432

 

Kommissionens beslut av den 1 augusti 1986 om ändring av beslut 83/402/EEG om förteckningen över de anläggningar i Nya Zeeland som är godkända för import av färskt kött till gemenskapen (86/432/EEG)

264

 
1986 L 254 0008
 

31986R2763

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2763/86 av den 5 september 1986 om ändring av förordning (EEG) nr 210/69 om medlemsstaternas meddelanden med avseende på ansökningar om import- och exportlicenser

269

 
1986 L 266 0017
 

31986R2872

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2872/86 av den 17 september 1986 om ändring av förordningarna (EEG) nr 368/77 och (EEG) nr 443/77 om försäljning från offentliga lager av skummjölkspulver avsett att användas i foder till andra djur än unga kalvar

270

 
1986 L 267 0010
 

31986R2886

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2886/86 av den 18 september 1986 om ändring av förordning (EEG) nr 2793/77 om tillämpningsföreskrifter för beviljande av särskilt stöd för skummjölk avsett att användas som foder för andra djur än unga kalvar

271

 
1986 L 267 0012
 

31986R2888

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2888/86 av den 18 september 1986 om ändring av förordning (EEG) 1799/76 om tillämpningsföreskrifter för särskilda åtgärder för linfrö

272

 
1986 L 267 0013
 

31986R2889

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2889/86 av den 18 september 1986 om ändring av förordning (EEG) nr 3143/85 om försäljning av interventionssmör till sänkt pris för användning till direkt konsumtion i form av koncentrerat smör

273

 
1986 L 271 0023
 

31986D0463

 

Kommissionens beslut av den 3 september 1986 om djurhälsovillkor och utfärdande av veterinärintyg för import av färskt kött från Cypern (86/463/EEG:)

274

 
1986 L 272 0004
 

31986R2915

 

Rådets förordning (EEG) nr 2915/86 av den 16 september 1986 om sociostrukturella bestämmelser för jordbruket på Kanarieöarna

277

 
1986 L 272 0018
 

31986R2923

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2923/86 av den 23 september 1986 om rättelse av förordning (EEG) nr 2409/86 om försäljning av interventionssmör avsett att blandas i foderblandningar

278

 
1986 L 274 0013
 

31986R2936

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2936/86 av den 24 september 1986 om ändring av förordning (EEG) nr 2677/85 om genomförandebestämmelser för systemet för konsumtionsstöd för olivolja

279

 
1986 L 275 0036
 

31986L0469

 

Rådets direktiv 86/469/EEG av den 16 september 1986 om undersökning av djur och färskt kött med avseende på förekomsten av restsubstanser (86/469/EEG)

280

Top