EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_03_015_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
03 Jordbruk
Volym 15

  The document is unavailable in your User interface language.

SV

 

03 Jordbruk - Volym 15

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1982 L 131 0024
 

31982L0287

 

Kommissionens direktiv av den 13 april 1982 om ändring av bilagorna till rådets direktiv 66/401/EEG och 69/208/EEG om saluföring av utsäde av foderväxter respektive olje- och spånadsväxter samt av direktiv 78/386/EEG och 78/388/EEG (82/287/EEG)

3

 
1982 L 140 0001
 

31982R1183

 

Rådets förordning (EEG) nr 1183/82 av den 18 maj 1982 om ändring av förordning (EEG) nr 804/68 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter

6

 
1982 L 140 0038
 

31982R1204

 

Rådets förordning (EEG) nr 1204/82 av den 18 maj 1982 om ändring av förordning (EEG) nr 2511/69 om särskilda åtgärder för att förbättra produktionen och saluföringen av citrusfrukter från gemenskapen

7

 
1982 L 141 0069
 

31982R1230

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1230/82 av den 19 maj 1982 om fastställande av särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med importlicenser för produkter som hänförs till undernummer 07.06 A i Gemensamma tulltaxan

11

 
1982 L 148 0047
 

31982L0331

 

Kommissionens direktiv av den 6 maj 1982 om ändring av rådets direktiv 68/193/EEG om saluföring av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar (82/331/EEG)

12

 
1982 L 150 0072
 

31982R1328

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1328/82 av den 28 maj 1982 om ändring för tionde gången av förordning (EEG) nr 2793/77 om tillämpningsföreskrifter för beviljande av särskilt stöd för skummjölkspulver avsett att användas som foder till andra djur än unga kalvar

13

 
1982 L 158 0017
 

31982R1443

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1443/82 av den 8 juni 1982 om tillämpningsföreskrifter för kvotsystemet på sockerområdet

14

 
1982 L 159 0021
 

31982R1469

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1469/82 av den 9 juni 1982 om ändring av förordning (EEG) nr 3800/81 om klassificering av druvsorter

19

 
1982 L 160 0012
 

31982R1485

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1485/82 av den 10 juni 1982 om rättelse av förordning (EEG) 1328/82 om ändring för tionde gången av förordning (EEG) nr 2793/77 om tillämpningsföreskrifter för beviljande av särskilt stöd för skummjölkspulver avsett att användas som foder till andra djur än unga kalvar

26

 
1982 L 162 0006
 

31982R1413

 

Rådets förordning (EEG) nr 1413/82 av den 18 maj 1982 om ändring av förordning nr 136/66/EEG om den gemensamma organisationen av marknaden för oljor och fetter

27

 
1982 L 162 0027
 

31982R1430

 

Rådets förordning (EEG) nr 1430/82 av den 18 maj 1982 om importrestriktioner för hampa och hampfrö och om ändring av förordning 1308/70 vad avser hampa

30

 
1982 L 162 0028
 

31982R1431

 

Rådets förordning (EEG) nr 1431/82 av den 18 maj 1982 om särskilda åtgärder beträffande ärter och åkerbönor

31

 
1982 L 162 0032
 

31982R1433

 

Rådets förordning (EEG) nr 1433/82 av den 18 maj 1982 om ändring av förordning (EEG) nr 1117/78 om den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder

34

 
1982 L 164 0011
 

31982R1454

 

Rådets förordning (EEG) nr 1454/82 av den 18 maj 1982 om ändring av förordning (EEG) nr 2731/75 om fastställande av standardkvaliteter för vete, råg, korn, majs och durumvete

35

 
1982 L 172 0023
 

31982R1559

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1559/82 av den 17 juni 1982 om ändring för sjätte gången av förordning (EEG) nr 2730/81 om upprättande av en förteckning över organ i importerande icke-medlemsländer som är berättigade att infordra anbud inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

40

 
1982 L 173 0018
 

31982L0400

 

Rådets direktiv av den 14 juni 1982 om ändring av direktiv 77/391/EEG och om införande av en kompletterande gemenskapsåtgärd för att utrota brucellos, tuberculos och leukos hos nötkreatur (82/400/EEG)

