EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_03_003_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
03 Jordbruk
Volym 03

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

SV

 

03 Jordbruk - Volym 03

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1969 L 324 0012
 

31969R2596

 

Rådets förordning (EEG) nr 2596/69 av den 18 december 1969 om villkor för tillämpning av skyddsåtgärder för olivoljemarknaden

3

 
1969 L 324 0023
 

31969R2602

 

Rådets förordning (EEG) nr 2602/69 av den 18 december 1969 om bibehållande av förvaltningskommitténs förfarande

6

 
1970 L 011 0001
 

31970R0059

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 59/70 av den 14 januari 1970 om icke-fastställande av tilläggsavgifter för ägg med skal som importeras från Rumänien

8

 
1970 L 028 0016
 

31970R0210

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 210/70 av den 4 februari 1970 om ändring av förordning (EEG) nr 210/69 om meddelanden mellan medlemsstaterna och kommissionen med avseende på mjölk och mjölkprodukter

10

 
1970 L 034 0007
 

31970R0251

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 251/70 av den 11 februari 1970 om ändring av förordning nr 282/67/EEG om närmare bestämmelser för intervention för oljeväxtfrö

12

 
1970 L 050 0001
 

31970R0394

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 394/70 av den 2 mars 1970 om närmare bestämmelser för beviljande av exportbidrag för socker

13

 
1970 L 062 0015
 

31970R0497

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 497/70 av den 17 mars 1970 om tillämpningsföreskrifter för exportbidrag avseende frukt och grönsaker

18

 
1970 L 067 0010
 

31970R0537

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 537/70 av den 23 mars 1970 om bemyndigande för medlemsstaterna att för export till tredje land av blomsterlökar och blomsterproducerande stam-och rotknölar medge undantag från vissa av kraven beträffande kvalitetsnormerna

20

 
1970 L 067 0012
 

31970R0538

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 538/70 av den 23 mars 1970 om ändring av förordning (EEG) nr 315/68 vad beträffar storleken på Anemone coronaria

22

 
1970 L 094 0013
 

31970R0729

 

Rådets förordning (EEG) nr 729/70 av den 21 april 1970 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken

23

 
1970 L 118 0013
 

31970R1019

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1019/70 av den 29 maj 1970 om närmare bestämmelser om fastställande av anbudspriser fritt gränsen och utjämningsavgiften inom vinsektorn

29

 
1970 L 118 0025
 

31970D0281

 

Kommissionens beslut av den 27 maj 1970 om komplettering av kommissionens beslut av den 3 april 1968 om bemyndigande att vidta vissa administrativa åtgärder inom ramen för den gemensamma organisationen av marknaderna på jordbruksområdet (70/281/EEG:)

32

 
1970 L 144 0001
 

31970R1285

 

Rådets förordning (EEG) nr 1285/70 av den 29 juni 1970 om fastställande av en särskild åtgärd för avyttring av skummjölkspulver som köpts upp av interventionsorgan

34

 
1970 L 146 0001
 

31970R1308

 

Rådets förordning (EEG) nr 1308/70 av den 29 juni 1970 om den gemensamma organisationen av marknaden för lin och hampa

35

 
1970 L 154 0013
 

31970R1381

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1381/70 av den 14 juli 1970 om ändring av förordning (EEG) nr 1470/68 vad avser oljehalten i oljeväxtfrö som erbjuds för invervention

39

 
1970 L 156 0029
 

31970R1411

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1411/70 av den 16 juli 1970 om tillämpning av förutfastställda avgifter på melass och om ändring av förordning (EEG) nr 836/68 om import- och exportlicenser för socker, sockerbetor och melass

40

 
1970 L 164 0032
 

31970R1467

 

Rådets förordning (EEG) nr 1467/70 av den 20 juli 1970 om vissa allmänna bestämmelser för intervention på marknaden för råtobak

42

 
1970 L 164 0035
 

31970R1469

 

