EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_03_017_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
03 Jordbruk
Volym 17

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

SV

 

03 Jordbruk - Volym 17

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1983 L 303 0005
 

31983R3110

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3110/83 av den 4 november 1983 om ändring av förordning (EEG) nr 2118/74 om tillämpningsföreskrifter för systemet med referenspriser för frukt och grönsaker

3

 
1983 L 303 0016
 

31983R3114

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3114/83 av den 4 november 1983 om ändring av förordning (EEG) nr 586/77 om tillämpningsföreskrifter för avgifter på nötkött och om ändring av förordning (EEG) nr 950/68 om Gemensamma tulltaxan

4

 
1983 L 318 0006
 

31983R3213

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3213/83 av den 15 november 1983 om ändring av förordning (EEG) nr 2603/71 om närmare bestämmelser om ingående av kontrakt avseende den första bearbetningen och iordningställandet av tobak som innehas av interventionsorganen

6

 
1983 L 319 0025
 

31983R3233

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3233/83 av den 15 november 1983 om ändring för nittonde gången av förordning (EEG) nr 2730/81 om upprättande av en förteckning över organ i importerande icke-medlemsländer som är berättigade att infordra anbud inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

8

 
1983 L 325 0008
 

31983R3285

 

Rådets förordning (EEG) nr 3285/83 av den 14 november 1983 om allmänna bestämmelser om vidgad giltighet för vissa regler utfärdade av producentorganisationer inom frukt- och grönsakssektorn

9

 
1983 L 334 0021
 

31983L0577

 

Kommissionens direktiv av den 15 november 1983 om ändring av direktiv 83/201/EEG om fastställande av undantag från rådets direktiv 77/99/EEG för vissa produkter som innehåller andra livsmedel och endast en liten andel kött eller köttprodukt (83/577/EEG)

12

 
1983 L 336 0052
 

31983R3388

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3388/83 av den 30 november 1983 om ändring för tjugonde gången av förordning (EEG) nr 2730/81 om upprättande av en förteckning över organ i importerande icke-medlemsländer som är berättigade att infordra anbud inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

13

 
1983 L 340 0007
 

31983R3439

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3439/83 av den 5 december 1983 om särskilda villkor för export av vissa ostar till Australien

14

 
1983 L 351 0010
 

31983R3511

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3511/83 av den 13 december 1983 om ändring av förordning (EEG) nr 1844/77 om beviljande genom anbud av särskilt stöd för skummjölkspulver avsett att användas som foder till andra djur än unga kalvar

17

 
1983 L 351 0011
 

31983R3512

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3512/83 av den 13 december 1983 om ändring av förordning (EEG) nr 2729/81 vad avser förutfastställelse av exportbidraget för beståndsdelen socker i vissa mjölkprodukter

18

 
1983 L 351 0012
 

31983R3513

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3513/83 av den 13 december 1983 om ändring av förordning (EEG) nr 368/77 om anbudsförsäljning av skummjölkspulver avsett att användas i foder för andra djur än unga kalvar

19

 
1983 L 351 0013
 

31983R3514

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3514/83 av den 13 december 1983 om ändring av förordningarna (EEG) nr 2191/81 och (EEG) nr 2192/81 om beviljande av stöd för smör som köps av icke vinstdrivande institutioner och organisationer och av arméer och därmed jämställda styrkor i medlemsstaterna

20

 
1983 L 352 0002
 

31983R3519

 

Rådets förordning (EEG) nr 3519/83 av den 12 december 1983 om vissa åtgärder för sura oljor från raffinering av biprodukter från olivolja eller olja av pressrester av oliver

21

 
1983 L 352 0004
 

31983R3521

 

Rådets förordning (EEG) nr 3521/83 av den 12 december 1983 om ändring av förordning (EEG) nr 985/68 med avseende på klassificeringen av smör och grädde

22

 
1983 L 356 0018
 

31983R3582

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3582/83 av den 19 december 1983 om ändring för tredje gången av förordning (EEG) nr 3800/81 om klassificering av druvsorter

