Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_03_007_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
03 Jordbruk
Volym 07

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

SV

 

03 Jordbruk - Volym 07

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1976 L 045 0001
 

31976R0367

 

Rådets förordning (EEG) nr 367/76 av den 16 februari 1976 om ändring av förordning (EEG) nr 2759/75 i fråga om referensperioden för beräkning av importavgiften och slusspriset på slaktkroppar av gris

3

 
1976 L 045 0002
 

31976R0368

 

Rådets förordning (EEG) nr 368/76 av den 16 februari 1976 om ändring av förordning (EEG) nr 2771/75 vad gäller referensperioden för beräkning av importavgiften och slusspriset för ägg

4

 
1976 L 045 0003
 

31976R0369

 

Rådets förordning (EEG) nr 369/76 av den 16 februari 1976 om ändring av förordning (EEG) nr 2777/75 avseende referensperioden för beräkning av importavgiften och slusspriset på fjäderfäkött

5

 
1976 L 045 0004
 

31976R0370

 

Rådets förordning (EEG) nr 370/76 av den 16 februari 1976 om ändring av förordningarna (EEG) nr 2764/75 och (EEG) nr 2766/75 i fråga om referensperioden för beräkning av importavgiften för och slusspriset på slaktkroppar av gris

6

 
1976 L 045 0005
 

31976R0371

 

Rådets förordning (EEG) nr 371/76 av den 16 februari 1976 om ändring av förordningarna (EEG) nr 2773/75 och (EEG) nr 2778/75 vad gäller referensperioden för beräkning av importavgifter och slusspriser för ägg och fjäderfäkött

7

 
1976 L 050 0006
 

31976R0408

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 408/76 av den 23 februari 1976 om ändring av förordning (EEG) nr 1726/70 om förfarandet för beviljande av bidrag för bladtobak och förordning (EEG) nr 1727/70 om interventionsförfarandet för råtobak vad avser råtobakens nettovikt

8

 
1976 L 050 0008
 

31976R0409

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 409/76 av den 23 februari 1976 om gemenskapsmetoder för bestämning av vattenhalten i råtobak

10

 
1976 L 050 0011
 

31976R0410

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 410/76 av den 23 februari 1976 om fastställande av den högsta tillåtna viktförlusten vid kontrollen efter den första bearbetningen och iordningställandet av tobak

13

 
1976 L 050 0018
 

31976R0413

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 413/76 av den 25 februari 1976 om minskning av den längsta tillåtna tid som vissa spannmålsprodukter får förbli under tullkontroll i väntan på förskottsbetalning av exportbidrag

16

 
1976 L 064 0011
 

31976R0541

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 541/76 av den 11 mars 1976 om ändring av förordning (EEG) nr 1105/68 om närmare bestämmelser om beviljande av stöd för skummjölk som används som foder

18

 
1976 L 067 0023
 

31976R0566

 

Rådets förordning (EEG) nr 566/76 av den 15 mars 1976 om ändring av förordning (EEG) nr 1411/71 med avseende på fetthalten i helmjölk

19

 
1976 L 067 0028
 

31976R0568

 

Rådets förordning (EEG) nr 568/76 av den 15 mars 1976 om ändring av förordning (EEG) nr 805/68 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött

21

 
1976 L 067 0029
 

31976R0569

 

Rådets förordning (EEG) nr 569/76 av den 15 mars 1976 om särskilda åtgärder för linfrö

22

 
1976 L 072 0016
 

31976L0307

 

Rådets direktiv 76/307/EEG av den 15 mars 1976 om ändring av direktiven 66/403/EEG och 70/458/EEG om saluföring av utsädespotatis och utsäde av köksväxter (76/307/EEG)

24

 
1976 L 083 0034
 

31976L0331

 

Kommissionens första direktiv 76/331/EEG av den 29 mars 1976 om ändring av bilagorna till rådets direktiv 66/400/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av betutsädeF (76/331/EEG)

25

 
1976 L 084 0001
 

31976R0707

 

Rådets förordning (EEG) nr 707/76 av den 25 mars 1976 om godkännande av producentgrupper inom silkesodlingssektorn

28

 
1976 L 093 0001
 

31976R0793

 

Rådets förordning (EEG) nr 793/76 av den 6 april 1976 om ändring av förordning (EEG) nr 1035/72 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker och förordning (EEG) nr 2511/69 om särskilda åtgärder för att förbättra produktionen och saluföringen av citrusfrukter från gemenskapen

30

 
1976 L 093 0007
 

31976R0796

 

Rådets förordning (EEG) nr 796/76 av den 6 april 1976 om ändring av förordning (EEG) nr 986/68 vad avser beviljande av stöd för denaturerat skummjölkspulver