Rådets förordning (EEG) nr 1469/70 av den 20 juli 1970 om fastställande av den andel och de kvantiteter tobak som tagits över av interventionsorganen och den andel av tobaksproduktionen inom gemenskapen över vilken förfarandet i artikel 13 i förordning nr 727/70 skall tillämpas

44

 
1970 L 165 0008
 

31970R1491

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1491/70 av den 27 juli 1970 om ändring av förordning (EEG) nr 837/68 om tillämpningsföreskrifter för importavgifter inom sockerområdet

47

 
1970 L 169 0055
 

31970R1559

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1559/70 av den 31 juli 1970 om villkoren för leveranser till djurfoderindustrin av frukt och grönsaker som återtagits från marknaden

48

 
1970 L 169 0063
 

31970R1561

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1561/70 av den 31 juli 1970 om villkoren för tilldelning av kontrakt avseende destillering av viss frukt som har återtagits från marknaden

52

 
1970 L 169 0067
 

31970R1562

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1562/70 av den 31 juli 1970 om villkoren för leveranser till spritindustrin av viss frukt som har återtagits från marknaden

56

 
1970 L 170 0001
 

31970D0372

 

Rådets beslut av den 20 juli 1970 om inrättande av en ständig foderkommitté (70/372/EEG:)

60

 
1970 L 170 0002
 

31970L0373

 

Rådets direktiv 70/373/EEG av den 20 juli 1970 om införande av gemenskapsmetoder för provtagning och analys vid den officiella foderkontrollen (70/373/EEG:)

61

 
1970 L 175 0017
 

31970R1618

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1618/70 av den 7 augusti 1970 om åtgärder för kontroll av sötning av bordsvin och kvalitetsvin framställt inom specificerade områden

63

 
1970 L 190 0004
 

31970R1698

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1698/70 av den 25 augusti 1970 om vissa undantag vad gäller produktionen av kvalitetsvin framställt inom specificerade områden

65

 
1970 L 191 0001
 

31970R1726

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1726/70 av den 25 augusti 1970 om förfarandet för beviljande av bidrag för bladtobak

67

 
1970 L 191 0005
 

31970R1727

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1727/70 av den 25 augusti 1970 om interventionsförfarandet för råtobak

71

 
1970 L 191 0018
 

31970R1728

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1728/70 av den 25 augusti 1970 om tabeller över tillägg till och avdrag från priserna på råtobak

84

 
1970 L 225 0001
 

31970L0457

 

Rådets direktiv 70/457/EEG av den 29 september 1970 om den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter (70/457/EEG:)

89

 
1970 L 225 0007
 

31970L0458

 

Rådets direktiv av 70/458/EEG den 29 september 1970 om saluföring av utsäde av köksväxter (70/458/EEG:)

95

 
1970 L 228 0004
 

31970R2048

 

Rådets förordning (EEG) nr 2048/70 av den 13 oktober 1970 om import av citrusfrukter med ursprung i Israel

110

 
1970 L 241 0005
 

31970R2224

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2224/70 av den 29 oktober 1970 om tillägg till förordning nr 163/67/EEG avseende villkoren för icke-fastställande av tilläggsavgifter för fjäderfäprodukter

112

 
1970 L 246 0003
 

31970R2274

 

Rådets förordning (EEG) nr 2274/70 av den 10 november 1970 om ändring av förordning (EEG) nr 447/68 om allmänna bestämmelser för interventionsköp av socker

114

 
1970 L 257 0001
 

31970R2365

 

Rådets förordning (EEG) nr 2365/70 av den 23 november 1970 om ändring av förordning (EEG) nr 1467/69 om import av citrusfrukter med ursprung i Marocko

115

 
1970 L 265 0013
 

31970R2474

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2474/70 av den 7 december 1970 om icke-fastställande av en tilläggsavgift för slaktade kalkoner som importeras från Polen

116

 
1970 L 270 0001
 

31970L0524

 