23

 
1983 L 358 0041
 

31983L0642

 

Rådets direktiv 83/642/EEG av den 12 december 1983 om förlängning av giltighetstiden för artikel 7.1 C och 7.1 E i direktiv 64/432/EEG (83/642/EEG)

25

 
1983 L 360 0044
 

31983L0646

 

Rådets direktiv 83/646/EEG av den 13 december 1983 om ändring av direktiven 64/432/EEG och 72/461/EEG i fråga om vissa åtgärder som rör mul- och klövsjuka och vesikulär svinsjuka (SVD) (83/646/EEG)

26

 
1984 L 003 0011
 

31984R0013

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 13/84 av den 4 januari 1984 kompletterande förordning (EEG) nr 1859/82 om val av rapporterande företag för fastställande av inkomstförhållanden från jordbruksföretag

27

 
1984 L 003 0013
 

31984R0014

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 14/84 av den 4 januari 1984 om ändring av förordningarna (EEG) nr 1107/68, (EEG) nr 2496/78, (EEG) nr 1402/83, (EEG) nr 1441/83 och (EEG) nr 2769/83 vad avser de närmare bestämmelserna om stöd för privat lagring av vissa ostar

29

 
1984 L 005 0005
 

31984R0039

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 39/84 av den 6 januari 1984 om ändring av förordning (EEG) nr 1767/82 om tillämpningsföreskrifter för de särskilda importavgifterna för vissa mjölkprodukter

31

 
1984 L 015 0028
 

31984L0004

 

Kommissionens direktiv av den 20 december 1983 om ändring av direktiven 71/393/EEG, 72/199/EEG och 78/633/EEG om gemenskapsmetoder för analys vid den officiella foderkontrollen (84/4/EEG) (84/4/EEG)

33

 
1984 L 017 0021
 

31984R0134

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 134/84 av den 19 januari 1984 om ändring av förordning (EEG) nr 3136/78 om närmare bestämmelser för fastställande av importavgiften på olivolja genom anbud

44

 
1984 L 020 0021
 

31984D0024

 

Kommissionens beslut av den 23 december 1983 om förteckningen över anläggningar på Island som är godkända för import av färskt kött till gemenskapen (84/24/EEG)

46

 
1984 L 021 0001
 

31984R0174

 

Rådets förordning (EEG) nr 174/84 av den 23 januari 1984 om ändring av förordning (EEG) nr 1418/76 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris

48

 
1984 L 021 0042
 

31984D0028

 

Kommissionens beslut av den 6 januari 1984 om förteckningen över företag i Polen som är godkända för import av färskt kött till gemenskapen (84/28/EEG:)

50

 
1984 L 022 0029
 

31984R0206

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 206/84 av den 26 januari 1984 om ändring av förordningarna (EEG) nr 685/69 och (EEG) nr 625/78 vad avser fristerna för betalning av smör och skummjölkspulver som köpts upp av interventionsorgan

53

 
1984 L 031 0012
 

31984R0269

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 269/84 av den 1 februari 1984 om rättelse av bilaga 2 till förordning (EEG) nr 3439/83 om särskilda villkor för export av vissa ostar till Australien

54

 
1984 L 034 0001
 

31984R0287

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 287/84 av den 11 januari 1984 om rättelse av förordning (EEG) nr 2681/83 om tillämpningsföreskrifter för stödsystem för oljefrön

56

 
1984 L 048 0011
 

31984R0410

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 410/84 av den 17 februari 1984 om ändring för andra gången av förordning (EEG) nr 1136/79 beträffande tillämpningsföreskrifter för den särskilda importordningen för vissa typer av fryst nötkött avsett för bearbetning

72

 
1984 L 048 0012
 

31984R0411

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 411/84 av den 17 februari 1984 om ändring för andra gången av förordning (EEG) nr 612/77 om fastställandet av tillämpningsbestämmelser för den särskilda importordningen för vissa ungtjurar som är avsedda för gödning

73

 
1984 L 050 0010
 

31984D0090

 