41

 
1982 L 182 0027
 

31982D0414

 

Kommissionens beslut av den 10 juni 1982 om djurhälsovillkor och veterinärintyg för import av färskt kött från Guatemala (82/414/EEG:)

43

 
1982 L 186 0048
 

31982D0425

 

Kommissionens beslut av den 10 juni 1982 om djurhälsovillkor och veterinärintyg vid import av färskt kött från Tjeckoslovakien (82/425/EEG:)

46

 
1982 L 186 0054
 

31982D0426

 

Kommissionens beslut av den 10 juni 1982 om djurhälsovillkor och veterinärintyg för import av färskt kött från USA (82/426/EEG:)

52

 
1982 L 189 0064
 

31982R1726

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1726/82 av den 30 juni 1982 om fastställandet av interventionsorter för rybs-, raps- och solrosfrö

55

 
1982 L 193 0006
 

31982R1753

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1753/82 av den 1 juli 1982 om ändring av förordningarna (EEG) nr 368/77 och (EEG) nr 443/77 och om upphävande av förordningarna (EEG) nr 2307/79 och (EEG) nr 356/80 om försäljning av skummjölkspulver avsett att användas i foder till svin och fjäderfä

57

 
1982 L 196 0001
 

31982R1767

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1767/82 av den 1 juli 1982 om tillämpningsföreskrifter för de särskilda importavgifterna för vissa mjölkprodukter

59

 
1982 L 196 0014
 

31982R1768

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1768/82 av den 1 juli 1982 om ändring av förordning (EEG) nr 2729/81 vad avser importlicenser för mjölk och mjölkprodukter och om ändring av förordning (EEG) nr 210/69

71

 
1982 L 203 0017
 

31982R1852

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1852/82 av den 9 juli 1982 om ändring för femte gången av förordning (EEG) nr 2960/77 om tillämpningsföreskrifter för försäljningen av olivolja som innehas av interventionsorgan

73

 
1982 L 205 0005
 

31982R1859

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1859/82 av den 12 juli 1982 om val av rapporterande företag för fastställande av inkomstförhållanden i jordbruksföretag

74

 
1982 L 205 0012
 

31982R1862

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1862/82 av den 12 juli 1982 om ändring av förordning (EEG) nr 1998/78 om tillämpningsföreskrifter för kompensationen för lagringskostnader för socker

79

 
1982 L 206 0018
 

31982R1873

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1873/82 av den 13 juli 1982 om ändring av förordning (EEG) nr 413/76 om minskning av den längsta tillåtna tid som vissa spannmålsprodukter får förbli under tullkontroll i väntan på förskottsbetalning av exportbidrag

80

 
1982 L 212 0005
 

31982R1953

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1953/82 av den 6 juli 1982 om fastställande av särskilda villkor för export av vissa ostar till vissa tredje länder

81

 
1982 L 212 0048
 

31982R1964

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1964/82 av den 20 juli 1982 om villkoren för beviljande av särskilda exportbidrag för vissa urbenade styckningsdelar av nötkreatur

93

 
1982 L 213 0008
 

31982L0471

 

Rådets direktiv 82/471/EEG av den 30 juni 1982 om vissa produkter som används i djurfoder (82/471/EEG)

98

 
1982 L 213 0027
 

31982L0475

 

Kommissionens direktiv av den 23 juni 1982 om fastställande av gruppbeteckningar för råvaror som får användas vid märkning av foderblandningar till sällskapsdjur (82/475/EEG)

105

 
1982 L 214 0001
 

31982R1975

 

Rådets förordning (EEG) nr 1975/82 av den 19 juli 1982 om påskyndad utveckling av jordbruket i vissa regioner i Grekland

107

 
1982 L 215 0003
 

31982R1981

 

Rådets förordning (EEG) nr 1981/82 av den 19 juli 1982 om en förteckning över de regioner i gemenskapen där produktionsstöd för humle endast kan beviljas till godkända producentgrupper

113

 
1982 L 215 0006
 

31982R1983

 