Rådets direktiv av den 23 november 1970 om fodertillsatser (70/524/EEG:)

118

 
1970 L 275 0023
 

31970R2566

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2566/370 av den 18 december 1970 om tillägg till förordning (EEG) nr 497/70 om tillämpningsföreskrifter för exportbidrag för frukt och grönsaker

135

 
1970 L 277 0007
 

31970R2596

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2596/70 av den 21 december 1970 om ändring av de tyska versionerna av förordningarna (EEG) nr 1726/70 och 1727/70 och den italienska versionen av förordning (EEG) nr 1727/70 om råtobak

136

 
1970 L 284 0055
 

31970R2665

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2665/70 av den 29 december 1970 om ändring av förordning (EEG) nr 391/68 om närmare bestämmelser för interventionsuppköp av griskött

138

 
1971 L 039 0001
 

31971R0326

 

Rådets förordning (EEG) nr 326/71 av den 15 februari 1971 om allmänna bestämmelser om beviljande av exportbidrag för råtobak och om kriterier för fastställande av deras storlek

140

 
1971 L 039 0003
 

31971R0327

 

Rådets förordning (EEG) nr 327/71 av den 15 februari 1971 om allmänna bestämmelser för kontrakt avseende den första bearbetningen och iordningställandet, om lagringskontrakt samt om avsättning av tobak som innehas av interventionsorganen

142

 
1971 L 055 0023
 

31971L0118

 

Rådets direktiv 71/118/EEG av den 15 februari 1971 om hygienproblem som påverkar handeln med färskt kött av fjäderfä (71/118/EEG:)

144

 
1971 L 058 0001
 

31971R0508

 

Rådets förordning (EEG) nr 508/71 av den 8 mars 1971 om fastställande av allmänna bestämmelser om stöd för privat lagring av lagringsbeständig ost

161

 
1971 L 071 0016
 

31971L0140

 

Rådets direktiv av den 22 mars 1971 om ändring av direktivet av den 9 april 1968 om saluföring av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar (71/140/EEG:)

163

 
1971 L 072 0002
 

31971R0619

 

Rådets förordning (EEG) nr 619/71 av den 22 mars 1971 om allmänna bestämmelser för beviljande av stöd för lin och hampa

166

 
1971 L 072 0004
 

31971R0620

 

Rådets förordning (EEG) nr 620/71 av den 22 mars 1971 om rambestämmelser för försäljningsavtal för linstrå och hampstrå

168

 
1971 L 075 0016
 

31971R0651

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 651/71 av den 29 mars 1971 om vissa tillämpningsföreskrifter för exportbidrag för oljeväxtfrö

170

 
1971 L 087 0014
 

31971L0161

 

Rådets direktiv 71/161/EEG av den 30 mars 1971 om yttre kvalitetsnormer för skogsodlingsmaterial som saluförs inom gemenskapen (71/161/EEG:)

172

 
1971 L 087 0024
 

31971L0162

 

Rådets direktiv av den 30 mars 1971 om ändring av direktiven av den 14 juni 1966 om saluföring av betutsäde, utsäde av foderväxter, utsäde av stråsäd och utsädespotatis, direktivet av den 30 juni 1969 om saluföring av utsäde av olje-och spånadsväxter och direktivet av den 29 september 1970 om saluföring av utsäde av köksväxter (71/162/EEG:)

182

 
1971 L 088 0007
 

31971R0801

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 801/71 av den 19 april 1971 om bemyndigande för medlemsstaterna att för export av friska snittblommor till tredje land medge undantag från vissa av kraven beträffande kvalitetsnormerna

187

 
1971 L 088 0008
 

31971R0802

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 802/71 av den 19 april 1971 om ändring av förordning (EEG) nr 316/68 om fastställande av kvalitetsnormer för friska snittblommor och friskt snittgrönt