Kommissionens beslut av den 3 februari 1984 om fastställande av en kodad form för anmälan av djursjukdomar enligt rådets direktiv 82/894/EEG (84/90/EEG:)

74

 
1984 L 051 0013
 

31984R0434

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 434/84 av den 9 februari 1984 om ändring av förordning (EEG) nr 1443/82 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för kvoteringssystemet inom sockerområdet

79

 
1984 L 052 0026
 

31984R0447

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 447/84 av den 22 februari 1984 om ändring för tjugoförsta gången av förordning (EEG) nr 2730/81 om upprättande av en förteckning över organ i importerande icke-medlemsländer som är berättigade att infordra anbud inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

81

 
1984 L 067 0025
 

31984R0606

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 606/84 av den 8 mars 1984 om ändring av förordning (EEG) nr 368/77 vad avser beloppet på säkerheten vid anbudsförsäljning av skummjölkspulver

82

 
1984 L 068 0001
 

31984R0619

 

Rådets förordning (EEG) nr 619/84 av den 5 mars 1984 om att utvidga tillämpningen av den gemensamma åtgärd som föreskrivs i förordning (EEG) nr 1975/82 om påskyndad utveckling av jordbruket i vissa regioner i Grekland

83

 
1984 L 074 0034
 

31984R0701

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 701/84 av den 16 mars 1984 om fastställande av utjämningsavgifter inom vinsektorn

85

 
1984 L 078 0008
 

31984R0734

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 734/84 av den 21 mars 1984 om ändring av förordning (EEG) nr 2315/76 om försäljning av smör från offentliga lager

88

 
1984 L 086 0022
 

31984R0797

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 797/84 av den 28 mars 1984 om ändring av förordning (EEG) nr 1725/79 om regler för beviljande av stöd för skummjölk som bearbetats till foderblandningar och skummjölkspulver särskilt avsett som kalvfoder

89

 
1984 L 087 0027
 

31984L0186

 

Rådets direktiv 84/186/EEG av den 26 mars 1984 om ändring av direktiv 71/118/EEG om hygienfrågor som påverkar handeln med färskt fjäderfäkött (84/186/EEG)

90

 
1984 L 088 0050
 

31984R0837

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 837/84 av den 30 mars 1984 om ändring av förordning (EEG) nr 2681/83 om fastställandet av närmare bestämmelser om tillämpningen av stödsystemet för oljefrön

91

 
1984 L 088 0051
 

31984R0838

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 838/84 av den 30 mars 1984 om ändring av förordning (EEG) nr 3136/78 om närmare bestämmelser för fastställande av importavgiften på olivolja genom anbud

92

 
1984 L 088 0055
 

31984R0841

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 841/84 av den 30 mars 1984 om den tolfte ändringen av förordning (EEG) nr 610/77 om fastställande av priser på vuxna nötkreatur på gemenskapens representativa marknader och om uppföljning av priser på vissa andra nötkreatur inom gemenskapen

93

 
1984 L 090 0010
 

31984R0856

 

Rådets förordning (EEG) nr 856/84 av den 31 mars 1984 om ändring av förordning (EEG) nr 804/68 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter

95

 
1984 L 090 0023
 

31984R0863

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 863/84 av den 31 mars 1984 om ändring av förordning (EEG) nr 1723/81 med avseende på möjligheten att bevilja stöd för användning av smör vid framställning av vissa livsmedel

98

 
1984 L 090 0025
 

31984R0865

 

Rådets förordning (EEG) nr 865/84 av den 31 mars 1984 om allmänna bestämmelser om beviljandet av stöd för koncentrerad skummjölk avsedd att användas som foder

99

 
1984 L 090 0029
 

31984R0867

 

Rådets förordning (EEG) nr 867/84 av den 31 mars 1984 om ändring av förordning (EEG) nr 986/68 om allmänna bestämmelser för beviljande av stöd för skummjölk och skummjölkspulver till foderbruk

101

 
1984 L 091 0071
 

31984R0896

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 896/84 av den 31 mars 1984 om tilläggsbestämmelser om beviljande av exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter

