Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_03_008_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
03 Jordbruk
Volym 08

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

SV

 

03 Jordbruk - Volym 08

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1977 L 025 0027
 

31977R0189

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 189/77 av den 28 januari 1977 om tillämpningsföreskrifter för systemet med minimilager inom sockersektorn

3

 
1977 L 026 0020
 

31977L0093

 

Rådets direktiv av den 21 december 1976 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till medlemsstaterna (77/93/EEG)

6

 
1977 L 026 0067
 

31977L0096

 

Rådets direktiv av den 21 december 1976 om trikinkontroll (trichinella spiralis) vid import från tredje land av färskt kött av tamsvin (77/96/EEG)

41

 
1977 L 026 0081
 

31977L0098

 

Rådets direktiv av den 21 december 1976 om ändring av direktiven 64/432/EEG, 72/461/EEG och 72/462/EEG om hälsoproblem och veterinära problem (77/98/EEG)

52

 
1977 L 026 0085
 

31977L0099

 

Rådets direktiv 77/99/EEG av den 21 december 1976 om hygienproblem som påverkar handeln med köttprodukter inom gemenskapen (77/99/EEG)

56

 
1977 L 028 0034
 

31977R0208

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 208/77 av den 31 januari 1977 om ändring av förordning (EEG) nr 1350/72 om bestämmelser om beviljande av stöd till humleproducenter avseende definitionen av arealer

72

 
1977 L 028 0035
 

31977R0209

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 209/77 av den 31 januari 1977 om ändring av förordning (EEG) nr 776/73 om registrering av avtal och om överlämnande av uppgifter inom humlesektorn

73

 
1977 L 031 0014
 

31977R0231

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 231/77 av den 2 februari 1977 om ändring av förordning (EEG) nr 616/72 om närmare bestämmelser för tillämpning av exportbidrag och avgifter på olivolja

75

 
1977 L 032 0001
 

31977L0101

 

Rådets direktiv 77/101/EEG av den 23 november 1976 om saluföring av foderråvaror (77/101/EEG)

76

 
1977 L 047 0052
 

31977D0144

 

Kommissionens beslut av den 22 december 1976 om fastställandet av en standardkod och bestämmelser för överföring till maskinläsbar form av data från de statistiska undersökningarna av odlingar med vissa slag av fruktträd samt om fastställandet av gränserna för produktionsområdena för dessa undersökningar (77/144/EEG)

107

 
1977 L 048 0002
 

31977R0338

 

Rådets förordning (EEG) nr 338/77 av den 14 februari 1977 om ändring av förordning (EEG) nr 315/68 om fastställande av kvalitetsnormer för blomsterlökar och blomsterproducerande stam-och rotknölar

117

 
1977 L 048 0006
 

31977R0340

 

Rådets förordning (EEG) nr 340/77 av den 14 februari 1977 om ändring av förordning (EEG) nr 2511/69 om särskilda åtgärder för att förbättra produktionen och saluföringen av citrusfrukter från gemenskapen

119

 
1977 L 048 0031
 

31977L0159

 

Rådets direktiv 77/159/EEG av den 14 februari 1977 om ändring av direktiv 76/625/EEG om de statistiska undersökningar som medlemsstaterna skall genomföra för att bestämma produktionskapaciteten för odlingar med vissa slag av fruktträd7 (77/159/EEG)

120

 
1977 L 050 0005
 

31977R0353

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 353/77 av den 21 februari 1977 om ändring av förordning (EEG) nr 210/69 om meddelanden mellan medlemsstaterna och kommissionen med avseende på mjölk och mjölkprodukter

121

 
1977 L 052 0019
 

31977R0368

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 368/77 av den 23 februari 1977 om anbudsförsäljning av skummjölkspulver avsett att användas i foder till svin och fjäderfä

122

 
1977 L 058 0016
 

31977R0443

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 443/77 av den 2 mars 1977 om försäljning till fast pris av skummjölkspulver avsett att användas i foder till svin och fjäderfä och om ändring av förordningarna (EEG) nr 1687/76 och (EEG) nr 368/77

132

 
1977 L 061 0001
 

31977R0425

 

Rådets förordning (EEG) nr 425/77 av den 14 februari 1977 om ändring av förordning (EEG) nr 805/68 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött och om anpassning av förordning (EEG) nr 827/68 och förordning (EEG) nr 950/68 om Gemensamma tulltaxan

136

 
1977 L 061 0016
 

31977R0427

 

Rådets förordning (EEG) nr 427/77 av den 14 februari 1977 om anpassning av förordningarna (EEG) nr 885/68 och (EEG) nr 1302/73 till de ändringar som gjorts av den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött

150

 
1977 L 061 0017
 

31977R0428

 

Rådets förordning (EEG) nr 428/77 av den 14 februari 1977 om ändring av förordning (EEG) nr 989/68 om allmänna bestämmelser för beviljande av stöd till privat lagring av nötkött

151

 
1977 L 061 0018
 

31977R0429

 

Rådets förordning (EEG) nr 429/77 av den 14 februari 1977 om ändring av förordning (EEG) nr 98/69 om allmänna bestämmelser för interventionsorgans avyttring av fryst nötkött

152

 
1977 L 065 0001
 

31977R0482

 

Rådets förordning (EEG) nr 482/77 av den 8 mars 1977 om ingående av avtalet i form av en skriftväxling mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Marocko om vissa marockanska viner med ursprungsbeteckning

154

 
1977 L 065 0023
 

31977R0489

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 489/77 av den 10 mars 1977 om ändring av förordning (EEG) nr 3389/73 om förfarandet och villkoren för försäljning av tobak som innehas av interventionsorganen

157

 
1977 L 073 0022
 

31977R0518

 

