Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_008_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
03.Земеделие
TOM 08

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

03.   Земеделие

TOM 008

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1990

L 145

38

 

 

31990D0257

 

 

 

Решение на Комисията от 10 май 1990 година относно определяне на критериите за допускане за разплод на чистопородни разплодни овце и кози и използването на техните сперма, яйцеклетки или ембриони

3

1990

L 145

39

 

 

31990D0258

 

 

 

Решение на Комисията от 10 май 1990 година за определяне на зоотехническите сертификати за чистопородни разплодни овце и кози, техните сперма, яйцеклетки и ембриони

4

1990

L 161

25

 

 

31990R1737

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1737/90 на Комисията от 26 юни 1990 година за изменение на Регламент (EИО) № 109/80 относно прилагането на най-нисък размер на възстановяване при износ за определени продукти от секторите на яйцата и птичето месо

13

1990

L 162

37

 

 

31990L0335

 

 

 

Директива на Комисията от 7 юни 1990 година за четвърто изменение на приложението към Директива 79/117/ЕИО на Съвета относно забраната за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита, съдържащи някои активни вещества

15

1990

L 173

1

 

 

31990R1906

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1906/90 на Съвета от 26 юни 1990 година относно определени стандарти за търговията с птиче месо

16

1990

L 201

7

 

 

31990R2204

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2204/90 на Съвета от 24 юли 1990 година за определяне на допълнителни общи правила относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти по отношение на сирената

20

1990

L 223

19

 

 

31990D0432

 

 

 

Решение на Комисията от 30 юли 1990 година относно списъка на предприятия в Намибия, които са одобрени за целите на вноса на прясно месо в Общността

22

1990

L 223

21

 

 

31990D0433

 

 

 

Решение на Комисията от 30 юли 1990 година за изменение на Решение 82/913/ЕИО относно списъка с предприятия в Република Южна Африка, които са одобрени да внасят прясно месо в Общността

24

1990

L 224

1

 

 

31990R2377

 

 

 

Регламент на Съвета (ЕИО) № 2377/90 от 26 юни 1990 година относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход

26

1990

L 224

13

 

 

31990L0423

 

 

 

Директива на Съвета от 26 юни 1990 година за изменение на Директива 85/511/ЕИО относно въвеждане на мерки на Общността за борба с болестта шап, Директива 64/432/ЕИО относно проблеми, свързани със здравето на животните, които засягат търговията в Общността с говеда и свине, и Директива 72/462/ЕИО относно санитарните и ветеринарно-медицинските проблеми при внос на животни от рода на едрия рогат добитък и свине, както и на прясно месо или месни продукти от трети страни

37

1990

L 224

19

 

 

31990D0424

 

 

 

Решение на Съвета от 26 юни 1990 година относно разходите във ветеринарната област

43

1990

L 224

29

 

 

31990L0425

 

 

 

Директива на Съвета от 26 юни 1990 година относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар

53

1990

L 224

42

 

 

31990L0426

 

 

 

Директива на Съвета от 26 юни 1990 година относно ветеринарно-санитарните условия, регулиращи движението и вноса от трети страни на еднокопитни животни

67

1990

L 224

55

 

 

31990L0427

 

 

 

Директива на Съвета от 26 юни 1990 година относно зоотехническите и генеалогичните условия за търговия с еднокопитни животни в Общността

80

1990

L 224

60

 

 

31990L0428

 

 

 

Директива на Съвета от 26 юни 1990 година относно търговията с еднокопитни животни, предназначени за състезания, и определянето на условията за участие в тези състезания

85

1990

L 224

62

 

 

31990L0429

 

 

 

Директива на Съвета от 26 юни 1990 година за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания за внос и търговия в рамките на Общността със сперма от животни от рода на свинете

87

1990

L 227

33

 

 

31990L0439

 

 

 

Директива на Комисията от 24 юли 1990 година за изменение на приложението към Директива 82/471/ЕИО на Съвета относно някои продукти, използвани при храненето на животните

99

1990

L 249

5

 

 

31990R2617

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2617/90 на Комисията от 11 септември 1990 година за изменение на Регламент (EИO) № 429/90 относно предоставянето чрез тръжна процедура на помощ за концентрирано масло, предназначено за директна консумация в Общността

101

1990

L 255

16

 

 

31990D0469

 

 

 

Решение на Комисията от 5 септември 1990 година относно предоставяне на дерогация на Италия и определяне на еквивалентните санитарни условия, които да бъдат съблюдавани по отношение на разфасоването на прясно месо

102

1990

L 264

20

 

 

31990R2742

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2742/90 на Комисията от 26 септември 1990 година за определяне на подробни правила относно прилагане на Регламент (ЕИО) № 2204/90 на Съвета

104

1990

L 272

1

 

 

31990R2676

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2676/90 на Комисията от 17 септември 1990 година относно определяне на методи на Общността за анализ на вината

107

Top