102

 
1984 L 094 0007
 

31984R0907

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 907/84 av den 3 april 1984 om ändring för tjugoandra gången av förordning (EEG) nr 2730/81 om upprättande av en förteckning över organ i importerande icke-medlemsländer som är berättigade att infordra anbud inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

104

 
1984 L 103 0001
 

31984R0985

 

Rådets förordning (EEG) nr 985/84 av den 31 mars 1984 om ändring av förordning (EEG) nr 1035/72 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker

105

 
1984 L 103 0019
 

31984R0989

 

Rådets förordning (EEG) nr 989/84 av den 31 mars 1984 om införande av ett system med garantitrösklar för vissa bearbetade produkter av frukt och grönsaker

106

 
1984 L 107 0013
 

31984R1025

 

Rådets förordning (EEG) nr 1025/84 av den 31 mars 1984 om ändring av förordning (EEG) nr 1418/76 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris

108

 
1984 L 107 0017
 

31984R1028

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1028/84 av den 31 mars 1984 om ändring av förordning (EEG) nr 2731/75 om fastställande av standardkvaliteter för vete, råg, korn, majs och durumvete

109

 
1984 L 107 0036
 

31984R1031

 

Rådets förordning (EEG) nr 1031/84 av den 31 mars 1984 om ändring av förordning (EEG) nr 1469/70 om fastställande av den andel och de kvantiteter tobak som övertagits av interventionsorgan samt den andel av tobaksproduktionen inom gemenskapen över vilken förfarandet i artikel 13 i förordning (EEG) nr 727/70 skall tillämpas

111

 
1984 L 107 0039
 

31984R1032

 

Rådets förordning (EEG) nr 1032/84 av den 31 mars 1984 om ändring av förordning (EEG) nr 1431/82 om särskilda åtgärder för ärter och åkerbönor

114

 
1984 L 112 0009
 

31984R1159

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1159/84 av den 27 april 1984 om ändring av förordning (EEG) nr 315/68 vad beträffar kvalitetsnormerna för lökar av vissa iris- och tulpansorter

116

 
1984 L 113 0001
 

31984R1097

 

Rådets förordning (EEG) nr 1097/84 av den 31 mars 1984 om ändring av förordning nr 136/66/EEG med avseende på produktionsstöd för olivolja

118

 
1984 L 113 0018
 

31984R1108

 

Rådets förordning (EEG) nr 1108/84 av den 31 mars 1984 om ändring av förordning (EEG) nr 2169/81 om fastställande av de allmänna reglerna för systemet med stöd till bomull

120

 
1984 L 120 0010
 

31984R1247

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1247/84 av den 4 maj 1984 om ändring av förordningar (EEG) nr 1105/68 och (EEG) nr 2793/77 om tillämpningsföreskrifter för beviljande av stöd för skummjölk avsedd att användas som foder

121

 
1984 L 120 0014
 

31984R1250

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1250/84 av den 4 maj 1984 om fastställande av beloppen för den avgift som avses i artikel 5 c i rådets förordning (EEG) nr 804/68 inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

123

 
1984 L 125 0003
 

31984R1300

 

Rådets förordning (EEG) nr 1300/84 av den 7 maj 1984 om ändring av förordning (EEG) nr 1078/77 om införande av ett premiesystem för avstående från saluförande av mjölk och mjölkprodukter och för omställning av mjölkdjursbesättningar

124

 
1984 L 125 0058
 

31984D0247

 

Kommissionens beslut av den 27 april 1984 om villkor för godkännande av avelsorganisationer och avelsföreningar som upprättar eller för stamböcker för renrasiga avelsdjur av nötkreatur (84/247/EEG)

126

 
1984 L 130 0001
 

31984R1332

 

Rådets förordning (EEG) nr 1332/84 av den 7 maj 1984 om ändring av förordning (EEG) nr 1035/72 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker

128

 
1984 L 131 0016
 

31984R1353

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1353/84 av den 16 maj 1984 om ändring av förordning (EEG) nr 368/77 vad avser beloppet på säkerheten vid försäljning genom anbud av skummjölkspulver