32

 
1976 L 094 0004
 

31976R0814

 

Rådets förordning (EEG) nr 814/76 av den 6 april 1976 om ändring av förordning (EEG) nr 1308/70 vad avser stödsystemet för lin

33

 
1976 L 094 0019
 

31976R0822

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 822/76 av den 7 april 1976 om villkor för och förfaranden vid godkännande av producentgrupper inom silkesodlingssektorn

35

 
1976 L 096 0028
 

31976R0844

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 844/76 av den 9 april 1976 om ändring av de gemensamma kvalitetsnormerna för jordgubbar

37

 
1976 L 096 0031
 

31976R0846

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 846/76 av den 9 april 1976 om ändring av de gemensamma kvalitetsnormerna för persikor

39

 
1976 L 096 0032
 

31976R0847

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 847/76 av den 9 april 1976 om ändring av de gemensamma kvalitetsnormerna för bordsdruvor

40

 
1976 L 102 0001
 

31976L0371

 

Kommissionens första direktiv av den 1 mars 1976 om gemenskapsmetoder för provtagning vid den officiella foderkontrollen (76/371/EEG)

41

 
1976 L 102 0008
 

31976L0372

 

Kommissionens sjunde direktiv av den 1 mars 1976 om gemenskapsmetoder för analys vid den officiella foderkontrollen (76/372/EEG)

48

 
1976 L 114 0001
 

31976D0430

 

76/430/EEG: Kommissionens beslut av den 29 april 1976 om ändring av beslut 72/356/EEG om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter

59

 
1976 L 130 0026
 

31976R1155

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1155/76 av den 18 maj 1976 om ändring av bilaga 2 till förordning (EEG) nr 316/68 avseende kvalitetsnormer för snittgrönt av släktet Asparagus

90

 
1976 L 154 0011
 

31976R1361

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1361/76 av den 14 juni 1976 om fastställande av vissa tillämpningsföreskrifter för exportbidrag för ris och blandningar av ris

95

 
1976 L 157 0020
 

31976R1393

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1393/76 av den 17 juni 1976 om närmare bestämmelser om import av vinprodukter med ursprung i vissa tredje länder

97

 
1976 L 161 0010
 

31976R1445

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1445/76 av den 22 juni 1976 om fastställande av en förteckning över de olika sorterna av Lolium perenne L.

102

 
1976 L 166 0001
 

31976R1418

 

Rådets förordning (EEG) nr 1418/76 av den 21 juni 1976 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris

104

 
1976 L 166 0018
 

31976R1422

 

Rådets förordning (EEG) nr 1422/76 av den 21 juni 1976 om bestämmelser för fastställande av handelsorter, förutom Arles och Vercelli, för ris

116

 
1976 L 166 0020
 

31976R1423

 

Rådets förordning (EEG) nr 1423/76 av den 21 juni 1976 om fastställande av standardkvaliteter för ris och brutet ris

118

 
1976 L 166 0024
 

31976R1424

 

Rådets förordning (EEG) nr 1424/76 av den 21 juni 1976 om fastställande av allmänna bestämmelser för intervention på marknaden för ris

122

 
1976 L 166 0026
 

31976R1425

 

Rådets förordning (EEG) nr 1425/76 av den 21 juni 1976 om särskilda interventionsåtgärder för ris

124

 
1976 L 166 0030
 

31976R1428

 

Rådets förordning (EEG) nr 1428/76 av den 21 juni 1976 om bestämmelser för förutfastställelse av importavgifter för ris och brutet ris

126

 
1976 L 166 0036
 

31976R1431

 

Rådets förordning (EEG) nr 1431/76 av den 21 juni 1976 om fastställande av allmänna bestämmelser för beviljande av exportbidrag för ris och kriterier för fastställande av bidragsbeloppen

129

 
1976 L 166 0039
 

31976R1432

 

Rådets förordning (EEG) nr 1432/76 av den 21 juni 1976 om fastställande av allmänna bestämmelser som skall tillämpas vid störningar på marknaden för ris

132

 
1976 L 166 0042
 

31976R1433

 

Rådets förordning (EEG) nr 1433/76 av den 21 juni 1976 om fastställande av villkor för tillämpningen av skyddsåtgärder på marknaden för ris

135

 
1976 L 167 0013
 

31976R1489

 

Rådets förordning (EEG) nr 1489/76 av den 22 juni 1976 om ändring av förordning (EEG) nr 766/68 vad avser beviljande av exportbidrag för socker som importerats till gemenskapen med stöd av förmånssystemen

138

 
1976 L 167 0019
 

31976R1493

 