Rådets förordning (EEG) nr 1983/82 av den 19 juli 1982 om ändring av förordning nr 115/67/EEG vad avser kriterier för att bestämma världsmarknadspriset på oljeväxtfrö

115

 
1982 L 215 0009
 

31982R1985

 

Rådets förordning (EEG) nr 1985/82 av den 19 juli 1982 om övergångsbestämmelser för import av får- och getkött från vissa tredje länder som omfattas av en preferensordning

116

 
1982 L 215 0010
 

31982R1986

 

Rådets förordning (EEG) nr 1986/82 av den 19 juli 1982 om ändring av förordning (EEG) nr 1569/72 om särskilda åtgärder för raps- och rybsfrö

117

 
1982 L 218 0002
 

31982R2026

 

Rådets förordning (EEG) nr 2026/82 av den 19 juli 1982 om ändring av förordning (EEG) nr 1417/78 om stödsystemet för torkat foder

118

 
1982 L 219 0001
 

31982R2036

 

Rådets förordning (EEG) nr 2036/82 av den 19 juli 1982 om allmänna bestämmelser om särskilda åtgärder för ärter och åkerbönor

120

 
1982 L 219 0036
 

31982R2049

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2049/82 av den 20 juli 1982 om regler för bestämmande av världsmarknadspriserna inom sektorn för ärter och åkerbönor

125

 
1982 L 219 0056
 

31982D0496

 

Rådets beslut av den 19 juli 1982 om ingåendet av avtal i form av en brevväxling mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Indonesien om import av maniok från Indonesien och från andra leverantörsländer som är medlemmar i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) (82/496/EEG:)

128

 
1982 L 223 0083
 

31982R2131

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2131/82 av den 30 juli 1982 om ändring av förordning (EEG) nr 1953/82 med avseende på den dag då bestämmelserna om export av vissa ostar till vissa tredje länder skall börja tillämpas

130

 
1982 L 223 0097
 

31982R2141

 

Rådets förordning (EEG) nr 2141/82 av den 30 juli 1982 om tillämpning av den tull som anges i Gemensamma tulltaxan för produkter som hänförs till undernummer 07.06 B

131

 
1982 L 234 0001
 

31982L0528

 

Rådets direktiv av den 19 juli 1982 om ändring av bilaga 2 till direktiv 76/895/EEG om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på frukt och grönsaker (82/528/EEG)

132

 
1982 L 234 0012
 

31982L0532

 

Rådets direktiv 82/532/EEG av den 19 juli 1982 om ändring av direktiv 71/118/EEG om hygienproblem som påverkar handeln med färskt kött av fjäderfä (82/532/EEG)

136

 
1982 L 246 0009
 

31982R2304

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2304/82 av den 20 augusti 1982 om den andra ändringen av förordning (EEG) nr 32/82 om villkoren för beviljande av särskilda exportbidrag för nötkött

138

 
1982 L 247 0022
 

31982L0606

 

Rådets direktiv 82/606/EEG av den 28 juli 1982 om medlemsstaternas genomförande av undersökningar av inkomster för fast anställda arbetare och säsongsarbetare inom jordbruket (82/606/EEG)

141

 
1982 L 258 0005
 

31982R2415

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2415/82 av den 3 september 1982 om ändring för sjunde gången av förordning (EEG) nr 2730/81 om upprättande av en förteckning över organ i importerande icke-medlemsländer som är berättigade att infordra anbud inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

144

 
1982 L 261 0015
 

31982R2440

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2440/82 av den 8 september 1982 om ändring för fjärde gången av förordning (EEG) nr 1842/81 vad avser beviljande av ett särskilt exportbidrag för spannmål som exporteras i form av vissa spritdrycker

145

 
1982 L 263 0012
 

31982R2468

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2468/82 av den 10 september 1982 om ändring av förordning (EEG) nr 368/77 om anbudsförsäljning av skummjölkspulver avsett att användas i foder till svin och fjäderfä

147

 
1982 L 263 0013
 

31982R2469

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2469/82 av den 10 september 1982 om rättelse av den engelska och den tyska versionen av kommissionens förordning (EEG) nr 1822/77 av den 5 augusti 1977 om tillämpningsföreskrifter för uppbörd av den medansvarsavgift som införts för mjölk och mjölkprodukter