129

 
1984 L 132 0029
 

31984R1374

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1374/84 av den 17 maj 1984 om ändring av förordning (EEG) nr 685/69 om tillämpningsföreskrifter för intervention på marknaden för smör och grädde

130

 
1984 L 143 0004
 

31984R1474

 

Rådets förordning (EEG) nr 1474/84 av den 24 maj 1984 om ändring av förordningarna (EEG) nr 1569/72 och (EEG) nr 2027/83 vad avser särskilda åtgärder i fråga om raps-, rybs- och solrosfrö

131

 
1984 L 143 0031
 

31984R1489

 

Rådets förordning (EEG) nr 1489/84 av den 15 maj 1984 om dagen för ikraftträdande av förordningarna (EEG) nr 3284/83 och (EEG) nr 3285/83 om frukt- och grönsakssektorn

133

 
1984 L 144 0010
 

31984D0292

 

Kommissionens beslut av den 27 april 1984 om djurhälsovillkor och utfärdande av veterinärintyg för import av färskt kött från Belize (84/292/EEG:)

134

 
1984 L 144 0017
 

31984D0294

 

Kommissionens beslut av den 27 april 1984 om djurhälsovillkor och utfärdande av veterinärintyg för import av färskt kött från Malta (84/294/EEG:)

137

 
1984 L 144 0021
 

31984D0295

 

Kommissionens beslut av den 27 april 1984 om djurhälsovillkor och utfärdande av veterinärintyg för import av färskt kött från Marocko (84/295/EEG:)

141

 
1984 L 145 0070
 

31984R1526

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1526/84 av den 30 maj 1984 om rättelse av förordning (EEG) nr 1247/84 avseende stödbeloppet för skummjölk avsedd att användas som djurfoder

144

 
1984 L 150 0004
 

31984R1555

 

Rådets förordning (EEG) nr 1555/84 av den 4 juni 1984 om ändring av förordning (EEG) nr 3671/81 om import till gemenskapen av vissa jordbruksprodukter med ursprung i Turkiet

145

 
1984 L 150 0005
 

31984R1556

 

Rådets förordning (EEG) nr 1556/84 av den 4 juni 1984 om ändring av förordning nr 136/66/EEG om den gemensamma organisationen av marknaden för oljor och fetter

146

 
1984 L 150 0006
 

31984R1557

 

Rådets förordning (EEG) nr 1557/84 av den 4 juni 1984 om ändring av förordning (EEG) nr 804/68 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter och av förordning (EEG) nr 857/84 om allmänna tillämpningsföreskrifter för den avgift som avses i artikel 5c i förordning (EEG) nr 804/68 inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

147

 
1984 L 150 0012
 

31984R1561

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1561/84 av den 5 juni 1984 om tillägg till förordning (EEG) nr 1859/82 om val av rapporterande företag för fastställande av inkomstförhållanden i jordbruksföretag

148

 
1984 L 154 0024
 

31984R1631

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1631/84 av den 8 juni 1984 om fastställande av regleringsåren för vissa grönsaker

150

 
1984 L 154 0025
 

31984R1632

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1632/84 av den 8 juni 1984 om ändring av bilagan till förordning (EEG) nr 1559/70, (EEG) nr 1561/70, (EEG) nr 1562/70 och (EEG) nr 55/72

151

 
1984 L 154 0027
 

31984R1633

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1633/84 av den 8 juni 1984 om tillämpningsföreskrifter för det rörliga slaktbidraget för får och om upphävande av förordning (EEG) nr 2661/80

153

 
1984 L 161 0007
 

31984R1700

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1700/84 av den 18 juni 1984 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med licenser för förutfastställelse av exportbidrag inom grisköttssektorn

157

 
1984 L 162 0007
 

31984R1708

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1708/84 av den 19 juni 1984 om ändring för andra gången av förordning (EEG) nr 65/82 om tillämpningsföreskrifter för överföring av socker till påföljande regleringsår