Rådets förordning (EEG) nr 1493/76 av den 24 juni 1976 om upphävande tills vidare av tillämpningen av det villkor som import av vissa citrusfrukter med ursprung i Marocko eller Tunisien skall omfattas av enligt associationsavtalen mellan gemenskapen och respektive länder

140

 
1976 L 167 0029
 

31976R1499

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1499/76 av den 25 juni 1976 om ändring av förordningarna (EEG) nr 394/70, (EEG) nr 825/75, (EEG) nr 2048/75 och (EEG) nr 2850/75 om tullnomenklaturen för vissa sockerprodukter

142

 
1976 L 168 0007
 

31976R1504

 

Rådets förordning (EEG) nr 1504/76 av den 21 juni 1976 om tillägg till förordning (EEG) nr 885/68 vad gäller allmänna bestämmelser för förutfastställelse av exportbidrag för nötkött

144

 
1976 L 169 0009
 

31976R1508

 

Rådets förordning (EEG) nr 1508/76 av den 24 juni 1976 om import av olivolja med ursprung i Tunisien

146

 
1976 L 169 0022
 

31976R1513

 

Rådets förordning (EEG) nr 1513/76 av den 24 juni 1976 om import av kli och andra restprodukter som erhålls vid siktning, malning eller annan bearbetning av vissa spannmål som har sitt ursprung i Tunisien

148

 
1976 L 169 0024
 

31976R1514

 

Rådets förordning (EEG) nr 1514/76 av den 24 juni 1976 om import av olivolja med ursprung i Algeriet

150

 
1976 L 169 0040
 

31976R1519

 

Rådets förordning (EEG) nr 1519/76 av den 24 juni 1976 om import av kli och andra restprodukter som erhålls vid siktning, malning eller annan bearbetning av vissa spannmål som har sitt ursprung i Algeriet

152

 
1976 L 169 0042
 

31976R1520

 

Rådets förordning (EEG) nr 1520/76 av den 24 juni 1976 om import av durumvete som har sitt ursprung i Marocko

154

 
1976 L 169 0043
 

31976R1521

 

Rådets förordning (EEG) nr 1521/76 av den 24 juni 1976 om import av olivolja med ursprung i Marocko

155

 
1976 L 169 0056
 

31976R1526

 

Rådets förordning (EEG) nr 1526/76 av den 24 juni 1976 om import av kli, fodermjöl och andra återstoder erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning av vissa spannmål med ursprung i Marocko

157

 
1976 L 170 0004
 

31976R1530

 

Rådets förordning (EEG) nr 1530/76 av den 22 juni 1976 om ändring av förordning (EEG) nr 986/68 om allmänna bestämmelser för beviljande av stöd för skummjölk och skummjölkspulver till foderbruk

159

 
1976 L 174 0014
 

31976R1586

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1586/76 av den 30 juni 1976 om närmare bestämmelser för import av olivolja med ursprung i Tunisien

160

 
1976 L 174 0016
 

31976R1587

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1587/76 av den 30 juni 1976 om närmare bestämmelser för import av olivolja med ursprung i Algeriet

162

 
1976 L 174 0018
 

31976R1588

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1588/76 av den 30 juni 1976 om närmare bestämmelser för import av olivolja med ursprung i Marocko

164

 
1976 L 180 0009
 

31976R1624

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1624/76 av den 2 juli 1976 om särskilda bestämmelser om utbetalningen av stöd för skummjölkspulver som denatureras eller bearbetas till foderblandningar inom en annan medlemsstats territorium

166

 
1976 L 199 0001
 

31976R1774

 

Rådets förordning (EEG) nr 1774/76 av den 20 juli 1976 om särskilda åtgärder för linfrö

169

 
1976 L 199 0004
 

31976R1776

 

Rådets förordning (EEG) nr 1776/76 av den 20 juli 1976 om komplettering av förordning (EEG) nr 620/71 vad avser rambestämmelser för försäljningsavtal för linstrå

171

 
1976 L 201 0005
 

31976R1795

 

Rådets förordning (EEG) nr 1795/76 av den 20 juli 1976 om tillämpningen av artikel 40.4 i fördraget på de franska utomeuropeiska departementen

172

 
1976 L 201 0014
 

31976R1799

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1799/76 av den 22 juli 1976 om tillämpningsföreskrifter för särskilda åtgärder för linfrö

173

 
1976 L 204 0001
 

31976R1844

 

Rådets förordning (EEG) nr 1844/76 av den 22 juli 1976 om ändring av förordning (EEG) nr 2306/70 om finansieringen av interventionsutgifter på den inre marknaden för mjölk och mjölkprodukter

178

 
1976 L 218 0010
 

31976L0625

 

Rådets direktiv 76/625/EEG av den 20 juli 1976 om de statistiska undersökningar som medlemsstaterna skall genomföra för att bestämma produktionskapaciteten för odlingar med vissa slag av fruktträd (76/625/EEG)