148

 
1982 L 264 0010
 

31982R2480

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2480/82 av den 13 september 1982 om ändring av förordning (EEG) nr 1822/77 vad avser uppbörden av medansvarsavgiften inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

149

 
1982 L 273 0033
 

31982R2556

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2556/82 av den 22 september 1982 om ändring för åttonde gången av förordning (EEG) nr 2730/81 om upprättande av en förteckning över organ i importerande icke-medlemsländer som är berättigade att infordra anbud inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

150

 
1982 L 284 0015
 

31982R2680

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2680/82 av den 6 oktober 1982 om ändring av förordningarna (EEG) nr 685/69 och (EEG) nr 625/78 med avseende på valet av lager

152

 
1982 L 295 0004
 

31982R2791

 

Rådets förordning (EEG) nr 2791/82 av den 18 oktober 1982 om ändring av förordning (EEG) nr 2764/75 om bestämmelser för beräkningen av en komponent i avgiften för slaktkroppar av gris och förordning (EEG) nr 950/68 om Gemensamma tulltaxan

154

 
1982 L 304 0064
 

31982R2923

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2923/82 av den 29 oktober 1982 om ändring av förordningarna (EEG) nr 368/77 och (EEG) nr 443/77 vad avser metoder för denaturering av skummjölkspulver

156

 
1982 L 310 0021
 

31982L0727

 

Rådets direktiv 82/727/EEG av den 25 oktober 1982 om ändring av direktiv 69/208/EEG om saluföring av utsäde av olje- och spånadsväxter (82/727/EEG)

163

 
1982 L 311 0007
 

31982D0732

 

Rådets beslut av den 18 oktober 1982 om förteckningen över de anläggningar i Tjeckoslovakien som är godkända för import av färskt kött till gemenskapen (82/732/EEG:)

164

 
1982 L 311 0010
 

31982D0733

 

Rådets beslut av den 18 oktober 1982 om förteckningen över de anläggningar i Ungern som är godkända för export av färskt kött till gemenskapen (82/733/EEG:)

167

 
1982 L 311 0013
 

31982D0734

 

Rådets beslut av den 18 oktober 1982 om en förteckning över anläggningar i Schweiz som har godkänts för export av färskt kött till gemenskapen (82/734/EEG)

170

 
1982 L 311 0016
 

31982D0735

 

Rådets beslut av den 18 oktober 1982 om förteckningen över de anläggningar i Bulgarien som är godkända för export av färskt kött till gemenskapen (82/735/EEG:)

173

 
1982 L 317 0008
 

31982R3019

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3019/82 av den 11 november 1982 om ändring för nionde gången av förordning (EEG) nr 2730/81 om upprättande av en förteckning över organ i importerande icke-medlemsländer som är berättigade att infordra anbud inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

175

 
1982 L 320 0005
 

31982R3034

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3034/82 av den 16 november 1982 om ändring av förordning (EEG) nr 2729/81 vad avser den tidsfrist som skall iakttas vid förutfastställelse av exportbidraget i samband med en anbudsinfordran i ett tredje land inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

176

 
1982 L 323 0013
 

31982R3064

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3064/82 av den 18 november 1982 om justering av anbudspriset fritt gränsen för hybridmajs till utsäde

177

 
1982 L 323 0015
 

31982R3065

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3065/82 av den 18 november 1982 om ändring av förordning (EEG) nr 1753/82 avseende försäljning av skummjölkspulver till foder åt kalvar

179

 
1982 L 327 0008
 

31982R3115

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3115/82 av den 22 november 1982 om ändring för tionde gången av förordning (EEG) nr 2730/81 om upprättande av en förteckning över organ i importerande icke-medlemsländer som är berättigade att infordra anbud inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

180

 
1982 L 327 0019
 

31982L0786

 

Rådets direktiv 82/786/EEG av den 15 november 1982 om ändring av direktiv 75/268/EEG om jordbruk i bergsområden och i vissa mindre gynnade områden (82/786/EEG)

181

 
1982 L 329 0020
 

31982R3130

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3130/82 av den 24 november 1982 om ändring av förordning (EEG) nr 2630/81 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser inom sockerområdet