160

 
1984 L 162 0008
 

31984R1709

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1709/84 av den 19 juni 1984 om de minimipriser som skall betalas till producenter och storleken på produktionsstödet för vissa bearbetade frukter och grönsaker som berättigar till produktionsstöd

161

 
1984 L 163 0001
 

31984R1716

 

Rådets förordning (EEG) nr 1716/84 av den 18 juni 1984 om ändring av förordning (EEG) nr 1883/78 om allmänna bestämmelser för finansiering av interventioner genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket

172

 
1984 L 164 0003
 

31984R1734

 

Rådets förordning (EEG) nr 1734/84 av den 18 juni 1984 om ändring av förordning (EEG) nr 2036/82 om allmänna bestämmelser om särskilda åtgärder avseende ärter och åkerbönor

179

 
1984 L 164 0032
 

31984R1746

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1746/84 av den 21 juni 1984 om ändring av förordning (EEG) nr 685/69 om tillämpningsföreskrifter för intervention på marknaden för smör och grädde

182

 
1984 L 165 0019
 

31984R1760

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1760/84 av den 22 juni 1984 om ändring av förordning (EEG) nr 2670/81 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för sockerproduktion utöver kvoten

183

 
1984 L 167 0034
 

31984L0319

 

Kommissionens direktiv 84/319/EEG av den 7 juni 1984 om ändring av bilagorna till rådets direktiv 77/96/EEG om trikinundersökning (trichinella spiralis) vid import av färskt kött av tamsvin från tredje land (84/319/EEG)

185

 
1984 L 170 0041
 

31984R1813

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1813/84 av den 28 juni 1984 om närmare bestämmelser för tillämpning av differensbeloppen för rybs-, raps- och solrosfrön

195

 
1984 L 170 0044
 

31984R1814

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1814/84 av den 28 juni 1984 om ändring av förordning (EEG) nr 2681/83 om fastställande av närmare bestämmelser för tillämpningen av systemet för stöd för oljefrön

198

 
1984 L 170 0046
 

31984R1815

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1815/84 av den 28 juni 1984 om ändring av förordning (EEG) nr 651/71 om vissa tillämpningsföreskrifter för exportbidrag för oljeväxtfrö

200

 
1984 L 177 0020
 

31984L0335

 

Rådets direktiv 84/335/EEG av den 19 juni 1984 om ändring av direktiv 71/118/EEG om hygienproblem som påverkar handeln med färskt kött av fjäderfä (84/335/EEG)

202

 
1984 L 177 0022
 

31984L0336

 

Rådets direktiv 84/336/EEG av den 19 juni 1984 om ändring av direktiv 64/432/EEG och 72/461/EEG i fråga om vissa åtgärder som rör mul- och klövsjuka och vesikulär svinsjuka (SVD) (84/336/EEG)

204

 
1984 L 178 0019
 

31984R1906

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1906/84 av den 4 juli 1984 om ändring av förordning (EEG) nr 368/77 om anbudsförsäljning av skummjölkspulver avsett att användas i foder för andra djur än unga kalvar

205

 
1984 L 178 0022
 

31984R1908

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1908/84 av den 4 juli 1984 om fastställande av referensmetoderna för bestämning av kvaliteten på spannmål

206

 
1984 L 186 0017
 

31984R1994

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1994/84 av den 12 juli 1984 om sjätte ändringen av förordning (EEG) nr 3183/80 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser och förhandsfastställelselicens för jordbruksprodukter samt om ändring av flera förordningar om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser

210

 
1984 L 186 0028
 

31984R1997

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1997/84 av den 12 juli 1984 om ändring av förordning (EEG) nr 1059/83 om lagringskontrakt för bordsvin, druvmust, koncentrerad druvmust och renad koncentrerad druvmust

216

 
1984 L 187 0048
 

31984R2019

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2019/84 av den 13 juli 1984 om ändring av förordningarna (EEG) nr 610/77 och (EEG) nr 1557/82 i fråga om fastställande av marknadspriser inom nötköttssektorn