188

 
1971 L 092 0029
 

31971R0849

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 849/71 av den 1 april 1971 om ändring av förordning (EEG) nr 210/69 om meddelanden mellan medlemsstaterna och kommissionen med avseende på mjölk och mjölkprodukter

189

 
1971 L 098 0042
 

31971R0912

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 912/71 av den 30 april 1971 om ändring av de franska och italienska texterna av förordning (EEG) nr 391/68 om närmare bestämmelser för interventionsuppköp av griskött

191

 
1971 L 103 0010
 

31971R0951

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 951/71 av den 7 maj 1971 om ändring av förordning (EEG) nr 1098/68 om tillämpningsföreskrifter för exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter

193

 
1971 L 109 0017
 

31971R1004

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1004/71 av den 14 maj 1971 om fastställandet av avgifter för oraffinerad olivolja

195

 
1971 L 114 0010
 

31971R1048

 

Rådets förordning (EEG) nr 1048/71 av den 25 maj 1971 om ändring av förordning (EEG) nr 766/68 om fastställande av allmänna bestämmelser om beviljande av exportbidrag för socker, i fråga om justering av bidraget

198

 
1971 L 115 0044
 

31971D0199

 

Kommissionens beslut av den 26 maj 1971 om komplettering av kommissionens beslut av den 3 april 1968 om bemyndigande att vidta vissa administrativa åtgärder inom ramen för den gemensamma organisationen av marknaderna på jordbruksområdet (71/199/EEG:)

199

 
1971 L 116 0001
 

31971R1075

 

Rådets förordning (EEG) nr 1075/71 av den 25 maj 1971 om ändring av förordning (EEG) nr 985/68 om fastställande av allmänna bestämmelser om intervention på marknaden för smör och grädde

201

 
1971 L 116 0002
 

31971R1076

 

Rådets förordning (EEG) nr 1076/71 av den 25 maj 1971 om det utjämningsbelopp vid import av vissa oljor och fetter som föreskrivs i artikel 3.6 första stycket i förordning nr 136/66/EEG

202

 
1971 L 123 0007
 

31971R1172

 

Rådets förordning (EEG) nr 1172/71 av den 3 juni 1971 om allmänna bestämmelser om stöd för privat lagring av lin- och hampfibrer

204

 
1971 L 127 0022
 

31971R1215

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1215/71 av den 10 juni 1971 om närmare bestämmelser rörande rambestämmelser för försäljningsavtal för linstrå och hampstrå

206

 
1971 L 132 0001
 

31971R1261

 

Rådets förordning (EEG) nr 1261/71 av den 15 juni 1971 om extraordinära åtgärder för olika jordbrukssektorer med anledning av hälsoskyddsproblem

207

 
1971 L 148 0004
 

31971R1411

 

Rådets förordning (EEG) nr 1411/71 av den 29 juni 1971 om ytterligare bestämmelser om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter med avseende på produkter som omfattas av nummer 04.01 i Gemensamma tulltaxan

209

 
1971 L 155 0013
 

31971L0250

 

Kommissionens första direktiv av den 15 juni 1971 om gemenskapsmetoder för analys vid den officiella foderkontrollen (71/250/EEG:)

213

 
1971 L 160 0014
 

31971R1523

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1523/71 av den 16 juli 1971 om meddelanden från medlemsstater till kommissionen i frågor rörande lin och hampa

238

 
1971 L 160 0016
 

31971R1524

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1524/71 av den 16 juli 1971 om närmare bestämmelser om stöd för privat lagring av lin- och hampfibrer

240

 
1971 L 165 0023
 

31971R1570

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1570/71 av den 22 juli 1971 om icke-fastställande av tilläggsbelopp för import av levande svin, slaktkroppar av gris och vissa styckningsdelar av griskött från Bulgarien

242

 
1971 L 168 0028
 

31971R1613

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1613/71 av den 26 juli 1971 om närmare bestämmelser för fastställande av cif-priser och avgifter för ris och brutet ris och därtill hörande korrektionsbelopp

244

Top