183

 
1982 L 339 0047
 

31982R3218

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3218/82 av den 30 november 1982 om ändring av förordning (EEG) nr 2103/77 om fastställande av föreskrifter för interventionsorganens uppköp av socker som framställts av i gemenskapen skördade sockerbetor och sockerrör

185

 
1982 L 339 0048
 

31982R3219

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3219/82 av den 30 november 1982 om rättelse av förordning (EEG) nr 2923/82 om ändring av förordningarna (EEG) nr 368/77 och (EEG) nr 443/77 vad avser metoder för denaturering av skummjölkspulver

186

 
1982 L 343 0021
 

31982D0813

 

Kommissionens beslut av den 17 november 1982 om förteckningen över de anläggningar i Jugoslavien som är godkända för import av färskt kött till gemenskapen (82/813/EEG:)

187

 
1982 L 343 0024
 

31982D0814

 

Kommissionens beslut av den 17 november 1982 om förteckningen över de anläggningar i Swaziland som är godkända för import av färskt kött till gemenskapen (82/814/EEG)

190

 
1982 L 347 0010
 

31982R3272

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3272/82 av den 6 december 1982 om ändring av förordning (EEG) nr 2237/77 om den företagsredovisning som skall användas för fastställande av jordbruksföretagens inkomstförhållanden

192

 
1982 L 350 0008
 

31982R3303

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3303/82 av den 9 december 1982 om ändring av förordning (EEG) 1235/82 avseende vissa koefficienter som skall tillämpas på mjölkprodukter iblandade i foderblandningar

193

 
1982 L 350 0011
 

31982R3305

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3305/82 av den 9 december 1982 om närmare bestämmelser om administrativ hjälp i samband med export av ostar som kan bli föremål för särskild behandling vid import till Norge

194

 
1982 L 352 0014
 

31982R3336

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3336/82 av den 13 december 1982 om ändring av förordningarna (EEG) nr 1767/82 och (EEG) nr 1953/82 vad gäller tillämpningen av närmare bestämmelser för import och export av vissa ostar

197

 
1982 L 356 0016
 

31982R3387

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3387/82 av den 16 december 1982 om ändring av förordningarna (EEG) nr 368/77 om anbudsförsäljning av skummjölkspulver avsett att användas i foder till svin och fjäderfä och (EEG) nr 1725/79 om bestämmelser om beviljande av stöd för skummjölk som bearbetats till foderblandningar och för skummjölkspulver avsett som kalvfoder

200

 
1982 L 357 0031
 

31982L0859

 

Kommissionens direktiv 82/859/EEG av den 2 december 1982 om ändring av bilaga 2 till rådets direktiv 69/208/EEG om saluföring av utsäde av olje- och spånadsväxter (82/859/EEG)

202

 
1982 L 360 0019
 

31982R3418

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3418/82 av den 20 december 1982 om förfarandet för försäljning av oljeväxtfrö, lagrade hos interventionsorganen

203

 
1982 L 365 0030
 

31982R3473

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3473/82 av den 23 december 1982 om ändring för andra gången av förordning (EEG) nr 3389/81 om närmare bestämmelser om exportbidrag inom vinsektorn

209

 
1982 L 369 0025
 

31982R3526

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3526/82 av den 22 december 1982 om ändring för elfte gången av förordning (EEG) nr 2730/81 om upprättande av en förteckning över organ i importerande icke-medlemsländer som är berättigade att infordra anbud inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

211

 
1982 L 373 0059
 

31982R3578

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3578/82 av den 23 december 1982 om ändring för tredje gången av förordning (EEG) nr 263/81 om närmare tillämpningsföreskrifter för de importordningar för nötköttssektorn som fastställs genom förordningarna (EEG) nr 217/81 och (EEG) nr 218/81, och om ändring för sjätte gången av förordning (EEG) nr 2377/80

212

 
1982 L 378 0057
 

31982L0893

 

Rådets direktiv av den 21 december 1982 om ändring i direktiven 64/432/EEG och 72/461/EEG i fråga om vissa åtgärder som rör mul- och klövsjuka och vesikulär svinsjuka (SVD) (82/893/EEG)