179

 
1976 L 230 0005
 

31976R2065

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2065/76 av den 20 augusti 1976 om ändring av förordning (EEG) nr 1624/76 om särskilda bestämmelser om utbetalningen av stöd för skummjölkspulver som denatureras eller bearbetas till foderblandningar inom en annan medlemsstats territorium

184

 
1976 L 249 0006
 

31976R2213

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2213/76 av den 10 september 1976 om försäljning av skummjölkspulver från offentliga lager

186

 
1976 L 261 0012
 

31976R2315

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2315/76 av den 24 september 1976 om försäljning av smör från offentliga lager

188

 
1976 L 267 0035
 

31976R2361

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2361/76 av den 29 september 1976 om ändring av förordning (EEG) nr 3389/73 om fastställande av förfarandet och villkoren för försäljning av tobak som innehas av interventionsorganen

190

 
1976 L 276 0003
 

31976R2427

 

Rådets förordning (EEG) nr 2427/76 av den 4 oktober 1976 om ändring av förordning (EEG) nr 827/68 om den gemensamma organisationen av marknaden för vissa produkter som förtecknas i bilaga II till fördraget

191

 
1976 L 279 0035
 

31976D0791

 

Kommissionens beslut av den 24 september 1976 om inrättandet av en vetenskaplig foderkommitté (76/791/EEG:)

192

 
1976 L 285 0034
 

31976D0806

 

Kommissionens beslut av den 1 oktober 1976 om fastställande av kompletterande bestämmelser beträffande statistiska undersökningar av produktionskapaciteten för odlingar med vissa slag av fruktträd som skall utföras av medlemsstaterna (76/806/EEG)

194

 
1976 L 293 0023
 

31976R2575

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2575/76 av den 22 oktober 1976 om ändring eller upphävande av vissa förordningar om intervention inom mjölksektorn

196

 
1976 L 307 0007
 

31976R2705

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2705/76 av den 8 november 1976 om ändring av förordning (EEG) nr 55/72 om villkoren för infordran av anbud för avyttring av frukt och grönsaker som har återtagits från marknaden

198

 
1976 L 318 0013
 

31976R2782

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2782/76 av den 17 november 1976 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för import av förmånssocker

199

 
1976 L 331 0004
 

31976R2879

 

Rådets förordning (EEG) nr 2879/76 av den 23 november 1976 om ändring av förordning (EEG) nr 1530/76 avseende slutdatumet för tillämpningen av en särbestämmelse för utbetalning av stöd för skummjölkspulver som denaturerats eller bearbetats till foderblandningar inom en annan medlemsstats territorium

203

 
1976 L 339 0017
 

31976R2971

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2971/76 av den 7 december 1976 om ändring av förordningarna (EEG) nr 315/68 och (EEG) nr 537/70 vad beträffar kvalitetsnormerna för lökar av Iris danfordiae och Iris reticulata

204

 
1976 L 340 0025
 

31976D0894

 

Rådets beslut av den 23 november 1976 om inrättande av en Ständig kommitté för växtskydd (76/894/EEG)

205

 
1976 L 340 0026
 

31976L0895

 

Rådets direktiv av den 23 november 1976 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på frukt och grönsaker (76/895/EEG)

206

 
1976 L 345 0011
 

31976R3059

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3059/76 av den 14 december 1976 om ändring för tredje gången av förordning (EEG) nr 1019/70 om närmare bestämmelser om fastställande av anbudspriser fritt gränsen och om fastställande av utjämningsavgiften inom vinsektorn

212

 
1976 L 348 0017
 

31976R3091

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3091/76 av den 17 december 1976 om ändring av förordning nr 282/67/EEG om närmare bestämmelser för intervention för oljeväxtfrö

214

 
1976 L 356 0013
 

31976R3161

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3161/76 av den 22 december 1976 om ändring av förordning (EEG) nr 1624/76 med avseende på förskottsbetalning av stöd för skummjölkspulver som denatureras eller bearbetas till foderblandningar inom en annan medlemsstats territorium

215

 
1976 L 364 0020
 

31976L0934

 

Kommissionens direktiv 76/934/EEG av den 1 december 1976 om ändring av bilagan till rådets direktiv 74/63/EEG av den 17 december 1973 om fastställande av tillåtna maximihalter av främmande ämnen och produkter i djurfoder (76/934/EEG)

216

 
1977 L 012 0011
 

31977R0072

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 72/77 av den 13 januari 1977 om ändring av förordning (EEG) nr 1470/68 om provtagning och minskning av prover och bestämning av oljehalt, orenheter och vattenhalt i oljeväxtfrö

218

Top