218

 
1984 L 189 0014
 

31984R2036

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2036/84 av den 16 juli 1984 om ändring för tredje gången av förordning (EEG) nr 1136/79 vad gäller tillämpningsföreskrifter för den särskilda importordningen för vissa typer av fryst nötkött avsett för bearbetning

220

 
1984 L 190 0005
 

31984R2047

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2047/84 av den 17 juli 1984 om fastställande av interventionsorter för ris, utöver Vercelli

221

 
1984 L 191 0005
 

31984R2058

 

Rådets förordning (EEG) nr 2058/84 av den 16 juli 1984 om ändring av förordning (EEG) nr 1430/82 avseende importrestriktioner för hampfrö

223

 
1984 L 191 0006
 

31984R2059

 

Rådets förordning (EEG) nr 2059/84 av den 16 juli 1984 om allmänna bestämmelser för importrestriktioner för hampa och hampfrö och om ändring av förordning (EEG) nr 619/71 med avseende på hampa

224

 
1984 L 192 0011
 

31984R2079

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2079/84 av den 19 juli 1984 om ändring för trettonde gången av förordning (EEG) nr 1528/78 om tillämpningsföreskrifter för stödsystemet för torkat foder

226

 
1984 L 194 0020
 

31984R2107

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2107/84 av den 23 juli 1984 om ändring för andra gången av förordning (EEG) nr 1726/82 om fastställande av interventionsorter för rybs-, raps- och solrosfrö

227

 
1984 L 196 0023
 

31984R2137

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2137/84 av den 25 juli 1984 om tillämpningsföreskrifter avseende den vidgade giltigheten för vissa regler utfärdade av producentorganisationer inom frukt- och grönsakssektorn

229

 
1984 L 196 0046
 

31984D0371

 

Kommissionens beslut av den 3 juli 1984 om fastställande av utformningen av den särskilda märkning av färskt kött som avses i artikel 5 a i direktiv 64/433/EEG (84/371/EEG)

231

 
1984 L 196 0053
 

31984D0375

 

Kommissionens beslut av den 5 juli 1984 om ändring av beslut 83/471/EEG om Gemenskapens kontrollkommitté för tillämpningen av klassificeringsskalan för slaktkroppar av vuxna nötkreatur (84/375/EEG)

232

 
1984 L 197 0018
 

31984R2159

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2159/84 av den 26 juli 1984 om ändring för första gången av förordning (EEG) nr 1908/84 om fastställande av referensmetoderna för bestämning av kvaliteten på spannmål

233

 
1984 L 197 0033
 

31984R2166

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2166/84 av den 26 juli 1984 om ändring av förordning nr 58 i fråga om kvalitetsnormerna för bordsdruvor

236

 
1984 L 203 0006
 

31984R2206

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2206/84 av den 26 juli 1984 om ändring av förordning (EEG) nr 434/84 om ändring av förordning (EEG) nr 1443/82 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för kvotsystemet på sockerområdet

237

 
1984 L 205 0042
 

31984R2239

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2239/84 av den 31 juli 1984 om ändring av förordning (EEG) nr 1767/82 om tillämpningsföreskrifter för de särskilda importavgifterna för vissa mjölkprodukter

238

 
1984 L 207 0001
 

31984L0378

 

Rådets direktiv 84/378/EEG av den 28 juni 1984 om ändring av bilagorna till direktiv 77/93/EEG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till medlemsstaterna (84/378/EEG)

240

 
1984 L 208 0001
 

31984R2260

 

Rådets förordning (EEG) nr 2260/84 av den 17 juli 1984 om ändring av förordning nr 136/66/EEG om den gemensamma organisationen av marknaden för oljor och fetter

250

 
1984 L 208 0003
 

31984R2261

 

Rådets förordning (EEG) nr 2261/84 av den 17 juli 1984 om allmänna bestämmelser om beviljande av stöd för framställning av olivolja och stöd till organisationer för producenter av olivolja

252

 
1984 L 208 0011
 

31984R2262

 

Rådets förordning (EEG) nr 2262/84 av den 17 juli 1984 om särskilda bestämmelser för olivolja

260

Top