Rådets förordning (EEG) nr 518/77 av den 14 mars 1977 om allmänna bestämmelser för beviljande av exportbidrag för olika sockertillsatser i bearbetade produkter av frukt och grönsaker

159

 
1977 L 073 0024
 

31977R0519

 

Rådets förordning (EEG) nr 519/77 av den 14 mars 1977 om allmänna bestämmelser för beviljande av exportbidrag för bearbetade produkter av frukt och grönsaker och kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen

161

 
1977 L 073 0026
 

31977R0520

 

Rådets förordning (EEG) nr 520/77 av den 14 mars 1977 om införande av en exportavgift på vissa bearbetade produkter av frukt och grönsaker som innehåller tillsatt socker, i händelse av försörjningssvårigheter i fråga om socker

163

 
1977 L 073 0028
 

31977R0521

 

Rådets förordning (EEG) nr 521/77 av den 14 mars 1977 om tillämpningsföreskrifter för skyddsåtgärder på marknaden för bearbetade produkter av frukt och grönsaker

165

 
1977 L 073 0046
 

31977R0525

 

Rådets förordning (EEG) nr 525/77 av den 14 mars 1977 om införande av ett system för produktionsstöd till konserverad ananas

168

 
1977 L 075 0010
 

31977R0586

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 586/77 av den 18 mars 1977 om tillämpningsföreskrifter för avgifter på nötkött och om ändring av förordning (EEG) nr 950/68 om Gemensamma tulltaxan

170

 
1977 L 077 0001
 

31977R0610

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 610/77 av den 18 mars 1977 om fastställande av priser på vuxna nötkreatur på gemenskapens representativa marknader och om uppföljning av priser på vissa andra nötkreatur inom gemenskapen

177

 
1977 L 077 0014
 

31977R0611

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 611/77 av den 18 mars 1977 om fastställande av den särskilda importavgiften för levande nötkreatur och nötkött utom fryst nötkött

190

 
1977 L 077 0018
 

31977R0612

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 612/77 av den 24 mars 1977 om fastställandet av tillämpningsbestämmelser för den särskilda importordningen för vissa ungtjurar som är avsedda för gödning

194

 
1977 L 084 0045
 

31977R0679

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 679/77 av den 31 mars 1977 om metod och tillämpningsföreskrifter för användning av en särskild rubrik i gemenskapens budget för den finansiella inverkan av de olika omräkningskurser som tillämpas för åtgärder som finansieras av garantisektionen vid EUGFJ

196

 
1977 L 106 0024
 

31977R0876

 

Rådets förordning (EEG) nr 876/77 av den 26 april 1977 om ändring av förordning (EEG) nr 986/68 om allmänna bestämmelser för beviljande av stöd för skummjölk och skummjölkspulver till foderbruk

198

 
1977 L 108 0075
 

31977R0920

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 920/77 av den 29 april 1977 om ändring med avseende på regleringsåret för mjölk 1977/78 av vissa av kommissionens förordningar om mjölk och mjölkprodukter

200

 
1977 L 109 0001
 

31977R0925

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 925/77 av den 29 april 1977 om ändring av förordning (EEG) nr 611/77 om fastställande av den särskilda importavgiften för levande nötkreatur och nötkött utom fryst nötkött

203

 
1977 L 120 0007
 

31977R1003

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1003/77 av den 12 maj 1977 om ändring av förordning (EEG) nr 205/73 om meddelanden mellan medlemsstaterna och kommissionen om oljor och fetter

206

 
1977 L 125 0001
 

31977R1034

 

Rådets förordning (EEG) nr 1034/77 av den 17 maj 1977 om ändring av förordning (EEG) nr 1035/72 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker och förordning (EEG) nr 2511/69 om särskilda åtgärder för att förbättra produktionen och saluföringen av citrusfrukter från gemenskapen

207

 
1977 L 125 0003
 

31977R1035

 

Rådets förordning (EEG) nr 1035/77 av den 17 maj 1977 om särskilda åtgärder för att främja försäljningen av bearbetade produkter av citroner

209

 
1977 L 128 0001
 

31977R1055

 

Rådets förordning (EEG) nr 1055/77 av den 17 maj 1977 om lagring och förflyttning av produkter som köpts upp av ett interventionsorgan

211

 
1977 L 129 0007
 

31977R1071

 

Rådets förordning (EEG) nr 1071/77 av den 17 maj 1977 om ändring av förordning (EEG) nr 569/76 om särskilda åtgärder för linfrö och om fastställandet av riktpriset för linfrö för regleringsåret 1977/78

213

 
1977 L 131 0001
 

31977R1078

 

Rådets förordning (EEG) nr 1078/77 av den 17 maj 1977 om införande av ett bidragssystem för avstående från saluförande av mjölk och mjölkprodukter och för omställning av mjölkkobesättningar

215

 
1977 L 136 0013
 

31977R1158

 

Rådets förordning (EEG) nr 1158/77 av den 17 maj 1977 om ändring av förordning (EEG) nr 1418/76 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris

220

 
1977 L 137 0007
 

31977R1170

 

Rådets förordning (EEG) nr 1170/77 av den 17 maj 1977 om ändring av förordning (EEG) nr 1696/71 om den gemensamma organisationen av marknaden för humle

222

 
1977 L 142 0010
 

31977R1180

 

Rådets förordning (EEG) nr 1180/77 av den 17 maj 1977 om import till gemenskapen av vissa jordbruksprodukter med ursprung i Turkiet

227

 
1977 L 145 0044
 

31977L0391

 

Rådets direktiv av den 17 maj 1977 om införande av gemenskapsåtgärder för utrotning av brucellos, tuberkulos och bovin leukos (77/391/EEG)

244

Top