214

 
1982 L 378 0058
 

31982L0894

 

Rådets direktiv av den 21 december 1982 om anmälan av djursjukdomar inom gemenskapen (82/894/EEG)

215

 
1982 L 381 0028
 

31982D0913

 

Kommissionens beslut av den 16 december 1982 om förteckningen över de anläggningar i Sydafrika och Namibia som är godkända för import av färskt kött till gemenskapen (82/913/EEG)

220

 
1982 L 381 0040
 

31982D0923

 

Kommissionens beslut av den 17 december 1982 om de anläggningar i Guatemala från vilka medlemsstaterna får tillåta import av färskt kött (82/923/EEG:)

222

 
1982 L 383 0011
 

31982L0937

 

Kommissionens tredje direktiv 82/937/EEG av den 21 december 1982 om ändring av bilagan till rådets direktiv 77/101/EEG om saluföring av foderråvaror (82/937/EEG)

223

 
1982 L 386 0042
 

31982L0957

 

Kommissionens tredje direktiv 82/957/EEG av den 22 december 1982 om ändring av bilagan till rådets direktiv 79/373/EEG om saluföring av foderblandningar (82/957/EEG)

225

 
1982 L 386 0048
 

31982D0960

 

Kommissionens beslut av den 23 december 1982 om ändring av rådets beslut 82/734/EEG om förteckningen över anläggningar i Schweiz som har godkänts för export av färskt kött till gemenskapen (82/960/EEG)

226

 
1983 L 013 0007
 

31983R0085

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 85/83 av den 14 januari 1983 om ändring av förordningarna (EEG) nr 368/77 och (EEG) nr 443/77 vad avser användningen av skummjölkspulver avsett att användas i foder till andra djur än unga kalvar

229

 
1983 L 014 0005
 

31983R0095

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 95/83 av den 17 januari 1983 om ändring av förordning (EEG) nr 3303/82 vad avser vissa koefficienter som skall tillämpas på mjölkprodukter iblandade i foderblandningar

230

 
1983 L 025 0014
 

31983R0188

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 188/83 av den 26 januari 1983 om ändring för tolfte gången av förordning (EEG) nr 2793/77 om tillämpningsföreskrifter för beviljande av särskilt stöd för skummjölk avsett att användas som foder för andra djur än unga kalvar

231

 
1983 L 026 0019
 

31983R0206

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 206/83 av den 27 januari 1983 om ändring för andra gången av förordning (EEG) nr 171/78 om särskilda villkor för beviljande av exportbidrag för vissa grisköttsprodukter

233

 
1983 L 027 0001
 

31983R0219

 

Rådets förordning (EEG) nr 219/83 av den 25 januari 1983 om ändring av förordning (EEG) nr 2766/75 om fastställande av förteckningen över produkter för vilka slusspriser skall bestämmas samt föreskrifter för bestämning av slusspriser för slaktkroppar av gris

234

 
1983 L 031 0005
 

31983R0269

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 269/83 av den 1 februari 1983 om den fjärde ändringen av förordningarna (EEG) nr 2191/81 och (EEG) nr 2192/81 vad avser kontrollåtgärderna i samband med beviljandet av stöd för smör som köps av icke vinstdrivande institutioner och organisationer och av arméer och därmed jämställda styrkor i medlemsstaterna

236

 
1983 L 044 0022
 

31983D0054

 

Kommissionens beslut av den 24 januari 1983 om ändring av beslut 74/442/EEG om inrättande av en gemensam kommitté för lantarbetares sociala problem (83/54/EEG:)

238

 
1983 L 047 0025
 

31983D0070

 

Kommissionens beslut av den 1 februari 1983 om djurhälsovillkor och veterinärintyg vid import av färskt kött från vissa tredje länder (83/70/EEG:)

239

 
1983 L 053 0025
 

31983R0446

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 446/83 av den 25 februari 1983 om ändring av förordning (EEG) nr 2103/77 om fastställande av föreskrifter för interventionsorganens uppköp av socker som framställts av i gemenskapen skördade sockerbetor och sockerrör

240

Top